Zionistisk/ Kommunistisk Ny Verdensorden gennem Kaos i Gamle Verdensorden Længe Skabt af “Vore” Frimurerpolitikere

Efter mig kommer denne verdens fyrste. I mig er der intet, som hører ham til” (Johs.14:30)

*

Noget stort, en verdensrevolution orkestreret af illuminaterne gennem deres World economic Forum i Davos, er undervejs. De kalder den store nulstilling, the “Big Reset” . Det drejer sig om FNs kommunistiske Agenda 2030 for pøbelen – mens de bevarer deres luksuspositioner.

Det følgende indlæg i fra USAs Kongres´ mødereferat-bøger for 57 år siden kan synes profetisk. Men sagen er, at det, der nu sker for vore øjne er en længe til- rettelagt plan for oprettelsen af zionisternes globale Sovjet-Union, FNs Agenda 2030 – tidligere Agenda 21, vedtaget på Rio-mødet i 1992 af 179 lande – deriblandt naturligvis NVO-duksedrengen Danmark. Det er en totalitær, brutal, ateistisk, hjernevaskende, kommunistisk verdensstat.
Sovjet-Unionen var blevet for berygtiget og måtte derfor opløses for ikke at skræmme os ved udsigten til en global fortsættelse, Gorbatjov vidste det, og da Wall Street, som havde finansieret Sovjet, i 1989 via David Rockefeller og den Trilaterale Kommission meddelte Gorbatjov, at det var slut med krediterne og at man ville have sovjetstater med i en kommende EU (samtidig som Poul Schlüter forsikrede os, at unionen var “stendød”) faldt Sovjet-Unionen fredeligt – til fordel for dens senere globale efterfølger, med EUSSR (iflg sovjet-dissidenten Bukovsky) som model.

Men tanken om den kkommunistiske verdensstat går tilbage til 1. maj 1776, hvor Adam Weishaupt og Nayer Amschel Rothschild slap illuminatordenen løs på verden. Den orden havde 6 punkter på dagsordenen for at regere verden – og afprøvede dem ved at starte den blodige Franske Revolution – og senere den endnu blodigere Bolshevikrevolution i 1917 og sovjetmassemordene. Weishaupt ville “skabe folk”, hjernevaske dem i en autoritær verdensstatstat, så alle faldt i søvn og var lige til at manipulere!

Her er de 6 punkter:  1) Afskaffelse af monarkiet og al indsat regering. 2) Afskaffelse af privat ejendom. 3) Afskaffelse af arv. 4) Afskaffelse af patriotisme. 5) Afskaffelse af familien, gennem afskaffelse af ægteskabet, al moral, og indførelse af  samfundsundervisning af børn. 6) Afskaffelse af al religion.

De følgene punkter kan vi i dag nikke genkendende til: De er umærkeligt gennemsyret vore samfund – og accepteret. Nu kommer så næste fase.

Congressional Record–Appendix, pp. A34-A35 January 10, 1963
“Efter fru Nordmans anmodning medtager jeg i en REFERATET, med enstemmig samtykke, følgende “Aktuelle kommunistiske mål”, som hun identificerer som et uddrag fra “Den nøgne kommunist” af Cleon Skousen:

22 centrale mål for den zionistiske kommunistiske bolsjevisme i Amerika
1. Fjern alle loyalitetløfter

2. Få kontrol over skolerne. Brug dem som overgangsbælter til socialisme og løbende kommunistisk propaganda. Svæk læseplanen. Få kontrol over lærerforeningerne. Sæt partilinjen ind i lærebøger.

3. Få kontrol over alle studenteraviser.

4. Brug studenteroptøjer til at fremkalde offentlige protester mod programmer eller organisationer, der er under kommunistisk angreb.

5. Infiltrer pressen. Få kontrol over boganmeldelsesopgaver, redaktionel skrivning, politiske positioner.

6. Få kontrol over nøglepositioner i radio, tv og film.

7. Fortsæt miskreditering af amerikansk kultur ved at nedbryde alle former for kunstnerisk udtryk. En amerikansk kommunistcelle fik esked på at “fjerne al god skulptur fra parker og bygninger, erstatte dem med formløs, akavet og meningsløs figurer.”

8. Fjern alle love om uanstændighed ved at kalde dem “censur” og en krænkelse af ytringsfriheden og fri presse.

9. Nedbryd kulturelle standarder for moral ved at fremme pornografi og uanstændighed i bøger, magasiner, film, radio og tv.

10. Fremlæg homoseksualitet, degeneration og promiskuitet som “normal, naturlig, sund.”

11. Infiltrer kirkerne og erstat den åbenbarede religion med “social” religion. Miskrediter Bibelen og understreg behovet for intellektuel modenhed, som ikke har brug for en “religiøs krykke.” (Marx: “Religion er opium for folket”)

12. Fjern bøn og enhver form for religiøst udtryk i skolerne med den begrundelse, at det er i strid med princippet om “adskillelse af kirke og stat.” (I dagens DK er det pinligt, uartigt, latterligt og ubegavet at nævne Kristus i det offentlige rum)

13. Diskrediter den amerikanske forfatning ved at kalde den utilstrækkelig, gammeldags, ude af trit med moderne behov, en hindring for samarbejde mellem nationer på verdensplan.

14. Miskrediter Amerikas grundlæggere. Præsenter dem som egoistiske aristokrater, der ikke havde nogen bekymring for den “menigmand”.

15. Nedgør alle former for amerikansk kultur og afskræk  fra undervisning i amerikansk historie på grund af, at det kun var en mindre del af det “store billede”.

16. Støt enhver socialistisk bevægelse for at give centraliseret kontrol over enhver del af kulturen – uddannelse, sociale agenturer, velfærdsprogrammer, mentale sundhedsklinikker osv.

17. Infiltrer  og få kontrol over big business.

18. Overfør nogle af arresteringsbeføjelserne fra politiet til sociale agenturer. Behandl alle adfærdsproblemer som psykiatriske lidelser, som ingen andre end psykiatere kan forstå [eller behandle] (Og de, som jeg har truffet i min lægelige karriere, har vidtgående været meget socialistiske) .

19. Dominer psykiatrifaget og brug mental sundhedslovgivning som et middel til at få tvangskontrol over dem, der er imod kommunistiske mål.

20. Miskrediter familien som institution. Frem  promiskuitet og let skilsmisse.

21. Fremhæv behovet for at opdrage børn væk fra forældres negative indflydelse. Indoktriner børn mod fordomme, giv dem mentale blokeringer og afstandtagen fra  undertrykkende indflydelse fra forældre (1. WHO generalsekretær Brock Chisholm).

22. Skab indtryk af, at vold og opstand er legitime aspekter af den amerikanske tradition; at studerende og grupper med særlig interesse skal rejse sig og bruge ”samlet styrke” til at løse økonomiske, politiske eller sociale problemer.

 Der foregår i disse dage en proletariatets revolution i USA. Den startede som protest mod covid19-krigsretstilstandens ufrihed – men fik så ny næring gennem et politimord på en sort demonstrant.

Fraset demonstrationernes voldsomhed kan man drage paralleler til f. eks. Tyskland, Frankrig, England – og nu også sågar Danmark. Venstreorienterede til dels farvede, forkælede unge protesterer i tusindvis mod “racisme” – ud fra en betragtning om, at naturloven om at krage søger mage og at spurve ikke blander sig med svaler kan ophæves. Deres løsning hedder derfor raceblanding, hvilket de flittigt praktiserer, at dømme efter, hvad man ser på gaden.
At antage, alle disse demonstrationer er spontane, er ikke logisk. Men ingen bagmand er dukket frem – selv om den evige urostifter i USA og globalt (farverevolutioner, det arabiske forår, muslimsk masseindvandring 2015), George Soros naturligvis er den første, mistanken falder på

På samme måde, som massereaktioner for massiv muslimsk masseindvandring, for løgnen om, at 1 molekyle kan opvarme 85,800 luftmolekyler, den urimelige og forfejlede covid19-skræmmekampagne og -håndhævelse (total nedluknig i stedet for åbne samfund med isolering af udsatte grupper) sluger de massivt hjernevaskede befolkninger med begejstring opråbet til endeløse massedemonstrationer – nu med George Floyd-mordet som påskud til at fremme Ny Verdensorden-Agenda 2030 gennem en gentagelse af den zionstiske proletariatets revolution og diktatur. efter at vi er skudt stormmodne gennem den kommunistiske mentalhygiejne og 68er Revolutionen samt mediernes konstante cognitive dissonans-kanonader

Krigsretstilstand/diktatur og total nedlukning mod alle medicinske instansers rådgivning, på rent politisk basis, er indført med covid19 – trods statsministerens usande forsikrimg om sundhedsmyndighedernes opbakning.

Ytringsfriheden er forlængst gået fløjten. Folk udelukkes fra sociale medier for politisk ukorrekte bemærkninger, journalister er så stuerene, tamme og hjernevaskede, at de er blevet ligegyldige.
EU gør nu alle andre meninger om covid19 end deres egen usande version, til “fake news”, som skal stoppes af de sociale medier, der skal aflægge månedlige rapporter om deres fremskridt mod at stoppe disse for den politiske klasse så farlige sandheder (I NVO er sandhed løgn og omvendt). Vi kender det fra det 3. Rige og Sovjet-Unionen (Big Brother – Orwell)

Når en WHO official på grundlag af studier siger, at smittefaren med covid19 er “meget sjælden” fra symptomløse, kommer der straks et hav af ufunderede protester fra NVO-medløbere. For det passer ikke ind i den ID2020 Aliance ideologi, der skal sikre, at alle 7 milliarder mennesker på jorden bliver vaccineret med den mikro-/de nanochips, der skal registrere, lokalisere os og lodde vor systemhengivenhed ala Orwells “1984”.

Angela Merkel opfandt i 2015 begreberne “fake news” og “hate speech” for at hindre al kritik af hendes uansvarlige ødelæggelse af Europa i illuminaternes/frimurernes massive muslimske masseinvasion og her og her– idet “konspirationsteori” og “antisemitisme” var blevet for forslidte fraser.

Merkel-fdj

Men hun havde begreberne present fra sin tid som leder i det Kommunistiske DDRs “Hitlerjugend” kaldet FDJ.
Hvorfor skulle en kommunist være Tysklands kansler?

I flg video vises, at Merkel under samtale i 2015 pålagde Mark Zuckerberg, Facebook, “at gøre noget ved “hate” speech og “fake news”, hvilket Zukerberg lovede. Hvd de ikke vidste var, at der på deres bord lå en åben mikrofon! Sådan begyndte EU-censuren

merkel-illuminati

Hvorfor gør Merkel ustandselig den Store Moders, Semiramis´tegn? Semiramis var gift med Nimrod, der byggede Babelstårnet, der i EU-regi (t.v.) opfattes som fortsættelse at skabelsen af verdensstaten, som Gud forhindrede.
Semiramis skabte en myte om sin dræbte og sønderhuggede mand, gjorde ham til solgud og gav ham navnet Baal.

Dette babyloniske mysterie dyrkes af frimureriet gennem de ægyptiske arvtagere: Isis, Osiris, Horus. Deres søn, den enøjede Horus ses i frimureriet som Lucifer.
Det er dette åndevæsens ene altseende øje, der ser ud fra illuminat-pyramidens slutsten. Screenshot fra US 1-dollar seddel.

DEN NYE VERDENSORDENS GUD ER LUCIFER, TALMUDISTERNES/FARISÆERNES (JOHS 8:44) OG FRIMURERNES GUD OG HER OG HER.

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

4 kommentarer til “Zionistisk/ Kommunistisk Ny Verdensorden gennem Kaos i Gamle Verdensorden Længe Skabt af “Vore” Frimurerpolitikere”

 1. Ikke så vigtigt, men se alliegevel her:
  27.05.2020 – Er rygning pludselig sundt? Indtil slutningen af ​​april mente eksperter, at rygere især havde risiko for at udvikle Covid-19. I slutningen af ​​april overraskede franske læger verden med en undersøgelse om den mulige beskyttende virkning af nikotin imod en Covid-19-infektion. En anden undersøgelse fra Spanien fandt, at der var overraskende få rygere blandt corona-sagerne i flere lande. Under alle omstændigheder var der færre rygere med Covid-19 end der burde have været i forhold til dens andel af befolkningen.
  https://www.n-tv.de/wissen/Worin-man-sich-beim-Coronavirus-geirrt-hat-article21805022.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE

  Like

  1. [Er.01_011,07] .. Derfor er det meget dårligt for folk at bo på steder og værelser, hvor de i stedet for den forfriskende, rent atmosfæriske luft kun indånder kvælstofluft, hvor der er for lidt ilt i forhold til det mere giftige nitrogen, og nota bene især i de forbandede taverner, hvor gæsterne forbereder sig på den stærkeste lugt af helvede med den mest forfærdelige tobaksrøg.

   Like

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: