Covid19 World Economic Forums Påskud for “Nulstilling” af Os: Vor Gamle Verdensorden og Mange af Os Fejes Bort i Global Sovjet-Union

“Når I ser dette ske, da skal I rette jer og løfte jeres hoveder. thi jeres forløsning nærmer sig” Lukas 21:28)

*

Da illuminaten grev de Virieux vendte tilbage fra Wilhelmsbad-kongressen, hvor illuminaterne overtog kommandoen over verdens frimurerloger, blev han udspurgt. Men han sagde blot: “Jeg vil ikke betro Dem det. Jeg kan kun fortælle Dem, at alt dette er meget mere alvorligt, end De tror. Den sammensværgelse, der er vævet, er så gennemtænkt, at det så at sige er umuligt for monarkiet og kirken at undslippe det”.

Jeg har sagt og skrevet atter og atter i de sidste 13 år, at kun Jesu Kristi genkomst kan udfri os af elitisternes rovfuglekløer. Jeg har ikke set andre forslag!

I: På Davosmødet i 2021 vil temate være “The Big Reset” – Den store Nulstilling”

Christine Lagarde, tidligere chef for IMF, drøftede en global nulstilling så langt tilbage som i 2014. ”Nulstillingen nævnes ofte i samme åndedrag som ideer som“ den nye multilateralisme ”eller“ den multipolære verdensorden ”eller“ den nye verdensorden. Alle disse sætninger betyder i det væsentlige den samme ting, ”

Som WEF-grundlægger og præsident Klaus Schwab kort formulerer det om nulstillingen: “Allestedsnærværende, mobil supercomputerisering. Intelligente robotter. Selvkørende biler. Neuro-teknologiske hjerneforbedringer (Posthumanisme). Genetisk redigering. Beviset for dramatiske ændringer er rundt omkring os, og det sker med eksponentiel hastighed.

WEF siger, at COVID-19 giver en ”mulighed for at ændre den måde, vi spiser, lever, vokser, bygger og styrker vores liv for at opnå en kulstofneutral,” naturposiv ”økonomi og standse tab af biodiversitet inden 2030. At fortsætte som hidtil er ikke en mulighed.
Vi skal spise akvatiske, plantebaserede, insektbaserede og laboratoriekulturerede fødevarer – kød forbudt ”

WEFs højeste partnerniveau er 100 internationale selskaber/corporationer: WEF’s strategiske partnere inkluderer Johnson & Johnson og Bill og Melinda Gates Foundation. Bill Gates har også længe været partner med WEF.

II: Siden 20o3 har en hjemmeside om verdens mest moderne våben, der hedder Deagel.com været på nettet. Den prognosticerer en enorm tilbagegang i Vestens befolkningstal, bruttonationalprodukt, forbrug og darastisk fald i den enkeltes indkomst, forsvarsbudget inden år 2025mens disse parametre stiger i Rusland og Kina.

Der er meget lidt at finde på nettet om Deagel. Wikileaks bringer et Stratforcitat af Deagel

The Daily Motion bragte i 2014 en indgående analyse af Deagel og påviser at alle landes forsvar benytter sig af Deagels oplysninger om de mest moderne våben

Intellihub 29. juli 2020: Det højt anerkendte regeringsforbundne efterretnings bureau, Deagel, har opdateret sin seneste årsrapport, som nu forudser, at over to tredjedele af den amerikanske befolkning ikke lever i 2025, hvilket, hvis det er sandt, ville være en reduktion på 227 millioner mennesker fra det nuværende antal der inkluderer i alt 327 millioner amerikanske indbyggere. Spørgsmålet er: hvilken type forestående begivenhed eller naturkatastrofe véd agenturets tænketank, der kommer?

Baseret på en liste over agenturets klienter og partnere er det sikkert at sige, at noget sandsynligvis er på vej. Se selv listen over partnere:
National Security Agency
Stratfor
The World Bank (Verdensbanken)
United Nations (FN)
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
OSCE
Russian Defense Procurement Agency (Russisk Forsvars.Indkøb)

Den opdaterede rapport forudser endvidere, at der kun vil være 10 levende indbyggere pr. Kvadratkilometer i USA i 2025 i modsætning til de 34 indbyggere pr. Kvadratmile, der i øjeblikket er opført. Det er et fald på 69,5% i løbet af de næste 53 måneder. Rapporten forudser også, at det amerikanske bruttonationalprodukt (BNP) vil blive reduceret med hele 87,4%, hvilket bringer det ned fra 19 billioner dollars til blot $ 2.4T.

Deagels prognose 2025 for alle lande
Danmark
USA
Kina
Rusland
Tyskland
Storbritannien

Den store nulstilling kommer, fordi menneskeheden ikke er vågnet op og har sat vore frimurerpolitikere og medier på porten for længe siden.
De tager fusen på os og måske vore liv -som de i fuld offentlighed har kundgjort på the Georgia Guidestones
– som i det mindste automatisk følger af lockdown- arbejdsløshedsfattigdom, for sen behandling af livstruende sygdomme, sult osv.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er georgia-guidestones-commandments.png


Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

14 kommentarer til “Covid19 World Economic Forums Påskud for “Nulstilling” af Os: Vor Gamle Verdensorden og Mange af Os Fejes Bort i Global Sovjet-Union”

 1. Kære Anders, jeg havde som Pianist i Davos f.eks. i Hotel Bélvedere (ca. igennem 12 ǻr), og ellers overalt i Davos i diverse 4-5 Sterne Hotels som Pianist nok arbejde. Jeg kan jeg ifølge mine egne “oplevelser” kun sige, at de “stakkels” Politiker i Davos, ikke ved hvordan eller hvorfor!

  Like

 2. !!!:

  27.07.2020 – In der Ägäis stehen sich türkische und griechische Kriegsschiffe gegenüber. Droht ein Krieg mitten in Europa?
  https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/krisen/id_88286102/krieg-am-mittelmeer-gas-konflikt-zwischen-griechenland-und-tuerkei.html

  Pater Paisios (1991 gestorben):

  “Ein Streit zwischen Verbündeten wird die Türkei zu einem Krieg führen. Der Streit wird eskalieren und wenn es um die Erweiterung der 6-Meilen Zone auf die 12-Meilen Zone geht, steht der Ausbruch des Krieges kurz bevor. Die Türkei wird beim Angriff auf Griechenland fast die gesamte Flotte verlieren, aber auf Land werden sie in Richtung Thessaloniki vorstossen. Die Stadt Xanthi muss komplett wieder aufgebaut werden. Am Anfang wird es aussehen, als ob die Türkei an jeder Front siegen wird. Die Türkei wird Krieg gegen Israel führen. Die Türkei wird Krieg gegen Russland führen. Russland wird die Türkei völlig vernichten. Ein Drittel des Landes geht an die Armenier, das zweite Drittel geht an die Kurden und das letzte Drittel werden die Russen an die Griechen geben – nicht weil sie wollen, sondern sie werden es müssen. Istanbul wird wieder in griechische Hände kommen und wird wieder zu Konstantinopel. Die Kirche Aja Sofija wird nach viel Jahren wieder den Griechen gehören. Über das türkischen Volk wird viel Unheil kommen. Ein drittel werden in der tiefsten Türkei bleiben, ein drittel wird in diesem Krieg umkommen und das letzte drittel wird zu Christen werden. Die Europäer und die Amerikaner werden sich aus dem Konflikt zunächst raushalten. Aber nachdem immer mehr russische Streitkräfte und die russ. Marine über das Schwarze Meer in Richtung Süden kommen, werden die westliche Mächte unruhig. Die Russen vernichten die Türkei und halten ihren Vormasch vor den Toren Jerusalems. Sie werden diese Zone 6 Monate lang besetzen. Die europäischen Staaten (FR / GB / D / ES / IT und einige weitere) sowie die USA geben den Russen ein Ultimatum sich von Israel zurückzuziehen. Das Ultimatum verstreicht und die Russen ziehen sich nicht zurück. Das Mittelmeer füllt sich mit Flotten aus allen Nationen.”
  http://www.schauungen.de/wiki/index.php?title=Alois_Irlmaier#Conrad_Adlmeier:_.22Blick_in_die_Zukunft.22.2C_3._Auflage_von_1961.5B3.5D

  Schweiz – Den 3. verdenskrig – hvor og hvor ikke
  http://www.ausmeinersicht.com/Der%20Dritte%20Weltkrig_wo%20und%20wo%20nicht.htm

  Like

 3. ??? : Das am meisten zensierte Video aller Zeiten
  http://www.hecrl.com/hyber

  OK – Lige én gang til her igen!:

  Du skriver: “ALT TALER FOR EVANGELIERNES SANDHEDSVÆRDI”

  Se, DÉT har jeg aldrig tvivlet på! Det eneste som vi IKKE er enige om, er jo kun, HVEM egentlig JESUS var eller er. Jeg tror ifølge BIBELEN (!) på at Jesus ER GUD, fordi:

  “Was?! Du bist noch nicht fünfzig Jahre und hast Abraham gesehen?” (Joh.8,57)
  (Jesus): “Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch: Endlos eher als Abraham war Ich!” (Joh.8,58)

  (Johannes Evangelium 1. Kapitel):
  1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.
  2 Dasselbe war im Anfang bei Gott.
  3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.
  10 Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht; aber die Welt erkannte ihn nicht.

  Som tidligere nævnt: Jeg véd som en gammel pensioneret musiker kun 100%, at jeg INGENTING véd, men hvordan kan DU som pensioneret overlæge, vide alting bedre end jeg? Ok. – du kan altid komme med 1000 Skriftsteder, som “beviser”, hvad du mener, men når alt kommer til alt, så kunne du måske komme med bedre argumenter, end dem lige ud fra “Bibelen”, som først meget senere blev sat sammen mange år efter at Jesus blev korsfæstet?

  Hvis ikke, så er det hele lige nu sikkert ikke så vigtigt!

  Like

  1. Hej Tommy.

   Om du tror, at Kristus er Gud eller hans søn er en detalje, som vi kan diskutere til Dommedag. Men det er da vist et Jehova-vidne postulat. Også 7. Dags Adventister tror det.

   Der er mange argumenter for at han er Guds søn – men de findes altså i den Bibel, som du ikke tillægger afgørende værdi.

   At Jesus var og er guddommelig, fremgår af hans 3-dimensionale fotografiske negativ – hans visitkort – på Torinolagenet, der også viser, at han var død (dødsstivhed).

   Ingen uden den levende Gud kan oprejse et menneske fra de døde. Hvis Gud på opstandelsestidspunktet var død – hvordan kunne han da oprejse sig selv?

   I Bibelen, hvis sandhedsværdi du altså ikke betvivler, siger Kristus gang på gang, at Gud er hans far og større end ham selv – samt at kun Gud er tilbedelsesværdig.

   Til kvinderne ved graven siger Kristus: “Rør mig ikke, for jeg er endnu ikke opfaren til min Far”.
   Apostelbrevene bekræfter Jesus som Guds søn.

   Men hvis du – som du tidligere har skrevet – på trods af, at de mange, mange detaljer på Torinolagenbilledet bekræfter de mindste detaljer i Det Nye Testamentes mest utrolige del, Opstandelsen, stadig fastholder, at Bibelen er upålidelig, fordi den er skrevet af mennesker, og derudover at Kristus er Faderen, forkaster du selve grundlaget for Kristi lære.

   Disciplen Johannes skrev i sit 2. Brev 1:7-11: Hvis nogen kommer til jer med en anden lære end Kristi lære, må Iikke byde dem velkommen, ikke give dem husly. For hvis I gør det, gør I jer medskyldige i deres onde gerninger!”

   Tommy – jeg orker ikke at fortsætte med at diskutere grundlaget for Kristi lære. Jeg har så mange gange fremført mine argumenter. Nu må det være nok.

   VH

   Anders

   Like

 4. Desværre her lige én gang til. Jeg kan ikke selv forklare noget i den retning. Hvis DU kunne komme med noget positivt, så skriv endelig!

  12.08.2020 – Im Streit um Erdgas im Mittelmeer hat sich Israel am Mittwoch auf die Seite von Griechenland und gegen die Türkei gestellt, während der Konflikt von Ankara weiter eskaliert wird.
  https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/505757/Streit-um-Mittelmeer-Erdgas-Israel-unterstuetzt-Griechenland?utm_content=link_16&utm_medium=email&utm_campaign=dwn_telegramm&utm_source=mid381&f_tid=5516385e6cc2a4875bee5e8a3ce1e183

  27.07.2020 – In der Ägäis stehen sich türkische und griechische Kriegsschiffe gegenüber. Droht ein Krieg mitten in Europa?
  https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/krisen/id_88286102/krieg-am-mittelmeer-gas-konflikt-zwischen-griechenland-und-tuerkei.html

  Pater Paisios (1991 gestorben):

  “Ein Streit zwischen Verbündeten wird die Türkei zu einem Krieg führen. Der Streit wird eskalieren und wenn es um die Erweiterung der 6-Meilen Zone auf die 12-Meilen Zone geht, steht der Ausbruch des Krieges kurz bevor. Die Türkei wird beim Angriff auf Griechenland fast die gesamte Flotte verlieren, aber auf Land werden sie in Richtung Thessaloniki vorstossen. Die Stadt Xanthi muss komplett wieder aufgebaut werden. Am Anfang wird es aussehen, als ob die Türkei an jeder Front siegen wird. Die Türkei wird Krieg gegen Israel führen. Die Türkei wird Krieg gegen Russland führen. Russland wird die Türkei völlig vernichten. Ein Drittel des Landes geht an die Armenier, das zweite Drittel geht an die Kurden und das letzte Drittel werden die Russen an die Griechen geben – nicht weil sie wollen, sondern sie werden es müssen. Istanbul wird wieder in griechische Hände kommen und wird wieder zu Konstantinopel. Die Kirche Aja Sofija wird nach viel Jahren wieder den Griechen gehören. Über das türkischen Volk wird viel Unheil kommen. Ein drittel werden in der tiefsten Türkei bleiben, ein drittel wird in diesem Krieg umkommen und das letzte drittel wird zu Christen werden. Die Europäer und die Amerikaner werden sich aus dem Konflikt zunächst raushalten. Aber nachdem immer mehr russische Streitkräfte und die russ. Marine über das Schwarze Meer in Richtung Süden kommen, werden die westliche Mächte unruhig. Die Russen vernichten die Türkei und halten ihren Vormasch vor den Toren Jerusalems. Sie werden diese Zone 6 Monate lang besetzen. Die europäischen Staaten (FR / GB / D / ES / IT und einige weitere) sowie die USA geben den Russen ein Ultimatum sich von Israel zurückzuziehen. Das Ultimatum verstreicht und die Russen ziehen sich nicht zurück. Das Mittelmeer füllt sich mit Flotten aus allen Nationen.”
  http://www.schauungen.de/wiki/index.php?title=Alois_Irlmaier#Conrad_Adlmeier:_.22Blick_in_die_Zukunft.22.2C_3._Auflage_von_1961.5B3.5D

  Like

  1. Hej, Tommy.

   Det nye er, at Israel tager parti mod krypto-jøden Erdogan iTyrkiet https://books.google.dk/books?id=ncg4sMAxalgC&pg=PT8&lpg=PT8&dq=erdogan+crypto-Jew&source=bl&ots=LlM8-9BrTh&sig=ACfU3U20YAdvVgf250lGBmqIGLBNtgLXNA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjxvprEhpjrAhXlsYsKHbHYCykQ6AEwCXoECAoQAQ#v=onepage&q=erdogan%20crypto-Jew&f=false

   Konfrontationen mellem Grækenland og Tyrkiet er jo 100 år gammel.
   Jeg ved ikke, om det denne gang er alvor. .

   Like

 5. Kære Anders, altså:

  https://books.google.dk/books?id=ncg4sMAxalgC&pg=PT8&lpg=PT8&dq=erdogan+crypto-Jew&source=bl&ots=LlM8-9BrTh&sig=ACfU3U20YAdvVgf250lGBmqIGLBNtgLXNA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjxvprEhpjrAhXlsYsKHbHYCykQ6AEwCXoECAoQAQ#v=onepage&q=erdogan%20crypto-Jew&f=false

  Med Bibelen har det ikke meget at gøre, men enhver skal selvfølgelig tro på, hvad man vil. Ellers ville vi som mennesker ikke have nogen fri vilje, og som alt liv i verden kun kunne overleve med et påtvunget “instinkt”!

  Tommy

  Like

  1. Hvad der nu foregår er forudsagt i Bibelen som tegn på kristi Genkomst og den endelige verdenskatastrofe:

   Den Nye Verdensorden er den ramme, hvori, Chabad Lubavitcherne og deres vasaller planlægger verdens undergang og forunderligt nok genkomsten af den messias, de hader mere end alt andet: Jesus Kristus.
   Det er helheden af den ramme, jeg finder det anbragt at beskrive her, før den kommende censur lukker af for sandheden.

   Covid19 er en afgørende faktor hen imod diktaturet, ja er allerede diktaturets indførelse – og folk er som bedøvede her.

   Følgende bibelprofetier er i gang med at blive opfyldt

   1) Åbenbar. 13: 16,17,18: Dyrets mærke – vaccine chips

   2) Åbenbar. 13:3 Og hele jorderig fulgte undrende efte dyret og de tilbad dragen, fordi den havde givet dyret magten. (.Og alle de, som bor på jorden skal tilbede dyret, alle , der ikke har deres navn skrevet i livets bog
   Der er her tale om den Nye Verdensorden og dens ophav

   3) Lukas 21:9 “Når I hører om krigså lad jer ikke skræmme”. Dette forudsætter massekommunikation, som først er kommet til i vor tid.
   Matth. 24:7. Folk skal rejse sig mod folk og rige mod rige. og der skal være hungersnød her og der. Dette forudsætter massekommunikation, som først findes i vor tid” ( 40 % af US-amerkanerne kan ikke betale deres husleje og står for at blive smidt på gaden. P.g.a. denne fattigdom tiltager protesterne i USA, hvor der udvikler sig borgerkrigslignende tilstande og et afsindigt had). Og fattigdommen vil nu blive global

   4) Matth. 24:9. “Så skal man overgive jer til trængsel og slå jer ihjel – og I skal blive hadet af alle folk for mit navns skyld”. Kristendommen er i dag verdens mest forfulgte religion (Kina. kommunistiske lande, muslimske lande. I EU nøjes man med at foragte og vende kristne og deres udsagn ryggen. Jeg er blevet fyret som samarbejdsvanskelig overlæge, fordi jeg så mine patienter som mine næster – og kæmpede for den bedste behandling til dem. Derved var jeg et dårligt eksempel for kollegerne, der sagde, at det hverken var mit eller deres problem, om mine patienter blev blinde. “Vi kan ikke btruge dine religiøse forestillinger i sygehusvæsenet”, sagde de.

   5) Matth. 24:12 “Lovløsheden tager overhånd”. Ja- det tør siges

   6) Esajas 29: “v9 “Bliv stumme af undren, lad øjnene lukkes til! Drik jer berusede, men ikke i vin I skal rave, men ikke af øl.
   v10 For Herren har udgydten søvnens ånd over jer,han har lukket jeres øjne til”

   7) Fortsættelsen har jeg skrevet om igen og igen: Esajas 33:9-14, Esajas 17, Esajas 17, Ezekiel 35-39, Lukas 21. Matthæus 24, Jeremias 25.

   Like

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: