Vaccineforbryder Bill Gates Onde Grin: “Næste Pandemi 2 Kommer I Rigtigt til at Mærke”. Covid19: Reelt 6000 Døde – 1,44 Millioner flere Ikke-smittede Døde Globalt pga. Covid19-hysteri. Intet antistof: Vaccine Meningsløs

Foundation for Economic Education 12 juni 2020: Det ville være vanskeligt at overgå Irak-krigs-brøleren, der var baseret på falsk påstand om masseødelæggelsesvåben, men nye COVID-19-beviser tyder på, at eksperterne: lovgivere, bureaukrater og medier – måske har udsat os for en brøler af lige så katastrofale proportioner.
En ny NPR-rapport antyder, at det globale svar på COVID-19 muligvis er nået på en falsk forudsætning
.

T.v. Efter genåbning er smittehyppigheden faldet

Illuminat-Bill røber pervers tankegang:
Vil du ikke lade dig vaccine-chippe mod covid19? Synes du, den er en vildt overdrevet bagatel?
Jamen så har vi da med ID2020 det helt svære skyts parat til jer – og det skal nok få jer på bedre tanker

Den næste pandemi, nr. 2, vil I garanteret få at mærke” – siger vaccineforbryderen og illuminat-stik-i-rend-dreng Bill Gates med et triumferende, ondt og skadefro grin og hustruen Melinda smiler ligeså

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er rfid-chip.png

Vi kan læse dine tanker ved hjælp af vor patent 666 (Antikrists navns tal Åb.13:18) og de 500 spcialsatelliter, jeg opsender til formålet. Og skulle du ikke kunne lide vor vaccine og skulke fra chip-vaccinationen – kommer vi efter dig ved at nægte dig udstedelse af vort vaccinekort, som er adgangspas til samfundet. Og så er du udelukket fra al ting.
Vi skal nok få krammet på dig!

Med USAs Forsvarsministeriums bestilling af 660 millioner doser af vores giftige squalen/RFID-patent vaccine, er det en smal sag at fremstille til jer alle 7milliarder – og jeres villige regeringer betaler jeres surt tjente skattepenge til massevacinefremstilling- For det er jo til jeres eget bedste, som vi gennem vore medier har hjernevasket jer til at tro.
Men vi har jo da også CO2-skrønen og den voldelige muslimske masseimdvandring samt vore selvskabte “kriser” med arbejdsløshed at flå jer til ydmyg underkastelse med.

Covid19 Forbrydelsens hidtidige omfang
TV2.dk 7.juli 2020: Pga. fokussering på coronavirus, risikerer 1.440 millioner flere mennesker med andre sygsomme at dø i år end forventet – især kræft, TB, HIV. Til sammenligning er der globalt 540.000 døde MED Covid 19 – deraf kun 1 % AF Covid19! – der i.ø. har samme dødelighed som sæsoninfluenza iflg. Rigshospitalet: 0.16%

Man forsøger med alle mulige kunstige tricks, såsom værdiløse covid19-tests og forfalskede dødsattester at foregøgle os en ny stigning in covid19-tallene – for at holde den gående indtil den forhastede, farlige squalen ID2020 fup-vaccine er klar.

Men allerede nu kan man sige, at vaccinen vil være lige så værdiløs mod covid19 influenzaen: Et nyt studie for det spanske sundhedsministerium viser, at kun 5% af tidligere coronasmittede/mistænkt coronasmittede patienter har antistoffer mod viruset!!!
Deltagerne i undersøgelsen er ikke alle testet positive for covid-19, men de har alle udvist symptomer lignende de gængse symptomer på den nye coronavirus.

COVID19-SVINDELEN ER EN FORBRYDELSE MOD MENNESKEHEDEN, EN TILSVARENDE OVERTRÆDELSE AF NÜRNBERG-KONVENTIONEN SOM DE 7 NAZI-LÆGER BEGIK, DER BLEV HÆNGT AF SAMME GRUND

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

2 kommentarer til “Vaccineforbryder Bill Gates Onde Grin: “Næste Pandemi 2 Kommer I Rigtigt til at Mærke”. Covid19: Reelt 6000 Døde – 1,44 Millioner flere Ikke-smittede Døde Globalt pga. Covid19-hysteri. Intet antistof: Vaccine Meningsløs”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: