Storbritanniens Regering Venter En Bølge af Livstruende Bivirkninger efter Covid19-Vaccinationer

Fremhævelserne og oversættelsen er mine.

Følgende anmodning om AI-systemet til behandling af covid-19-vaccinereaktioner kommer fra Det Forenede Kongeriges Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency, MHRA.23.10.2020

TED
TED (Tenders Electronic Daily) er onlineversionen af ​​’Supplement to the Official Journal’ for EU, dedikeret til europæisk offentlige indkøb.

Storbritannien-London: Softwarepakke og informationssystemer

2020 / S 207-506291

Meddelelse om tildeling af kontrakt

Resultater af indkøbsproceduren

Forsyninger
Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24 / EU

V.1.1) Type procedure
Tildeling af en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af konkurrence i Den Europæiske Unions Tidende i nedenstående tilfælde

Indkøb falder uden for direktivets anvendelsesområde

Forklaring:

Af ekstremt hastende årsager i henhold til regel 32 (2) (c) relateret til frigivelse af en Covid-19-vaccine har MHRA fremskyndet indkøb og implementering af et vaccinespecifikt AI-værktøj.

Strengt nødvendigt – det er ikke muligt at eftermontere MHRAs ældre systemer til at håndtere mængden af ​​bivirkninger, der genereres af en Covid-19-vaccine. Derfor, hvis MHRA ikke implementerer AI-værktøjet, vil det ikke være i stand til at behandle disse bivirkningerer effektivt. Dette vil hindre dets evne til hurtigt at identificere potentielle sikkerhedsproblemer med Covid-19-vaccinen og udgør en direkte trussel mod patientens liv og folkesundheden.

Årsager til ekstrem hastende karakter – MHRA anerkender, at dens planlagte indkøbsproces for SafetyConnect-programmet, herunder AI-værktøjet, ikke ville være afsluttet ved vaccination. Fører til en manglende evne til effektivt at overvåge bivirkninger på en Covid-19 vaccine.

Uforudsigelige begivenheder Covid-19-krisen er ny, og udviklingen i søgningen efter en Covid-19-vaccine har hidtil ikke fulgt noget forudsigeligt mønster.

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

2 kommentarer til “Storbritanniens Regering Venter En Bølge af Livstruende Bivirkninger efter Covid19-Vaccinationer”

  1. Anders, jeg har desværre ikke så megen overblik over hele den politiske situation, som du sikkert har! Hvad mener du om dette her?:

    Det kinesiske laboratorium i Wuhan tilhører faktisk Glaxo, som tilfældigvis ejes af Pfizer, der tilfældigvis styrer økonomien i Open Foundation Society (Soros), som tilfældigvis styrer interesserne for AXA France, der tilfældigvis er en stor aktionær i Microsoft og Gates, der tilfældigvis er en Pfizerer aktionær og er i øjeblikket den første WHO-sponsor. … osv. osv.

    Like

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: