Den Store Nulstilling. Oversigt over “Elitens” “Nye Verdensorden” (NWO): Global Sowjet-Union

Åbenbaring 13: 16 Det røde dyr får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, v17 så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal. v18 Her kræves der visdom! Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et mennesketal. Dets tal er 666.

Åbenbaringsdyrets mærker

“Da vi indførte Liberalismens giftighed i statsorganismen, gennemgik hele dets politiske ansigt en ændring. Staterne er blevet ramt af en dødelig sygdom – blodforgiftning. Alt, hvad der er tilbage, er at vente på afslutningen af deres dødskamp.” (Zions Vises Protokoller, X: 9).

   NWO-eliten har valgt at bruge Rockefeller Foundations Manuskript “Scenarios for the Future of Technology and International Development” fra 2010 til at indføre den Nye Verdensorden: Coronavirus-farcen følger slavisk Scenarie 1: Lock Step – se s. 18, med en minutiøs beskrivelse af diktaturet, som er indført med covid19 som påskud. Iflg scenariet ophører diktaturet ikke, når epidemien er forbi (hvad den de facto allerede er!).Bill Gates følger Rockefellers Lock Step scenarie. skyder skylden for udbredelsen af covid19 på “friheden” og priser Kina-diktaturets frmgangsmå

OVERSIGT
I: NWO er FN’s kommunistiske program
II NWO’s formål
III: NWOs lederelite
IV: Den private luciferiske bankelite har taget magten over verden
V: Zionister styrer denne en-verdensstatsideologer
VI: Illuminaters / NWOs revolutionære og krigsaktiviteterVII: Hvilken slags verden vil den private elite tvinge os ind i?
VIII: Hvordan skaber bankeliten deres en-verdensregering?
IX: NWO’s luciferiske verdensreligion

Følgende kommer fra meget seriøse kilder, herunder David Allen Riveras store arbejde – og er sammensværgelsespraksis.
Afvisning af dette ville være konspirationsteori.

EU ERKLÆRER AT STRÆBE EFTER ILLUMINATERNES MÅLSÆTNING (EXPLANATORY STATEMENT – i slutningen)

På det kommende WEF-møde vil temaet være “Den Store Nulstilling”.

I: NWO er FNs kommunistiske program
I 1969 holdt Direktøren, Dr. Richard Day, en Illuminati-insider  fra det Rockefeller Foundation-sponsorerede Planned Parenthood, en befolkningsreduktionsorganisation, i  hemmelighed en tale om fremtiden for menneskeheden i den nye verdensorden. En deltager lavede noter – selvom det var forbudt. Day sagde, at han nu kunne tale frit, fordi NWO-planen var så forankret, at intet kunne stoppe den. Under talen kom Dr. Day flere gange ind på chipimplantationer under huden for at være i stand til at kontrollere menneskeheden. (1:05:50 min.) Derudover vil vores hele betalingssystem med elektroniske kreditkort og kontanter blive erstattet med disse chips, der ville blive implanteret i vores højre hånd eller under pandenhuden. (01:15:35). Folk plyndres, opsparing forbydes, og skatten derpå bliver høj (negativ rente). Terrorisme er nødvendigt for at skræmme folk ind i en verdensregering.
Overvågning ved hjælp af tv-kameraer. IT-indkøb hjemmefra. Huslejen stiger, så folk ikke kan betale deres leje (32% af amerikanerne kan ikke længere).
Uønskede forsvinder simpelthen! (01:24:50). Vores vejr bliver kontrolleret (1:08). FN bliver en verdensregering (1:10:25), og krige mellem stormagter bliver forældede.

Fra starten er NWO en ældgammel jødisk rabbinsk idé om jødernes verdensherredømme.
Det handler om at ødelægge alle mindelser om Kristus og vores årtusindgamle kultur. For de står i vejen for NWO og er en vederstyggelighed for ”Verdensfyrsten” (Johs. 14:30).
Alle begeber vendes derfor på hovedet: godt er dårligt og omvendt, sandhed er løgn og omvendt. Naturlig unaturlig. Hvide bør udryddes og farvede mennesker bør fremmes gennem masseindvandring, så fremtidige europæere ligner de gamle egyptere – i henhold til Rothschild-agenten, grev Coudenhove Kalergis plan – EU’s far (Paneuropæiske Bevægelse).

Med Marrakech-pagten gjorde FN med samtykke fra verdens regeringer det til en menneskerettighed, at enhver kan migrere til og hvorhen de vil – med sikre rejser på bekostning af det modtagende fremtidige forsørgerland.

Folk REGISTRERERER SIG ALLEREDE SOM GLOBALE BORGERE.

NWO-diktaturet: det globale CORONA-GALEHUS.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er marx.jpg

NWO er baseret på bankier-/ frimurerdiktatur. Denne kommunistplan implementeres nu. Den har været planlagt i 244 år, og gennemføres nu ved hjælp af hjernevask gennem jødisk-ejede massemedier der lancerer Corona19-skrækkampagnen mod en sædvanlig influenza-bølge .

For at være i stand til at kontrollere os orwellisk gennem en influenza med kun 0,16% dødelighed og 0,8% af befolkingen med pos. coronareaktion (hvoraf en meget lille brøkdel er/har været syge), 20 indlagte pr. 20.08.2020, forledes vi nu til at tro, at en farlig og værdiløs og her Covid19-vaccination er nødvendig – ligesom mod den meget milde svineinfluenza, hvor den tyske regering ordinerede Celvapan uden den giftige simmunforstærkrt Skvalen til sig selv og Pandemrix med mega-stort squalenindhold til folket!

david-rockefeller-the-world

Covid19-vaccinen hastes igennem uden foreløbige prøver på dyr og med store mængder af den berygtede squalen – (Golfkrigssyndromet, autoimmun sygdom og narkolepsi) og her på kortest mulig tid – og vil helt sikkert gøre flere mennesker syge end Covid19.
Det er bare et spørgsmål om at sprøjte chips i os, hvilket betyder, at eliten kan lokalisere os overalt ved hjælp af Microsofts patentansøgning 2020 060606 og registrere vores sympati – ved hjælp af chips og 500 specialsatellitter, som Bill Gates og Teslas Elon Musk lige har sendt op (Newspunch og The Telegraph samt CNBC og Wall Street Journal).

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er rfid.png

Her er det, det drejer sig om iflg. APIJECT, US Regeringens RAPID covid19-hastefremstiller af fyldte vaccinekanyler: 2 Doser vaccine til hver amerikaner. På den ene APIJECT-kanyle står “Drug Name” – Medikamentnavn. På den anden kanyle står RFID/NFC: mikrochip iflg APIJECT direktøren.

Bill Gates grundlagde ID2020 Alliance, hvis mål er at vaccinere og registrere de 7 milliarder mennesker på jorden. Før dette vil der ikke være nogen normalitet – siger Bill Gates og hans Illuminat-søster Angela Merkel. Bangladeshs borgere er allerede forsøgskaniner.

CHIP-SYSTEMET VIL OGSÅ BLIVE BETALINGSMIDLET I FREMTIDEN – ER DET ALLEREDE– ÅBENBARINGSDYRETS MÆRKE. Rothschilds BIS designer en passende CRYPTO VALUTA.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er technokracy-card.png

Usynlig tatovering af vores data bruges også. Fremtidens valuta vil sandsynligvis være knyttet til kulstofrationeringskreditter: teknokrati.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er hand-chip.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er microsofts-patent.png
Agenda21-global

       Med godkendelse af verdens regeringer har FN omdøbt Agenda 21, der blev vedtaget af FN’s Generalforsamling, til Agenda 2030: Den globale Sovjetunion

FN erklærer sig selv for at være Den nye verdensorden – og den er kommunistisk Revolution: den globale Sovjetunion. Det er en 244 år gammel plan – præsemteret af talmudisten og jesuitten Adam Weishaupt for talmudisten og jesuiten Mayer Amschel Rothschild den 1. maj 1776, raffineret af jøden Karl Marx, iværksat af jøderne Trotsky, Lenin og Stalin, der havde jødisk elskerinde. Den jødiske Frankfurterskoles kommunistiske sexrevolution i 1968 med dens “politiske korrekthed” alias meningsdiktatur og den resulterende marxistiske feminisme førte derefter til den totale opløsning af den gamle verdensorden.

Som David Rockefeller udtrykte det i 1991 (Bilderberg-mødet – Washington Post-kommentar citeret 1/24/2008): ”Vi er taknemmelige over for Washington Post, New York Times, Time Magazine og andre vigtige publikationer, hvis direktører deltager i vores møder og respekterer deres løfter om hemmeligholdelse i næsten 40 år nu … Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi var blevet udsat for de offentlige søgelys i disse år. Imidlertid er verden mere sofistikeret nu og klar til at marchere hen imod verdensregering. En intellektuel elites og bankfolks overnationale suverænitet over hele verden er bestemt at foretrække frem for den nationale selvbestemmelse, der er blevet praktiseret i de seneste århundreder.”

Jeg har så tit henvist til den Nye Verdensorden (NWO)– og f.eks. skrevet om den  her.
I det følgende vil jeg forsøge at sammenfatte dette dybt frimurer-religiøse fænomen, der udgør kernen i dagens nationale og internationale politik.

II. Formålet med NWO

NWO har et mål: at skabe en kommunistisk verdensregering gennem 10 regioner (nedenfor) – ligesom EU, der er modellen for denne en-verdensstat. Med henblik herpå ser eliten deres opgave i at overbevise menneskeheden med alle slags løgne, der præsenteres som sandhed gennem medierne. Kritik omtales som “falske nyheder” og “hadetale” eller “antisemitisme”, som skal censureres væk i EU og endda er forbudt ved lov i Tyskland. Disse mantraer bringer  øjeblikkeligt dagens dekadente vestlige befolkninger til tavshed og hacker deres kritiske computerpostfunktioner (mine engelske og tyske blogs New Euro-med.dk. blev hacket af globalisterne for 1 1/2 år siden – og min adgang til Twitter og Facebook blokeret)

NWO’s største bestræbelse er at udrydde Kristi lære – den eneste modgift mod Illuminat- / frimurer-giften: Illuminaterne ønsker at give os alle en hjerne-chip til at fjernstyre os – men også at udstyre os med kunstig intelligens. Vi, Guds Skabelses mesterværk, skal blive sjælløse robotter. Dette er virkelig “luciferisk”.

                    Nick Rockefeller fortalte filmskaberen Aaron Russo, at formålet med Council on Foreign Relations og hans families sigte er at implantere en chip i os alle for at fjernstyre os i deres Nye Verdensorden.
Alle vore penge ligger som IT-tal i vores chips. Hvis eliten ikke er tilfreds med os, blokerer de for adgang til vores chip-penge – og vi har intet (Åb. 13: 16,17,18)

NWO er faktisk Illuminaternes forsøg på at bygge Babels-tårnet (1 Mos 11: 1-9) – i trods mod Gud. Til venstre en EU-plakat. Bemærk de omvendte pentagrammer på himlen: Lucifer/Baphomet-symboler – såvel som de dumme blokhoveder.

Frimurere synes godt om at vise luciferiske håndtegn som djævelens horn og Lucifers alt-seende øje og / eller Antikrists 666-tegn (Åb. 13:18). Putin her viser begge tegn. Nedenfor t.v. : Prins Charles viser Lucifer / Horus ‘alt-seende eneste øje.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er PRINCE-CHARLES-LUCIFER-ONE-EYE-262x300.png

Putin er jøde, er blevet de facto udnævnt til jødernes konge af jødedommesns øverste råd,  Sanhedrin – og er blevet salvet som Illuminaternes Antichrist, ifølge en MI6-blog – se 9. februar 2007 01:57.
Illuminaterne (oplyste) ledes af 13 satanistike blodsslægter.

Illuminat-symbolet er pyramiden med den afløftede slutsten, hvorfra Baals / Horus ‘/ Lucifers altseende ene øje illuminerer jorden med  “Novus Ordo Seclorum” (Nye verdensorden/evighedens orden) og “annuit Coeptis” = Han (Lucifer) nikker anerkendende til initiativet (enverdensplan)- (se også frihedsgudindens illuminerende fakkel i New York).

Dette symbol vises på hver 1-dollarseddel for at minde amerikanere hver dag om at udføre deres mission: at gennemføre City of Londons kommunistiske enverdensstat. For USA blev grundlagt af illuminater / frimurere og skulle blive Mayer Amschel Rothschilds NWO.

Højesteretsbygningen i Jerusalem er et Rothschild-enverdens tempel. Det var en gave fra James og Dorothy Rothschild – ligesom Knesset-bygningen. Bemærk Illuminat-pyramiden på taget.

Ørnen på USAs store segl (se dollarsedlen -det er sandsynligvis en gave fra Rothschild) identificeres ved tallet 13 (vinger, halefjer – 13 stjerner over ørnen): Israels 13 stammer. Seglet  skal dagligt minde amerikanerne om, at de er dette nye Israel. I dag er USA så tæt allieret med Israel, at det holder denne Rothschild-konstruktion (se årene 1895-1957) økonomisk og militært i live, og det er grunden til, at mange omtaler det som USrael.

I 1871 blev præsident Grant af Londons bankfolk tvunget til at vedtage en ny forfatning for Washington DC for at få lån til genopbygning efter borgerkrigen. DENNE FORFATNING FORTRÆNGER MERE OG MERE FORFATNINGEN AF 1776.
YDERLIGERE ER USA EFTER FED-KUPPET 1913  CITY OF LONDONS MILITÆRE VASAL – DENS GLOBALE KRIGSMASKINE.

III: NWO-Leder-elite
Rockefeller Brothers ‘Fund siger: “Vi bestikker og manipulerer bare medierne, politikere, universiteter osv.” for at færdiggøre deres og Rothschilds Nye Verdensorden (NWO).

Således opkøbte Rothschild bankmand, JP. Morgan, medierne og fik dem under kontrol gennem sin og Mandel-House´s stiftelse, Council on Foreign Relations. I dag ejer 6 jødiske virksomheder 90% af de amerikanske medier (og kontrollerer dermed verdens medier).

     Se denne video, hvor top EU-politikere kræver denne NWO. EU er modellen for NWO – bør endda lede NWO.


https://new.euro-med.dk/wp-content/uploads/jewishracism19.jpg

 Illuminaternes 6-punktsprogram1) Afskaffelse af monarkiet og al ordnet regering.
2) Afskaffelse af privat ejendom.
3) Ophævelse af arv.
4) Afskaffelse af patriotisme.
5) Afskaffelse af familien gennem afskaffelse af ægteskab, al moral og etablering af fælles opdragelse af børn.
6) Afskaffelse af alle religioner.
 

Dette var modellen for den blodige illuminatstyrede Franske Revolution – primært en krig mod kristendommen – som er så meget hadet af disse talmudister / farisæere. I dag øger farisæerne deres krig mod kristendommen. Mange flere revolutioner og krige fulgte – startet af illuminater. Hitler og den bolsjevistiske revolution blev implementeret af illuminater.
Rothschilds CFR  dannede CIA – som dannede EU-pioneren her, Kul-og Stål-Unionen – og stod også bag Bilderberg-klubben og Club of Rome, den Trilaterale Kommission. Club of Rome har udgivet en “Planetær Nødplan”
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er club-ofrome-noedplan.png

Rockefellers har nu øget deres politiske indflydelse på verden gennem deres og jesuittrådet Council on Foreign Relations (CFR), der sigter mod at regere verden gennem David Rockefellers studieprogram.

Alle disse institutioner og mange flere blev grundlagt af farisæere / zionistiske bankfolk. Aktivisten for de zionistiske bankfolk er George Soros, der kaldte det den bedste tid i sit liv, da han arbejdede med nazisterne i Ungarn for at stikke jøder til Gestapo – og stjæle deres ejendele, da de blev sendt til koncentrationslejre (Youtube har censureret hele interviewets længde !!).

Nu er Soros bekymret: Han frygter et sammenbrud af EU på grund af den faktor, illuminater hader: nationalisme

I 2012 gik  Rothschild- og Rockefeller-dynastierne sammen om deres bestræbelser på at regere verden økonomisk. De er den synlige spids af NWO – men de er kun tjenere for Vatikanets jesuitter (se nedenfor) og Chabad Lubavitcherne.

Denne NWO har de facto udryddet vores forfatninger og gjort nationalstater til underordnede vasaller under City of Londons illuminater.

Gennem deres EU underkastede de de europæiske nationalstater – EU vedtager nu over 80% af lovene i de europæiske stater – og gennem deres EU-domstol ødelagde de den ældre nationale lov. Via Rothschilds BIS og centralbankkup begrænser denne private illuminat-klub politikken for næsten alle stater over hele verden – med undtagelse af de få slyngelstater, som de bruger deres virksomheds militære arm, USA, imod.

Centralbankernes trick er at trykke penge ud af den blå luft og låne dem til nationalstaterne (EU) mod renter, som disse banker selv fastsætter. Over tid har staterne derved oparbejdet enorm og helt unødvendig gæld til disse Rothschild-centralbanker – og er nu endda nødt til at låne penge for at betale renter. Danmark skylder Rothschild-bankerne meget mere end en halv billion kroner – sydeuropæiske lande og USA meget mere. Skyldneren er den politiske slave for hans kreditor og herre.

IV: Den Luciferiske bankelite har taget magten over verden.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er ignatius-loyola.jpg

I 1540 grundlagde Ignatius Loyola, en efterkommer af en spansk marrano-jødisk aristokratisk familie, Jesuitordenen som en modvægt til Luthers reformation.
Som ung blev han medlem af den jødiske Illuminatorden (Los Allumbrados) i Spanien. Som dække for hans krypto-jødiske talmudiske aktiviteter blev han meget aktiv som katolik (Marrano). Ordenen samlede en flok lignende jødiske marranos og var så revolutionær, at den blev forbudt i Frankrig og Spanien. Derefter spredte den sig til Tyskland og Rusland. I 1773 blev ordren opløst af paven under pres fra Spanien og Frankrig – men omorganiseret og igen anerkendt i 1814.
Spørgsmålet er blandt andet hvad den opløste orden gjorde med dens enorme rigdom af penge.

Mayer Amschel, søn af en beskeden bankmand ved navn Bauer i Frankfurts Judengasse, fik mange penge til at spekulere for i Frankfurt am Main omkring 1770. Rothschilds var blevet jesuitter. Han skiftede navn til Rothschild efter det sekskantede røde skilt over sin fars butik (se år 1743 – det sekskantede Moloch / Baal-tegn, som kan ses i Rothschilds Israel-flag og i Rothschild-våbenskjoldet som en sekskantet stjerne).

Mayer Amschel bestilte en ung jødisk jesuitprofessor, Adam Weishaupt, til at udarbejde en hemmelig organisation, som Rothschild kunne styre verden med v.hj. a. jesuiternes og sine penge. Den 1. maj 1776 præsenterede Weishaupt sin illuminatorden i en ny udgave for Rotschild. Derefter blev verden aldrig mere den samme.

Israels flag med hexagrammet – Molok/aal-tegnet

I 1781 tog illuminaterne kommandoen over verdens frimurerloger Wilhelmsbad-kongressen. Før og efter dette havde jesuitterne designet frimurerlogerne til jødedom for ikke-jøder og her.


Spurgt efter Kongressen svarede Comte de Virieu, en frimurer fra Martiniste-lodgen i Lyon: ”Jeg vil ikke betro det til Dem. Jeg kan kun fortælle Dem, at alt dette er meget mere alvorligt, end De tror. Den sammensværgelse, der er vævet, er så gennemtænkt, at det så at sige er umuligt for monarkiet og kirken at undslippe den”. Rothschild blev påvirket af Jakob Frank i Frankfurt – en messiansk jøde, der først konverterede til katolicisme – og derefter til islam !! Franks filosofi var ”DEN HELLIGE SYND”: JO MERE MENNESKER SYNDER, DESTO FØR MÅ MESSIAS KOMME FOR AT FYLDE UNIVERSET MED NY ENERGI!
FRANKISME-SATANISME ER ROTHSCHILD RELIGION.

Dette ser ud til at være en gyldig forklaring på Rothschilds syndige opførsel i kristen forstand – såvel som hans mesterplan for muslimsk indvandring implementeret gennem hans profet, George Soros og her. I Frankist-forstand er Rothschilds hellige mennesker!! Som beskrevet af David Allen Rivera udviklede Rothschilds en utrolig formue, der blev brugt til kriminelt at købe og skræmme konger, politikere og medierne. For eksempel organiserede Illuminati-chef, Giuseppe Mazzini, den berygtede italienske mafia

Rabbiner Ovadia Yosef

NWOs Farisæer / zionistisk / jesuitiske baggrund er satanisk.
Den “Nye Verdensorden” er ikke ny. NWO er et dybt satanisk religiøst program, der tilsyneladende er 2.600 år gammel – da 5. Mosebog blev skrevet af en veluddannet jøde. Gennem den hadefulde Talmud, farisæernes bog , som stadig er grundlaget for jødedommen og antaget af de TALMUD jødiske Rothschilds, lever synet på udslettelse / slaveri af ikke-jøder- (Goyim kvæg) i  5. Mosebog op til og fortsætter i dag. Derudover adopterede Rothschilds den sataniske sabbatæiske / frankistiske messianske religion, som vi har set ovenfor. ” Faktisk vedgår fremtrædende jøder i dag, at deres Gud er Satan. Talmudisterne er nutidens farisæere, idet Talmud blev skrevet af farisæere, og de er Satanister – som erklæret af Jesus Kristus (Joh 8:44). Og det samme er deres disciple – topfrimurerne her  og  her og her.

Pædofili med ofringer af børn til Satan. Som Wayne Madsen skrev, er pedofili en del af elite-satanismen.

Jødiske Hollywood er blevet Satans tempel – og derfor bestiller jesuitpaven Frans Hollywoods hjælp til at forføre menneskeheden væk fra Jesus Kristus. Hollywood er Lucifers legeplads og ejes / besættes af jøder.

Bag denne satanistiske cocktail er “Zions Vises Protokoller ”  der er præget efter de jødiske illuminater Adam Weishaupt og hans herre Mayer Amschel Rothschild (1776). I 1884, ved hjælp af en jøde fra Miz-Raim Lodge i Paris, synes en kopi af denne uhørte plan at være sluppet ud  om at  ville underkaste os Goyim (kvæg) gennem en satanisk gennemtænkt plan til at manipulere politikere, kirker osv. under indflydelse af den kommende jødiske / farisæiske verdenskonge. Derfra blev protokollerne distribueret til England og Rusland. Disse protokoller og Weishaupts / Rothschilds 6-punktsplan (ovenfor) samt det jødiske Karl Marx kommunistiske manifest er grundlaget for verdenskommunismens  FN-NWO Agenda 21/2030

 Den ansete rabbiner Marvin Antelman erklærer, at protokollerne, som vi ser dem i dag, er udarbejdet af Rothschilds, Rockefellers, Warburgs og andre (s. Xviii)


Protokollerne er struktureret som følger:

Design til verdensherredømme;

Kommende morderisk frimurerrige;
En konge af Zions blod, Davids dynastiske rødder;
Jødernes konge vil være den rigtige pave;
Verdensherskeren vil være patriarken for en international kirke.
Brug af terrorisme til at holde regeringerne under kontrol.


I 1492 modtog Chemor, Spaniens øverste rabbiner, et svar fra den store Sanhedrin (Zions ældste) på hans anmodning om råd om, hvordan man skulle håndtere deres truede landsforvisning i henhold til spansk lov; det illustrerer godt, hvordan de udvalgte  fulgte den samme gamle dagsorden på det tidspunkt:
De store satrappers og rabbineres råd var: at infiltrere og dræbe / gøre goyimerne til slaver i henhold til deres egne metoder og organisationer


Protokollerne er aldrig vist at være forfalskning, og meget – ikke mindst den omhyggelige overensstemmelse mellem planen og senere verdenshændelser – mere end antyder, at denne plan er ægte og af gammel oprindelse.

V: Zionister styrer denne en-verdensstat
fff

Brev fra Baruch Levi til Karl Marx går ang. tilbage til 1879. Vist af Rense og Whale: Det jødiske folk vil få verdensherredømmet og levere alle ledereo g regeringer samt al ejendom vil falde jøders hænder som lovet i Talmud/farisæernes bog.

         Hør Stockholm-rabbinerens kone, Barbara Lerner Spectre: Jøder skal lede håndhævelsen af ​​den multikulturelle udvikling i Vesten.


Modellen for denne kommunistiske stat er Adam-Weishaupt / Mayer Amschel Rothschild 6-punkts illuminat-program : The Times of Israel 7. januar 2015: ”Det ultimative mål for zionisme er verdens forløsning gennem jødedommen !!
Israels guddommelige mission er at være et moralsk lys for nationerne (!!?) Israel vil være basen, der udstråler frelsens gnister. “


Så her har vi det: Jøder er nødt til at tage føringen i verden af ​​guddommelige grunde (”Verdensstyre”) – som Barbara Lerner Specter udtrykte det ovenfor.Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er merkel-bc2b4nai-bc2b4rith.png1. Den israelske B’nai B’rith ”kongeloge” og den intellektuelle elite opfører sig som om de hersker over verden
2. Den giver den Angela Merkel en ærespris.

B’nai B’rith-medlem, den israelske præsident Shimon Peres, udnævnte pave Frans til leder af Én-verdens-religionen (nedenfor).

3. De øverste jødiske rabbinere (Sanhedrin) udnævnte de facto Putin til “Jødernes Konge” (se ovenfor)  – Putin, der blev salvet som  “Illuminaternes Antikrist” ifølge MI6-bloggen (se 9. feb. 2007, 13:57).
4. Det sataniske andet Vatikanåd 1962-65, hvor FrimurerVatikanet udnævnte Satan til sit overhoved, blev orkestreret af kryptojøder.
5. Jesusselskabet (jesuitterne) er en krypto-jødisk orden.


Så styrer det jesuit-prægede Council on Foreign Relations (CFR) den eksisterende verden? CFR er kun en institution – selvom den er mere magtfuld end de andre – og modtager sine instruktioner ovenfra. CFR blev grundlagt af to Rothschild-agenter: jesuiten Edward Mandel-House og JP Morgan. Ingen bliver amerikansk præsident uden at blive accepteret af CFR. Det har mange jesuittiske medlemmer.

Hitler blev finansieret af IG-Farben, hvis ene halvdel bestod af jøder som John Rockefeller, FED og Bank of England. IG Farben betjente Auschwitz (kapitel 2).

Tidligere EU-rådspræsident van Rompuy erklærede med rette: “Vi er alle jesuitter” (I EU-Kommissionen).

Så Rothschilds i City of London er verdens herskere?
De er en vigtig del af regeringen for én verden: Men Rothschilds er kun tjenere for jesuiternes sorte pave / jesuitgeneralen som ”vogtere for Vatikanets skat”.
Det var jesuitterne, der sendte Adam Weishaupt til Mayer Amschel Rothschild for at reformere Illuminat-ordenen (se ovenfor) – hvilket han gjorde i henhold til reglerne i jesuittordenen.
Den berømte Freiherr Adolf von Knigge blev Weishaups højre hånd – men kaldte Weishaupt en jesuit i forklædning. Frimureriet, hvis medlemmer inkluderer verdens højeste politikere, blev formet af jesuitterne. Og Rothschilds er jesuitter.

Man kan sige De Forenede Staters præsident. Man kunne sige FN. Ikke korrekt. Dette er kun institutioner, der er underlagt højere kræfter.

Den daværende amerikanske udenrigsminister Hillary Clinton sagde, at hun fik sine ordrer fra Council on Foreign Relations

 Antimatrix efter et interview med rabbiner Abe Finkelstein: Chabad Lubavitch er den ultrakonservative ZioNazi-sekt, der regerer verden med penge fra en billionær, Baruch, og hans bankimperium.

Gennem Chabad Lubavitch er Putin og Trump nært forbundne

Premierminister Netanyahu lover Rebbe Schneerson at påtage sig rollen som Messias ben Joseph, der baner vejen for Messias ben David (den opstandne Rebbe Schneerson) gennem Armageddondet hidtil usete globale blodbad

Her er 2 citater fra interviewet – som Henry Makow kalder en “jødisk psyop”.
”Jødedom er ikke en religion, men en sammensværgelse mod menneskeheden” (ideologi – ligesom islam).
”Vi (jøder) vil have vores egen verden og der er intet, som Goyim-kvæget kan gøre for at stoppe os”.

VI: Illuminater / NWOs revolutionære og krigsaktiviteter
Dette kan kun forstås gennem den hegelske dialektik: tese (skabe problem) – antithese (eliminere problemet og derved skabe en syntese af de to). Derefter bliver syntesen en ny tese.
Mange ser oprettelsen af ​​Rothschild’s Israel (se årene 1895-19579) som et resultat (syntese) af 2. verdenskrig mellem Sovjetunionen (tese) og Hitler (antitese). Nu er Israel en ny tese – muslimerne dens antitese.

Albert Pike-William Carrs plan for 3 verdenskrige: Den 3. verdenskrig skal begynde som en konflikt mellem Israel og muslimerne i Mellemøsten – og derefter trække USA og Rusland ind i konflikten. Denne plan er kontroversiel – men logisk i dag.
Umiddelbart efter grundlæggelsen begyndte illuminaterne deres revolutionære aktiviteter: Det amerikanske Boston Harbour Tea Party (US befrielses-opstand) blev startet af frimurere, der tilsyneladende inspirerede Adam Weishaupt til revolutioner.

Illuminaternes generalprøve var den blodige Franske Revolution. Det blev senere fulgt af den kommunistiske bolsjevikrevolution i 1917 og her – inspireret af Nathanael Rothschilds had mod den russiske tsar Alexander I på Wien-kongressen i 1815, som forhindrede De Forenede Stater i Europa under Rothschilds styre! Mange flere kommunistiske revolutioner fulgte.
Kun Rothschild og hans Illuminat-premierminister i Frankrig og den russiske udenrigsminister ønskede første verdenskrig. Rothschilds agent, Jesuit Mandell-House,  lokkede den amerikanske præsident Woodrow Wilson ind i 1. verdenskrig og inspireret af protokollerne fra Zions Vise kunne Mandell-House udarbejdede Versailles fredsaftalen på en sådan måde, at 2. Verdenskrig var uundgåelig.

Hitler siges at være hjernevasket af Tavistock i 1912/13 og dekonstrueret til at blive  britisk agent og her. Rothschild-programmørerne arbejder på Tavistock-basis.  Desuden var Hitler  frimurer i Thule Logen. Hitlers familie er jødisk og berberisk – uden ariske gener (The Daily Telegraph 24. august 2010).

At Hitler var jødisk, er understøttet af mange yderligere fund – og han var sandsynligvis en Rothschild ifølge den østrigske kansler Dollfuss´undersøgelser gennem folkeregistre (“Inden for Gestapo” af SS-insider Hansjürgen Köhler).
Ifølge rabbiner Marvin Antelman blev Hitler undfanget under okkulte omstændigheder (“Elimination of the Opiates 2”  – og hans mor Klara var efter al sandsynlighed jødisk.

Historien stopper dog ikke der.
Rothschild var leder af Cecil Rhodes-Milner – Rothschilds’ magtfulde Round Table Club i London (efter første verdenskrig opdelt i det verdensstyrende US Council on Foreign Relations og det britiske RIIA / Chatham House – hvor EU-Kommissionen er korporativt medlem! (Medlemsskabet slettet i sidste liste!!). Som en forudsætning for at få  USA  involveret i første verdenskrig krævede denne klub, at den britiske regering skulle udsende Balfour-erklæringen i 1917 – forelagt af Lord Balfour, udenrigsminister – som garanterede et jødisk hjemland i Palæstina under britisk besættelse efter første verdenskrig

 VII: Hvilken slags verden ønsker Illuminaterne at tvinge os ind i?

Lad os starte med Bibelen – Salme 2: 6 og Salme 110: 5-9: ”Jeg har sat min konge på mit hellige Sions bjerg. 7 Jeg vil give befalingen: Herren sagde til mig: Du er min søn; I dag har jeg avlet dig. 8 Bed mig, så vil jeg give dig hedningerne til din arv og de yderste dele af jorden i din besiddelse. 9 Du skal knuse dem med jernstang; du skal skære dem i stykker som en lerkrukke”.
Jeremias 61: 4-6 lover jøderne, at de skal leve på folkenes rigdom, og at folkene skal arbejde for dem, som de har gjort i århundreder. 

De jødiske farisæere / talmudister – dagens verdensherskere – fik Guds Søn, Jesus Kristus, dræbt – og betragter alligevel sig selv som Guds udvalgte folk, skønt de altid tilbad Baal – som også frimureriet, modstanderen af ​​Jesus Kristus og hans Fader, aldrig overholdt Guds befalinger – og af Gud blev straffet med assyrerne (721 f.Kr.), babylonierne (587 f.Kr.), romerne (70 og 132 e.Kr.) og udvist i den verdensomspændende diaspora. 

Da zionister styrer verden i dag – og de gør det gennem Vatikanet, City of London og deres jesuitter og frimurere – bør vi se nærmere på zionismen. Zionismen blev grundlagt i Basel i 1897 af James de Rothschild og hans sekretær, Theodor Herzl, for at flytte europæiske jøder til Rothschilds kolonier i Palæstina – gennem samarbejde med antisemitter (Herzls Dagbøger s. 84 og 132) – endda gennem Holocaust (IG Farben med  Rockefellers og Rothschilds og dets FED i bestyrelsen drev Auschwitz – kapitel 2). Den jødiske Hitler arbejdede sammen med zionisterne for at lokke / jage jøder fra Tyskland til Palæstina – Haavara-traktaten.

Næsten aldrig omtales den rolle, som jødernes zionistiske Judenräte spillede på nazisternes vegne: De udpegede, jagtede, og fik jøder transporteret til koncentrationslejrene – ligesom George Soros gjorde.

Et kig på indholdsfortegnelsen i Zions Vises Protokoller / Se ADDENDUM) giver en klar idé om den despotiske zionistiske enverdenstat.

Er dette nu foreneligt med zionismens mål? NWO er den despotiske verdens  ​​sataniske zionisme / farisæisme = kommunisme.

Kernen og målet for jødedommen er en-verdens kommunisme udviklet af jøder: 1. Adam Weishaupt og Mayer Amschel Rothschilds 6 Illuminat-punkter. 2. Karl Marx’s kommunistiske manifest fra 1848 (ledsaget af revolutioner over hele Europa). Marx var en Rothschild-fætter. Lionel Rothschild betalte Karl Marx og her for udarbejdelsen af ​​det kommunistiske manifest 3. Vladimir Lenin (også jøde) startede bolsjevikrevolutionen med den jødiske Trotskij. Stalin var også jødisk.
4. 85% af medlemmerne af den første sovjetregering var jøder – ifølge Putin.
Man kalder dette kommunistiske verdensprogram Agenda 21   og her og her og her i dag agenda 21 Det danske Folketing har vedtaget dette slaveprojekt – hver kummune skal hvert 4. år indsende en plan for sine fremskridt mod denne globale Sovjet-Union.  Det er rent teknokrati, hvor menneskeheden lever sammenklistret som kvæg i “intelligente” megabyer/smart cities – uden adgang til naturen, som formodes at blive “vildnis” – det vil sige bankfolks gratis udnyttelse af mineraler og andre naturskatte. Agenda 21 er det arbejde, frimureriet bygger på – vedtaget af 179 lande på Rothschild-konferencen i Rio i 1992. Det er en koncentrationslejr, der stjæler dit land, din identitet og dine børn.

Enverdensstaten / -regeringen skal være  et diktatorisk sovjetunionslignende teknokrati. Kun de blå zoner er tilladt for menneskelig indrejse / ophold

 VIII: Hvordan indfører Bankeliten sin énverdensregering?

1. – Kraftfulde institutioner: Da jeg startede min blog euro-med.dk i 2007, blev jeg kaldt konspirationssteoretiker bare for at nævne eksistensen af de private City of London-organisationer, der styrer regeringerne i den vestlige verden: Council on Foreign Relations – grundlagt af Rothschild gennem jesuit-agenter Edward Mandell House og Rothschild-bankmand JP Morgan – såvel som den Trilaterale Kommission og her og Rom-klubben samt Budapest-klubben og Madrid-klubben, Bilderberger og her. Man kan i dag læse deres medlemslister og websteder på internettet! For ikke at glemme frimurerlogerne og her  og superlogerne osv.


De  er de facto magtudøverne i vores lande i dag på vegne af City of London og Vatikanet. Sådanne institutioner inkluderer EU og euroen, som blev til gennem CIA, der udsprang af CFR.  nemlig ved Dulles-brødrene, Wild Bill Donovan og deres ACUE (American Committee for a Common Europe) og jesuiten Josef Retinger samt lejesvende som Schumann, Monnet, Spaak osv. Med Barcelona-erklæringen fra 1995 blev den Euromediterrane Proces med ni arabiske lande og Israel sat i gang – iscenesat af jesuitpræsidenten for EU-Kommissionen. Jacques Delors: Processen ønsker at skabe en NWO-region, der inkluderer islamiske Middelhavslande, Israel  og EU – i en Middelhavs-Union – udråbt i 2008 – for delt velstand, kulturel og politisk samarbejde gennem handelsaftaler til at begynde med. Selv om den stort set er mislykket, øges den tilknyttede  muslimske masseindvandring til Europa i al hemmelighed – som EU lovede muslimerne  i 2003. For ikke at fornærme de varmt velkomne muslimer pålagde EU medierne selvcensur- kritik forbudt – og dette udvides nu til at omfatte sociale medier (blogs)!
Formålet med FN er at erstatte hvide med lav-IQ-racer, hvorfor europæernes IQ falder   – og fremtidige europæere ligner de gamle egyptere (se Coudenhove Kalergi).

Med EU-kendskab har det Muslimske Broderskab et “Projekt” med en sofistikeret plan for islamisering af Europa og her. Projektet blev fundet under en razzia hos præsidenten for Broderskabet i Europa.
For at stikke  os dumme europæere blår i øjnene, prædikede den tyrkisk betalte prof. Tibi euroislam som en fredelig variant. Imidlertid er denne variant baseret på den morderiske Koran (se “sværdvers 9: 5, som ugyldiggør alle fredelige vers), og den er lige så aggressiv og imperialistisk som islam generelt


 2. Global opvarmning / klimaændring og her – psy-op / største løgn i historien: Matematisk er der 1 molekyle CO2 ud af 85.800 luftmolekyler. Kun ideologer og hjernevaskede såvel som fjolser kan tro, at 1 molekyle CO2 kan opvarme alle disse luftmolekyler !! Edmund de Rothschild initierede den menneskeskabte CO2-opvarmningssnak uden noget videnskabeligt grundlag. Hør fra mærket 28:40 minutter.

3.”Videnskabelig konsensus” mellem regeringer

4 – Sprøjtning af chemtrails / solstrålehåndteringog her (SPM 21) og her og her og her  –  af Vladimir Putin (der også praktiserer det) kaldt en monumental trussel
5 – ISIS falske flag / psyop og her
6 – Hemmelige globale handelsaftaler
7 – Gældsbaseret dollarsvindel
8 – Lobby-for-lovgivnings-cyklus
9 – Venstre-højre-paradigme
10 – Illuminater / CIAs massemedier
11 – underholdnings-distraktion
12. NATO-krige for at skabe muslimske flygtninge – hvis rejse til Europa er iscenesat af Rothschild-agent George Soros og betalt af ham og os (det siger han selv) og her
13 – Falske flag og  her
15 – Revolutioner: Se afsnit III nedenfor
16 – Krige: Se afsnit III.

(Bemærk: FN eksisterede ikke i 1942)

I 1942 blev der lavet et NWO-kort i USA – sandsynligvis udarbejdet af Carnegie Foundation og / eller udenrigsministeriet – under kontrol af det jødisk-baserede NWO-Council on Foreign Relations. Det konkretiserer implementeringen af ​​NWO-planen ved at opdele jorden i 10 regioner. Se selv, hvordan det er gået siden 2. verdenskrig. En (frygtelig) ny verdensorden for “varig fred” og “frihed” vil blive oprettet ved slutningen af ​​krigen.
USA må uselvisk overtage ledelsen af ​​den nyoprettede verdensorden. De Forenede Stater, Storbritannien og USSR vil  garantere fred for nationer, der er permanent afvæbnet og demilitariseret.
De Forenede Stater vil blive uovervindelige m.h.t. militær, flåde og luftvåben.
U.S.S.R. vil erhverve republikkerne i Østeuropa efter krigen.
De europæiske stater skal demilitariseres.
Canada, Mexico, Mellemamerika og De Caribiske Øer integreres i Amerikas Forenede Stater.
De gamle hebræeres land, kendt som Palestina og Trans-Jordan, ville forenes som en demilitariseret republik kaldet hebræisk.
Alle naturressourcer nationaliseres og distribueres til alle nationer.
Banker, investeringer, jernbaner og kraftværker nationaliseres overalt.
Et globalt fælles valutasystem oprettes (Bretton Woods).
Det forenede ”FN’s øverste krigsråd” omorganiseres og omdannes til et ”øverste militært og økonomisk råd” for at støtte genopbygning og håndhæve verdensfreden.


DETTE ER VERDENSKOMMUNISME, DER ER OPRETTET AF DEN JØDISKE ELITE OG ADMINISTERET AF FN:  AGENDA 2030.
FN blev planlagt af de to jødiske frimurere Winston Churchill og Franklin D. Roosevelt – og betalt af de jødiske Rockefellers:

IX: NWO’s Luciferiske verdensreligion

NWO-Templet er illuminaternes FN – en religiøs institution med Luci’s Trust (oprindeligt Lucifers Trykkeri) som FNs religiøse grundlag og her i henhold til Alice Bailey / Blavatskys teosofi. Mere her om FNs En-verdens-religion ifølge Luci(fers Trust). I Alice Baileys luciferiske skrifter er hierarkiet repræsenteret som den guddommelige plan.“Der er en naturlig opvågning af viljen til at tjene denne vision og deltage i det store arbejde med at opbygge en civilisation af helhed og rette forhold over tid.”

Venstre: FNs åndelige meditationsrum
“Verdensreligion i en ny æra:
Mennesker overalt er klare til lyset og venter på en ny åbenbaring. Religion i New Age skal være baseret på almindeligt accepterede sandheder(altså politisk konstrueret vildførelse)

Prometheusforan Rockefeller Centeret i New York

Her beskriver Lucis Trust Lucifer og hans faldne engle som martyrer (Prometheus), der ofrede sig selv for at bringe det himmelske lys til menneskeheden !! (Beskrives som oprørere mod Gud i Jesaja 14: 12-14).
Illuminat-planen er at stjæle menneskets sjæl ved at gøre ham til en posthuman robot med kunstig intelligens i 2045 e.Kr. (eller som den person foretrækker:  fælles æra!).

DET ER DET, JØDEFUTURISTEN OG SKABEREN AF PLANEN, RAY KURZWEIL, KALDER, GLOBAL FREMTID 2045.

      Jøden Ray Kurzweil: I 2029 vil vi omstrukturere den menneskelige hjerne med maskine – med kunstig intelligens (og kontrollerbarhed). I 2045 vil disse robotter være smartere end mennesker (singularitet)


Frimurere kalder deres ”gud” Lucifer, også kaldet slangen i paradis, der forførte Eva til at synde mod Gud (1 Mosebog 3). Slangen frigav menneskeheden fra ”fangenskab” hos den ”onde Gud”, skaberen, der kræver lydighed mod sine befalinger. Frimureri er jødedom for ikke-jøder  – og ifølge jøden Henry Makow er jødedommen satanisme. Se også Johannesevangeliet 8:44.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er humans-must-become-cyborgs.png

Tesla-ejer, jøden Elon Musk har udviklet Mikrochips med kunstig intelligens til implantation i hjernen (Neuralink). Samtidig har Universitetet i Delaware udviklet et organisk “klæbestof”, Pedot, som kan få mikrochipsene til at klæbe fast i hjernen. Musk siger, at sprog er overflødige om 5 år. Folk bliver Cyborg maskiner/robotter
Ikke så mærkeligt, at Kristus advarer mod Dyrets mærke på pande og højre hånd.

      
1. Frimurerlogerne inklusive den berygtede Skull and Bones, de muslimske Shriner-frimurere, det Muslimske Broderskab og superlogerne og her osv. er Luciferiske værktøjer – baseret på “Befrielseslæren” brugt af jesuitterne fra City of London- vil gøre menneskeheden til slaver og frem for alt at forberede verden på afkristning i den kommunistiske NWO-verden uden sociale, religiøse eller racemæssige spændinger.
Man kan læse om frimurernes bisarre hedenske ritualer på Internettet. 


 Bohemian Grove er mødested for de øverste republikanske politikere, der inviterer verdensledere til at deltage i deres satanistiske adfærd og ofre til en gigantisk stenugle – jfr. Baalsoffer). Se fra 100 min. markeringen: Ofring  af “bekymring” til en stor stenugle

      2. Den Franske Revolution var en frimurerkampagne / Illuminat-kampagne mod kristendommen:
Wikipedia: Formålet med kampagnen var at ødelægge alle former for kristendom, fjerne  erindringen om Kristus og hans lære og i stedet blandt andet at introducere fornuftens kult og derefter kult af det højeste væsen (alle religioners Gud). I juli 1790 krævede den nationale konvention, at alle præster og biskopper svor en ed til den nye orden eller at de blev udsat for afskedigelse, deportation eller død; mange blev dræbt for deres overbevisning. 


Afkristningskampagnen kan ses som den logiske udvidelse af de materialistiske filosofier fra oplysningstiden (Voltaire).Ved udgangen af ​​tiåret var omkring 30 tusinde præster blevet tvunget til at forlade Frankrig, og andre, der blev tilbage, blev henrettet. Få af Frankrigs fyrre tusind kirker forblev åbne indtil påske 1794; Mange var blevet lukket, solgt, ødelagt eller omdannet til andre anvendelser. Forfølgelse af visse dele af det romersk-katolske præstedømme og klosterorden fandt sted under den 3. republik (1870-1940), der indførte laïcité-politikken (irreligiøsitet, der nu skal erstattes af islam) den 11. december 1905.


3. Mange mener, at ophavsmændene til det organiserede onde, de talmudiske farisæere, der blev skældt ud af Jesus Kristus, under det nuværende navn Chabad Lubavitch, er   Vatikanets og de øverste politikeres (som Trumps og Putins) herrer og mestre.


Ikke underligt – fordi Vatikanet har været under jesuitternes indflydelse (gennem den sorte pave) i århundreder. Under Det 2. Vatikankoncil, iscenesat af kryptojøder, natten til den 28. til 29. juni 1963 introniserede  Vatikanet Satan som sit overhoved og her (Fader Malachi Martin) og herDen pavelige Exorcist siger, at i  Vatikanet er Satan løs – hvilket ser ud til at være tilfældet: I påsken i 2012 og 2013 fejrede 2 paver Jesus Kristus som Lucifers søn –  der opsteg fra helvede flammer !!!


Børn tortureret ihjel af nonner

https://youtu.be/CcLsBYE750A?list=PL4mvzvls86-10dcB7uMidAZ8CjmCjIMoQ

     
Satanismen blev protokolleret af jesuitpater, Malachi Martin, i hans bog “Windswept House”. Han døde derefter under mystiske omstændigheder


I virkeligheden er katolicismen delvist en fortsættelse af den hedenske romerske statsreligion / imperiumtilbedelse af den babylonske modergudinde Semiramis, Ishtar alias Isis, alias Venus, nu med navnet Jomfru Maria – i form af Jesu Kristi mor – i stedet for med Tammuz eller Isis med Horus. De romerske divier blev til  helgener. Det latinske sprog blev bevaret – og religionen baseret på døde ritualer. Jesu Kristi ukendte fødselsdag blev vedtaget til den 25. december – “Sol Invictus´ fødselsdag”  – hvis symbol kan ses i jesuit- pave Frans´våbenskjold  – med andre hedenske symboler (se nedenfor).

Pave Frans er jesuit. Man kan se mere her om hans hedenske våbenskjold ( – til højre det sataniske omvendte pentagram) med Sol Invictus og den frygtelige ed, han svor at udrydde alle “kættere” (nedenfor) – mens han fremmer muslimsk masseindvandring – den værste fjende af kristendommen.
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er francis-coats-of-arms-inverted-thumb.jpg
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er francis-satan-hand-sign.png

Nedenfor: Pave Frans og en  Kardinal viser Djævelens horn..

a. I 1986 indledte pave Johannes Paul II den gnostiske interreligionsbevægelse – en tilbedelse af den ”ene Gud” for alle religioner. Til dette formål samler paven lederne af alle verdensreligioner hvert år for i samme rum at bede til deres respektive guder, som derfor kun skulle være den samme, inklusive den sønneløse Allah, der ønsker at dræbe alle, der siger, at han har en søn (f.eks. Koran Sura 9: 5). Dette udelukker straks Jesus Kristus – fordi Hans Fader ER GUD

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er interfaith1.jpg

 

For at overvinde dette paradoks ændrede Vatikanet kun Jesus lidt – gjorde ham til sønnen af ​​den ”fælles Gud”, frimurer-jødedommens Gud, Lucifer / Satan.

Dette er grunden til, at pave Frans kalder mangel på respekt og generøsitet, fjendtlighed og afvisning af muslimske indvandrere, Kristi værste modstandere, en synd, ”skønt Kristi discipel formaner, at denne accepterende opførsel er en synd – det gør os medskyldige i onde gerninger p.g.a. denne modstander af Kristus (2. Joh. 1: 7-11 – så åbenlyst, at selv paven skulle se det. DETTE GØR ALLTID PAVEN EN ANTIKRIST.

Nedenfor: Ophøjelse af en jesuit fra mindre rang til kommando. Citaterne blev optaget i Kongresarkivet, 62. Kongres, 3. samling, Representantenes lovforslag 1523, Kongresbiblioteket, katalogkortnummer 66-43354, bind 49, del 4, sider 3215-16 og her. Francis svor denne ed.

https://euro-med.dk/bil/jesuit-oath1.jpg

Dermed har Frans set bort fra Kristi discipel, Johannes´ formaning om  netop ikke at gøre dette! (2. Johannes 1: 7-11).

Pave Frans blev af Shimon Peres fra frimurer-kongelogen, den jødiske B’nai B’rith,  udnævnt til  ypperstepræst for den Nye Verdensodens Enhedsreligion  und hier ernannt –hvorved han gør Kristustil løgner, idet han siger:Ingen kommer til    Gud undtagen gennem mig” (Johannes 14:6).

Herunder: Interfaith-Paven, Frans, vasker fødder på Muslimer, Hinduer og kristne (Time 25 March 2016).  

francis-washing-muslim-feet

    Pave Frans ser sig selv som beskytter af alle muslimer, som han hjerteligt inviterer – hvorved han mener, at vi for Allahs krigere må tilsidesætte alle nationale og personlige krav til sikkerhed – og Islam er ikke mere aggressiv end Kristi dåbsbefaling! Han kalder de muslimske   kristenhadere en gave, brødre og søstre samt udånding af CO2 (liv) en dødelig synd, mens den morderiske islam ikke er en synd
Han fløj til Lesbos for at besøge muslimske flygtninge – og tog 12 af dem med til Rom!
Denne pave siger: ”Jeg synes, det ikke er rigtigt at identificere Islam med terrorisme


Så vi er nødt til at se nærmere på islam
Terror er en integreret del af islam, som er indholdet af Koranen (Sura 3:19, 21:10) og Hadither (Muhammeds frygtelige CV).
Sværdverset (Sura 9: 5) ophæver / annullerer alle fredelige Koranvers og efterlader således kun 43 gyldige vers ud af 114! 
Sura 9: 5 ”Og når de forbudte måneder er gået, skal I dræbe afgudsdyrkerne, uanset hvor I møder dem, og gribe dem og belejre dem og ligge på lur efter dem i ethvert baghold. Men hvis de omvender sig og beder bønnen og betaler zakat, skal I bane vejen for dem. Sandelig, Allah er tilgivende, barmhjertig ”. Sura 8:60: “


“Og rust jer imod dem, alt hvad I overhovedet formår med stridsmagt og beredne grænsevagter for at hensætte Allahs og jeres fjende  og derudover andre, som I ikke kender, i skræk og rædsel.” 3: 151 ”Vi vil indgyde rædsel  i hjerterne hos dem, der ikke har troet, fordi de har sat andre ved siden af Allah”.


Derudover kommanderer Koranen udvandring i hele verden for at underkaste jorden for Islam: Sura 3: 195, 4: 100 og 33:27: “Og han lod  jer arve deres land (dvs. Skriftens folks = kristnes og jøders) og deres huse og deres ejendele og lande, hvor I aldrig satte jeres  fod. Og Allah er i stand til at gøre alle ting”. 


Sura 18: 4. ”Så det kan advare dem, der siger:” Allah har  en søn. 5. De har ingen viden om det, og heller ikke deres fædre. Det store er det ord, der kommer ud af deres mund. De taler kun løgn.  Surah 112: 3 siger: ”Allah avler ikke,  blev ikke avlet”


Allah er den absolutte modsætning af Jesus Kristus og hans Fader. Han svarer til Bibelens beskrivelse af Satan!

https://youtu.be/TLoUq8vybzY

     SÅDAN NOGET HAR PAVE FRANS TILSLUTTET  SIG (LIGESOM “VORE” / HANS POLITIKERE!
DENNE MAND ER EN FORFØRER. Lutherske kirker vender nu tilbage til den satanistiske katolske “moderkirke”.


Hollywood
er den verdslige fremmer af den Luciferiske forgiftning   v.hj. a. rock- og sangstjerner   Katy Perry og Madonna – erklærede   Satans-missionærer.
Paven ansætter Hollywood-filmstjerner for at hjælpe med at forføre menneskeheden – selvom Hollywoods budskab er udslettelsen af ​​menneskeheden – ligesom i Noahs tid.

(Georgia Guidestones) KUN KRISTI GENKOMST KAN REDDE OS UD AF DENNE ELENDIGHED
georgia-guidestones-commandments 

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

26 kommentarer til “Den Store Nulstilling. Oversigt over “Elitens” “Nye Verdensorden” (NWO): Global Sowjet-Union”

 1. Kære Anders, tusind tak igen for en rigtig god og veldokumenteret artikkel!

  Du skriver om : Børn tortureret ihjel af nonner”

  Se vedrørende dette også (med er par “kommentarer” fra mig) :
  https://faszinationmensch.com/2020/04/15/was-es-zu-adrenochrom-aber-auch-trafficking-zu-wissen-gibt/

  I Bibelen (Mattæusevangeliet kappitel 7, vers 8) står der at; “den som søger, finder”
  https://www.bible.com/da/bible/20/MAT.7.8.BDAN

  Jeg har i mange år derfor også læst beretninger fra Benjamin Fulford, men hans “kilder” er jo desværre ikke lige altid så troværdige, som dine. Alligevel synes jeg, at en kort sammenfatning fra hans sidste “nyhedsbrev” ville være interessant som kommentar til din artikkel her, altså:

  17.08.2020 – Covid-19-kampagnen er et tegn på total satanisk oprør mod skaberen – Fordi når en regering aktivt kæmper for undertrykkelsen af ​​sandheden, arbejder den imod sandhedens skaber, dvs. skaberen af ​​universet. Lige nu lyver de Satan-kontrollerede virksomheds-medier og deres slaveregeringer om “pandemien” og dræber aktivt dem, der prøver at afsløre den. Historien viser, at når regeringer frygter sandheden og intensiverer undertrykkelse, er deres dage talt.
  http://liebe-das-ganze.blogspot.com/2020/08/benjamin-fulford-die-covid-19-kampagne.html?m=1

  Like

 2. Ok, kære Anders – Du har jo med dine mange sandfærdige artikler om situationen i verden (set ud fra et kristent synspunkt) sikkert gjort nok af “gode gerninger”. Desværre er min situation ikke sådan, men det kan forhåbetlig kun blive bedre! Mange hilsener, Tommy

  Like

  1. Hej, Tommy

   Da jeg blev gift for55 år siden talte præsten om det sande vintræ. I den lignelse siger Kristus: “Skilt fra mig kan I slet intet gøre”.

   Du kan intet udrette, så længe du ikke har fundet HAM. Du kan gøre alle mulige gode gerninger mod en afkristnet menneskehed i humanitetens navn. Og det tæller intet.
   Kun gerninger, der udføres for Kristus og hans lære tæller.

   “Sandelig, den der blot giver en af mine et glas vand for mit navns skyld, skal ingenlunde gå glip af sin løn”, sagde Kristus.
   Kristus dømmer efter gerninger i hans tjeneste (Matth.25).

   “Lidt dog store, mindre små, kan til gavn fuldbringe, Viljen ser Vorherre på – giver kraften vinge”.

   Kristne gør godt i Kristi navn og betaler en høj pris for det – farisæere i deres eget navn og nyder menneskers respekt og hvad deraf følger.

   Hvis du stadig ikke kan finde HAM, så se på Torinolagenet endnu en gang https://kristigenkomststorpolitik.blog/2019/06/12/kristi-opstandelse-videnskabeligt-bevist-genkomst-garanteret-2/ – men det nytter ingen ting, hvis du ikke vil vide af HAM pga af, at Jehova-vidner ikke regner ham som vor dommer.

   Og jeg har en fornemmelse af, at du aldrig rigtigt har fået gjort op med den sekt

   Like

  2. Frelse beror ikke på vores gode gerninger. Men på Kristi stedfortrædende død. Du er frelst ved hans død på korset

   Like

   1. Hej, Annette Jensen.

    Du har naturligvis ret: Jesus døde for os på korset – og uden ham ingen frelse eller tilgivelse af vore synder.
    Jeg tror, at Gud ville prøve Jesus til det yderste for at være sikker på, at han ikkei sidste instans var lige som hans frafaldne bror, gudssønnen Satan (Joel 1:6), før Gud overlod Jesus riget, magten og æren. Jesus bestod til fulde – og fik så lov til af den fortabte menneskehed at tage dem til sig, som lige så betingelsesløst og ærligt slutter sig til ham. Dem vil han tilgive deres uundgåelige overtrædelser.

    Men der var et andet aspekt: Jesu død og opstandelse var simpelthen en forudsætning for udbredningen af hans lære. Uden den bevislige opstandelse fra de døde (disciplenes forvandling fra kujoner til dødsforagtende helte, Kristi visitkort – Torinolagenet https://kristigenkomststorpolitik.blog/2019/06/12/kristi-opstandelse-videnskabeligt-bevist-genkomst-garanteret-2/) ville Kristus og hans lære hurtigt være glemt – højst mindes som f.eks. Sokrates.

    MEN: På Dommedag dømmer han altså efter gerninger: se Matth. 25.
    OG: Den, som elsker mig (= tror) er den, som har mine befalinger, og som holder dem (Johs. 14:15,21-22)
    Tænk på lignelsen om de betroede talenter (Matth. 25), og om det sande vintræ: Visne grene skæres bort og kastes i ilden.

    ELLER: Hvad med dette: kke enhver, der siger til mig: ‘Herre, Herre!’ skal komme ind i himmeriget, men den, der gør min himmelske Faders vilje. Mange skal sige til mig på hin dag: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profeteret ved dit navn, og har vi ikke uddrevet onde ånder ved dit navn, og har vi ikke gjort mange undergerninger ved dit navn?’ Og da vil jeg sige dem rent ud: ‘Jeg har aldrig kendt jer; vig bort fra mig, I som øver uret.’” Matt. 7,15-16+21-23.

    Luthers simplifikation, som bekvemt prædikes i Folkekirken, og som er antaget af dagens navnkristne er antikristen lære – ikke Jesu lære.

    I Pauli Romerbrev kap. 3:28 står: “Vi mener nemliig, at et menneske bliver retfærdiggjort ved tro, uden lovgerninger”. HAPS! sagde Luther, Den snupper vi – for det gør det hele meget lettere.
    Men Luther overså så bekvemt det følgende vers 3:31: “Sætter vi da loven ud af kraft ved troen? Nej, Langtfra! Vi stadfæster loven.”
    Luther mente f.ø., at det var utænkeligt, at en døbt ikke som en selvfølge levede efter Kristi ord.

    Jesu bror, Jakob, skrev i sit brev 2:26 at en tro uden gerninger er en død tro.

    At være kristen vil sige at elske Kristus og derfor gøre, som han har befalet.
    Hvordan kan et barn elske sine forældre, hvis det ikke gør, som de siger?

    Jesu sidste ord på denne jord var dåbsbefalingen. Deri står: “….idet I lærer dem at holde alt det, jeg har befalet.”

    Vedr. Åb. 13:16.17,18 – se Åb. 14:9.

    Venlig hilsen

    Anders Bruun Laursen

    Like

 3. Ja, sådan er det vel! Det er svært, når man bliver “hjernevasket” fra ung af. Tusind tak! Tommy

  Like

 4. Kære Anders, glem alt om de såkaldte “Jehovas Vidner”! Jeg har jo alligevel igennem flere år gjort, hvad jeg kunne, for at sprede dine gode og sandfærdige artikler overalt med mine “Facebook” og private Internet-Adresser. Alligevel har jeg nu på fornemmelsen af, at det hele ikke var til nogen nytte! Jeg er dybt deprimeret over ZENSUR overalt! Nu kan jeg sågar åbenbart ikke mere være sammen med mine børnebørn her i Frankfurt for at købe noget:

  Pensionist får bøde på 100 euro for at have taget 3 unge med til indkøb! Pensionisten havde oplyst, at de tre unge, der havde kørt med ham i bilen, alligevel havde været i hans lejlighed i flere timer om dagen. Derfor tog han dem med i supermarkedet.
  http://archive.is/OLu7B

  Måske kunne du alligevel skrive noget mere positivt om det hele?

  Tommy

  Like

  1. Hej, Tommy.

   Nej, hvis du mener, at vi skulle kunne vende udviklingen, forstår jeg din frustration.
   Det eneste vi kan gøre, er at se tegnene på Kristi genkomst og gøre opmærksom på, at de netop sker for øjnene af os. Måske vil 1 eller 2 begynde at se sammenhængen og fatte håb. Det er min beskedne mission

   Jeg kan kun give ét positiv perspektiv: Denne verdens tiltagende galimatias er den nygamle verdensordens dødskamp – der bliver afløst af den virkeligt Nye Verdensorden ved Kristi genkomst.
   Ingen magt på denne jord kan stoppe illuminat/frimurernes “Nye Verdensorden” – dvs Israels knusende verdensdiktatur- Big Brother.

   Jeg gentager det for sidste gang: Vort eneste håb/viden er Kristi genkomst. Han er den eneste mulige befrier.

   Men det accepterer du ikke. Derfor vil du nytte- og meningsløst synke hen i tiltagende depression
   Vi hverken kan eller skal vende den udvikling, som Gud har planlagt fra verden blev skabt.

   Det eneste vi kan gøre, er at forstå, at det, der sker er led – ikke blot i de satanistiske illuminat/frimurerplaner – men i Guds frelsesplan.

   Jorden skal gennemgå alle de historiske faser for at prøve menneskene: De har fået et frit valg: At følge denne Verdens Fyrste” (Johs. 14:30) og følge ham ind i hans rige i al evighed. Eller at holde sig til Kristi lære og følge ham ind i hans rige i al evighed. “Vær tro indtil døden, så vil jeg give dig livets sejrskrans” siger Kristus i Åb.

   Gud har overladt dommen til Kristus (Matth. 25 og “Mig er givet al magt i Himlen og på Jorden” (Matth. 28:18) – og han vil være sikker på, ikke at skulle trækkes med satanisterne og deres medløbere i evigheden.

   Satan og hans disciple har fået frit spil indtil Kristi genkomst. Så er det slut. Verdensfyrsten ved det og anstenger sig nu til det yderste for at trække så mange til sig som muligt – som han også gjorde i det 3. Rige og Sovjet-Unionen og gennem hele historien.

   Jeg bliver mere og mere optimistisk, som tegnene på Kristi genkomst formerer sig.

   Like

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: