Covid19-testen, CPR, Er Ubrugelig: US CDC: Ingen Kvantiteret Covid19-Virus Foreligger. PCR-Test ikke Lavet på Covid19-Virus – kun Formodet! Hvor Er Covid19-Virus?

Jeg har adskillige gange bedt om en redegørelse for PCR-svælgskrabeteknikkens specificitet, nøjagtighed og reproducerbarhed hos SSI og Sundhedsstyrelsen. For opfinderen af PCR-metoden, nobelpristager, prof. Kary Mullis, retter sønderlemmende kritik mod PCR-metoden – og en JAMA-artikel finder kun 32% træfsikkerhed i svælgskrabundersøgelse hos covid19-syge.

Nu fik jeg langt om længe “svar”: SSI-direktøren svarede slet ikke på metode-kritikken, men på de mikroskopiske smitte- og dødstal i Tyskland under pandemien.

Sundhedsstyrelsens direktør henviste til SSI – det var ikke hans bord!

Altså er vi i den situation, at Sundhedsstyrelsen, der sammen med den tavse SSI-direktør, regelmæssigt strammer grebet om os, ikke kan stå inde for grundlaget for de nedlukninger, ødelæggelse af samfunds- pog privatøkonomi, masse-isolationer m.v. som han forsvarer – og SSI-direktøren, der dekreterer dem, vil ikke redegøre, fordi han ikke kan.

Tilbage står vi med tiltagende smerter – indtil vi lader os vaccinere med giftigt squalen eller RNA/DNA-modificerende vaccine, der er uigenkaldelig, og ændringerne gives videre til kommende generationer.
Med kendskab til vaccineforbryderen Bill Gates´m meriter er det nærliggende at antage, at eliten vil pille ved andre gener også.

Målet er digital-registrering af jordens befolkning

– med en mikrochip – som direktøren for USA-regeringens vaccinationskoordinator, RAPID, tydeligt viser og siger

Der er bestilt 2 sprøjter til hver amerikaner: På den ene står der RFID/NFC – hvilket som bekendt og meddelt af RAPID-direktøren betyder MIKROCHIP.

PÅ den anden står “DRUG NAME”, dvs. vaccinens navn.

US CDC (Center for Disease Control and Prevention skriver i sin PCR-analyseinstruks, s. 39, i forbindelse med fastlæggelse af PCR-følsomhed (den mindste registrerbare virus RNA-koncentration):

Da der i øjeblikket ikke findes nogen kvantificerede virusisolater af 2019-nCoV, blev analyser designet til påvisning af 2019-nCoV-RNA testet med karakteriserede bestande af in vitro-transkriberet RNA i fuld længde (N-gen; GenBank-tiltrædelse: MN908947.2) af kendt titer (RNA-kopier / μL)”

Og på engelsk

“Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV are currently available, assays designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested with characterized stocks of in vitro transcribed full length RNA (N gene; GenBank accession: MN908947.2) of known titer (RNA copies/μL)”.

DVS. MAN HAR SLET IKKE UNDERSØGT COVID19-VIRUS -RNA GEN- MEN ET ANDET GEN, FORDI COVID19 IKKE ER ISOLERET!

På s. 42 og 43 undersøges specificiteten af RNA ekstrakter fra adskillige bakterier og vira i reagensglas: Ingen falske positiver.
Høj specificitet. Næsten for godt til at være sandt!

MAN BRUGER DE FACTO PCR-TESTEN UDEN AT HAVE UNDERSØGT PCR-TESTEN PÅ COVID19-Virus: MAN FORMODER BARE.

I hvert fald taler JAMA-artiklen sit tydelige sprog om de kliniske forhold: Metoden har tilfredsstillende 95% træfsikkerhed ved lungeskylning – men kun 32% ved svælgskrab – dvs. DEN ANVENDTE METODE ER UBRUGELIG.

DERMED ER GRUNDLAGET FOR COVID19-PANDEMIEN FALDET VÆK.

DER ER IKKE TALE OM EN MEDICINSK- UDELUKKENDE OM EN POLITISK PCR-PANDEMI – OG ALLE MYNDIGHEDER OG MEDIER BARE TIER!

Det ser ud til, at PCR-pandemien misbruges som det første trin ind i FNs program Agenda 2030 – den globale Sovjtunion/Den Nye Verdensorden.

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

4 kommentarer til “Covid19-testen, CPR, Er Ubrugelig: US CDC: Ingen Kvantiteret Covid19-Virus Foreligger. PCR-Test ikke Lavet på Covid19-Virus – kun Formodet! Hvor Er Covid19-Virus?”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: