WEF-Davos: Covid19 En Bagatel. Nu Kommer Den Store Krise: Det Totale Cyberangreb med Lammelse af Elektricitetsnettet! Canadas Premierminister: Covid19 Agenda 2030 Stor CHANCE for Nulstilling!

Se hvad Canadas premierminister Trudeau røber: “Covid19 er vor store CHANCE for at gennemføre vore gamle plan om (udemokratisk) nulstilling af verden!

WEF-grundlægger og præsident Klaus Schwab formulerer Den Store Nulstilling (Reset): “Allestedsnærværende, mobil supercomputerisering. Intelligente robotter. Selvkørende biler. Neuro-teknologiske hjerneforbedringer (Posthumanisme). Genetisk redigering. Beviset for dramatiske ændringer er rundt omkring os, og det sker med eksponentiel hastighed.

Er du stadig ikke overbevist om FN- Agenda 21/2030, den globale Sovjet-Unions, frontale angreb på menneskeheden?

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er emblems.png


Så lyt her fra 1:19:20 – 1:21:07 mar-ke-ringen på neden-ståen-de video. Her siger Canadas premierminister Trudeau klip og klart: Covid19 er indgangen til “sustainabledevelopment” med lighed, eliminering af fattigdom FNs program : Sustainable Development. Transforming Our World: Agenda 2030
.

Og elitens World Economic Forums direktør og præsident maler Fanden på væggen med endnu stærkere farver: Covid19 var bare en bagatel. Nej. Vi ved, at vore elitist-kolleger snart slipper et langt værre Helvede løs: Et globalt cyberangreb med lammelse af al kommunikation, bankvirksomhed og elektricitet.

Jeremy Jurgens, WEFs administrerende direktør (screenshot):
”Jeg tror, at der vil komme en ny krise. Den vil være mere betydningsfuld. Den vil være hurtigere end det, vi har set med COVID. Virkningen vil være større, og som et resultat vil de økonomiske og sociale konsekvenser blive endnu mere betydningsfulde.”

Klaus Schwab, WEF-præsident (screenshot):
”Vi ved alle, men er stadig utilstrækkelige opmærksomme på, at det skræmmende scenarie med et omfattende cyberangreb kunne bringe strømforsyningen, transporten, hospitalstjenesterne og vores samfund som helhed til ophør. COVID-19-krisen ville i denne henseende blive betragtet som en lille forstyrrelse i forhold til en større cyberangreb.

At bruge COVID19-krisen som en rettidig mulighed for at reflektere over de erfaringer, som cybersikkerhedssamfundet kan drage og forbedre vores uforberedelse til en potentiel cyberpandemi. ”

Bill Gates:
Covid19 fase 1 synes I måske ikke er noget særligt. Men I vil komme til at lægge mærke til fase2! siger Bill Gates med et ondt grin

Kommentar
Hvem har interesse i at puste covid19-epidemien op til en pandemi, der er baseret på en ubrugelig og her PCR-metode og her?

Hvem har interesse i at sprede propaganda om, at 1 molekyle CO2 fra menneskelig aktivitet kan opvarme de 85.800 luftmolekyler, der omgiver det? – hvad det naturligvis heller ikke kan!

Hvem har interesse i at afbryde elektricitets – og kommunikationsnettet?

Hvem kan klare sådanne globale problemer?

Kun FNs Énverdensregering, Agenda 21/2039!

Ganske som premierminister Trudeau lægger op til. Tro ikke, at Sovjet døde i 1991. Den var bare generalprøven på Zions Vises “Kongerige” – nu kaldet Agenda 21/2030. Derfor illuminat/frimurermediernes daglige massive hjernevask. Og Danmark spiller her en hovedrolle.

Hør videre om Ida Aukens kommunistiske paradis

Måske er det en idé at have kontanter hjemme? Men nogle tror, man vil benytte den krise til at afskaffe kontanter!

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

One thought on “WEF-Davos: Covid19 En Bagatel. Nu Kommer Den Store Krise: Det Totale Cyberangreb med Lammelse af Elektricitetsnettet! Canadas Premierminister: Covid19 Agenda 2030 Stor CHANCE for Nulstilling!”

 1. “Måske er det en idé at have kontanter hjemme? Men nogle tror, man vil benytte den krise til at afskaffe kontanter!”

  !!!:

  14.06.2015 – Alibaba bietet gefälschte Goldmünzen mit Wolframkern zu Sonderpreisen. Als Verwendungszweck werden „Dekorationsgründe“ genannt. Tatsächlich scheint es so zu sein, dass international gut organisierte Händler die Fälschungen für echt verkaufen. Für den Laien ist der Unterschied nicht erkennbar. Und selbst wer tatsächlich glaubt, einen falschen Krügerrand in der Hand zu halten, wird das Geheimnis wohl für sich behalten.
  http://www.mmnews.de/index.php/gold/46937-goldmuenzen-wolfram

  Jeg kan ikke anbefale “store” Krügerrand-guldmønter på en ounce (=32,15g). Wolfram har næsten samme vægtfylde som guld. Derfor skal vi helst bruge moderne sparelamper uden wolfram-gløde-tråde. Køb hellere mindre og gamle guldmønter som f.eks. schweizer-guldmønter: “Goldvreneli” (ca. 5g). Wolfram er i modsætning til guld meget svagt magnetisk, men med en lille NEODYME-magnet til ca. 50,- kroner kan man mærke om guldmønten “klæber” lidt til magneten. Den bliver IKKE hængende, og med en normal magnet kan man slet ikke mærke nogen forskel på “wolfram-guldmønter” og ægte guldmønter. Det samme gælder selvfølgelig for guldbarrer, men her skal man lige tage induktionseffekten i betragtning også. Hvis man f.eks. lader en neodyme-magnet rutsche ned ad en guldbarre på et kilo, så vil magneten være langsommere end under den samme øvelse på en papkarton i samme vinkel.

  Like

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: