Illuminat: “Vores Ansvar At Få Industrialiserede Nationer Til At Kollapse”. Bill Gates Sammenligner Covid19 med 2. Verdenskrig. Stor Smerte Vil Vare Ved

”Er det ikke det eneste håb for planeten, at de industrialiserede nationer kollapser? Er det ikke vores ansvar at få dette til at ske?” (Maurice Strong, vice-formand for Council of the World Economic Forum Davos, FN Vicegeneralsekretær og leder af Earth Summit Rio Conference 1992) .

*

The Telegraph 5 Dec. 2015 : Maurice Strong er den mand, der i de sidste 40 år uden tvivl har haft mere indflydelse på global politik end nogen anden enkeltperson. Alligevel bemærker verden ham næppe.

Strong blev overbevist om, at det nye FN skulle blive en verdensregering, der var dedikeret til at sikre, at den rigdom, som de rigeste lande nyder godt af, skulle blive spredt rundt i verdens underprivilegerede flertal.
Og posthumt lykkes det for ham – se FN’s ”Omskabelse af Vor Verden – Agenda 2030″, som er en global Sovjetunion.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er transforming_our_world.png

I 60’erne, efter at han var blevet meget rig gennem Canadas olieindustri, så Strong at nøglen til hans vision var ”miljøisme”, det eneste middel, FN kunne udnytte for at gøre sig til en virkelig magtfuld verdensregering.

Han blev stiftende direktør for et nyt agentur, FNs miljøprogram (UNEP – “miljøisme skal konkurrere med religion”), og i firserne begyndte han at få en lille gruppe internationale meteorologer til at tro, at verden stod overfor katastrofal opvarmning. I 1988 sponsorerede UNEP denne lille gruppe til oprettelse af FN’s klimapanel, IPCC – en utrolig løgneklub, hvis formand har indrømmet, at IPCC-laver og leverer politisk bestillingsarbejde i stedet for videnskab.

I 1992, nu allieret med IPCC, begik Strong sit største kup, da han nedsatte et nyt organ, FNs rammekonvention om klimaforandringer (UNFCCC),til at arrangere det kolossale ”Earth Summit”, som han var formand for i Rio, og arrangerede. I det ikke kun deltog 108 verdensledere og 100.000 andre, men også 20.000 FN-finansierede “grønne aktivister”.

Her kan man fra 28:40 minut-markeringen høre Maurice Strong på FNs 4. Wilderness Conference 1987 skamrose sin illuminatven, Edmund de Rothschild, der så introducerer CO2 som årsagen til global opvarmning. Han vil indfange CO2 og transportere det til polerne og ækvator. “Det vil koste penge”, siger han – vore penge. Og han plæderer for sin globale konserveringsbank, Global Environmental Facility (GEF), som 179 lande gav ham med samt en masse af vore penge på Rio-kongressen i 1992.
Den skal stå for overførsel af vore astronomiske “CO2-afbødningspenge”til U-landenes diktatorer og GEF.

I 2005 blev Strong taget i at have fået ulovligt betalt $ 1 million fra FNs Oil for Food-program, angiveligt oprettet for at give Saddam Hussein mulighed for at betale med olie for mad til sultende irakere. Han stak af til til Peking, hvor han havde været tæt på Kinas kommunistiske ledere tilbage til Mao (Strongs søster var Maos elskerinde). Her har han været regeringens Agenda 21-rådgiver – og fået tvangsforflyttet 250 millioner uvillge bønder til megabyer – Agenda 21s mål.
For den bedrift blev Kina skamrost af EU-Rådets præsident van Rompuy.

Indtil i dag er den globale klimapolitik stadig formet af Strong’s Agenda 21

Local_Agenda21_Planning_Guide

Agenda 21 er vedtaget af Danmark i Rio 1992. Folketinget har fastsat, at hver kommune hvert 4. år. skal sende en Agenda 21 rapport til FNs ECLEI om fremskridt mod den globale Sovjet-Union. Jeg blev inviteret til sådant et planlægningsmøde – men takkede nej).

UNFCCC opfordrede til, at Vesten skulle give “en billion dollar om året” til den ”udviklende” verden.

Og det har hele tiden været Strongs ideologi, der er nedfældet i Rio i “Agenda 21“, som fortsat har formet hele processen, centreret om omfordeling af Vestens rigdom til U-landene.

Iflg Agenda 21 kan jord ikke behandles som et almindeligt aktiv, der kontrolleres af enkeltpersoner.
I virkeligheden er dette et landfang, der er designet til at flytte folk væk fra landet og placere dem i ”bæredygtige samfund” på mindre end 25 procent af det amerikanske land.
Jordbesiddelse skaber social ulighed”.

Kommentar: I Danmark er vi kommet langt i denne kommunistiske retning: De parcelhuslodder, vi køber for millioner af kroner er kun til leje. Vi betaler høje grundskatter og lejeværdi af egen bolig.

Wildland

Agenda 21 planen for bæredygtig udvikling går ud på at sammenklumpe folk i megabyer langs motorveje og jernbaner for bedre at kunne kontrollere dem (blå områder på USA-kortet. Resten er “wildernesses” – hvor adgang er forbudt for almindlige menesker.
Kortet til højre blev i 1994 forelagt Kongressen til ratifikatioon. Det blev afslået – men det bliver alligevel langsomt realiseret for skatteyderpenge.

Gates Notes 23. apr. 2020: Bill Gates: På samme måde, som WWII definerede sin æra, vil COVID-19-pandemien – den første moderne pandemi – definere denne æra. Ingen, der lever under Pandemi I (flere lignende pandemier må altså forudses) vil nogensinde glemme det. Og det er umuligt at overdrive smerten, som folk føler nu og vil fortsætte med at føle i årene fremover.

Her taler Gates om “Pandemi II(4:55 – 5:60 min. markering)med det formål at skræmme os yderligere til at afgive vore frihedsrettigheder til “myndighederne”/NVO

En RNA-vaccine er under udvikling: Injektion af virus-RNA fraktioner, hvorved organismens egne immunmekanismer aktiveres mod virus. En RNA-vaccine forvandler i det væsentlige din krop til selv at producere antistof (og hvad ellers illuminaterne måtte ønske).
Der er mindst fem førende bestræbelser, der ser lovende ud!
RNA-vacciner skal ang. være sikre – men der foreligger ikke kontrollerede undersøgelser, og der er frygtede risici – især autimmunitet. I øjeblikket ingen tilladte RNA vacciner. Dyreforsøg springes over: Vi bliver prøvekaniner for Big Pharma på vores egen regning

Bill Gates primære værktøj er den Rockefeller-finansierede og dannede WHO. I dag er WHOs største sponsorer imidlertid Bill og Melinda Gates Foundation samt det Bill Gates-finansierede GAVI – som også finansieres af den danske regering – ligesom deres fælles ID2020, der har til formål at vaccinere hele kloden med en mikrochip til at registrere og overvåge menneskehedens enkeltpersoner. ID2020s stiftende generalforsamling blev betalt af Danmarks ambassade i New York!

James Corbett 25 Apr. 2020: Nogle gange er det ikke så svært at forudsige fremtiden. Alt hvad man skal gøre, er at lytte til, hvad de sociale ingeniører fortæller dig, at de vil gøre.
Og nu sker det, år efter at Bill Gates advarede os om, at en pandemi ville ramme os og fuldstændigt omskabe verden, som vi kender den. Han gik endda så langt som at “simulere” det nøjagtige scenarie, vi nu gennemlever (Event 201), lige før det skete – med forudsigelse af 65 mio. døde i en coronapandemi på et tidspunkt, hvor der kun var 150 covid19-inficerede globalt (i Kina)!

Den “2. bølge” får demonstranterne skylden for.
En 2. bølge af covid-19 kommer i løbet af det næste par måneder og bliver iflg manden bag pandemien, Anthony Fausi, langt mere dødelig end den første!
Den “anden bølge” vil ramme med fuld styrke. . . i det mindste i medierne.
Vi behøver ikke at spekulere om dette. Ikke kun har vi hørt dette fra alle former for politikere og sundheds-“myndigheder” i det sidste par måneder, men det var en integreret del af MIT Technology Review’s nu berygtede “Vi går ikke tilbage til normal” artikel, som afslørede hvordan bølgerne af lukning og åbning skulle omstrukturere vores liv og konditionere os til Corona verdensorden.

Uanset hvad der sker, vil de pandemiske agenda-fremmere beskylde de onde, uhyggelige demonstranter, som klagede over at blive sat i husarrest derfor: Disse forfærdelige, hjerteløse bedstemoder-dræbere, der turde modsætte sig ordrerne om at lukke den forretning, de har brugt hele deres liv på at opbygge, og de afskyelige, oprørende sygdomsspredere, der nægtede at acceptere deres pludselige håndhævede arbejdsløshed.

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

One thought on “Illuminat: “Vores Ansvar At Få Industrialiserede Nationer Til At Kollapse”. Bill Gates Sammenligner Covid19 med 2. Verdenskrig. Stor Smerte Vil Vare Ved”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: