Min Mail til Hvert Folketingsmedlem, SSI og Sundhedsstyrelsen: Covid19-Bestemmelsen ikke Foretaget på Covid19-Virus, Som ikke Er Isoleret

Kære Folketingsmedlem

Jeg beder Folketinget om hjælp til afklaring af følgende spørgsmål samt til dokumentation for svælgskrabs-PCR-covid19-testens specificitet, træfsikkerhed og reproducerbarhed. For SSI og Sundhedsstyrelsen svarer ikke på sådanne spørgsmål.

  1. Kendes det specifikke, kvantificerede covid19-virus-isolat? USAs Sundhedsstyrelse, CDC, ved det ikke – nedenfor.
  2. Er PCR-svælgafskrabs-testen blevet valideret i forhold til den sønderlemmende kritik fra PCR-metodens opfinder, nobelpristager prof. Mullis (1), og artikel i Journal of The American Medical Association – med kun 32% træfsikkerhed (2).
  3. Er det covid19, der bestemmes med PCR-Testen?

2. Er PCR-svælgafskrabs-testen blevet valideret i forhold til den sønderlemmende kritik fra PCR-metodens opfinder, nobelpristager prof. Mullis (1), og artikel i Journal of The American Medical Association – med kun 32% træfsikkerhed (2).

3. Er det covid19, der bestemmes med PCR-Testen?

Iflg. brugervejledning af 13. juli 2020 fra USAs regerings Sundhedsstyrelse, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), siderne 39,40,43 findes der ikke kvantiteret Covid19 Virus-isolat (3).

På side 39 anføres på engelsk: “Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV are currently available, assays designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested with characterized stocks of in vitro transcribed full length RNA (N gene; GenBank accession: MN908947.2 of known titer (RNA copies/μL)” – oversat til dansk:

“Da der i øjeblikket ikke findes nogen kvantificerede virusisolater af 2019-nCoV, blev analyser designet til påvisning af 2019-nCoV-RNA testet med karakteriserede bestande af in vitro-transkriberet RNA i fuld længde (N-gen; GenBank-tiltrædelse: MN908947.2) af kendt titer (RNA-kopier / μL)”

Når man ser på side 43-tabellen angives der et utal at vira, som man har prøvet PCR testen på. Men ingen af dem er angivet som covid19-virus.

Som jeg forstår sammenhængen mellem siderne 39 og 43 betyder dette, at det FORMODES, at covid19-virus vil bestemmes lige så spefikt i PCR-test som de andre prøvede vira.

Og det må undre, at det trods angiveligt millioner af smittede endnu ikke er lykkedes atpræstere kvantiteret covid19-virus-isolat til bestemmelse, når nu hele verden lukkes ned – trods massive muligheder for at isolere viruset.

Iflg Ekstrabladet foreligger der aktindsigt, hvor SSI ikke kendte til dokumentation for coronavirus´eksistens – men så pludselig alligevel kendte dokumentationen – uden at vise offentligheden den (4).

Hvordan kunne SSI med alle dens drastiske tiltag mod covid19 overhovedet være i tvivl om grundlaget?

SSI skylder offentligheden overbevisende svar på disse vitale spørgsmål. For følgerne af PCR-pandemien er ved at ødelægge samfund og mennesker.

Venlig hilsen

Anders Bruun Laursen

pens, overlæge

(1) https://youtu.be/V__Zx0qS7uI

(2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7066521/

(3) https://www.fda.gov/media/134922/download

(4) https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/nu-svarer-moelbak-skeptisk-danser/8309901

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

7 kommentarer til “Min Mail til Hvert Folketingsmedlem, SSI og Sundhedsstyrelsen: Covid19-Bestemmelsen ikke Foretaget på Covid19-Virus, Som ikke Er Isoleret”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: