Mere Covid-19-Fup: Manipulerede US-Dødstal

Der er ingen ende på Elitens chok-manipulation af os: Daglig mere og mere utroværdig covid-19-mediehjernevask, flere og flere diktatoriske restriktioner – og alligevel vokser “smittetal”, der er opnået ved en ubrugelig PCR-metode, som bl.a. også måler årstidens forkølelses- og influenzavira – og som slet ikke er specifik for covid19.

Opfinderen af metoden, nobelpristager, prof. Kary Mullis, kritserer anvendelsen af PCR-metden til virusdiagnostik sønderlemmende: Uspecifik, unøjagtig, kan bestemme hvadsomhelst hos hvemsomhelst

Den eneste artikel. dr har undersøgt metoden på den i DK anvendte svælgskrabsmetode fandt træfsikkerhed på 32% = ubrugelighed (JAMA).

F.ø. kunne hverken CDC (sider 39 og 43) eller SSI i sommers bekræfte eksistensen af et specifikt kvantiteret covid-19 virus.
Jeg har tidligere anført, at i USA er iflg CDC 0,04% af US- befolkningen døde af covid19 i år – og i Tysklands Sentinel-materiale fra 71 hospitaler var der i år indtil 23. oktober kun 46 patienter med alvorlig lungeinfektion pga. covid19 alene.

Hertil kommer, at selveste præs. Trumps virusrådgiver, Birx, klart har redegjort for den absurde måde, hvorpå man i USA (og Italien m.m.) har udfyldt dødsattesterne: Stort set alle dødsårsager angives som covid19-betingede: Endestadier af hjertesygdom, kræft, ja endog dødelige trafikulykker – både
dem, man nåede at få lavet den værdiløse PCR-test på og dem uden PCR-test – blot på løs formodning.

Nu kommer så sandheden om USAs dødstal usminket frem i form af statistisk analyse af CDCs dødstal.
Johns Hopkins Newsletter vom 22. November 2020: Genevieve Briand, assisterende programdirektør for det anvendte kandidatuddannelsesprogram på Hopkins, analyserede kritisk effekten af ​​COVID-19 på amerikanske dødsfald ved hjælp af data fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i hendes webinar med titlen “COVID-19 Deaths: A Look on US Data.”

Men artiklen blev slettet 5 dage senere af Johns Hopkins Hospital

Endog på wayback machine er artiklen slettet!!
Nedenstående er alt, hvad der er tilbage af den artikel!

Sådan politisk ukorrekt sandhed må ikke udbredes i løgnens Nye Verdensorden.

Fra midten af ​​marts til midten af ​​september har amerikanske samlede dødsfald nået 1,7 millioner, hvoraf 200.000 eller 12% af de samlede dødsfald er COVID-19-relaterede. I stedet for at se direkte på COVID-19-dødsfald fokuserede Briand på samlede dødsfald pr. aldersgruppe og pr. dødsårsag i USA og brugte disse oplysninger til at kaste lys over virkningerne af COVID-19.

Hun forklarede, at betydningen af ​​COVID-19 på amerikanske dødsfald kun kan forstås fuldt ud gennem sammenligning med antallet af samlede dødsfald i USA.

Efter at have hentet data på CDC-webstedet udarbejdede Briand en graf, der repræsenterer procentdele af samlede dødsfald pr. alderskategori fra begyndelsen af ​​februar til begyndelsen af ​​september, hvilket inkluderer perioden fra før COVID-19 blev opdaget i USA til efter, at infektionsraten steg.

Overraskende nok var ældres dødsfald den samme før og efter COVID-19.

Da COVID-19 hovedsageligt rammer ældre, forventede eksperter en stigning i andelen af ​​dødsfald i ældre aldersgrupper. Denne stigning ses imidlertid ikke fra CDC-dataene. Faktisk forbliver procentdelene af dødsfald blandt alle aldersgrupper relativt de samme.

”Årsagen til, at vi har et højere antal rapporterede COVID-19-dødsfald blandt ældre individer end yngre individer, er simpelthen fordi hver dag i USA dør ældre i højere antal end yngre individer,” sagde Briand.

Briand bemærkede også, at der ses 50.000 til 70.000 dødsfald både før og efter COVID-19, hvilket indikerer, at dette antal dødsfald var normalt længe før COVID-19 opstod. Ifølge Briand har COVID-19 derfor ikke kun haft nogen indflydelse på andelen af ​​dødsfald hos ældre, men det har heller ikke øget det samlede antal dødsfald.

Disse dataanalyser antyder, at i modsætning til de fleste menneskers antagelser er antallet af dødsfald ved COVID-19 ikke alarmerende.

Faktisk har det relativt ingen virkning på dødsfald i USA.

Dette kommer som et chok for mange mennesker. Hvorfor ligger dataene så langt fra vores opfattelse?

For at besvare dette spørgsmål skiftede Briand fokus til dødsfald pr. årsag fra 2014 til 2020. Der er en pludselig stigning i dødsfald i 2020 på grund af COVID-19. Dette er ingen overraskelse, fordi COVID-19 opstod i USA i begyndelsen af ​​2020, og dermed COVID-19-relaterede dødsfald steg drastisk bagefter.

Analyse af dødsfald pr. årsag i 2018 afslørede, at mønsteret for sæsonbestemt stigning i det samlede antal dødsfald er et resultat af stigningen i dødsfald af alle årsager, idet de førende er hjertesygdomme, luftvejssygdomme, influenza og lungebetændelse.

”Dette gælder hvert år i USA. Når vi ser de sæsonmæssige op- og nedture, har vi en stigning i antallet af dødsfald på grund af alle årsager, ”påpegede Briand.

Da Briand kiggede på 2020-dataene i den sæsonperiode, oversteg COVID-19-relaterede dødsfald dødsfald fra hjertesygdomme. Dette var meget usædvanligt, da hjertesygdomme altid har hersket som den største dødsårsag. Men når man ser nærmere på dødstallene, bemærkede hun noget underligt. Da Briand sammenlignede antallet af dødsfald pr. årsag i den periode i 2020 til 2018, bemærkede hun, at der i stedet for den forventede drastiske stigning på tværs af alle årsager, var der et signifikant fald i dødsfald på grund af hjertesygdomme. Endnu mere overraskende, som det ses i grafen nedenfor, observeres dette pludselige fald i dødsfald af alle andre årsager.

Denne tendens er helt i modstrid med det mønster, der er observeret i alle tidligere år. Interessant, som det er afbildet i nedenstående tabel, svarer det samlede fald i dødsfald af andre årsager næsten nøjagtigt til stigningen i dødsfald ved COVID-19. Dette antyder ifølge Briand, at COVID-19-antallet af dødsfald er vildledende. Briand mener, at dødsfald på grund af hjertesygdomme, luftvejssygdomme, influenza og lungebetændelse i stedet kan være kategoriseret som på grund af COVID-19.

CDC klassificerede alle dødsfald, der er relateret til COVID-19, simpelthen som COVID-19-dødsfald. Selv patienter, der dør af andre underliggende sygdomme, men er inficeret med COVID-19, tælles som COVID-19-dødsfald. Dette er sandsynligvis den vigtigste forklaring på, hvorfor COVID-19-dødsfald steg drastisk, mens dødsfald fra alle andre sygdomme oplevede et markant fald.

”Alt dette peger på, at der intet bevis er for, at COVID-19 skabte overskydende dødsfald. Samlede dødstal ligger ikke over normale dødstal. Vi fandt ingen beviser for det modsatte, ”konkluderede Briand.

I et interview med The News-Letter behandlede Briand spørgsmålet om, hvorvidt COVID-19-dødsfald kan kaldes vildledende, da infektionen måske har forværret og endda ført til dødsfald af andre underliggende sygdomme.

”Hvis [COVID-19-dødstallet] slet ikke var vildledende, skulle vi have observeret et øget antal hjerteanfald og øgede COVID-19-tal. Men et reduceret antal hjerteanfald og alle de andre dødsårsager giver os ikke andet valg end at pege på en fejlforklaring, ”svarede Briand.

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: