Vor Fremtid: NWO-FNs Agenda 21/2030 Kommunisme i Rugehønsebure til Folket og Superkapitalisme til Eliten: “Korporativ Socialisme”

FN har erklæret at repræsentere den Nye Verdensorden, og dets program er global Sovjetunion (“Omdannelse af vor verden”), dvs: FNs Agenda 2030.

Det er en ældgammel jødisk plan (Salmer 2:9), der tog fart med farisæerne og jesuiterne Adam Weishaupt of Mayer Amschel Mayers illuminatbevægelse, som har hjemsøgt verden siden 1. maj 1776. I dag gør bevægelsen, der siden 1781 har haft kommandoen over verdens frimurerloger, verden til en koncentrationslejr gennem covid19-influenzaepidemien ved hjælp af en PCR-metode, der aldrig er afprøvet på det aldrig isolerede covid19 virus, hvis eksistens overhovedet SSI i august ikke havde dokumentation for’

Russia Today 12.okt. 2020 har en bemærkelsesværdigt træffende artikel om korporativ socialisme”:

Vi kan se den korporative socialistiske plan i aktion med Covid-19-lockdowns og Black Lives Matter / Antifa-optøjer (i USA). De drakoniske lockdown-foranstaltninger, der anvendes af demokratiske guvernører (i USA) og borgmestre, samt ødelæggelsen begået af oprørerne udfører det arbejde, som korporative socialister ville have gjort.

Korporativ socialisme er ikke kun offentlige redningsaktioner for virksomheder. Det er et todelt system af ‘faktisk eksisterende socialisme’ på jorden, parallelt med et sæt virksomhedsmonopoler på toppen. ‘Faktisk eksisterende socialisme’ er et nedsættende udtryk, der hovedsagelig bruges af afvigere i socialistiske lande for at henvise til, hvordan livet virkelig var/er under socialismen, snarere end i Marx´ og hans efterligneres forræderiske bøger:
Rigdom for de få, ‘økonomisk ligestilling’ under reducerede betingelser for de mange – korporativ socialisme er en form for neofeudalisme.

FNs NWO-lykkeprogram er intet mindre end én-verdensregeringens Agenda 2030

FN har udnævnt 20. marts til Lykkens Internationale Dag;

Læg mærke til at FNs lykkeforestilling knytter sig Djævelens verden – alle udstyrede med Djævelens horn: “Har du lyst, har du lov” – hed det efter sex-revolutionen i 1968.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er satan-sin.png

Men pludselig kommer den puritanske sexisme som vejen til kvinders magt og straffer fortidens mandlige synder, som sexet klædte politiske ambitiøse damer helt oplagt har lagt op til til! Og vupti forsvinder den beskæmmede mand ud af teatret og den “uskyldige” kvinde overtager tronen!

I “Wall Street og FDR” beskrev historikeren Anthony C. Sutton korporativ socialisme, som den blev udviklet i det 19. århundrede, og skelner den fra statssocialisme, som følger:
”Røverbaronskemaet er også under forskellige mærker den socialistiske plan. Forskellen mellem et selskabsstatsmonopol og et socialistisk statsmonopol er i det væsentlige kun identiteten af ​​den gruppe, der kontrollerer magtstrukturen. Essensen af ​​socialisme er statens monopolkontrol ved hjælp af lejede planlæggere og akademiske svampe.
På den anden side havde Rockefeller, Morgan og deres virksomhedsvenner til formål at erhverve og kontrollere deres monopol og maksimere dets overskud gennem indflydelse i det statslige politiske apparat; dette, selvom det stadig har brug for hyrede planlæggere og akademiske svampe, er det en diskret og langt mere subtil proces end direkte statsligt ejerskab under socialisme … Vi kalder dette fænomen med juridisk monopol korporativ socialisme – markedskontrol erhvervet ved hjælp af politisk indflydelse.

Som Foundation for Economic Education (FEE) påpeger, har lockdowns og optøjer forenet sig for at give et-to-(bokse-)slag, der slår millioner af små virksomheder ud – “rygraden i den amerikanske økonomi” – overalt i Amerika. FEE rapporterede, at “… 7,5 millioner små virksomheder i Amerika risikerer at lukke ned for godt. En nyere undersøgelse viste, at selv med føderale lån siger næsten halvdelen af ​​alle ejere af små virksomheder, at de bliver nødt til at dreje nøglen om. Afgangen har allerede været alvorlig. Alene i New York har krisen tvunget til den permanente lukning af mere end 100.000 små virksomheder. ”

Desuden er minoritetsejede virksomheder de mest udsatte. Selv New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, er enig: “De er 90 % af New Yorks virksomheder, og de står over for de hårdeste udfordringer.”
I mellemtiden, som FEE også bemærker, er der ingen beviser for, at lockdowns har gjort noget for at bremse spredningen af ​​virussen – (WHO er helt enig!).

Ligeledes er der ingen beviser for, at Black Lives Matter har gjort noget for at hjælpe sorte liv. Hvis noget, har Black Lives Matter og Antifa’s oprørske og morderiske kampagne bevist, at sorte liv ikke betyder noget for Black Lives Matter- bevægelsen).

Mens små virksomheder er blevet knust af kombinationen af ​​drakoniske lockdowns og oprørernes galskab, trives korporative giganter som Amazon som aldrig før.
De to udviklinger bringer os ‘bare tilfældigvis’ tættere på korporativ socialisme.

❌Barbara McKenzie on Twitter: "When people say "down with capitalism", they  really mean "down with small business" What did John D Rockefeller say?  https://t.co/vYhlKxftCL… https://t.co/ZBlVZTOEQW"

Korporatismen tragter efter en-verdenregering med få monopol-regler, der knuser små forretninger og virksomheder. For som John D. Rockefeller sagde: “Konkurrence er en synd!”

Som BBC News bemærkede, steg Amazons salg med 40% i de tre måneder, der sluttede i juni. Som rapporteret af TechCrunch oplevede Facebook og dets WhatsApp- og Instagram-platforme en bruger-stigning på 15 procent, hvilket bragte indtægterne op på et samlet beløb på $ 17,74 mia. i første kvartal.
De samme virksomheder er også vigtige støtter for Black Lives Matter og tilknyttede (revolutionære) grupper.

Korporationerne støtter international indvandring for at få billig arbejdskraft og nedbryde nationalstaten. Korporationerne arbejder på en énverdensstat til at sikre deres interesser.

Korporativ socialisme og tidens vensebevægelser har samme mål
Venstrefløjen tilskynder til ubegrænset indvandring. Den tilskynder til kønspluralisme og transgenderisme og opfordrer åbent til opløsningen af familien. Den søger at ødelægge historisk hukommelse, nedarvet kultur, kristendom og nationalstaten. Den sigter mod et monopol for en én-verdens-regering. Og den foragter små virksomheder og fri virksomhed.
Venstrepolitikken stemmer således perfekt overens med de monopolistiske selskabers globalistiske interesser. Og erhvervssocialister drager fordel af deres ‘aktivisme’.

Kommentar
Fælles har de Adam Weishaupts og Mayer Amschel Rothschilds 6 illuminatpunkter:– se lluminati grows
1) Afskaffelse af monarkiet og al indsat regering.
2) Afskaffelse af privat ejendom.
3) Afskaffelse af arv.
4) Afskaffelse af patriotisme.
5) Afskaffelse af familien, gennem afskaffelse af ægteskabet, al moral, og indførelse af samfundsundervisning af børn.
6) Afskaffelse af al religion.

I denne Nye Verdensorden vil folk bo i “smarte” kommunistiske byer, hvor lighed i alle henseender er første bud og kontrol og ensretning er dagens ret. Adgang forbudt til naturen (vildnis).

Og naturligvis er byerne maximalt CO2-fjendtlige – mens man må antage tiltagende muighed for at sætte epidemier i gang i disse tæt beboede byer – for så at bure dem inde i deres fælles lejligheder.

Dette paradis i rugehønsebure på jorden er så træffende og kærlighedsfuldt beskrevet af folketingsmedlem Ida Auken

Kina er i gang med at flytte 250 millioner uvillige bønder til “smarte” megabyer med 42 millioner indbyggere. EU har rost foretagendet.

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: