Sådan Ser Åbenbaringsdyrets Mærke Ud

“Hvis nogen tilbeder dyret og dets bilede og tager dets mærke på sin pande eller højre hånd (Åb. 13:16,17,18), så skal han drikke af Guds harmes vin, som er skænket ublandet i hans vredes bæger; og han skal pines med ild og svovl for de hellige engles og Lammets øjne”. Åb. 14:9,10

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er vexillum2.png
Forløbere til Åbenbaringsdyrets globale mærke

SÅDAN SER DYRETS MÆRKE SE UD NU

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er chip.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er rfid-chip.png

1) Det kan være en usynlig RFID-chip som det amerikanske forsvarsministerium har bestilt i 660 millioner doser og her og her– 2 til hver amerikaner.
Senere forventes nanochips, som kan fikseres i hjernen.

2) Mærket kan også gives med en opløselig kanyle, der omdannes til nanokanyler i en pinkode-hudtatovering, som ikke kan ses med det blotte øje – blot med smartphone eller anden teknik.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er microsofts-patent.png

Mærket registrerer v.hj.a. Microsoftpatent 2020 060606 (=666 – Dyrets navns tal (Åb. 13:18) hjerneaktivitetsbølger, der sendes via Bill Gates´ 500 specialsatelliter til centrale laboratorier, hvor man så kan analysere enhvers lokalisation og sym/antipatier samt hhv. belønne og straffe disse.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er microsofts-patent.png

Her er fra Jim Corbett Report om tattoveringsvarianten

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er microneedles3.png


Systemet kan anvendes til via kommende EU-vaccinationspas at registrere personer, personers opholdssted, loyalität og til at erstatte deres Kreditkort.

Hvis vaccinationspasset ikke er a jour, følger bevægelses- og andre indskrænkninger i den personlige frihed

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er eu-vaccination-card.png************
Sandheden om Covid19-bedrageriet: Chipping sjælekontrol over verdens befolkning. Se videoen, før youtube sletter den

Formålet med covid19virus – som ingen har set, og som kun er defineret ud fra influenza/forkølelsessymptomer – er at få chippet jordens 7 milliarder mennesker, som vaccineforbryderen og befolkningsreduktionisten og “filantrop” Bill Gates siger. Bill Gates er befolkningsreduktionist og klar til at vaccinere os alle med en uforsvarlig dosis autoimmun-sygdomme- og narkolepsi-fremkaldende squalen samt giftige grundstoffer.

I denne video kan man fra 16. min. høre et interview med Bill Gates, hvori han indrømmer, at bivirkningerne ved covid19-vaccinerne på de menneskelige forsøgskaniner ligger på ca 80% – samt at der naturligvis ikke er chips deri (endnu)!.
Men han fortier tatoveringer og mutation af RNA-generne

Hvad Gates fortier, er, at USAs forsvarsministerium har bestilt 660 millioner doser covid19 vaccine med RFID chips.
Samt at hans egen ID2020 Alliance har indgået aftale med Bangladeshs Regering om, at ID-registrere børnene der digitalt gennem vaccinationer. Når man ser på ID-registreringskravene, bliver det klart, det det kun kan lade sig gøre med chips: Portabel menneske-centreret, så at man kan registrere f.eks. flygtninge uden identifikationspapirer, i umulige terræner/områder osv., uvidende og ligeglade børn (og voksne).


Nick Rockefeller siger iflg filmmanden Aaron Russo i nedenstående Video, at hjernechips i alle mennesker er hvad bankeliten ønsker, så at den kan styre og kontrollere os via deres centrale computer – lige som alle andre robotter.
Chips skal erstatte kreditkort, hvorpå bankeliten kan styre dig totalt: Hvis du er uartig, lukker die din chip – og du har intet!
Nick Rockefeller fortalte længe før 11. sept. 2001, hvad eliten havde planlagt for denne falske flag -forbrydelse. Samt at Rockefellerne stod bag at få kvinderne ud på arbejds markedet for 1) at få flere skatter og 2) at få børnene i institutioner, hvor de kan blive opdraget til den Nye Verdensorden og her

For efter chipningen er man reduceret til en centralt styret robot.

Bill Gates har stiftet ID2020 Alliancen, hvis formål er at få vaccineret og registreret jordens 7 milliarder mennesker. Før bliver der ikke normalitet – siger Bill Gates og hans Illuminatsøster, Angela Merkel .

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

9 kommentarer til “Sådan Ser Åbenbaringsdyrets Mærke Ud”

 1. Anders, tusind tak for dine konkrete oplysninger, og jeg vil ikke mere give af med den slags såkaldte mennesker, som først efter døden er i stand til at samle sig til det, som de skulle være: en næstekærlig menneskelig sjæl!

  Se også her – 666:

  [GEJ.02_077,03] Del kærligheden i mennesket i 666 dele; giv gud 600, din næste 60 og du selv 6! Men hvis du vil være en perfekt djævel, så giv Gud seks, tres til din næste og seks hundrede til dig selv!
  http://jesusoffenbarungen.ch/Lorber/GrossesEvangeliumJohannis2.html

  Lige meget, om du nu tror på “antikristen” Lorber, så er det alligevel ord, som for mig kun kan være de rigtige! Der står i Johannes Åbenbaringen godt nok, at: “dem som lægger noget til – osw.” – MEN: hvornår og fra hvem blev “BIBELEN” sat sammen? Det var først i år 425 i Nicäa EFTER Jesus, at “BIBELEN” blev sat sammen, som den er i dag! Altså kom venligt ikke med dine kun “rigtige” Bibel-Citater, som udelukker alt andet!

  Like

  1. Hej, Tommy.

   Nicäa-mødet var nu i 325 AD.

   Men never mind. Torinolagenet verificerer evangeliernes sandhedsværdi om Kristi lidelse ud i mindste detalje https://kristigenkomststorpolitik.blog/2019/06/12/kristi-opstandelse-videnskabeligt-bevist-genkomst-garanteret-2/.

   Peters og Pauli og andres breve er meget ældre end Nicäa. De 7 autentiske Paulus-breve stammer fra årene 50-57 AD https://en.wikipedia.org/wiki/Pauline_epistles – altså fra 17-24 år efter Kristi korsfæstelse i år 33 AD

   Markus-evangeliet er samlet nedskrevet år 65-75 AD https://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_Mar – mens Matthæus evangeliet. der anses for den vigtigste kilde, blev samlet nedskrevet omkring år80-90.
   Johannes-evangekiet er nedfældet i nuværende form år 90-110 – men har elementer, der går til bage til år 70 og før endnu https://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_John

   Evangelierne er stykket sammen på grundlag af af øjenvidner – dvs. bl.a. disciplene – hvoraf nogle gjorde det, som Kristus “ansatte” dem til: At føre optegnelser af hans ord.
   Foruden disciplene havde Kristus kontakter til højtstående og veluddannede rådmænd som Josef af Arimatæa og Nikodemus m.fl.
   De har naturligvis også ført journaler over hvad Jesus sagde: For de var overbeviste om, at han var messias – hvad hans opstandelse jo også beviste.

   Vedr. Peterbrevene: Den Katolske Encyklopedi fastslår dem som autentiske daterer dem til år 63-64.
   https://www.newadvent.org/cathen/11752a.htm. Teologer er naturligvis dybt uenige derom.

   Alt i alt: Evangelierne er sammenstykket af øjenvidner i en tid, hvor der levede mange øjenvidner til Jesus og hans ord. Det ville ikke være muligt at skrive opdigtede citater – for mange vidste, hvad Jesus havde sagt.

   Markus-evangeliet er formentlig Peters øjenvidneskildring af Jesu liv og ord https://bible.org/seriespage/10-eyewitness-testimony-mark-s-gospel
   https://www.scribd.com/book/347478969/Jesus-and-the-Eyewitnesses-The-Gospels-as-Eyewitness-Testimony

   Lukas var Pauli samtidige og ven samt læge med fremragende græskkundskaber https://www.gotquestions.org/Luke-in-the-Bible.html
   Markus synes at have været en af de 70 disciple, som Kristus udsendte – og ven med Paulus. Han blev hængt af pøbelen.

   Mange forkaster kristendommens grundlag, evangelierne, med, at de er usikre, opdigt osv. Men tilbage står, at disciplene er historiske gennem deres martyrium og vidnesbyrd. Det vidnesbyrd gjorde romerne til martyrer i arenaerne – ligesom disciplene. Matthæus blev flået levende af armenerne!.
   Og hvem vil lade sig dræbe på den måde for noget, som de ved er løgn? Vor tids muslimske terrorister er overbeviste om at komme i Allahs Paradis pga. Koranens helt ubelagte, morderiske skrifter, hvis de begår selvmordsbombninger.

   Kristus efterlod sit visitkort, sit 3-dimensionale fotografiske negativ på Torinolagenet 1800 år før fotografiets opfindelse
   Det har hverken Allah eller Muhammed eller Krishna eller nogen anden gjort.

   ALT TALER FOR EVANGELIERNES SANDHEDSVÆRDI

   Vedr. Lorber-citatet: Det er ikke nogen åbenbaring, men en personlig nbetragtning

   Like

 2. Kære Anders, du har jo ret vedrørende: “Nicäa-mødet var nu i 325 AD”, men tusind tak for at du overhovedet gider at diskutere! Som sædvanlig har du ret i det meste af, hvad du skriver, men hvis vi ikke må skrive om vores forskellige opfattelser af “sandheden”, så ville det hele jo kun være et “menings-diktatur”, som du sikkert også er imod!

  Du skriver: “ALT TALER FOR EVANGELIERNES SANDHEDSVÆRDI”

  Se, DÉT har jeg aldrig tvivlet på! Det eneste som vi IKKE er enige om, er jo kun, HVEM egentlig JESUS var eller er. Jeg tror ifølge BIBELEN (!) på at Jesus ER GUD, fordi:

  “Was?! Du bist noch nicht fünfzig Jahre und hast Abraham gesehen?” (Joh.8,57)
  (Jesus): “Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch: Endlos eher als Abraham war Ich!” (Joh.8,58)

  (Johannes Evangelium 1. Kapitel):
  1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.
  2 Dasselbe war im Anfang bei Gott.
  3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.
  10 Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht; aber die Welt erkannte ihn nicht.

  Se, dét er sikkert svært at forstå, hvis man ikke lige kender f.eks. det 246. Kapitel i
  http://jesusoffenbarungen.ch/Lorber/GrossesEvangeliumJohannis6.html

  Mange hilsener, Tommy

  Like

  1. Hej, Tommy.

   Du må skam gerne komme med dine opfattelser. Diskussion bidrager nemlig også til, at jeg kan klare begreberne for mig selv og andre:
   Men når Lorbers lære strider mod Kristi lære, må jeg altså argumentere for Kristi lære..

   For: “Hvis nogen kommer til jer med en anden lære end Kristi lære, må I ikke tage imod dem, ikke byde dem velkommen eller give dem husly. For hvis I gør det, gør I jer medskyldige i deres onde gerninger.” )2. Johannes Brev 1:7-11).

   Hvis Jesus var Gud, som sad på tronen med en bogrulle med 7 segl i hånden – hvordan kunne han da gå hen til Gud og tage bogrullen ud af Guds højre hånd (Åb. 5:1-7)? Og hvordan kunne Jesus da gang på gang i evangelierne tale om sin far i Himlen?

   I Johannes 14:28 siger Jesus: “Jeg går til Faderen; thi Faderen er større end jeg”.

   I Johannes 20:17 siger Jesus “Jeg farer op til min Fader og jeres Fader, min Gud og jeres Gud”.

   Alt dette og mere til må betyde, at Jesus netop ikke er Faderen – men hans søn, en kopi af Faderen. Derfor kan Jesus sige til Philip: “Den, som har set mig, har set Faderen”.

   Like

  2. Hej igenTommy.

   Nu skal du virkelig passe på.
   Du bliver ved med at bevæge dig væk fra den bevislige sandhed, Jesus Kristus, og kaster dig i armene på den ene antikristelige tåbe efter den anden: Du er på afveje i trods mod din opvækst i en traumatiserende religiøs sekt.
   Derfor ofrer du til din egen sjæleskade Kristus.

   Tænk dig dog længe og grundigt om!

   Holofeeleing er åbenbart initieret af Rudolf Steiner, der var på Alice Baileys og Blavatskys theosofihold, der helt eliminerer Kristus: Alice Bailey står bag FNs Luci(fer)s Trust og enverdensreligion. Blavatsky var Hitlers godnatlæsning. Steiner var formand for Tysklands og Østrigs theosofiske Selskab.
   https://www.pdffiller.com/54250613-fillable-rudolf-steiner-holofeeling-form

   Det væsen, du nu henholder dig til, er illuminat/frimurerguden Lucifer.
   Og hans religion er gnosticisme – farisæernes ældgamle religion, der især blev brugt af jøderne i Alexandria for at forfalske den spæde kristendom og videregivet i den frankistisk/sabbatïske farisæiske satanisme, der mundede ud i illuminisme og frimureri, der er jødedom for ikke jøder.

   Og det er lykkedes: Godt bliver ondt, løgn bliver sandhed, naturligt unaturligt, ingen kender Gud og hans væsen – alle religioner tilbeder den samme gud, sandheden findes hos Platon – senere iflg den katolske kirke hos Aristoteles (Thomas Aquinas) osv.
   Kristendommen blev dog i første omgang reddet af biskop Irenæus af Lyon, der skilte skidtet fra kanelen.

   Dette væsen, JCH-UP, fortæller, at han er messias – men nævner ikke et eneste sted Jesus Kristus eller kalder sig Menneskesønnen – lader bare forstå, at han er messias og samtidig Gud – og at han har dikteret evangelierne.
   Jesus ville aldrig undlade at kalde sig selv Menneskesønnen. Ville aldrig give sig et nyt volapyknavn.

   Væsenet påstår allerede at være kommet til denne jord som messias, at han er inden I dig! Ikke messias – men Helligånden er i dem, som beder derom, og som ser Kristus som deres frelser – ikke sig selv.
   JESUS KRISTUS ER IKKE DETTE VÆSEN: “Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! eller: Her er han! så tro det ikke; for der skal fremstå falske kristus’er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild. Nu har jeg sagt jer det forud. Siger de derfor til jer: Se, han er i ørkenen! så gå ikke derud. Eller: Se, han er i kamrene! så tro det ikke. For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være”. (Matth. 24:26,27).

   JESUS SAGDE: “MINE FÅR KENDER MIG PÅ RØSTEN” (JOHANNES 10:4)
   DIN MESSIAS ER EN FREMMED HOVEN RØST – IKKE JESU RØST

   Og så kommer GNOSTICISMEN: Væsenet påberåber sig LOGOS (verdensfornuften) til at oplyse (illuminere) dig, så du rydder alle tidligere tåbelige forestillinger (om Jesus Kristus) ud af dit sind og ser det hele anderledes i illuminismens og din egen “logiks”klare lys, dvs, du kan lade verden se I dine lysters lys. Derved bliver du et “bedre menneske”, der frelser dig selv – og ikke behøver JCH-UP til at frelse dig!!

   DETTE ER GNOSTICISME – ILLUMINAT-FRIMURERFILOSOFIEN
   http://web.mit.edu/dryfoo/www/Masonry/Essays/dl_gnosis.html
   Frimurerne arbejder på gennem tåbelige ritualer at blive så gode mennesker, at de frelser sig selv. De har derfor ikke brug fo Kristus, som er antagonisten til deres gud, Lucifer
   https://www.michaeljournal.org/articles/world-government/item/pawns-in-the-game
   https://web.archive.org/web/20171214061416/http://www.theforbiddenknowledge.com/symbology/1o5.htm

   DET VÆSEN, DER TALER HER ER FRIMURERGUDEN LUCIFER
   PX-symbolet synes at have fodfæste i et psi – det græske bogstav der symbolisere psykologi – hvad Kristus aldrig ville hentyde til.

   Like

 3. Kære Anders, alt det kan jeg desværre som en gammel pensioneret musiker ikke svare på! Selvfølgelig var Jesus som et “normalt” menneske FØR hans tre dage officiel “død” på korset som et “normalt” menneske at betragte, MEN efter hans opstandelse var det sikkert sådan at: “Den, som har set mig, har set Faderen” – hvis du har bedre end diverse “Lorber” og “Swedenborg” -forklaringer, hvor Guds kærlighed er “Faderen”, så skriv!

  Jesus:

  [HiG.01_40.06.01,07] Die Stirne sei eiförmig gebogen, ohne Falten, in der Farbe sehr licht, voll göttlicher Erhabenheit gegen die Haare, die da lichtgoldblond sein sollen.
  [HiG.01_40.06.01,09] Die Nase sei gerade und edel, weich und nicht zu breit, auch nicht zu schmal.
  http://jesusoffenbarungen.ch/Lorber/
  http://www.j-lorber.de/

  !!! – 3D-Experten rekonstruieren Gesicht des Turiner Grabtuch:
  http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.com/2010/03/3d-experten-rekonstruieren-gesicht-des.html

  [HiG.01_40.06.01,11] Ein etwas hervorstehendes Kinn, nicht zu breit, noch zu enge, wohlgeschmückt mit einem etwas dunkler als die Haare gehaltenen Barte, letzterer abgeteilt gerecht in der Mitte des Kinnes…..
  http://jesusoffenbarungen.ch/Lorber/
  http://www.j-lorber.de/

  !!!
  http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de/2013/03/neue-analyse-datiert-das-turiner.html

  06.05.2015 – Turin – Wissenschaftler der römischen Polizei sind sich sicher: So sah Jesus als 12-jähriger Junge aus! Dunkelblaue Augen und blondes, gewelltes Haar.
  http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de/2015/05/sah-so-jesus-als-kind-aus-italienische.html

  Like

  1. Hej, Tommy.

   Guds kærlighed består i, at han har givet den syndige menneskehed en chance for at vælge mellem ham og “Denne verdens (midlertidige) fyrste” (Johannes 14:30).

   Gud elsker dem, som vælger ham gennem hans kopi, Jesus Kristus”, der på Dommedag vedkender sig dem, der fulgte hans lære og dem, der ikke gjorde (Matth.25).
   “Den, som elsker mig (tror) er den, som har mine befalinger og som holder dem. Han skal elskes af mig og min Fader”
   (Johannes 14:15,21,23).

   Så vidt jeg har forstået både Lorber og Swedenborg, fornægter begge Helvedes ild:

   [GS.02_111,09] … wer demnach die Hölle hier gründlich beschauen will, der beschaue sie hier unter demselben Verhältnis im Leibesleben wie einst im absoluten geistigen. Denn die Hölle ist auf der Welt von Zug zu Zug genauso gegenwärtig, wie sie im absoluten geistigen Zustande sich beurkundet. Nichts mehr und nichts weniger gibt es weder hier noch dort.
   [GS.02_118,12] Denn es gibt nirgends einen Ort, der Himmel oder Hölle heißt, sondern alles das ist ein jeder Mensch selbst; und niemand wird je in einen andern Himmel oder in eine andere Hölle gelangen, als die er in sich trägt.
   http://jesusoffenbarungen.ch/Lorber/
   http://www.j-lorber.de/

   Swedenborg betragter nærmest Helvede som et forlystelsessted og opdragelsesanstalt, hvor man kan forbedre sig ved Guds engles hjælp og slippe ud af efter behag, og vende tilbage til, når det bliver for kedeligt i Himlen. De bliver ikke kastet i Helvede – men vælger selv at komme der!:
   https://swedenborg.com/recap-what-is-hell-really-like/
   “People in hell have chosen to be there, burn only with their own passion for evil, and punish only each other. Meanwhile, angels are doing their best to improve life for those in hell and provide paths for redemption. But we can even be a part of this process right now here on earth: by acting against hell’s influence on our hearts and minds, we can resist fueling hell and open our inner selves to heaven”.

   Alt dette er direkte antikristeligt: I Matth.25 sender Kristus dem på sin venstre side ind i den evige ild, som er beredt for Djævelen og hans engle.
   Det samme scenario i Johannes Åb. 14:9,10, hvis man tager Dyrets mærke på sig. Endv. i lignelsen om den rige mand og Lazarus m.v.

   Bedre bliver det ikke af, at Lorber forkaster de 3 første evangelier og kun tror på Johannes-evangeliet – som er det senest nedfældede.

   Når Lorber siger, at han har talt med Jesus, som har forandret mening om Helvede, passer det ikke: For Kristus sagde: “Himlen og Jorden skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå (Markus 13:31)

   Like

 4. Kære Anders, tusind tak, men hvad forventer du, at jeg skulle svare på? Jeg ved kun, at jeg ingenting véd! Der er mange andre skrifter fra år 2020 som f.eks: http://www.holofeeling.de/ – så glem derfor måske hellere alt om “Lorber” og “Swedenborg”, som du heller ikke desværre måske hverken kan eller vil tro på!

  Tommy

  Like

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: