Covid19 er NWO-Nøglen til Demokratiets Undergang

Dr. Heiko Schöning – medstifter af Læger til udenomsparlamentarisk undersøgelse af covid19, sagde ved en demonstration i London, at der ikke er en dødelig virus, ikke nogen medicinsk pandemi.
Han blev straks dramatisk arresteret: COVID19 ER DESTRUKTIV STORPOLITIK

Her er en mail, som jeg sendte til et folketingsmedlem, der kaldte mig konspirationsteoretiker, fordi jeg skrev, at covid19 er en politisk – ikke en medicinsk pandemi.

Naturligvis har medierne ikke villet bringe mit indlæg om en mulig ny covid19 strategi, som foreslået af selveste New York Times og BEMC med kun 10% isolation af covid19-positive personer.

Konspirationsteori? Ja det er jo det gængse udtryk, når man står uforstående over for noget, der rokker ved ens vanlige verdensbillede.
Naturligvis er der døde patienter i denne corona-influenza – 645 MED covid19. Iflg Ekstrabladets undersøgelse i Italien var 99% så syge, at de ville være døde meget snart af deres grundsygdom.

I 2018 døde der 1644 her i landet af eller med influenza – men det omtaltes ikke i medierne – og da slet ikke som pandemi.

Men se engang: Washington Times 28 April 2020: COVID-19 viser sig at være et
kæmpesvindelnummer begået af medierne.


Desværre drejer dette sig ikke om konspirationsteori men om bevislig politik hen imod verdensregering i “Ny verdensorden” – som Sarkozy, Barroso, Berlusconi, Gordon Brown kaldte det I 2008


Målet hedder FNs Agenda 21 – nu Agenda 2030 som alle lande åbenbart har tilsluttet sig.
Se FNs: “Transformig our World” – ja til en global Sovjet-Union.

Når du har læst nedenstående vil du forstå grunden til min bekymring:
Covid19 er nøglen til demokratiets undergang

Desværre er covid19 ingen medicinsk – men en rent politisk pandemi. Statsministeren sagde i marts, at hendes nedlukning var politik.

Ledende virologer verden over er uenige i den politiske strategi.

Jeg har skrevet enslydende mails til ministeren og alle andre folketingsmedlemmer samt til Kåre Mølbak og Søren Brostrøm.
Men sagen er, at der er gået ideologi i sagen:

Det er klart, at specielt Kåre Mølbak, der selverklæret mod
Sundhedsstyrelsens råd fik skolerne lukket, har et vaccinationsforehavende om at trække den 2. bølge i langdrag, indtil der kommer en farlig og forhastet vaccine på markedet.

Han er helt på linie med Microsofts Bill Gates. Jeg ved det fra diskussion i Ugeskrift for Læger under svineinfluenzaen, den mildeste influenza i mands minde.
Jeg advarede indtrængende mod vaccination. Mølbak blev ved med at komme med mangelfulde argumenter for metodens sikkerhed.

Det drejede sig om indholdet i Pandemrix vaccinen af 1 million
gange mere squalen, end der var i den miltbrandvaccine, som gjorde 25% af USAs soldater syge med Golfkrigssyndromet i 1. Golfkrig.
Efter Kongreshøring forbød en USA ret brugen af squalen i USA i et
åremål.

Mølbak vidste det men ville absolut vaccinere. Følgerne var katastrofale: narkolepsi hos børn og unge – nu eksponentielt stigende autoimmunsygdomme.
Efter miltbrandvaccinen fik 714 israelske soldater tilkendt skadeserstatning for autoimmunsygdomme .

Efterfølgende holdt Mølbak en komgres, der hed “Vaccinerer vi for lidt?”
Jeg meldte mig til under den betingelse, at jeg fik 5 minutter til at fortælle om squalen.
Det blev mig nægtet.

Bill Gates finansierer de globale vaccine-kampagner i alliance med med Rockefeller Foundation og GAVI – vaccinefremstillernes organisation – i ID2020 en organisation, som har til formål gennem
vaccinationer at registrere verdens befolkning – hvilket iflg. organisationens beskrivelse kun kan foregå via chipning.

Foreløbig har ID2020 en aftale med Bangladesh om at bruge landets ungdom som prøveklude .

Danmark finansierede ID2020s Generalforsamling 2018 i New York.
Og Danmark spiller en hovedrolle I ID2020: se ambassadørens tale.Danmark er sponsor af GAVI.

Det følgende lyder som konspirationsteori – men stammer fra aktørernes egne hjemmesider!
Vedr. chipning: USAs regering har sammen med Apiject dannet en organisation RAPID, der skal stå for covid19-vaccineringen af USAs befolkning.

I denne video fortæller RAPIDs direktør, at USAs regering hos Apiject har bestilt 2 doser covid19 i fyldte sprøjter til hver amerikaner: På den ene sprøjte står: “Vaccinens navn (Drug name)”. På den anden
står “RFID/NFC”.
Det sidste betyder iflg. RAPID-direktøren: Mikrochip – hvilket i forvejen er velkendt.


Præs. Trump har i TV-avisen rost dette Apiject-projekt.

Nick Rockefeller har i samtale med filmmanden Aaron Russo sagt, at det er bankelitens plan at få en chip i hver person på kloden – helst i hjernen, så at man kan kontrollere os centralt som chips i deres centrale computer.

Derfor siger både Bill Gates

og Merkel, at der ikke bliver normalitet i verden, før alle 7 milliarder mennesker er vaccinerede.

Se engang Microsofts patentansøgning 2020 060606 d.v.s. det røde dyrs tal 666 i Åbenbaringen (10): Et system til aflæsning af vore sympatier og antipatier, som man så kan belønne med krypto-penge – eller straffe.

Derfor har Gates også lige opsendt 500 specialsatelliter til registrering og videresendelse af vore anti-eller sympatier.

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

One thought on “Covid19 er NWO-Nøglen til Demokratiets Undergang”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: