Covid19-målemetodens Ubrugelighed på Svælgskrab Bekræftet i Aktindsigt fra Statens Seruminstitut

Endelig fik jeg så gennem aktindsigt mine oplysniger om PCR-metodens specificitet og nøjagtighed fra SSI.

Og de bekræfter, at PCR-svælgskrabsmetoden er ubrugelig ved lave og sågar store virusmængder- som også bekræftet af Tysklands førende virolog, prof. Hendrick Streeck, Bonn.

Men det får ingen indflydelse: NWO-Teaterforestillingen kan ikke stoppes. Den vil rulle hen over os med stadig mere frihedsberøvelse: Nu vil man indføre 2 vegetardage på statens kantiner – for at reducere det ene CO2-molekyle blandt 85.800 luftmolekyler.

For det molekyle er jo en ren atomvarmespreder -og må derfor absolut reduceres til 0,99 molekyle.For kvæg prutter jo!

Det næste bliver vel køb af kød på rationeringsmærker!
Jeg har skrevet nedenstående til SSI og nogle sundhedsordførere, men de er garanteret lammet af ideologien Agenda 2030 – Transforming Our World

Time-Magazine forsiden fra 2. nov. 2020 har overskriften: THE GREAT RESET =
DEN STORE NULSTILLING

Gud skabte jorden og skabte mennesket i hans BILLEDE.
Satan nulstiller verden i sit BILLEDE.
Den store RESET

Læg mærke til: Grønt foroven – familien forneden. Sydlige dele af Euromediterranien er en enhed, og der er rigelig plads til menneskeheden i jordens varme indre?

Det drejer sig om pengemagtens nulstilling: superkapitalisme for eliten og kommunisme for masserne. Covid19 er nøglen til dette globale Sovjet-Union- “paradis”, Agenda 21/2030, FNs “Omstrukturering af vor Verden” – og de ansatte entreprenører er World Economic Forum (WEF) Davos, med overingeniør Klaus Schwab, der da også har et indlæg om, at koncernerne nu bliver opsatte på at tjene deres medmennesker i stedet for at jage efter profit.

Hvem bestemmer. hvad vi sklal sipse? Grønsager og anden mad bliver medicin, der skal ordineres til folk, der fortjener det!??

Hvad siger Rockefeller Foundation?
Pandemien har øget både imperativet og muligheden for at tackle disse systemiske (fattigdoms-)mangler én gang for alle.

RESET – RESET- RESET- RESET- NULSTIL – NULSTIL- NULSTIL – NULSTIL

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er fod-medicine-rockefeller.png


Covid19 har afsløret systemmanglerne (fattigdom), og de skal rettes snarest.
Nødvendigheden øges af diskurser om racisme og systemisk undertrykkelse i vores levetid samt af ekstreme vejrbegivenheder.
Ved at integrere sund mad i sundhedssystemet kunne læger ordinere sunde diæter lige så let som lægemidler og penge og bedre beskytte mod fremtidige pandemier.
Smukt, men glansen går af Skt. gertrud, når man ser, hvem der har bidraget til forslaget: Illuminat-organisationerne Rockefeller Foundation, Brookings, Aspen Institute og store fødevare koncerner som Danone.

I 1974 indførte US-udenrigsminister Kissinger mad som våben for at gennemtvinge fødselskontrol i den 3. verden – og våbnwt har siden jævnligt været brugt mod stater, der har være ulydige mod NWO-damptromlen.

Til SSI

Jeg har nu endelig faktisk – godt gemt væk i stedet for direkte – i jeres svar om aktindsigt fundet noget om CPR-metodens specificitet og nøjagighed.
Jeg tror nu ikke, vi kommer sagen nærmere. Hvorfor sendt i migg ikke disse 2 links fra starten?

Desværre ændrer det ikke mit indtyk, at hals-svælgskrabsmetoden er ubrugelig til coronadiagnostik ved lave virusmængder.
Samt at de daglige smittetal er lige så meningsløse, som fastslået af Tysklands førende virolog, prof. Hendrick Streeck, Bonn.

 Ang. finder eurosurveillance (gyseligt ord) 100% specificitet!! for covid19-PCR (1), hvilket altid er suspekt, over for Wuhan-covid19-isolat – som USAs CDC ikke kendte til for 3 mdr. siden (ss. 39 og 43).

En amerikansk artikel, fandt med bedste E-prøve-sæt samme forventede  positivitet, nemlig 75%,  fra næsesvælg-podninger som JAMA-artiklens 62% (2). JAMAs artikel  fandt positive PCR-reaktioner hos 95% af klinisk covid19-syge ved lungeskylning, 62% i næsesvælg-skrab og 32% i halssvælgskrab  – altså en ubrugelig metode.

 SSI anvender  E-mode – der synes at være den mest nøjagtige – men oplyser intet  om specificitet og nøjagtighed i SSIs svælgskrabs-regi.

Det er bekendt, at reference-områder varierer fra laboratorium til laboratorium. SSI synes at henholde sig til den optimistiske eurosurveillance.

Det er åbenbart afgørende, hvilket prøvesæt SSI anvender – for der er stor forskel på dem. Nogle er ligefrem nu forbudt i USA.

Den amerikanske artikel bekræfter metodens uanvendelighed ved svælgskrab.
I Connecticut er fundene meget mere nuancerede. Connecticut efterprøver 9 forskellige prøvesæt – dels på isolerede SARScoV2 (covid19) prøver – som man ang i modsætning til oplysning fra USAs sundhedsstyrelse, CDC, har isoleret.

Men det afgørende er, hvad man finder i svælgskrab fra patienter – og det kommer eurosurveillance ikke ind på.

Påvisning af virus ved lave koncentrationer med falske positiver
 Vi brugte Test-sæt ved hjælp af SARS-CoV-2 RNA spidset ind i RNA, der er ekstraheret fra poolede næsesvælg podninger fra patienter med luftvejssygdomme før covid19. Vores -prøver af testsæt uden virusprøve  demonstrerede, at mange af test-sættene krydsreagerede med ikke-SARS-CoV-2 nukleinsyre, hvilket kan føre til falske positive resultater.

Når vi bruger næsesvælgpodepinde uden spidser i SARS-CoV-2 RNA, opdagede vi CT-værdier <40  (megen virus) for CCDC-N (5/8, 62,5%), CCDC-ORF1 (2/8, 25%), 2019-nCoV_N2 (2 / 8,25%) og 2019-nCoV_N3 (6/8, 75%).

Desuden overlapper CT-værdien for  prøver uden virusprøve med CT-værdiområderne (~ 36-40) for vatpindene tilsat 10 0 og 10 1 virusgenækvivalenter / μL (figur 3), hvilket indikerer, at denne “baggrundsstøj” vil begrænse muligheden for at skelne mellem positive og negative virkninger ved lave viruskoncentrationer ved hjælp af CCDC-N, CCDC-ORF1, 2019-nCoV_N2 og 2019-nCoV_N3.
Faktisk er 2019-nCoV_N3-primersondesættet ekskluderet fra den amerikanske CDC-analyse på grund af disse problemer 12.

 Vi fandt,  at de to mest følsomme “primer-test-sæt” er E-Sarbeco (Charité) ogHKU-ORF1, som hver påviste 6/8 (75%) af de næsesvælg-vatpinde der var tilsat 10virus genomækvivalenter / μ.

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

6 kommentarer til “Covid19-målemetodens Ubrugelighed på Svælgskrab Bekræftet i Aktindsigt fra Statens Seruminstitut”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: