Kun 46 alvorligt syge Covid19-Patienter i Den Officielle Tyske Covid19-Vagthundsgruppe. Sandheden Skjules

Vi har en PCR-epidemi: Kast PCR-diagnosticeringstesten væk- og det, der er tilbage, er sæsoninfluenza.

Som vist tidligere er PCR-testen ubrugelig.
Alt, hvad der tæller, er antallet af alvorligt syge luftvejssyge patienter – og de har mange forskellige sygdomme.

Har vi en farlig Covid19-epidemi med mange alvorligt syge?
I Tyskland kaldes vagthunden Robert Koch Institut (RKI)

Robert Koch Institute 17. – 23. oktober 2020:
Som en del af ICD-10 kodebaseret hospitalsovervågning af svære akutte respitations-infektioner (SARI) var der validerede data tilgængelige fra 71 Sentinelklinikker op til uge 42, 2020. I den 42. uge i 2020 forblev det samlede antal indlæggelsestilfælde med akutte luftvejsinfektioner (SARI-tilfælde) stabilt.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er sari-4.png

I 71 Sentinel-hospitaler var i alt 20% af hospitaliserede SARI-tilfælde COVID-19-tilfælde (hoveddiagnose influenza, lungebetændelse eller andre akutte infektioner i de nedre luftveje)i uge 42, (fig. 5).

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er sari-5.png

Dvs. I perioden 17. – 23. oktober var der omkring 230 patienter med svære luftvejsinfektioner (SARI) på hospital ifg. Sentinel-arbejdsgruppen. 20% af dem var Covid19 patienter.dvs. kun 46 Covid19 patienter!

Her er en anden graf fra RKI: Hvor er de røde covid10-blokke nu?

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er sentinel-grafik.png

HVOR ER COVID19-EPIDEMIEN?

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

One thought on “Kun 46 alvorligt syge Covid19-Patienter i Den Officielle Tyske Covid19-Vagthundsgruppe. Sandheden Skjules”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: