ZDF-TV: Siden Marts kun 0.36% af tyskerne Covid19-smittet. Kun 0,01% Døde MED Covid19

Prof. Christine Stabell Benn, Odense Universitet: Kavantiter virusmængde og smitsomhed i PCR-svælgskrabsmetoden og undgå unødig isolation og lockdown (Berlingske 4. oktober 2020).

D.5. oktober 2020 bringer den tyske TV-Station ZDF (Das 2. Deutsche Fernsehen) sandheden om covid19-“pandemien”.

Seit Begin der Pandemie:”Ifølge Johns Hopkins University er der 259.137 bekræftede tilfælde af infektion i Tyskland. I gennemsnit tilføjes 1.330 dagligt. I alt 9.348 mennesker døde. (Fra 9/11/2020 15:28, kilde: Johns Hopkins University) – (1)

Det betyder at af Tysklands 83 millioner indbyggere har 0.36% fået konstateret “corona-virus” infektion, langt de fleste symptomløs, siden marts. Det tyder på meget ringe smitsomhed.

Af de 9.348 døde, kan man iflg. Ekstrabladet (2) forvente, at kun 1%, dvs 93 personer = 0.0001% er døde AF covid19 – de øvrige er døde af grundsygdom MED covid19

Og alle målinger er udført med PCR-svælgskrab-metoden, der iflg metodens opfinder, Nobelpristager Kary Mullis er uspecifik, meget unøjagtig og påviser de minimale mængder af alle de vira, vi alle altid har: “Metoden kan bruges til at påvise hvadsomhelst hos hvemsomhelst” (3)

I den eneste seriøse undersøgelse af  PCR-metodens specificitet, nøjagtighed for svælgskrab – som anvendes her – er træfsikkerheden 32% (Journal of American Medical Association) – (4).
En sådan metode er videnskabeligt ubrugelig.

Det er sandheden om grundlaget for nedlukninger, daglig mediehjernevask, ødelæggelse af folks økonomi, isolation, propagandaspredning af skræk og rædsel – og nøglen til elitens afskaffelse af demokratiet. Det er den største omvæltning i vor tid: “Transforming our World”
som programmet hedder – FNs Agenda 2030 (5)

Dette er den Nye Verdensorden, som EU-ledere har skreget efter at får indført (6)

(1) https://www.zdf.de/nachrichten/briefing/fluechtlinge-moria-seehofer-zdfheute-update-100.html
(2) https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/kortlaegger-doedsfald-99-procent-var-syge-i-forvejen/8055376
(3) https://youtu.be/V__Zx0qS7uI
(4) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7066521/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7066521/
(5) https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
(6) https://youtu.be/a7D21rPpBrk

Prof. Christine Stabell Benn, Odense Universitet: Virusmenge und Anstecklichkeit in PCR-Rachen – Abschabngsmethode quantitieren und unnötige Isolation und Lockdown vermeiden (Berlingske 4. oktober 2020).

D.5. oktober 2020 bringer den tyske TV-Station ZDF (Das 2. Deutsche Fernsehen) sandheden om covid19-“pandemien”.

Seit Begin der Pandemie:”Ifølge Johns Hopkins University er der 259.137 bekræftede tilfælde af infektion i Tyskland. I gennemsnit tilføjes 1.330 dagligt. I alt 9.348 mennesker døde. (Fra 9/11/2020 15:28, kilde: Johns Hopkins University) – (1)

Det betyder at af Tysklands 83 millioner indbyggere har 0.36% fået konstateret “corona-virus” infektion, langt de fleste symptomløs, siden marts. Det tyder på meget ringe smitsomhed.

Af de 9.348 døde, kan man iflg. Ekstrabladet (2) forvente, at kun 1%, dvs 93 personer = 0.0001% er døde AF covid19 – de øvrige er døde af grundsygdom MED covid19

Og alle målinger er udført med PCR-svælgskrab-metoden, der iflg metodens opfinder, Nobelpristager Kary Mullis er uspecifik, meget unøjagtig og påviser de minimale mængder af alle de vira, vi alle altid har: “Metoden kan bruges til at påvise hvadsomhelst hos hvemsomhelst” (3)

I den eneste seriøse undersøgelse af  PCR-metodens specificitet, nøjagtighed for svælgskrab – som anvendes her – er træfsikkerheden 32% (Journal of American Medical Association) – (4).
En sådan metode er videnskabeligt ubrugelig.

> Det er sandheden om grundlaget for nedlukninger, daglig mediehjernevask, ødelæggelse af folks økonomi, isolation, propagandaspredning af skræk og rædsel – og nøglen til elitens afskaffelse af demokratiet. Det er den største omvæltning i vor tid: “Transforming our World”
som programmet hedder – FNs Agenda 2030 (5)

Dette er den Nye Verdensorden, som EU-ledere har skreget efter at får indført (6)

(1) https://www.zdf.de/nachrichten/briefing/fluechtlinge-moria-seehofer-zdfheute-update-100.html
(2) https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/kortlaegger-doedsfald-99-procent-var-syge-i-forvejen/8055376
(3) https://youtu.be/V__Zx0qS7uI
(4) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7066521/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7066521/
(5) https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
(6) https://youtu.be/a7D21rPpBrkBearbeite

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

3 kommentarer til “ZDF-TV: Siden Marts kun 0.36% af tyskerne Covid19-smittet. Kun 0,01% Døde MED Covid19”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: