NWO er Løgn og Bedrag: Om US Præsidentvalg

I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen. Johs. 8:44

*

Vedr. den Nye Verdensorden (NWO).

Fra morgen til aften kværner medierobotter deres frimurer-ideologi ind i hovedet på os. Og vi accepterer deres fortællinger som sandheder.
De færreste af os gør sig den ulejlighed at efterprøve påstandene.

Men husk: NWOMedierne bidrager til at fuldende den ukrigeriske Trumps mission: At splitte verden og USA ad, så man tror at hans Illuminat-kollega og tilsyneladende modstander, Biden, er et bedre menneske, skønt han bar krigsmageren Obamas 2 nye krige med: I Libyen og Syrien.

Det har skabt stor strid mellem folk i USA, som kan være på randen af en borgerkrig.
I den Nye Verdensorden kan man ikke have en USA-supermagt eller reservedollar. I virkeligheden tjener begge nøjagtigt den samme sag gennem Hegels dialektik: 1. Skab et problem/tese: Trump 2. skab antiproblemet, der skal eliminere problemet – helst med vold: Biden 3. Derved opstår syntesen: Et skridt frem for NWO: Biden tilslutter sig igen verdensklimareligionen, vender tilbage til WHO og FNs nye verdensordens-regering, den globale Sovjet-Union, Agenda 21/2030 – med underkastelse af USA på linie med alle andre lande. Eller USA splittes og svækkes-

Aktuelt er for tiden er USAs præsidentvalg.
Jeg skal straks bemærke at både Trump og Biden er/bliver illuminat/CFR-CEOer for City of Londons militær-korporation, USA, gennem FED-kuppet af 1913 og Washington DC forfatningen af 1871, der mere og mere sætter 1776-forfatningen ud af kraft.
Jeg sympatiserer ikke med nogen af dem.

Men iflg formanden for USA svalgkommission, Trey Trainor, foregik der valgsvindel ved stemmeoptællingen rundt om: Man udelukkede republokanske observatører. Sådanne valg  er derfor ugyldige og vil ende for Højesteret, siger han

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er stalin-vote-count.png

Der synes faktisk at foregå direkte valgsvindel.
Som den åbenbart senile præsidentkandidat Joe Biden her kommer til at røbe “Jeg og præs. Obama lavede den største vælger-bedrageri-organisation, som USA har set”!!! Se fra 19:13 minuter

Denne valgsvindel-software hedder “Hammer and Scorecard” – opfundet i 2009 og taget i brug af Obama og Joe Biden i 2012 for at vinde præsidentvalget i Florida

En US rep. senator hævder, at Dominion-registreringsresultaterne blev opbevaret i Scytl-databaser i Tyskland – og derpå beslaglagt af US-militæret!
Men det bestrides naturligvis af MSM.

Der kommer nu valgoptællingsarbejdere frem og fortæller, at de fik besked på at sende brev-stemmer til deres foresatte i stedet for selv at tælle dem som sædvanligt, og andre fik besked på at antedatere for sent indgangne brevstemmer fra den 4. til d. 3. Nov. – f.eks.her:

Richard Hopkins er whistleblower om valgsvindel og bliver truet ovenfra.

Washington Post skrev så, at Hopkins havde tilbagekaldt sit udsagn, og det siger også et panel i det demokratiske Rep. Hus.
Man gør alt for at kule ham ned!

Men her benægter Hopkins det- og kræver, at Washington Post tilbagekalder artiklen

I Clark County i svingstaten Nevada måtte et medlem af stemmetællerholdet d. 6. nov. forlade hvervet: Iflg en whistleblower havde han medtalt brevstemmer med falske underskrifter
Begge whistleblowers fastholder deres udsagn.

En 3. Whistleblower er gået til retten med klage over udbredt elektronisk valgsvindel

En ubekræftet opgørelse viser, at der til Bidens fordel/ugunst blev overført eller elimineret 2,705,228 Trump-stemmer – værst i Pennsylvanien, Virgina, New York bla. v.hj. a. valgmaskinen Dominion. Dominions forbindelse til højtstående demokrater skal nu undersøges

I Michigan svindlede valgmedarbejder med navne, så folk kunne stemme både pr brev og valgmaskine.

I valglokaler gik demokrater omkring og tilskyndede folk til at stemme demokratisk.

En valgforsker analyserer valget i 2018 i Texas: Valgmaskinerne  er så usikre, at udenforstående let kan hacke dem og fjerne  eller indsætte stemmer, som de kender fra tidligere hackninger. De kan aflæse folks passwords og data.
Det hævdes af mange, at efterretningsvæsenerne og deres tidligere ledere (deep state) benytter en software der hedder “hammer and scoreboard” (whistleblower), der kan netop dette.
Her kan man på video se “hammer and Scorecard” gå i funktion
Og det synes at være netop det, som sker i Virginia, hvor datavidenskabskvinden Sarah Eaglesfield registrerede, at der i løbet af 5 minuuer forsvandt 373.642 stemmer.

Biden fortæller os i videoen ovenfor, at den største eksistentielle trussel i vor tid er global opvarmning/klimaforandring og at vi skal gøre alt for at bekæmpe “drivhusgas”, dvs. CO2.
Kun en bedrager kan bilde sin vel hjernvaskede fåreflok ind, at 1 molekyle CO2 skulle være i stand til at opvarme 85.800 luftmolekyler – for det er forholdet i atmosfæren

“Derfor skal vi tilslutte os Parisaftalen igen”, siger han.

Parisaftalen var Obamas og Bidens glans-svindelnummer:

Den blev enstemmigt vedtaget pga.  skræmmende “global temperaturstigning”, der var bedragerisk fabrikeret af NOAA på opfordring af Obama 
NOAA insider og whistleblower John Bates fortalte The Daily Mail, at NOAA siden 2015 på præs. Obamas bud forud for Pariser “klimatopmødet” – der snarere end klima handlede om globalregering – gør fortiden koldere og nutiden varmere end svarende til de faktisk målte temperaturer. Bates´ udsagn blev senere stemplet som misforståelse of fake – naturligvis. Men et blik i prof. Ole Humlums visning af målinger fra de førende målestationer viser, at der i 2015 faktisk hos alle målestationer skete en kraftig temperaturopdatering.

De australske myndigheder gør nøjagtigt det samme svindelnummer: Fortidens temperaturer 0,4 grad C ned og nutidens tilsvarende op:

Derfor lyder det meget plausibelt, når Biden siger, at han og hans præsident har lavet den største bedrageri-organisation i USAs historie.

Trump holder sig ikke tilbage:

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er trump-satan_sign-1.png

Trump viser Satans-håndtegnet

Han tillader at covid19-dødstallene bankes op i astronomiske højder ved det svindelnummer som her en læge og Trumps læge-rådgiverske Birx fortæller: Alt noteres på dødsattesterne som covid19-dødsfald. Trafikulykker, terminale kræft og hjertesygdomme osv – bare på mistanke om, at pt. kunne være smittet – altså uden den ubrugelige PCR-testmåling
og her og her og her.

Svindel? Ja – mon ikke: Selv trafikdræbte, terminale kræft – og hjertesygdomspatienter, hvor frimurerlægen blot mistænker covid19 – uden den ubrugelige test – får som dødsårsag covid19, hvorved dødstallene manipuleres op:

I Danmark står der covid19 på dødsattesten for alle PCR positive, der dør af lungebetændelse eller anden akut åndenød

Den oplagte mulighed gennem kvantiteret virusmængdemåling at fritage 90% af smittebærere fra isolation ser både Trump og alle andre statsledere bort fra.
Og detskønt han egen covid19 rådgiver, Fauci, og WHO åbner vejen derfor, idet asymptomatiske personer aldrig smitter

Og hvad værre er: Han lægger op til tvangsvaccinering af amerikanerne med genmodificerende vaccine og mikrochips i 2 doser til hver amerikaner – på trods af at han burde vide, at covid19-antistof forsvinder igen i løbet af meget kort tid – og at 85% af befolkningen har T-celle-immunitet mod covid19 og derfor ikke skal vaccineres!

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

2 kommentarer til “NWO er Løgn og Bedrag: Om US Præsidentvalg”

 1. Anders, tak for din nye artkkel her:
  https://kristigenkomststorpolitik.blog/2020/11/11/nwo-er-logn-og-bedrag-om-us-praesidentvalg/

  hvor du skriver: “Jeg skal straks bemærke at både Trump og Biden er/bliver illuminat/CFR-CEOer for City of Londons militær-korporation, USA, gennem FED-kuppet af 1913 og Washington DC forfatningen af 1871, der mere og mere sætter 1776-forfatningen ud af kraft. Jeg sympatiserer ikke med nogen af dem.”

  Trump har imidlertid indtil nu (i modsætning til f.eks. Obama) IKKE indledt nogen krig! Mon Trump har noget reelt valg imellem sandhed og dette her?:

  “I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen. Johs. 8:44”

  Det er efter min mening IKKE i orden at “dømme” Trump ud fra dette Zitat, hvor han måske har utallige problemer, som vi ikke kender noget til. Jeg tror og håber bare på, at Trump ville være et bedre “valg” end Joe Biden. Trump har indtil nu ikke ført nogen krig. Derfor er Trump for mig et bedre valg end før Obama og nu Joe Biden.

  Vi behøver ikke altid, at være samme mening – Tak for dine mange artikler!

  Tommy

  Like

  1. Hej, Tommy,

   Trump har ganske rigtigt endnu ikke startet nogen krig i modsætning til Obama, Bush jr. og sr. samt Bill Clinton.
   men hvis han fortsætter, er han forprogrammeret til at gøre det: Han er vokset op med Chabad Lubavitch, der bruger Bibelen og dens Harmageddon, som arbejdsprogram. Både hans datter Iwanka og hans svigersøn er medl. af sekten – og det er Trump også: I og med at han i 2017 konverterede til orrtodoks jødedom. er han nu også en insider https://medium.com/@MosheSchulman/president-trump-converts-to-orthodox-judaism-54d5004bfec8.

   Det har han IKKe fortalt. Han har i DK TV rost RAPID for sin farlige lynvaccine med genændrende RNA og mikrochips. Men om disse detaljer har han IKKE fortalt amerikanerne. Han benægtede nogensinde at have set sin nære ven, som hed Jeffrey Epstein, og som han er fotograferet sammen med! https://filmdaily.co/news/jeffrey-epstein-donald-trump/
   Hans daglige småløgne tilskriver jeg uvidenhed.

   I hvert fald i et tilfælde viser han Satans håndtegn.

   Alle US-præsidenter er marionetter for City of London via Council on Foreign Relations. Der blev ikke givet ordre om krig i Trumps periode – endnu! Men hvad Trump nu har brug for er en større krig, som kan berettige ham til at aflyse præsidentskiftet. En rask falsk-flag aktion ville hjælpe ham nu – set fra Trumps synspunkt

   Like

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: