Covid19 Start på 244 År Gammel Plan for Global Sovjet-Union: FNs Agenda 21/2030 – Vedtaget af Verdens Lande

EU gør fremskridt hen mod sit mål om at oprette et politisk samfund, der følger det illuministiske (illuminat-) ideal om menneskets sublime værdighed.”
EU Report 5 Oct. 2007 – Explanatory Statement

*

Og sådan opflasker illuminaterne os langsomt med dette mål – uden at vi kaperer, hvad der egentlig foregår!

FNs Agenda 2030: Omdannelse af vor verden

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er transforming_our_world.png

Illuminatskabte “Kriser” som kanonade mod resterne af den Gamle Verdensorden:
Globale problemer kræver global løsning” (Tony Blair)
1. Kanonaden begyndte for alvor med den frimurerinviterede muslimske masseinvasion – eksponentielt stigende siden 1973.

– og i Danmark åbnede man sluserne med udlændinge-loven af 1983 samt tilslutningen til Euromediterranien-Processen (Barcelona-Erklæringen) i 1995 med efterfølgende censurpåbud fra EU – hvis medierne ville undgå lovgivning mod ytringsfriheden – samt Middelhavsunionen i 2008 – alt i samarbejde mellem EU og det Muslimske broderskab.

2. Siden kom den videre underminering af Vesten gennem den helt ubeviste “menneskeskabte globale opvarmning” grundet på den tåbelige påstand, at 1 molekyle CO2 skulle kunne opvarme 85,800 luftmolekyler.

Man gjorde klimatismen til en religiøs bevægelse med egen FN-helgen: Skt. Greta (Thunberg) – et stakkels asperger-sygt og misbrugt barn i kløerne på Rothschild-agenten George Soros og hans svenske manipulator. Endvidere er hun støtte for voldsorgnisationen Antifa. Gretas mor agiterer også for den voldelige Antifa.

Antifa -voldsoffer i København efter pryglmed jernstang

Skt. Greta Thunberg støttes af stærke globalistiske kræfter som den George Soros-købte Tides-Foundation, The Sierra Club Foundation og Rockefeller Family Foundation, Seymour & Sylvia Rothschild Family Foundation – alle under 350 org.-paraply – der lever og ånder for Thunbergs indsats.

Klimatismen er blevet brugt til at plukkke endnu flere fjer af i den globale hønsegård: Grønne afgifter, CO2-afgift med fordyring af varer, tvangsomstilling til grøn energi – hvilket så endelig kan have mening, skønt begrundelsen er usand. Derudover en masseaktivering af unge og gamle, som ikke er set magen til siden det 3.Rige og Sovjet.

3. Så kom affyringen af selve “Tykke Berta”: Løsslipningen af en gen-manipuleret virus-pandemi. Men som “Tykke Berta” blev dette i USA og Kina i uskøn forening med WHO fremstillede biovåben en fuser, der kun kan holdes i live ved en hidtil uset NVO-masse-hjernevridning i de NVO-ejede medier, en siden 2. verdenskrig uset angstkampagne, der har skræmt folk fra vid og sans.

Jeg oplevede forleden i supermarkedet med n-95 ansigtsmaske og plastikhandsker at stå ved betalings-terminalen, mens der 1 meter foran mig (påbudt afstand) stod en ældre dame. “VÆK!!!” skreg hun. Jeg svarede, at jeg overholdt den påbudte afstand og ikke havde tænkt mig at flytte mig , samt at jeg havde både maske og handsker på, hvad hun også burde have! ! “VÆK! du overholder ikke reglerne!”, skreg hun igen. “Idiot!” sagde hendes ledsagende voksne søn. Og det gentog han, da jeg gik ud af butikken. Jeg kunne kun svare ved at sige:”I er hjernevaskede”. Bedre forklaring har jeg ikke. Disse stakkels mennesker har – ligesom i Hitler-Tyskland og Sovjet ikke anden orientering i livet end Systemets helt vilkårlige “regler”. Uden dem er de fortabte!

Okkulte kræfter arbejder på illuminaternes antikristelige én-verdensstat
D. 1. maj 1776 slap jesuiterne og talmudisterne Adam Weishaupt og Mayer Amschel Rothschild illuminatordenen løs på verden med det formål at herske over hele verden ved hjælp af Rothschilds penge, som han fravred og fravrider verdens folk – især gennem sine central-/nationalbanker. Kun slyngelstaterne Iran, Syrien, Nordkorea og Cuba har ikke en Rothschild-centralbank. Tidligere slyngelstater var Irak, Afghanistan og Libyen – men de blev stuerene gennem Rothschilds corporation og militære arm, USA, fik straks en Rothschild centralbank og ophørte dermed med at være “slyngelstater”!
Wilhelmsbad-kongressen i 1781 overtog illuminaterne kommandoen over alle verdens frimurerloger – som derefter har “vore” toppolitiker-frimurere som lydige redskaber – nu med synkroniseret aktivitet verden over, jvf. covid19-kampagnen.
Illuminaterne står sidenhen bag næsten alle krige og revolutioner.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er nathan-rothschild-and-famed-quote-1024x768.jpg

Illuminis-mens væsen
Ved ordenens præesntati-on 2. maj 1776 for Mayer Rothschild blev også dens 6-punktspro-gram præsenteret:

1) Afskaffelse af monarkiet og al beordret regering
2) Afskaffelse af privat ejendom
3) Ophævelse af arv
4) Afskaffelse af patriotisme
5) Afskaffelse af familien gennem afskaffelse af ægteskab, al moral og institutioner for fælles uddannelse for børn
6) Afskaffelse af al religion

Hermed var kommunismen født.
Karl Marx blev betalt og her af sin fætter Lionel Nathan Rothschild for at skrive “Det kommunistiske Manifest”.
Læg mærke til Marx´ Napoleonsattitude: Det er frimuretegnet for Jahbulons mænd, frimurergudens “glemte navn”, sammensat af Jahwe, Bul/Baal (de babyloniske “mysterier“), Osiris (også kaldt On) -altså et satanstegn – typisk for frimureriet, som er jødedom/farisæisme for ikke-jøder og her. Frimurernes og farisæernes /talmudisternes (Talmud skrevet af farisæerne) fælles Gud kaldes til daglig Lucifer (se Esajas 14:12-14, Åb 12:12, Johs. 8:44 og her og her).

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er putin-satan-sign.png

Verdens ledere går ugenert rundt og laver Satans horn håndtegnet/illuminat-tegnet

Adspurgt om detaljer fra Wilhelmsbad-Kongressen i 1781 svarede Grev de Virieu, en frimurerdeltager fra Martiniste-logen i Lyon: ”Jeg vil ikke betro dem til Dem. Jeg kan kun fortælle Dem, at alt dette er meget mere alvorligt, end De tror. Den sammensværgelse, der er vævet, er så gennemtænkt, at det så at sige er umuligt for monarkiet og kirken at undslippe den.

Weishaupt skrev: ”Den store styrke i vores orden ligger i, at den er skjult, lad den aldrig vises noget sted i sit eget navn, men altid dækket af et andet navn og en anden besættelse. Ingen er bedre end de tre lavere grader af frimureriet; offentligheden er vant til det, forventer lidet af det og vier det derfor liden opmærksomhed. “Se vores hemmelighed: … for at ødelægge al kristendom, alle religioner, har vi foregivet at have den eneste sande religion … for en dag at frigøre den menneskelige race fra al religion.”

USAs Store Segl er en gave fra Mayer Amschel Rothschild til Den Nye Verden. Den er en daglig påmindelse til amerikanerne om at få illuminatpyrmide-slutstenen i folkehavet på plads, dvs. at færdiggøre Rothschilds kommunistiske énverdensstat – ISRAEL. På båndet står oversat: Århundreders/ kan også oversættes Verdens Nye Orden – jvf. Tusindårsriget!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er one-dollar-1.jpg
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er 1-dollar-pyramid-1.png

Bogen World Revolution (af Nesta Webster) oplyste: ”Illuminis-mens kunst lå i at hverve fjolser såvel som adepter, og i at opmuntre ærliges og visionæres drømme eller fanatikeres planer, i at smigre ambitiøse egoisters forfængelighed, i at arbejde på ubalancerede hjerner eller ved at spille på sådanne lidenskaber som grådighed og magt for at få mænd med totalt divergerende mål til tjene sektens hemmelige formål.”
Og frimurere vil illuminaterne så dræbe, når de har udspillet deres rolle! (Zions Vises Protokol XV)

Agenda 21/2030
I 1992 i Rio vedtog 179 (nu 183) lande Rockefeller-agenten og klimaløgnens organisator, Maurice Strongs, og Gro Harlem Brundtlands (senere direktør for Rockefellers WHO) plan for “bæredygtig” udvikling i det 21. århundrede. Planen hedder Agenda 21

Som det ses på videoens titelside, er menneskelig beboelse fremover begrænset til megabyer i de blå områder i USA – langs motorveje og jernbaner – resten er “Vildnis” med adgang forbudt for mennesker, undtagen illuminaternes mineral-skatteminer. Overvågning, sindelags- og adfærdskontrol, ensretning, censur, central diktatur af alt, kristendom forbudt – for Kristi lære er den eneste hindring for denne globale sovjet-Union – er dagligdagen (Orwells “1984”).
Videoen forklarer dette nærmere.

Naturligvis underskrev den Nye Verdensordens duksedreng, Danmark, og Folketinget den lokale Agenda 21 plan som de første i 2000. Den administreres af Miljøstyrelsen. Den forpligter kommunerne til hvert 4. år at indsende en plan for denne udvikling hen imod den “bæredygtige” globale Sovjet-Union til FNs NGO, ECLEI. Jeg blev inviteret til et møde om indholdet af en 4-årsplan for Ringsted kommune – men takkede nej.

Agenda 21s “bæredygtighed” består i at concentrere menneskeheden i megabyer – koncntrationslejre – hvor alle overvåges og indoktrineres i den Nye Verdensordens kommunistideologi.

Maurice Strong flygtede til Kina efter at have stjålet 1 million dollars fra FNs program for Irak, Food for Oil. I Kina blev han rådgiver for det kommunistiske regime, bl.a. fordi hans kusine Anna havde været Maos elskerinde. Strong var hjernen bag opførelsen af megabyer med op til 42 millioner indbyggere.
Til disse byer blev 250 millioner modvillige kinesiske bønder tvangsforflyttet – hvilket EUs rådspræsident, van Rompuy, priste til skyerne som modellen for verdens fremtid!!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er eussr.png

År for år er vi langsomt blevet pålagt konsekvenserne af agenda 21, hvis mål er en global kommunistisk Sovjet-Union – opdelt i 10 regioner med EU som model. Faktisk kaldte Sovjet-dissidenten og mangeårige Gulag-fange, Vladimir Bukovsky EU for den nye Sovjet-Union, EUSSR.

Illminaternes FN har i overensstemmelse med Zbigniew Brzezinskis model om énverdensstat gennem regionalisering i sin 2009 Millennium goals Development (sidste side) opstillet flg. inddeling af verden i 10 regioner:

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er brzezinski-regionalization.png
Og denne en-verdensstat er FN i fuld gang med: Omdannelse af vor verden – Agenda 2030


Og illuminaterne jubler, fordi de har hjernevasket os til tamme lam, der ikke gør modstand mod deres én-verdens Sovjet-Union, men lader sig passivt føre til slagtebænken i nyt Gulag og krig: Den Jødiske Verdenskongres har lige afholdt sit årlige galla-møde på Hotel Pierre i New York City d. 6. nov. 2019. Jeg genkender Jacob og Evelyn samt David de Rothschild foruden Henry Kissinger.

FNs Genetalfor-samling vedtog i sept. 2013 Agenda 21 som vejen frem for Verden

Nu har FN omdøbt Agenda 21 til Agenda 203o, der så er vedtaget af alverdens lande på FNs Generalforsamling


Her følger en video, hvor en landmåler fra Californien redegør for Agenda 21/Agenda 2030: Hun oplevede Agenda 21 restriktion på restriktion i de jordområder, hvor hun skulle opmåle til veje – og det blev mere og mere usikkert, hvem, der ejede jorden: Landmænd eller Agenda 21-staten.
Specielt fremhæver hun Danmark som helt besat med Lokal Agenda 21 Planen samt EU som modellen for Regional-opdelingen af den kommunistiske énverdensregering

Hvad Agenda 21/2030 indeholder fremgår af nedenstående skema, der sammenfatter, hvad jeg igen og igen har læst under min næsten 13-årige bloggervirksomhed:

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er one-world-synopsis.png

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

5 kommentarer til “Covid19 Start på 244 År Gammel Plan for Global Sovjet-Union: FNs Agenda 21/2030 – Vedtaget af Verdens Lande”

 1. Senest den 31. juli 2021 skal alle arbejdsgivere i Tyskland være i stand til at bevise, at deres ansatte er vaccineret! Vaccineskaden vil være genetisk irreversibel! Som Dr. Wolfgang Wodarg udtrykte det: “I virkeligheden er denne “lovende vaccine” faktisk en forbudt genetisk manipulation!”
  https://t.me/KanalFragunsdoch/2565

  Like

   1. Ja, tusind tak kære Anders! Det er jo rigtigt. Jeg kan ikke altid overse, forstå eller finde ud af det det hele, så jeg er meget glad for, at jeg kender dig! Vi mener kun det bedste for os alle sammen!

    Like

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: