Enestående Dansk Studie af Maske-Beskyttelse mod Covid19 Slettes af Censuren i Verdens Ideologiske Førende Lægetidsskrifter

Nu er resultatet af dette studie offentliggjort: MASKER BESKYTTER IKKE MOD COVID19.
Ikke desto mindre opretholdes befaling om benyttelse af maskerne!

Den 22.okt. 2020 bragte Berlingske en artikel, der viser, at den Nye verdensordens censur virkelig er over os:
Sandhed er blevet løgn, løgn er blevet sandhed. Godt er blevet ondt, og ondt er blevet godt.

Professor: “Stort dansk maskestudie afvist af tre top-tidsskrifter”

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er berlingske-22-okt.2020.png

Forskerne bag et stort og enestående dansk studie om effekten af at bære maske (mod covid19) har endog meget store vanskeligheder ved at få deres forskningsresultat offentliggjort. En af de deltagende professorer i studiet medgiver, at det fortsat hemmeligholdte forskningsresultat kan opfattes som »kontroversielt«.

Her bringes på Hjemmesiden “Humans Are Free” uddrag med kommentarer af den kendte investigative journalist Andrew Bostom .

Bl.a. står, at “USAs Sundhedsstyrelse CDC, før den ændrede holdning til universel maskering, tidligere citerede 10 randomiserede kontrollerede forsøg, der viste “ingen signifikant reduktion i influenzasmitte ved brug af ansigtsmasker.”
Nu vil CDC og andre eliteinstitutioner få os til at tro, at coronavirus på en eller anden måde er anderledes.

Den danske undersøgelse omfatter 6.000 butiksansatte. Halvdelen skulle i em periode bære masker – den anden halvdel ikke.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er bostom2.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er boston3.png

Prof. Thomas Benfields medforfatter, Chr. Torp-Pedersen mere end antydede, at grunden til afvisningen af artiklenformentlig er, hvad vi alle tænker
Læg mærke til spørgsmålet: “Kan man fortolke et kontroversielt resultat derhen, at der ikke er nogen påviselig virkningen af brug af maske i Deres undersøgelse?” og
svaret:”Jeg mener, at det spørgsmål, de stiller, er meget relevant”.

Husk, dette er den eneste undersøgelse af sin art. Hvis den virkelig viste, hvad det medie-politisk-videnskabelige kompleks ønsker, at den skal vise, hvorfor skulle den så ikke offentliggøres hurtigt?

Dette er det mest irriterende spørgsmål i vores tid. Alligevel synes ingen interesseret i at få en debat eller finde ud af sandheden.

Fobi blandt de politiske eliter mod at underkaste maskepålægene den videnskabelige metode er ikke overraskende.

Hvis jeg gav mig af med væddemål, ville jeg sige, at mulighederne sandsynligvis spænder fra slet ingen effekt til … gør spredningen værre!

HELLERE PINE OG PLAGE OS END AT RETTE SIG EFTER VIDENSKAB. TYSKLANDS FØRENDE VIROLOGER STREECK OG BAKHDI HAR ERFARET DET SAMME.

Jeg har også oplevet det samme hos Ugeskrift for Læger, samtlige folketingsmedlemmer, SSIs Kåre Mølbak og Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm samt Ekstrabladet, Berlingske, Jyllands-Posten med New York Time´s og CEBM´s forslag om kvantiteret PCR-virusbestemmelse, der ville begrænse isolation af smittede til 10% i stedet for alle “Positiv”-testede. TAVSHED

Anmodning hos SSI og Sundhedsstyrelsen om at få oplysning om specificitet, nøjagtighed,, reproducerbarhed – kriterier som alle laboratorieanalyser skal tilgodeses – BESVARES IKKE.

Men opfinderen af PCR, nobelpristager Kary Mullis, retter sønderlemmende kritik mod metoden, betegner den som ubrugelig til virusdiagnostik, unøjagtig, helt uspecifik. Artikel i USAs førende lægetidsskrift JAMA finder ved PCR-svælgskrabs undersøgelse PCR Svælg-skrabs-analyse kun 32% træfsikkerhed – dvs. analysen er ubrugelig.
SÅ EN GRANSKNING AF PCR-METODEN, DER ER DEN ENESTE OFFICIELLE ÅRSAG TIL SAMFUNDSNEDLUKNINGERNE, ER PINENDE NØDVENDIG – MEN HINDRES AF POLITIKERNE!

Samme tavshed møder henvendelser om USAs Sundhedsstyreles, CDC s, erklæring om, at DER IKKE FINDES ISOLERET OG KVANTIFICERET SPECIFIKT COVID19 VIRUS.
SAMT AT PCR KUN ER TESTET OVER FOR ANDRE VIRA – IKKE MOD ET SPECIFIKT COVID19-VIRUS.

FOLKENS, VI ER ALLEREDE LANGT INDE I NWO-FNs GLOBALE SOVJET-UNION AGENDA 21/2030 – Omdannelse af Vor Verden.

Og hvorfor?

Fordi 95% eller så af danskerne siger: Pth! Det er jo konspirationsteori. altsammen!!! Og som Aldous Huxley skrev i “Fagre Nye Verden”: Folk elsker deres Nye Verdensodens-slaveri”. Vi er i den grad dagligt hjernevaskede af NWO-medierne

Ordet “konspirationsteori” blev opfundet af Rothschild-agenten, George Soros´ globalistiske yndlingsfilosof, Karl Popper og afslutter omgående enhver logik. For globalisternes logik ønsker de hemmeligholdt i toppolitisk konsensus.

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

One thought on “Enestående Dansk Studie af Maske-Beskyttelse mod Covid19 Slettes af Censuren i Verdens Ideologiske Førende Lægetidsskrifter”

  1. Hej Anders, tusind tak for at du efterhånden har skrevet utallige artikler imod det “system”, som vi alle lider under, som f.eks. lige nu:

    26.10.2020 – Dansk studie af maske-beskyttelse mod Covid19 slettes af censuren, fordi studiet ikke kunne fastslå nogen “signifikant reduktion i influenza-smitteskrevet ved brug af ansigtsmasker”.
    https://www.berlingske.dk/videnskab/professor-stort-dansk-maskestudie-afvist-af-tre-top-tidsskrifter

    MEN, når der i Bibelen står, at man “ikke skal kaste sine perler for svin” (Matt 7,6), må det vel betyde, at man kun skal sprede sin viden overfor mennesker, som allerede forstår, hvad det hele egentlig drejer sig om, og dér har du jo sikkert ret, når du kun vedrørene din blog skriver: “kristi-genkomst-storpolitik”.

    Like

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: