Covid19 Er Én-Verdensregeringens Magtovertagelse: Global Nulstilling. Med Løgn Skal Farisæernes Sovjet-Énverdensstat Bygges

“... jeg giver dig hedningefolk til arv og den vide jord i eje. Med jernspir skal du knuse og sønderslå dem som en pottemagers kar” (Salmernes Bog 2:8,9, oprindelsen til Zionismens mål – snarere Davids program end profeti). Jesus så anderledes på ophavsmanden (Johs. 8:44) til dette storhedsvanvid og jødederne/farisæismen som fortabte får (Matth. 15:24 , Matth. 23:33), der har forbrudt retten til at kalde sig Guds folk.

*

Den Nye Verdensorden er en gammel talmudisk/farisæisk opfindelse, overtaget af deres medløbere, frimurerne – og nu deklareret som FN. Dens mål er israelsk, diktatorisk, kommunistisk énverdensregering

Süddeutsche Zeitung 28, jan. 2015: Bill Gates drømmer stadig om en slags verdensregering. “Vi har globale problemer, som hårdt har brug for den”.

David Rockefeller Memoirer “Nogle mener endda, at vi er en del af en hemmelig sammensværgelse, der arbejder imod De Forenede Staters bedste interesser, og de karakteriserer min familie og mig som ‘internationalister’ og for at konspirere med andre rundt om i verden for at opbygge en mere integreret global politisk og økonomisk struktur – én verden, om man vil. Hvis dette er anklagen, er jeg skyldig, og jeg er stolt af det”.

Vladimir Lenin: ” Der er ingen tvivl om, at udviklingen går i retning af en enkelt verdenstrust, der vil slukke alle virksomheder og alle stater uden undtagelse. Men en én-verdens trusten vil først blive opnået, når de respektive økonomiske nationale hovedstæder har dannet en “Verdensunion“.

Prof Michel Chossudovsky: “Når løgn bliver sandhed, er der ingen vej tilbage. Politikere støtter konsensus, de håndhæver “social engineering”, de tror på deres egne løgne.
Uden frygtkampagne og mediepropaganda ville de handlinger, vores regeringer har truffet, ikke have gang på jorden.
Denne konstruerede (covid19) krise er hidtil uset i verdenshistorien. Det er en krigshandling.

Det er en frygtkampagne på kreditorernes vegne, instruktioner fra korrupte regeringer om at lukke økonomien ned, angiveligt ”redde liv”, hvilket er en stor løgn. Liv reddes ikke, og de ved det.

I alle større regioner i verden er politikerne blevet instrueret af magtfulde økonomiske interesser om at bevare nedlukningen og trække i langdrag samt forhindre genåbning af den nationale økonomi.
Politikere tror faktisk på de løgne, som de højere myndigheder pålægger dem”.

Her er en række citater om den Nye Verdensorden og dens én-verdensregering fra Allen David Riveras store værk om illuminaterne, The Final Warning:
“Det er klart, at der ikke vil blive nogen fred eller velstand for menneskeheden, så længe (jorden) forbliver opdelt i 50 eller 60 uafhængige stater, indtil der oprettes et slags internationalt system … Det virkelige problem i dag er verdens-regeringen.December 1922 udgave af Foreign Affairs, Philip Kerr /Council on Foreign Relations)

“Selvom verdensregeringen helt klart kommer om nogle år, selvom den var uendelig frygtet og forhadt, fandt den overalt ingen klargjort modstand.”
HG Wells

“For at opnå en verdensregering er det nødvendigt at fjerne deres individualisme fra deres mænd, deres loyalitet over for familietraditioner og national identifikation.” Brock Chisholm, den første direktør for FNs WHO.

“Vi vil få verdensregering, uanset om man kan lide det eller ej, ved erobring eller samtykke.” James Warburg, søn af FED-stifter paul Warburg, medlem af Council on Foreign Relations til senatets udenrigsudvalg den 17. februar 1950

Tale kaldet “Målet er regering for hele verden”: “For det bliver klart, at det første skridt mod verdensregering ikke kan afsluttes, før vi er kommet frem på de fire fronter: den økonomiske, den militære, den politiske og den sociale.”
Elmo Roper i september 1960.

“Rockefellers og deres allieredes mål er at skabe en verdensregering, der kombinerer superkapitalisme og kommunisme under det samme telt, alt under deres kontrol … Mener jeg sammensværgelse? Ja, det gør jeg.
Jeg er overbevist om, at der er et sådant komplot, internationalt i omfang, planlagt i generationer og i utrolig ond hensigt.” Congressman Larry P. McDonald

Verdensregeringen kommer faktisk, den er uundgåelig. Ingen argumenter for eller imod den kan ændre denne kendsgerning. Norman Cousins, æresformand for Planetary Citizens for the World We Chosed (samt præsident for World Federalist Association) citeret i magasinet Human Events

George Bush har omgivet sig med mennesker, der tror på en verdensregering. De mener, at det sovjetiske system og det amerikanske system konvergerer,” og den måde, hvorpå de ville opnå det, var gennem FN, hvis medlemsflertal er socialistiske, ateister og antiamerikanske.” David Funderburk, en tidligere amerikansk ambassadør i Rumænien (1981-85) Den 29. oktober 1991 til en gruppe i North Carolina.

“I det næste århundrede vil nationer, som vi kender dem, være forældede; alle stater vil anerkende en enkelt, global autoritet … verdensregeringen.
Time magazine den 20. juli 1992. Artikel kaldet “Fødselen af ​​den globale nation” af Strobe Talbott, redaktør (senere Clintons viceudenrigsminister og CEO for Brookings InstitutionUSAs egentlige lovgiver

“Ved udgangen af ​​dette årti (2000) vil vi leve under den første verdensregering … En verdensregering er uundgåelig.” Pave Johannes Paul II .

Med biovåbnet covid19 – en vanlig influenza – har illuminat-eliten synligt overtaget den magt over verden, som de har udøvet via deres centralbanker siden 1815 – da Nathan Rothschild overtog Bank of England og siden resten af verdens centralbanker, der styrer landenes pengemængder, trykker pengesedler ud af den blå luft og udlåner dem til regeringerne mod selvfastsatte renter, gældsætter alle lande til City of London og gør dem til afhængige vasaller – undtagen “slyngelstater”, der er i færd med at blive erobret af illuminaternes militære corporation, USA. Illuminaterne har sat sig på Europa gennem deres EU-corporation.

Herunder er screenshots fra Jim Corbett Reports Video, der har oplysningerne fra følgende indlæg af Klaus Schwab, findes på WEFs Forum d. 3. juni 2020.

Klaus Schwab er formand for World Ecomomic Forum, Davos, og Bilderberger, tidligere i Bilderbergs bestyrelse. Det var World Economic Forum og Bill og Melinda Gates Foundation, der arrangerede og betalte Event 201, en pandemiøvelse på højt niveau, planlægningen af covid19, d. 18. oktober 2019, i New York.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er schwab2.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er achwab4.png

Den store nulstil-lings-dagsorden vil have tre hoved-kompo-nenter.
1) Den første komponent ville styre markedet mod mere retfærdige resultater. Med henblik herpå bør regeringerne forbedre koordineringen (for eksempel inden for skatte-, regulerings- og finanspolitikken), opgradere handelsordningerne og skabe betingelserne for en “interessentøkonomi/partnerøkonomi.

Kommentar: Dette er hvad Rothschildagenten George Soros krævede af EU: En fiskalunion. Men Tyskland ville ikke være betalingsmester og overtage Middelhavslandenes enorme gældsposter. Som straf skulle Tyskland derfor underkastes chok-terapi (masseindvandringen 2015) se George Soros, The New York Review of Books 27 Sept. 2012. Med Bilderberger og FDJler-kommunist Angela Merkels velvillige hjælp blev og bliver Tyskland oversvømmet med og undermineret af Islam. Merkel og den franske præsident Macron, der er Rothschild- bankmand, har nu lanceret netop Soros´ønskedrøm om Tysklands og Nordeuropas overtagelse af Middelhavslandenes gæld – se også komponent 2. Derved sikres City of London renter af insolvente landes gæld.

Schwab fortsat: I en tid med faldende skattegrundlag og stigende offentlig gæld har regeringer et stærkt incitament til at fortsætte med sådan handling.

Derudover bør regeringerne gennemføre tiltrængte reformer, der fremmer mere retfærdige resultater. Afhængig af landet kan disse omfatte ændringer i formuesskatter, tilbagetrækning af subsidier med fossilt brændstof og nye regler for intellektuel ejendomsret, handel og konkurrence.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er schwabo.8-1.png
D. 4. juni 2020 foreslår den danske regerings “klimaråd” at indstille al søgen efter videre olieforekomster i Nordsøen for at gøre klimaduksedrengen Danmark mere troværdig! Basis er en anden Ny Verdensordens vrangforestilling, nemlig at 1 molekyle CO2 er i stand til at opvarme 85.800 luftmolekyler – se video herunder.

2) Den anden komponent i en Stor Nulstillingsdagsorden ville sikre, at investeringer fremmer fælles mål, såsom lighed og bæredygtighed – (en kommunistisk omfordelingsideologi).
Her repræsenterer de store forbrugsprogrammer, som mange regeringer implementerer, en stor mulighed for fremskridt (gældsætning til City of London!). Europa-Kommissionen har for det første afsløret planer for en genopretningsfond på 750 milliarder euro (826 milliarder dollars). USA, Kina og Japan har også ambitiøse økonomiske stimulansplaner.

I stedet for at bruge disse fonde såvel som investeringer fra private enheder og pensionskasser til at udfylde revner i det gamle system, bør vi bruge dem til at skabe et nyt, der er mere robust, retfærdigt og bæredygtigt på lang sigt.
Dette betyder for eksempel at opbygge ”grøn” byinfrastruktur (et helvedesscenario iflg. USAs Forsvaministerium) og skabe incitamenter for industrier til at forbedre deres omdømme på miljø-, social- og regeringsmetrik (ESG).

3) Den tredje og sidste prioritering af en Stor Nulstillingsdagsorden er at udnytte innovationerne i den fjerde industrielle revolution for at støtte det offentlige, især ved at tackle sundhedsmæssige og sociale udfordringer. I løbet af COVID-19-krisen er virksomheder, universiteter og andre gået sammen om at udvikle diagnostik, terapeutika og mulige vacciner; oprette testcentre; skabe mekanismer til sporing af infektioner; og leverer telemedicin.

Forestil Dem, hvad der kunne være muligt, hvis der blev gjort lignende samordnede bestræbelser i alle sektorer.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er schwab0.5.png

Kommentar: Dette er Bill Gates´ og hans illuminat-herrers fremtidsplan for os: Agenda 2030 – og covid19 med dens diktatur/krigsretslovgivning er markeringen af en længe planlagt global Ny Verdensordens- regeringsovertagelse. Vore sjæle har illumnaterne stjålet umærkeligt ved gennem deres medier i mange år at have gjort os dekadente – skudt stormmodne, som det hedder i militærsproget.

Hvad er det, der foregår?
Jøden Henry Makow 5. juni 2020: Baseret på læsningen af 5.Mosebog (der ikke er skrevet af Moses og her men omkr. år 640 – 621 f.Kr) fremsatte Douglas Reed (1895-1976) disse foruroligende observationer:
Målet med jødedommen er at ødelægge ikke-jøder, som ikke er deres slaver – (og slaverne med- Zion Vises Protokoller XV).
Der er intet religiøst, moralsk eller åndeligt ved jødedommen. Den jødiske ‘pagt med Gud’ består af en udveksling af MATERIEL STYRKE til gengæld for meningsløs overholdelse af Loven.

5. Mosebog er først og fremmest et satanisk komplet politisk program: historien om planeten, skabt af Jahva til dette “specielle folk”, skal afsluttes med deres triumf og ødelæggelse af alle andre (Salmer 2:8,9).

De belønninger, der tilbydes de troende, er udelukkende materielle: slagtning, slaver, kvinder, bytte, territorium, imperium. Den eneste betingelse, der er fastsat for disse belønninger, er overholdelsen af “vedtægter og domme”, der primært beordrer andres ødelæggelse.
Kommunisme (jødisk), en fuldmagt til jødedommens politiske mål, OPERERER PÅ SAMME MÅDE.
USA og Europa er nu de vigtigste fremmere af denne dagsorden.

De fleste jøder er uvidende om eller fornægter jødedommers sande natur.

Douglas Reed: “Da slutningen af 5. Mosebog er nået, er de moralske bud blevet annulleretmed det formål at oprette den storslåede politiske idé om et folk, der især er sendt til verden for at ødelægge og “besidde” andre folk og at herske over jorden.” i form af en religion.

5. Mosebog er den formelle jødedom og zionisme.
Derfor er 5. Mosebog også grundlaget for det politiske program for verdslig herredømme over nationer, hvilket stort set er blevet realiseret i Vesten i løbet af dette tyvende århundrede.


Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

4 kommentarer til “Covid19 Er Én-Verdensregeringens Magtovertagelse: Global Nulstilling. Med Løgn Skal Farisæernes Sovjet-Énverdensstat Bygges”

  1. “Derudover bør regeringerne gennemføre tiltrængte reformer, der fremmer mere retfærdige resultater”

    ???:

    Det jordbrugsareal, som menneskeheden bruger, er omkring 1,5 milliarder hektar. Hvis dette blev brugt til dyrkning af arts-passende mad, kunne der produceres sund mad til 32,1 milliarder mennesker. Indtil videre er 70% af dette dyrkbare land imidlertid blevet anvendt til produktion af dyrefoder. I de i øjeblikket producerede, ikke artsmæssige, civiliserede fødevarer, der er sammensat af vegetabilske og dyrafledte fødevarer, giver de tilgængelige 1,5 milliarder hektar dyrkbar jord kun mad til 6,12 milliarder mennesker. Men vi er allerede 7,31 milliarder. Så der er mangel på mad til 1,19 milliarder mennesker, som er sultne og sulter ihjel. De morderiske planer fra nogle vanvittige psykopater om at reducere verdens befolkning til 500 millioner er således uden nogen rationel begrundelse.
    http://www.dr-schnitzer.de/emailnachrichten-artgerechte-ernaehrung-kluge-entscheidung.html

    Like

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: