Kæmpefremskridt for Elitens Globale Sovjet-Union og Dens “Afskaffelse” af Kristus

De velhavende jøder kontrollerer verden, i deres hænder ligger regeringers og nationers skæbne. De satte regeringer op mod hinanden. Når de velhavende jøder spiller, danser nationerne og herskerne. På den ene eller den anden måde bliver de rige. ” Zionistgrundlægger Theodor Herzl, Deutsche Zeitung – 4 min ’47 sek’ i hebræisk video med engelsk oversættelse. Se indlæg af jødiske Gilad Atzmon.
Jødedom er kommunisme. Bolshevikkerne var jøder og her og her.

*

Det går stærkt med afkristningen i Vesten – mens f.eks. iranere tiltagende bliver kristne (Dansk Europamission). Og det er altsammen nøje planlagt og af Chabad Lubavitch og her styret efter Bibelens dommedagsprofetier.

Hovedmålet med angrebet er at eliminere al erindring om Kristus og hans lære. Og det lykkes forbavsende “godt”

Rockefeller- Illuminater-nes FNs Nye Verdensor-den (NVO) gør store fremskridt i retning af sit mål: Den globale Sovjet-Union, Agenda 21 alias Agenda 2030.

Agenda 21 blev vedtaget af 179 lande, deriblandt altid NVO-lydige Danmark, på Rio-Kongressen i 1992.

FNs Agenda 2030Omdannelse af vor verden

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er transforming_our_world.png


FN har erklæret, at det er den Nye Verdensorden gennem sit UN-NWO
SE UNNWO LINK HER.

Fremskridtene

 1. Muslimsk masseindvandring er NVO-frimurer og Rothschildagent Coudenhove Kalergi´s plan om udryddelse af den hvide race til fordel for blandingsrace med udseende som de gamle ægyptere genem masseindvandring.

  I 2015 kværulerede Rothschildagent George Soros over, at Tyskland ikke ville være betalingsmester for den fiskalunion, City of London forlangte. “Tyskland skal derfor have chok-terapi”, skrev han. Og han sendte derpå en folkevandring i millionklassen af islams unge krigere, Kristi værste fjender, uden kvinder og børn eller bedsteforældre ind i Europa (de kom gennem familiesammenføring til senere) og de fortsætter med at strømme ind – altid med velvillig understøttelse af Rotary Club- og superfrimurersken Angela Merkels velvillige assistande “Wir schaffen dass”, sagde hun glædesstrålende.
  Merkel så alle disse Allahs koranbefalede terroristiske (sura 8:60) herrefolks-erobrere (f.eks. sure 9:1-7, 27:33, 3:195), der har udtrykkeligt koranforbud mod integration (bl.a. 5:51), som en gave fra “Vorherre” – frimurerguden som hedder Lucifer og her og her alias Allah.

Denne masseindvandring er støttet af Europas frimurer-storloger.

merkel-judenauszeichnung1

Højre: Bilderberger Merkel bliver hædret af frimurerne over alle murere, den zionistiske B´nai B´rith, fordi hun er en så lydig og artig NVO-fremmer.
Hun har også modtaget Coudenhove Kalergipris. Coudenhoves mål var udryddelsen af den hvide race for en negroid-arabisk blandet race – som de gamle egyptere – og styret af det jødiske herrefolk
.
Merkel er – i det mindste i hjertet – jødisk – og født med det jødiske navn Kasner.

Merkel-fdj

Den kommunistiske FDJ-Sekretær Angela Merkel (i fuld mundur t.v.)

I 2018 undertegnede verdens regeringer Marrakesch-Pagten, der gør det til en menneskeret for verdens muslimer og andet godtfolk at emigrere hvorhen de vil på modtagerlandets bekostning af sikker rejse og underhold å livstid!
Det er en imødekommelse over for Koransura 27:33, der lover muslimerne vore land og huse i arv og eje – og udryddelse af os, medmindre vi underkaster os islam! (sura 9:1-7).

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er un-meditation-room.png

Disse new-agers har deres eget meditationsrum i FN bygningen. Alteret er skænket af Sverige – og freskoen har iflg. sin mester, Bo Beskow, ingen symbolisme. Det er nu ikke rigtigt. Der er mindst 8 trekanter. I frimurerteologien repræsenterer trekanten den uhellige treenighed : Semiramis-Baal- Tammuz/Horus senere Osiris-Isis-Horus med det ene øje, der ses centralt – med øjenlåget til højre. Baal hed først Nimrod, som lod bygge Babelstårnet som led i en religion, hvormed han kunne beherske verden. Men det satte Gud en stopper for (1. Mos. 11:1-9).

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er merkel-diamonds-1.png

Superfrimurerske Angela Merkel gør flittigt brug af trekant med spids nedad: Modergudinden Semiramis/Ishtar tegnet – led i satanisk Baaldyrkelse

Nedenfor et uddrag af et skrift om FN som en teokratisk stat med Den Nye Verdensordens en-verdensreligion

*

*

*

*

*

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er tower-of-babel.jpg

EU har brugt Babelstårnden uhellige treenigheds Babelstårn som symbol på fortsættelsen med det luciferiske religiøse verdensherredømme, hvor Nimrod/Baal slap. Læg mærke til de omvendte pentagrammer: Djævle/Baphometsymbol.

2. Samling og udplyndring af verden omkring den fiktive og nu pseudoreligiøse CO2-globale opvarmning, bygget på den helt uunderbyggede teori, at 1 molekyle CO2 skulle opvarme 85.800 luftmolekyler. Med en George Soros understøttet Skt. Greta (Thunberg) røbes FNs New Age/Alice Bailey-buddhistiske religiøse påvirkning gennem FN NGOen Luci´s Trust og her, der oprindeligt hed Lucifers Trust. Disse new-agers har deres eget meditationsrum i FN bygningen.

Den svenske kirke mener, at Skt. Greta er en guds profet og nok Guds datter, samt at hvert ord, der kommer fra hende kommer fra gud – hvortil er at sige, at den kirkes gud snarest hedder Lucifer alias evt. Allah.
Men coronavirus stoppede denne messias´ forkyndelse!

3. Introduktion af total sjælekontrol med verdens befolkning gennem politistater oprettet ved Covid19-svindel med kanonader af NVO-medie-skræmmepropaganda og massive løgne om smittefaren og dødstallene – hvoraf kun 1% reelt skyldes coronavirus. Dødeligheden er som ved sæsoninfluenza: 01. – 0.2%.

Næsten alle dødsfald i USA – se fra 10:30 – 12:06 min i nedenstående video – og Italien m.v. bliver attesteret som coronadødsfald, hvor den reelle dødsårsag er grundsygdom som terminal kræft, hjertesygdom, trafikulykker osv.

Alle blot mistænkte coronavirus-positive bliver angivet som syge og brugt helt usanstændigt i skræmmekampagnen. Testene er værdiløse – f.ks. er den brugte svælgpodning kun følsom over for 32% af virus – og blodprøver med antistofbestemmelse er endnu mere uspecifikke: Medtager også forkølelser og sæsoninfluenza.

Epidemien er klinisk overstået – men langtfra politisk!
Lad aldrig en god krise gå til spilde (Clinton rådgiver Emanuel Rahm)
En influenza, der allerede er døet hen: Kun 4 registreringer af nærhed af smittet person på 745.000 corona apps over 3 uger!
Per 9. Juli var der iflg Statens Seruminstituts “Covidmeter” over en 3-ugers periode iflg. de slørede grafer ca 49. 000 app-anmeldelser. Af disse svarede kun 0.25 % til coronavirusinfektion – dvs. 125! Andelen af sande smittede er faldet fra 1,5% i maj til 0.25 d. 9. juli.

Vaccineforbryderen Bill Gates lover os en langt mere smitsom og dødelig “2. fase” pandemi i efteråret

4. Vaccine-chipning til roboter af verdens befolkning via Bill Gates´, Microsofts, GAVIs og Rockefeller Foundations ID2020 Alliance til vaccinering af jordens 7 milliarder mennesker med giftigt squalen og mikro/nanochips. Bill Gates og Anhony Fauci samt Merkel siger, at der ikke bliver normalitet, før alle er (tvangs) vaccineret mod sæsoninfluenzaen Covid19!

Covid19 efterlader kun antistoffer hos 5% af tidligere smittede. Derfor er vaccine med lille mængde covid19 antigen forstærket med giftigt squalen meningsløs. Medicinsk vaccination kan derfor kun være påskud for registrering og mikro/nanochipning af verdens befolkning.

Bill Gates/Microsoft har indgivet patent 2020 060606 = 666, åbenbaringsdyrets navns tal. Med dette patent kan individers lokalisation og sindelag kontrolleres centralt og belønnes, hvis man er partitro eller straffes, hvis man er kritisk.

Endv. er chipningen “Åbenbaringsdyrets mærke: Det er vejen til brug af den globale krypto-møntfod, som Rothschilds BIS – hans centralbankers centralbank -har klar. Hvis dette bliver tvangsgennemført, har vi Åbenbaringsdyrets mærke: Ingen kan købe og sælge uden den som har taget dyrets mærke på sin pande (partiemblem?) og højre hånd (Åb. 13:16, 17, 18).

I Sverige handler 3000 med en sådan RFID-chip

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er microsofts-patent.png


Covid19 afføder flere okkulte initiativer. I USAs Repræsentanternes Hus har en demokrat (naturligvis) fremlagt et lovforslag, som hedder H6666 og herDet er et jødisk udtryk for “retfærdighed“.

Danmark spiller som GAVI-støtte-organisation en hovedrolle også i vaccine/chipningsbestræbeserne.
Herefter vil vaccinerede befolkninger blive reduceret til centralt kontrollerede robotter.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er rfid-chip.png

T.v. USAs Forsvarsministerum har 12. maj 2020  bestilt 660 millioner doser covid19 med RFIDs (mikrochips) – 2 doser pr. amerikaner!

5. EU – herunder Danmark – har med Covid19-Hjælpepakke sluttet sig til Rothschild-agent George Soros´ krav om EU som fiskaluniontrods danskernes forbehold om at stå uden for euro-zonen:
Meningen var og er, at de rige nordeuropæiske lande skal betale for de letlevende Middelhavslandes enorme gæld til Rothschilds banker. Pengene skal gå til at betale Rothschildbankernes renter på gamle og nye lån. Pengene trykker Rothschild-centralbankerne i en håndevending ud af den blå luft.
Alle – incl. Danmark – forærer nu Middelhavslandene 5.600 milliarder kroner – deraf 290.000 som gave! Italienerne jubler – og Holland er utilfreds

George Soros erkendte at være hjernen bag masseindvandringen, som Europas Frimurer-storloger stærkt tilskyndede til.

Rothschild-agenten George Soros har nu helt uden om befolkningerne fået sin chokterapi belønnet med sin EU-fiskalunion. Og Danmark er med trods vort forbehold. Ingen tænker i alvor på at spørge os gennem en folkeafstemning. Man er -som i tilfældet EU-Forfatningen/Lissabon Traktaten vant til at snyde os for vor forfatningsmæssige ret.

5. Troen på Kristus, hans lære og genkomst er næsten afskaffet af elitens medier.
Den Nye Verdensordens/illuminaternes 6 bud blev udgivet 1. maj 1776 af farisæerne Adam Weishaupt og Mayer Amschel Rothschild.
De lyder:
1) Afskaffelse af monarkiet og al indsat regering. 
2) Afskaffelse af privat ejendom. 
3) Afskaffelse af arv. 
4) Afskaffelse af patriotisme. 
5) Afskaffelse af familien, gennem afskaffelse af ægteskabet, al moral, og indførelse af  samfundsundervisning af børn.
 6) Afskaffelse af al religion.

Deres åndelige arvtager, Karl Marx, kaldte religion opium for folket.
Den Franske og Russiske Revolution samt sidenhen den kinesiske har gjort alt for at kvæle Kristus og hans lære.

Men endnu mere giftig for Kristus og hans lære har den vestlige materialisme og tavsheden om Kristus i elitens nyhedsmedier været. Ingen tør nævne Kristus i det offentlige rum – knapt nok i familien.

En bekendt af mig rådede, mig til at skifte blogtitel – for “folk løber langt væk, når de ser den”, dvs. Kristus og hans genkomst er et tabu-emne som meget få tør vedkende sig.
Hvorfor? Pga., at illuminaternes kommunistiske 6-punktsprogram, som verden siden styres efter, er blevet den Nye Verdensordens “Fadervor”.
MEN: “Den, der skammer sig ved mig og mine ord i denne utro og syndige slægt, skal Menneskesønnen skamme sig ved, når han kommer i sin faders herlighed”.
Og “Finder jeg mon troen, når jeg kommer?” (Lukas 18:8)

Fremtidens overgangsreligion skal være islam – derfor den styrede muslimske masseindvandring.

7. Afslutningsfyrværkeriet skal endeligt afskaffe også islam.
Men i et atomart mareridt kommmer Jesus Kristus igen (Matth. 24, Lukas 21), når Damaskus er jævnet med jorden for evigt (Esajas 17) og det fra alle folkelagene indsamlede og genoprettede Israel bliver invaderet af Rosj, alias Gog fra landet Magog i det yderste nord sammen med bl.a. iranere/persere (Ezekiel 38,39 – video).

Ovenstående viser hen mod de sidste tider inden Kristi genkomst. Men det sker ikke i dag eller i morgen. Trængsler forestår de kristne forinden.
Allerede i dag er Kristi efterfølgere, som ikke går på kompromis men holder fast ved hans ord, forfulgt verden over. De er den mest forfulgte religiøse gruppe i verden i dag – og det vil blive værre.

“Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, der holder ud til enden, skal frelses” (Matth. 24:9-14).

I muslimske lande er kristenforfølgelsen også slem, så antallet af kristne er reduceret til et minimum f.eks i Irak – mens antallet iflg Dansk Europamission tiltager i Iran.

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

6 kommentarer til “Kæmpefremskridt for Elitens Globale Sovjet-Union og Dens “Afskaffelse” af Kristus”

 1. Kære Anders, tusind tak igen, for du skriver jo (som altid) kun om velunderbyggede religiøse og politiske fakta!

  MEN: i BIBELEN står der ingenting om at:

  “i et “ATOMART” mareridt kommmer Jesus Kristus igen (Matth. 24, Lukas 21)”

  Jeg ville gerne oversætte det hele til dansk, men se hellere selv her: https://translate.google.de/ :

  US-Law against to tell the truth about the A-Bomb
  http://heiwaco.tripod.com/bomb.htm#USA

  The truth about the A-Bomb
  http://heiwaco.tripod.com/bomb.htm

  06.01.2016 – Angeblicher Test einer Wasserstoffbombe – Das Weisse Haus widerspricht Berichten Nordkoreas, bei einem Atomtest eine Wasserstoffbombe gezündet zu haben. Man sehe keinen Grund, von einer veränderten Bewaffnung Nordkoreas auszugehen.
  http://www.nzz.ch/international/usa-widersprechen-nordkorea-nach-erster-analyse-1.18673067?extcid=Newsletter_07012016_Top-News_am_Morgen

  Alles nur Panikmache! Nordkorea testet die Wasserstoffbombe ja nicht im Meer, sondern NUR wo es (HOFFENTLICH!) trocken ist, also unterirdisch. Da kann nicht Schlimmes wie WELTUNTERGANG (!!!) passieren, denn oberhalb einer Temperatur von 1.700 °C vollzieht sich die direkte Spaltung von Wasserdampf in Wasserstoff und Sauerstoff.
  https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Wasserstofftechnologien

  Ironie AUS!

  Die ganze Geschichte der Neutronenbombe ist auch sehr suspekt. Zuallererst wurde sie “erfunden” von einem Samuel T. Cohen, derbehauptet 1979 eine Friedensmedaille von PapstJohannes Paul II. für seine Erfindung erhalten zu haben. Es ist ausgesprochen seltsam, dass der Papst eine Friedensmedaille für eine Bombe verleiht, die Leute tötet, aber die Infrastruktur intakt lässt. Wenn die Neutronenbombe eine humanere Waffe ist, wie so wird sie dann nicht benutzt?

  Click to access Atombomben_gibt_es_nicht!.pdf

  “Wenn der Messias kommt, wird Israel die “Endlösung” umkehren: “Zwanzig, dreißig Atombomben auf Berlin, München, Hamburg, Nürnberg, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Dresden, Dortmund und so weiter…”
  http://www.timesofisrael.com/op-ed-calls-on-israel-to-nuke-germany-iran/

  06.08.2015 – Hiroshima und Nagasaki: Die Wahrheit ist, dass Japan dabei mitspielte und die amerikanischen “Atombomber” auf dem Weg zu ihren Zielen quasi durchwinkte. Viele andere Städte in Japan – wie zuvor im Deutschen Reich – wurden ebenfalls stets mit gewaltigen Bomberflotten angegriffen und eingeäschert wie Hiroshima und Nagasaki.
  http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/zeitgeschichte/gerhard-wisnewski/hiroshima-und-nagasaki-japaner-winkten-atombomber-durch.html

  Men det er desværre ikke de eneste løgne, som vi udover “Corona” har fået – mange af disse Links her forneden er selvfølgelig blevet slettet, fordi vi kun må vide, hvad vi må:

  “… AND ALL OF IT IS A LIE”:

  22.09.14 – Chinesische Raumsonde findet keinen Beweis für die amerikanische Mondlandung – 200 Hochrangige Beamte der chinesischen Weltraum Behörde haben eine Petition unterzeichnet, die Erklärungen von der amerikanischen Regierung und die Veröffentlichung geheimer NASA Akten, bezüglich der amerikanischen Mondlandung, verlangt. Diese sollen beweisen das es keine Inszenierung war.
  http://www.shortnews.de/id/1111086/chinesische-raumsonde-findet-keinen-beweis-fuer-die-amerikanische-mondlandung

  “… AND ALL OF IT IS A LIE”:

  Lemminge auf dem Mars? – Am spannendsten sind die Original-NASA-Aufnahmen der beiden Rover Curiosity und Opportunity. Da wäre zum Beispiel Curiosity Rover Image PIA16204, aufgenommen im sogenannten »Felsennest« am 28. September 2012 − laut NASA ein »Flecken aus Flugsand und Staub am Abhang einer Ansammlung aus dunklen Felsen«. Wenn man genau hinsieht, gibt es dort Dinge, die es eigentlich gar nicht geben dürfte.
  http://zeit-zum-aufwachen.blogspot.de/2015/02/lugen-im-weltraum-landeten-die-sonden.html
  http://info.kopp-verlag.de//hintergruende/enthuellungen/gerhard-wisnewski/luegen-im-weltraum-landeten-die-sonden-curiosity-und-opportunity-nie-auf-dem-mars-.html;jsessionid=959399158283E833F5110533B472108B

  “… AND ALL OF IT IS A LIE”:

  Carol Rosin, (Sekretärin von Wernher von Braun): “… Die Strategie, die Wernher von Braun mich gelehrt hat, war, dass zuerst die Russen als Feinde betrachtet werden müssen. In der Tat, im Jahr 1974, waren sie der Feind, der identifizierte Feind. Man sagte uns, sie hätten “Killersatelliten”. Uns wurde gesagt, dass sie uns besiegen und kontrollieren werden – dass sie “Kommunisten” waren. “…” Dann sollen Terroristen lokalisiert werden. Dann wurden wir in den Dritten-Welt-Ländern “Verrückten” identifizieren. Wir nennen sie jetzt “Nations of Concern” (Sorge). Aber er (Wernher von Braun) sagte, das wäre der dritte Feind (die “Nations of Concern”? – Anm. T.R.), gegen den wir Weltraum-stationierte Waffen bauen müssen. Der nächste Gegner soll Asteroiden sein. Er lachte irgendwie das erste Mal, als er darüber sprach. Asteroiden gegen Asteroiden. Wir werden Weltraum-stationierte Waffen bauen müssen. Und das Lustigste von allen war, was er Aliens oder Außerirdischen nannte. Das sollte der letzten Abschreckung sein. Und immer und immer wieder in den vier Jahren, die ich ihn kannte und Reden für ihn schrieb, hat er zuletzt gesagt: “Und nicht vergessen Carol, die letzte Karte ist der Alien-Karte. Wir müssen weltraumgestützte Waffen gegen Aliens bauen, und alles von dem ist eine Lüge”

  Wernher von Braun: “And remember Carol, the last card is the alien card. We are going to have to build space-based weapons against aliens AND ALL OF IT IS A LIE”

  Besonders merkwürdig ist die Tatsache, daß gemäß der Aussage von Carol Rosin, (Sekretärin von Wernher von Braun) der berühmte deutschen NASA-Forscher bereits in den 70 Jahren von “False Flag“ Angriffen gewusst hat. Man beachte, daß ihre Aussagen aus dem Frühjahr 2001 stammen, also noch vor den Anschlägen vom 09.September datieren, sie sagte damals bereits den „Krieg gegen den Terror“ und die Kriege gegen Saddam Hussein und Muhamar Gaddafi richtig voraus.

  “… AND ALL OF IT IS A LIE”:

  09.08.2014 – Verschwörung total: Warum die USA eine „Alien-Invasion“ vortäuschen könnten – Um die Weltgeschicke nach Wunsch zu lenken, würden uns die USA notfalls auch eine Alien-Invasion aufs Auge drücken! Möge die Macht mit uns allen sein und niemand darauf reinfallen …
  http://www.epochtimes.de/Verschwoerung-total-Warum-die-USA-eine-Alien-Invasion-vortaeuschen-koennten-a1173529.html

  02.10.2015 – Stephen Hawking warnt davor, dass Außerirdische die Menschheit auslöschen könnten
  http://www.shortnews.de/id/1173376/stephen-hawking-warnt-davor-dass-ausserirdische-die-menschheit-ausloeschen-koennten

  06.01.2016 – Angeblicher Test einer Wasserstoffbombe – USA widersprechen Nordkorea nach erster Analyse – Das Weisse Haus widerspricht Berichten Nordkoreas, bei einem Atomtest eine Wasserstoffbombe gezündet zu haben. Eine erste Analyse der amerikanischen Regierung komme zu anderen Erkenntnissen, sagte der Sprecher von Präsident Barack Obama, Josh Earnest. Man sehe keinen Grund, von einer veränderten Bewaffnung Nordkoreas auszugehen.
  http://www.nzz.ch/international/usa-widersprechen-nordkorea-nach-erster-analyse-1.18673067?extcid=Newsletter_07012016_Top-News_am_Morgen

  Like

  1. Hej, Tommy.

   Nej, der står kke direkte, at det drejer sig om en atomkatastrofe, men de følgende beskrivelse stemmer kun med en atom-katastrofe – eller en helt tilsvarende katastrofe udløst af i dag ukendte kræfter:

   Matth. 24: 21-22 “For da skal der komme en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme. Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet.
   29 -30 Men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og himlens kræfter rystes.”

   Lukas 21:26 “Mennesker skal dåne af gru og rædsel for det, som kommer over jorderige; thi himlenes kræfter skal rystes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyen”.
   21:22 For det er straffens dage, da alt det, som står skrevet, skal gå i opfyldelse.

   Jeremias 25:15-16 Dette sagde Herren, Israels Gud, til mig: »Tag dette bæger vin, vredens bæger, af min hånd, og lad alle de folkeslag, jeg sender dig til, drikke af det. De skal drikke og rave omkring og te sig som afsindige på grund af sværdet, jeg sender ind blandt dem.« Så tog jeg bægeret af Herrens hånd og lod alle de folk, Herren sendte mig til, drikke af det. 27-29 Du skal sige til dem: Dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud: »Drik jer fulde, kast op, fald om, og rejs jer ikke igen, for jeg sender sværdet ind blandt jer!« Nu er jeg begyndt at handle ondt mod den by, mit navn er nævnet over; skulle I da gå fri? I går ikke fri, for jeg nedkalder sværdet over alle, der bor på jorden,« siger Hærskarers Herre.

   Dette siger Hærskarers Herre: 32-33″ Ulykken skal gå fra folk til folk, en vældig storm bryder løs fra jordens fjerneste egne.
   Den dag skal de, der er dræbt af Herren, ligge over hele jorden. Der skal ikke holdes ligklage over dem, de skal ikke samles sammen og begraves, men blive til gødning på jorden”.

   Esajas 33: 10-14 “Nu rejser jeg mig, siger Herren, nu står jeg op. I undfanger strå og føder halm, jeres ånde er ild, der fortærer jer selv.
   Folkene skal brændes til kalk,som afhugget tjørn, der er brænder i ild.
   Hvad jeg gør, skal rygtes til fjerne folk (forudsætter massekommunikation), de nære skal føle min vælde.
   Hvem kan bo ved fortærende ild, hvem kan bo ved evige bål?

   Malakias 4: Thi se, dagen kommer luende som en ovn; da bliver alle de overmodige og alle, der handler ugudeligt, til strå. Dagen, der kommer, skal sætte ild til dem, siger Hærskarers Herre, så der hverken bliver rod eller grene tilbage.

   Like

   1. Kære Anders, du skriver om “en helt tilsvarende katastrofe udløst af i dag ukendte kræfter” :

    Jeremias 25: 32-33: “Ulykken skal gå fra folk til folk, en vældig (ILD?-) storm bryder løs fra jordens fjerneste egne. Den dag skal de, der er dræbt af Herren, ligge over hele jorden”

    Esajas 33: 10-14 “… jeres ånde er ild, der fortærer jer selv. Folkene skal brændes til kalk, som afhugget tjørn, der er brænder i ild… Hvem kan bo ved fortærende ild, hvem kan bo ved evige bål?”

    Malakias 4: “Thi se, dagen kommer luende som en ovn; da bliver alle de overmodige og alle, der handler ugudeligt, til strå. Dagen, der kommer, skal sætte ild til dem, siger Hærskarers Herre, så der hverken bliver rod eller grene tilbage”

    Matth. 24: 29-30 “Men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne”
    (På grund af røg?) :

    [GEJ.06_207,12] … Die Menschen werden durch allerlei Maschinen, durch Feuerkraft getrieben, anfangen, mittels unglaublich tiefer Schächte und Löcher ins Innere der Erde zu dringen, durch die die höchst brennbaren Gase (brennbare Luftarten) in großen Massen auf die Oberfläche der Erde dringen werden. Und wird einmal die atmosphärische Luft mit solchen Gasen zu sehr gesättigt sein, so werden sich diese beinahe um die ganze Erde entzünden und alles zu Asche verbrennen. Nur wenige Menschen werden dabei am Leben bleiben…
    https://jesusoffenbarungen.ch/Lorber/GrossesEvangeliumJohannis6.html

    UND! :

    [GEJ 5.109.7] Wollen die Menschen die ganze Erde in Flammen sehen, so dürfen sie nur fleißig alle Wälder vernichten, und die Naturgeister (Elektrizität) werden sich derart vermehren, daß die Erde auf einmal in ein Blitzfeuermeer eingehüllt sein wird!…

    [GEJ 5.109.1] … Gehet hin und entwaldet alle die Berge, und die bösesten und alles verheerenden Stürme (wird es) verursachen …
    https://jesusoffenbarungen.ch/Lorber/GrossesEvangeliumJohannis5.html

    26.04.2012 – Luftbilder von Bayerns Wald belegen: “Alte Laubwälder in Industrieforste umgewandelt” – Nach der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS) aus dem Jahr 2007 sollen zehn Prozent der Wälder ohne Bewirtschaftung sich selbst überlassen bleiben. Nach Angaben des Bundes für Naturschutz Bayern liegt das Land hier aber bei gerade einmal zwei Prozent.
    http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/wald-in-bayern-luftbilder-von-greenpeace-zeigen-zerstoerung-a-829749.html

    Like

 2. Hej Anders, du mener: “At den samtidige globale katastrofe udløses ved udsivende jordgaseksplosion er utænkeligt”

  Men i forbindelse med dette her, måske dog alligevel ikke så “utænkeligt”, for det bliver kun værre og værre:

  Waldbrände weltweit – Amazonasregion, Südostasien, Australien, Russland, Nordamerika, usw.
  https://www.wwf.de/themen-projekte/waelder/waldbraende-weltweit/

  Jeg ved, at du ikke tillægger “antikristen” Lorber nogen betydning, men dette her giver mig alligevel megen stof til eftertanke:

  “Wollen die Menschen die ganze Erde in Flammen sehen, so dürfen sie nur fleißig alle Wälder vernichten, und die Naturgeister (Elektrizität) werden sich derart vermehren, daß die Erde auf einmal in ein Blitzfeuermeer eingehüllt sein wird!… Gehet hin und entwaldet alle die Berge, und die bösesten und alles verheerenden Stürme (wird es) verursachen!”

  Og især på grund af :

  ATOMBOMBEN * GIBT * ES * NICHT * !!! – Materie ist wie das ganze Universum zu 99.9999 Prozent nur leerer Raum

  Click to access 1367405491-Haramein342013PRRI3363.pdf

  weshalb nur “langsame” Kometen eine Gefahr für die Erde sind, weil schnelle Kometen nicht von der Schwerkraft eingefangen werden können.

  Die bei der Spaltung freigegebenen (“Atombombe”-) Neutronen sind auch zu schnell und können deshalb auch kein anderes Atom spalten. Ein freies Neutron kann in einem friedlichen Kernkraftwerk ein anderes Atom nur spalten nachdem es moderiert wurde, d. h. verlangsamt wurde. In einer Atombombe kann man freie Neutronen nicht moderieren oder verlangsamen … Glücklicherweise funktioniert die Kernspaltung nur in friedlichen Kernkraftwerken und in zivilen Labors aufgrund moderierter/verlangsamter freier Neutronen:

  Click to access Atombomben_gibt_es_nicht!.pdf

  Thats all! The rest is Hollywood and “War on Information”!

  “Historie er den løgn, som alle blev enige om” Napoleon Bonaparte

  “Det moderne menneske holdes i et vanvid af aktivitet, så man ikke har tid til at tænke over meningen med sit liv og verden” Albert Schweitzer

  Like

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: