Tyskland: Det 4. Rige Vender tilbage til NWO-Diktaturet

En portugisisk appeldomstol har dømt covid19-PCR bestemmelse ubrugelig og efterfølgende karantæne ulovlig og her

Jeg har i dag modtaget en mail fra en meget belæst tysk dame, der driver en blog, i anledning af, at Tyskland i dag har vedtaget en nye epidemilov.
Hun beskriver en tilbagevenden af det 3. Rige.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er emblems.png

Jeg bringer nedenfor et uddrag.

Betoningerne er mine.

Men lad os lige genopfriske, hvad Canadas premierminister har sagt: Covid19 er CHANCEN for gennemførelse af (kommunistisk) bæredygtighed med lighed, afskaffelse af sult, (fri bevægelighed for alle på jorden hvorhen de lyster for at destruere den gamle verdensorden) osv.
Se FNs Program: “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development

Et åbent brev til (Sundhedsminister)hr. Jens Spahn
på grund af sagens hastende karakter

Kære minister Spahn,
I dag er en vigtig dag for Tyskland, hvor De og Deres regering træffer beslutninger om ulykken, livet for mere end 80 millioner borgere i landet.

Fordi jeg ikke kan have ren samvittighed over for Gud ved at være tavs om denne planlagte lov, vender jeg mig til Dem, Dette lovforslag vil, hvis det håndhæves uden parlamentarisk høring, løfte Dem til en politiker, der kan træffe beslutninger om rigtigt og forkert, død og liv, at være eller ikke være.

Som tysker, der sammen med mange andre har bearbejdet fortiden for Det Tredje Rige i Polen og Tyskland, ser jeg utrolige ligheder i regeringens nuværende tilgang til befolkningen. I tilfælde af „ulydighed“ eller „meningsudtalelse“, der ikke er i overensstemmelse de foranstaltninger, der er beordret af staten, ser jeg vilkårlighed, som vi fordømte i Polen og Tysklands tilintetgørelsessteder og lejre! Vi sagde „ALDRIG IGEN“!

Koronasituationen (Covid) tvinger folk til at inhalere den (maske)luft, de indånder, og som er fyldt med bakterier! For mig er dette en udstødningsgasindånding og derfor en sygdomsfremkaldende foranstaltning.

Som tidligere lægekone ved jeg, hvad jeg skriver om.

Vi “svor” ALDRIG IGEN, og DET gælder også for alle tyskere, ikke kun for det jødiske folk!
Koronakrisen var en længe planlagt krise (du ved det også), og Covid-virussen er blevet anerkendt af mange kendte forskere, læger, virologer over hele verden, selv af WHO selv, som en influenza, men ikke mere farlig end en normal forkølelse eller influenza, blevet klassificeret.

Jeg hilser dig

Med venlig hilsen
Fru Weitzel


Valg af foreslåede foranstaltninger til godkendelse af lovgivningen

1. Der er en obligatorisk vaccination: Enhver, der vender tilbage til Tyskland fra et risikoområde, skal fremlægge en obligatorisk vaccinationsattest eller lade en obligatorisk undersøgelse gennemføre. (Afsnit 36 ​​(10) nr. 1b)
2. Alle offentlige transportmidler (bus, tog, fly, skib) samt lufthavne, togstationer osv. Skal straks rapportere „mistænkelige“ og „mistænkte“ infektioner til sundhedsafdelingen. (Afsnit 36 ​​(10) nr. 2 d og f)
3. Enhver, der har opholdt sig i et udenlandsk risikoområde, skal gå ind i en digital database, når de kommer tilbage til Tyskland, (og oplyse) hvor de har opholdt sig 10 dage før og efter passage af grænsen. (Afsnit 36, stk. 8)
4. Bundeswehr har til opgave at sikre, at koronabeskyttelsesforanstaltninger overholdes (§54a)
5. RKI /Robert Koch Institut) har til opgave at overvåge borgernes virologiske og sundhedsmæssige problemer. (De kalder det „overvågning„, det er bare det mere avancerede engelske ord for overvågning.) Navnet er anonymiseret, men algoritmer kan let bestemme identiteten på baggrund af de andre obligatoriske data. (§13 § 3-5)
6. Vores demokratisk valgte repræsentanter giver magt til det føderale sundhedsministerium flere steder: „Forbundsministeriet for sundhed er bemyndiget til at bestemme ved bekendtgørelse uden samtykke fra Forbundsrådet ...“
7. Den fuldstændig meningsløse værdi af „50 sager pr. 100.000“ er cementeret her, og der vises en hel række foranstaltninger, som derefter skal finde sted (allerede for at „forhindre“ det!): Lukning af restauranter, kulturelle og fritidsfaciliteter og Samfundscentre, forbud mod alkohol, forbud mod sammenkomster og begivenheder og selvfølgelig maske- og afstandskrav. (§28a afsnit 1 og 2)
8. Loven siger ærligt, at de grundlæggende rettigheder bør begrænses permanent: „Artikel 1 nr. 16 og 17 beskytter de grundlæggende rettigheder for personens frihed (artikel 2, stk. 2, paragraf 2 i grundloven), forsamlingsfriheden (artikel 8 i grundloven), fri bevægelighed (artikel 11, stk. 1 i grundloven) og hjemets ukrænkelighed (artikel 13, stk. 1, i grundloven). „(§7).”

Mine kommentarer

Frau Witzel har stået “Mahnwache” i Auschwitz og andre KZ-lejre, boet i Israel som led i religiøse forsonings- anger- og bodsophold over for jøderne– indtil det gik op for hende, at Hitler var jøde, der samarbejdede med zionismen (bl.a Haavara) – se også Theodor Herzls dagbog. Se nedenfor.

Det store bedrag: „Supermennesket“ Hitler var jøde og dermed et af de „undermennesker“ han forførte tyskerne til at udrydde

Og nok en helt speciel slags jøde

Og hun har fundet ud af hvorfor Hitler/zionisterne gjorde det ved at læse i zionismestifteren og James de Rothschilds medarbejders,

Theodor Herzls, dagbøger
Kap. 84 Antisemitterne bliver vores mest pålidelige venner, de antisemitiske lande, vores allierede.

Kap. 132 Vi skal løse det jødiske spørgsmål ved enten at beskytte eller afvikle de velhavende jøders formue. 2. Hvis vi ikke kan gøre det ved hjælp af de velhavende jøder, skal vi gøre det på trods af dem.

Kap. 133. Vi skal løse det jødiske spørgsmål ved enten at beskytte eller afvikle de velhavende jøders formue. 2. Hvis vi ikke kan gøre det ved hjælp af de velhavende jøder, skal vi gøre det på trods af dem

136 De jøder, der ikke går med os, kunne det gå ilde. Vi kunne helt sikkert overlade dem til deres skæbne, da de var for feje eller for dårlige til at slutte sig til os.”

Og hun har læst Edward Suttons Wall Street and the Rise of Hitler: Jøder udgjorde IG-Farbens bestyrelses amerikanske del – incl. Paul Warburg og John Rockefeller samt USAs FED og Bank of England – bl.a. kap. 2 – mens Max Warburg sad i den tyske halvdel. IG Farben drev Auschwitz, der fra jøden Rockefellers Standard Oil havde licens til at fremstille syntetisk benzin og kautsjuk til tyske krigsfly og var placeret tilpas langt væk fra de allierede bombefly:

Efter krigen lå Tyskland i ruiner – men kun 15% af Rockefellers aktiver var bombede!
De fleste tyske IG-bestyrelsesmedlemmer blev hængt i Nürnberg – mens lavere rangerende folk (Ludwig Erhardt, Walter Hallstein m.fl. kom til at udgøre bestyrelsen i EU-forløberen: Kul og Stålunionen.

Således recycledes “Neuordnung Europa” til den Nye Verdensorden for Nazipenge med Tyskland som det 4. Rige, et af nazisterne udtænkt tysk finansimperium under supranational paraply.
Nazierne vidste, at krigen var tabt og overflyttede derfor 1944 alle Tysklands liquide midler fra industri og Gestapos plyndringsgods til bl.a. Schweizerishe Bank og BIS i Schweiz. Som SS-Major dr. Scheidt sagde: De penge skal bruges til at genopbygge Tyskland som det 4. Rige et Finansimperium, der kan regere Europa under supranational paraply (EU). Da Tyskland hjemtog denne kapital I 1948 rådede det over flere penge end I 1936!

Derfor Wirtschaftswunder og tysk financiering af EU – et trin hen imod NWO, den Nye Verdensorden = den globale Sovjet-Union – FNs Agenda 21/2030, der er vedtaget af alle FN-Lande.

Hvad Tyskland gjorde i dag er den Store Nulstilling og her som vi kender den fra Frankrig med kæmpeløgne og hele regioner som koncentrationslejre – en tilbagevenden til Den Nye Verdensordens/”Neuordnung Europas” diktatur og menneskeforagt.

Sådan ser brevskriversken det spontant.

Sandelig havde Rockefellers Club of Rome ret, da den beskrev 2020 som et superår for “international Politik-Aktion


Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: