Hegels NWO-Maskerade

Illuminaten Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) lancerede sin berømte dialektik-metode for at styre al historisk udvikling hen imod Den Nye Verdensorden. Den blev illuminaternes ufravigelige og særdelese effektive redskab, der har været og bliver brugt til at styre verden fra katastrofe til katastrofe siden debuten med den Franske Revolution.

Metoden er simpel:
1. Skab et Problem (tese)
2. Skab så en reaktion (antitese), der gennem
3. Syntesen/løsningen afskaffer problemet/tesen.
4. Syntesen bliver en ny tese osv.

Eksempel: Tese: 1. Bolshevik-kommunismen i Rusland. 2. antitese Hitler-Tyskland 3. Syntese: a) Israel gennem 2. Verdenskrig, der førte til FN, der accpeterede staten Israel b) et totalt pacificeret Tyskland, der er blevet NWOs fanebærer for staten Israel og de hyperaktive farisæere og her.

1. Syntesen Israel blev ny tese 2. Arabverdenen antitese 3. Syntese: Farisæernes kommunistiske énverdensstat gennem en storkrig med staten Israels undergang (Gog/Magog Ezek. 38,39) og opfyldelse af dukkeførerne Chabad Lubavitschs plan og her: Tilsynekomsten af deres messias, ben David/den genopstandne rebbe Menachem Schneerson. Han skal oprette farisæernes jernhårde globale regimente over Goyim (os- kvæget) som profeteret i Salmernes Bog 2:9 og i Zions Vises Protokoller – der aldrig er vist at være svindel – ej heller ved retlig prøvelse. Iflg den ansete rabbi Marvin Antelman (s. xviii) er Protokollerne forfattet af Rothschild, Rockefeller , Warburg m.fl. F.ø. udvikler verden sig i fortid og nutid i overensstemmelse med Protokollerne.

Jeff Rense 8. sept. 2020:

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er masking2.png

Mundus vult decipi – ergo decipiatur: Verden vil bedrages – lad den altså blive bedraget

FÜHRER BEFIEHL – WIR FOLGEN!

Intet nyt under solen.

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

One thought on “Hegels NWO-Maskerade”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: