Florida Indfører som Første Stat endelig Kvantiterede “Covid19” PCR-tal

Jeg har her utallige gange plæderet for kvantiteret PCR-bestemmelse ved covid19-PCR-metoden og tilskrevet hvert enkelt folketingsmedlem, da den iflg. The New York Times ville begrænse isolationsbehovet hos smittebærere til 10%.
Endv. har jeg skrevet til SSIs og Sundhesstyrelsens direktører samt massemedier og Ugeskrift for Læger om fordelen ved kvantiteret PCR-bestemmelse: Overalt blot massiv tavshed.

Kvantiteret PCR-test med Ct (formeringscyklustærskel) ved 30 ville kunne begrænse smittetal til 20 %af virusbærere. Når man skruer Ct op til 25, er 70% af de positive resultater ikke rigtig “positive” i nogen klinisk forstand, da det ikke kan gøre dig eller nogen anden syg af virussmittebærere. Præs. Trumps corona-ekspert, Anthony Fauci, siger, at 35 Ct og derover er usmitsomt.

Florida har nu indført krav om, at hver CPR-test skal ledsages af angivelse af Ct-tærskelværdi.
Mere her. Sagen er, at der måles alt for høje smittetal: hvad der ligger over Ct-værdien 34 er ikke smittefarligt. Andre mener endnu lavere CT-værdier skal antages som ikke-smittefarlige.

Men Tysklands førende virolog, Hendrick Streeck, forlanger smittetal væk, da de inkluderer store mængder ikke-smitsomme personer

Statens Seruminstituts (SSIs) basis for “smittetallene” er skandaløs: Baserer på en uafprøvet metode mht. specificitet, nøjagtighed og reproducerbarhed: Iflg. Aktindsigtspapirer er det hele baseret på udokumenterede generelle påstande. 2 links befatter sig ikke med mundsvælg-PCR-metodens gyldighed. SSIs cutoff ligger på 38 Ct. – men det synes ikke at være en absolut tærskel.

Men faktisk er det vildledende overhovedet foretage PCR-testen: Et internationalt forskerhold af virologer, læger laboratoriefolk har anlyseret PCR-testen grundigt . og fundet 10 fejl i proceduren, hvoraf hver enkelt diskvalificerer PCR-testen i virusdiagnostikken.

PCR ER IKKE EN SPECIFIK COVID19 TEST: DEN BESTEMMER RNA-RESTER AF ALLE I SVÆLGET FOREKOMMENDE VIRA OG BAKTERIER.
DE STIGENDE SMITTETAL, VI SER I DEN KOMMENDE TID SKYLDES UTVIVLSOMT OGSÅ 2020/21 SÆSONINFLUENZA, FORKØLELSESVIRA OSV.
OGSÅ DISSE VIRA BESTEMMES VED PCR!
Se nærmere her.

Metoden er iflg sin opfinder, nobelpristager, prof. Kary Mullis ubrugelig, uspecifik og kan bestemme hvadsomhelst hos hvemsomhelst: Metoden medtager RNA-rester af alt. hvad der befinder sig i svælget.

Men fuppet kan kvantiteres og skaderne derved mindskesog det gør staten Florida

Som en påmindelse er “cyklustærskler” (Ct) det niveau, hvormed bredt anvendt polymerase(alias luciferase)kædereaktionstest (PCR) kan opdage en prøve af COVID-19-virussen. Jo højere antal cyklusser, jo lavere er mængden af ​​virusbelastning i prøven; jo lavere cyklusser, jo mere udbredt var virussen i den oprindelige prøve.

Så med hensyn til vores nuværende “casedemic”, indikerer positive tests, som de tælles i dag, ikke et “tilfælde” af noget. De indikerer, at viralt RNA blev fundet på en næsevatpind (mundsvælgvatpind i DK). Det kan være nok at gøre dig syg, men ifølge New York Times og deres eksperter vil det sandsynligvis ikke. Og bestemt ikke tilstrækkelig formering af virussen til at gøre nogen anden syg. Men du vil alligevel blive sendt hjem i ti dage, selvom du aldrig har en snue. Og dette er det nummer, som medierne åndeløst rapporterer … og som bruges til frygtindgydende maskepåbud og landsdækkende nedlukninger …

For første gang i pandemiens historie vil nu en Stat (Florida) kræve, at alle laboratorier i staten rapporterer det kritiske “cyklustærskel” -niveau for hver COVID-19-test, de udfører.

"Cyklustærskelværdier (CT) og deres referenceområder, alt efter hvad der er relevant, skal rapporteres af laboratorier til FDOH via elektronisk laboratorierapportering eller pr. Fax med det samme".

Talrige epidemiologiske eksperter har hævdet, at cyklustærskler er en vigtig måling, hvormed patienter, offentligheden og politikere kan træffe mere informerede beslutninger om, hvor smitsom og / eller syg en person med en positiv COVID-19-test kan være. Men som JustTheNews rapporterer, undlader sundhedsafdelinger over hele landet at indsamle disse data.

Her er et par overskrifter fra disse eksperter og videnskabelige studier:

 1. Eksperter udarbejdede tre datasæt med embedsmænd fra staterne Massachusetts, New York og Nevada, der konkluderede: “Op til 90% af de mennesker, der testede positive, bar ikke en virus.”
 2. Wadworth Center, et laboratorium i New York State, analyserede resultaterne af sine juli-tests på anmodning fra New York Times: 794 positive tests med en Ct på ​​40: ”Med en Ct-tærskel på 35 ville ca. halvdelen af ​​disse PCR-tests ikke længere betragtes som positive, ”sagde NYT. ”Og omkring 70% ville ikke længere blive betragtet som positive med et Ct på ​​30! “
 3. En appeldomstol i Portugal har fastslået, at PCR-processen ikke er en pålidelig test for Sars-Cov-2, og derfor er enhver tvungen karantæne baseret på disse testresultater ulovlig (Dommerne står nu til en disciplinærsag!!!).
 4. En ny undersøgelse fra Infectious Diseases Society of America viste, at ved 25 amplifikationscyklusser er 70% af PCR-test “positive” ikke “tilfælde”, da virussen ikke kan dyrkes, den er død. Og ved 35: 97% af de positive er ikke-kliniske.
 5. PCR tester ikke for sygdom, det tester for et (specifikt?) RNAmønster, Når man skruer Ct op til 25, er 70% af de positive resultater ikke rigtig “positive” i nogen klinisk forstand, da det ikke kan gøre dig eller nogen anden syg

Men vore frimurerpolitikere, mediefolk og medicinermedløbere er flintrende ligeglade; Det drejer sig om at skræmme os til at tage de gift- og mikrochipbefængte enstats-NWOs registreringsvacciner!
Det ser elitisterne som deres store CHANCE for at få os lukket ind i den diktatoriske “bæredygtige”, teknokratiske globale Sovjet-Union: “Agenda 21/2030 – Omdannelse af vor Verden”: – vedtaget af Folketinget og 192 andre FN-stater

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

2 kommentarer til “Florida Indfører som Første Stat endelig Kvantiterede “Covid19” PCR-tal”

 1. “Endv. har jeg skrevet til SSIs og Sundhesstyrelsens direktører samt massemedier og Ugeskrift for Læger om fordelen ved kvantiteret PCR-bestemmelse: Overalt blot massiv tavshed.”

  Fordi?:

  Den 23. marts 2020 – mens hele verden kun havde øjne og ører for pandemien – blev “Banking for all Act” introduceret i senatet i Washington. Det planlægger at stille en digital centralbankkonto til rådighed for alle amerikanske borgere fra 1. januar 2021. Høringen fandt sted den 30. juni, loven skal bare vedtages. Så der er stadig hele fire uger, indtil vi kan finde ud af, at udviklingen af ​​en centralbankstyret digital version af den globale reservevaluta allerede er meget mere avanceret, end vi officielt har fået at vide. Tiden løber ud for et demokratisk monetært system.
  https://kenfm.de/the-wolff-of-wall-street-spezial-agenda-2021-ein-neues-geldsystem/

  Like

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: