Superfrimurerske og Jødiske Frimurerorden B´nai B´riths Favorit, DDR-FDJ- Kommunist-sekretær Angela Merkel PCR-Svindelens Bagkvinde

Covid19-forestillingen har et beskidt formål: At indføre elementer som diktatur, IT-registrering af os (gennem vaccine-chips), et fattigt, hjernevasket proletariat globalt i den Nye Verdensordens globale Sovjet-Union, Agenda 2030.

Det forkynder Canadas premierminister Trudeau frækt og frejdigt for sine anti-demokratiske åndsfæller på FNs generalforsamling: “Covid19-pandemien er vores CHANCE for at indføre bæredygtig udvikling”. Se FN planen “Bæredygtig udvikling: Agenda 2030. Omformning af vores verden”

I 1992 vedtoges på FNs Rio-øko-konference ved Edmund de Rothschild og hans håndhangne mand, FN-vicegeneralsekretær, Maurice Strongs manipulation Agenda 21 – en plan, der skulle føre til en global øko-diktaturstat. Rothschilds plan var at få sin “World Conservation Bank” oprettet, som alverdens lande skulle betale bidrag til U-landene igennem. 179 lande bed på krogen – deriblandt naturligvis NWO-duksen, Danmark. Folketinget har vedtaget Agenda21-planen ligesom FNs Generalforsamling også. Rothschilds Bank er nu verdens største og omfatter Verdensbanken under navnet Global Environmental Facility.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er agenda2030-un-adopted.png


GEF har store planer om at bruge covid19 til at få regeringerne til gennem GEF – selvfølgelig – at investere mange billioner i en ny “normalitet”, der baserer sig på streng økologisk regimente. Den gamle normalitet påstås at være skyld i covid19!!

Her høres på video fra 4. World Wilderness Congress 1987 fra 28:40 min. markeringen Edmund de Rothschilds krav om en World Conservation bank, som skal finansiere sejling af indfanget CO2 til polerne og Sahara – for at hindre global opvarmning! Gro Haarlem Brundtlands Klimarapport var fremlagt, hvor man gjorde CO2 skyldig i opvarmnning – uden noget som helst bevis.
Svindelen kom da også for dagens lys med Climagate skandalen i 2009 – som nu længst er gemt bort!
“Det vil koste penge”, sagde Rothschild – nemlig vore penge.
Og han fik sit ønske opfyldt – som altid.


Hvert 4. år skal alle danske kommuner til FN-NGOen ECLEI indsende en rapport om fremskridt hen imod denne globale “burhøne”-Sovjet-Union, der skal være færdig i år 2030 – derfor nu navneskifte til Agenda 2030. Se FN-websiten “Sustainable Development: Agenda 2030. Transforming our World” (Bæredygtig Udvikling: Agenda 2030. Omskabelse af Vor Verden).

Men der manglede noget for atter at nå den Adam Weishaupt-Mayer Amschel Rothschild-og fætter Karl Marx´ og her og her forjættede Sovjet-Union, Lenin-Trotzky projektet fra 1917, som Rockefellers Trilaterale Kommission satte en stopper for i 1989.

For at man kan gennemføre det projekt en gang til, skal der absolut pressecensur, daglig mediehjernevask og undertrykkelse til. Midlet ville være Aldous Huxleys mål: At få folk til at elske deres slaveri.

Weishaupt-Rothschild målet i deres 6 punktsplan om at få afskaffet kristendommen var allerede lykkedes: Kristi lære er selv i kirkerne fordrejet til ukendelighed. Nu drejede det sig om at få givet folket en erstatningsreligion: 1. CO2-religionen og 2. maximal omsorg for sig selv, dvs. eget liv og helbred i et ritual af askese, isolation og maskebæring. Endelig fik livet lidt mening:
den farlige sæsoninfluenza 2019/2020, der nu så bekvemt afløses af sæsoninfluenza 2020/2021.

Da den anvendte PCR -test er helt uspecifik bestemmes den ene influenzas “smittetal” lige så skidt som den anden: Metoden er jo uspecifik, unøjagtig, ukalibreret med en træfsikker hed på 32% iflg den eneste afprøvning på mundsvælgskrab (DK-metoden). Og Elon Musk opnåede da at blive erklæret covid- positiv i 2 ud af 4 tests på samme dag! (hviket er tilfældighedsloven).

Og hvem har så æren for denne geniale plans udførelse: Såmænd gammelkommunisten Angela Merkel i Tyskland. Se hende ovenfor i FDJ-Uniform – hun var sekretær i FDJ, som svarede til Hitler-Jugend i DDR, og skrev retningslinier for ungdommens kommunistiske opdragelse – en person, der ikke kan rose jøder nok – og kommunisme er jødedom: undfanget af jøderne Weishaupt og Mayer
Rothschild, udformet af Rothschild-fætter Karl Marx, implementeret af jøderne Lenin og Trotzky med betaling fra Wall Street-jøderne– og Stalin – alle jøder. Mange rabbinere har sagt, at jødedom er kommunisme.

Her får Merkel overrakt den jødiske “kongeloge” B´nai B´riths ærespræmie for at være et lydigt redskab i NWO-elitens hænder.

Endv. er Merkel medlem af Rotary Club, der optager kvinder som frimurersker, og hun er medlem af 3 superfrimurerloger, dvs. mellemled mellem nationale storloger og City of London, en af dem hedder “gyldne Eurasien“, hvor hendes frimurerbroder hedder Putin!
Frimureri er jødedom for ikke-jøder og her.

Til Venstre : Merkel viser her “Den store Moders (Semiramis, Ishtar, Isis) tegn. Denne Moder skulle være gift med Baal – Israels bibelske foretrukne gud og derved årsag til Guds straffe over Israel/Judæa. Baal er stadig Frimurergud
og her

I den Nye Verdensorden er løgn sandhed og sandhed løgn. Godt er ondt og ondt er godt.

Så denne superfrimurerske, Merkel, fandt en ambitiøs ung forsker, der fik foræret en smart metode , som han kunne lancere på verdensplan som MIDLET til at skabe en fiktivt farlig epidemi med et måske- måske ikke (ss. 39 og 43) og her eksisterende virus, som kaldtes covid19 – en ny udgave af en gammels SARS virus.
Mens slemme influenzaepidemier gik ubemærket hen (f.eks 1644 døde i DK i 2018) skulle denne sæsoninfluenza bankes op til noget særligt.

Da smitsomheden var ringe kom nu denne PCR-metode til hjælp. Når man bare forstærkede RNA-rester af alle de vira, der findes i svælget tilstrækkeligt langt op, kunne man gøre rigtigt mange – også alle de raske – “smittede”, jo flere, der var dumme nok til at lade sig t teste. Nu er der sågar 12 dages ventetid – så hvad kan det ikke blive til? Hvad mon tallenen ville have været i 2018)

Omhyggeligt undlod Drosten at angive, hvor mange gange man skulle formere prøven, dvs, at angive, hvor megen virus der er i prøven. Man undlod også at fortælle, at man fortsatte med at formere op langt ud over den virus mængde, der kan smitte!

Det var netop humlen: Derved fik man gjort en stor del af befolkningen “farlige”, så de skulle isoleres – og denne usmitsomme masseudbredning gjorde folk skrækslagne, så alle skulle nu have deres forkølelses- og andre influenzavira- positvitet testet, og hele landet blev mere og mere indbildt sygt


Og det skønt dødstallet er minimalt: I DK for tiden godt 800 døde i år MED covid19.
Iflg en Ekstrablads-undersøgelse døde i Italien kun 1% af covid19 smittede og formodet covid19-smittede af covid19. Resten døde af deres svære grundsygdomme. Overført til DK, ville det betyde, at der i år er døde hele 8 personer AF covid19! En amerikansk statistisk artikel, der viste, at dødeligheden i alle aldersklasser var den samme under som før covid19 epidemien – samt at covid19-dødeligheden steg lige så meget som dødeligheden af alle andre dødsårsager faldt – blev efter 5 dage slettet i alle led – sågar på Waybackmachine. Men dødeligheden er blot som ved andre influenzaer

Dog har youtube endnu ikke slettet Trumps corona-rådgiverske BIRX´forklaring på fænomenet: Man angiver i USA covid19 som dødsårsag for næsten alt – selv trafikdødsfald – og sågar blot på formodning om covid19

Hvordan bar Merkel sig så ad

Merkel bruger covid 19 til at indføre det 4. Riges diktatur globalt! på vegne af sin overordnede superstormester.

Global Res. 11. 12..2020: Sagt på godt dansk hviler hele ​​Bygningen for Gates-stiftelsen, Merkel-regeringen, WHO og WEF såvel som tilfældet for de facto tvungne uprøvede vacciner på resultaterne af en PCR-test for coronavirus, der ikke er en rød øre værd.
Drosten- og WHO-PCR-testen er mere eller mindre videnskabelig lort.

Det fremgår klart af en rapport fra en anerkendt international forskergruppe med virologerne Borger og Kämmerer som hoveforfattere. De forlanger sågar Drosten-rapporten trukket tilbage fra Eurosurveillance. Grund: Drostens PCR-metode har 10 fejl – og hver fejl diskvalificerer metoden

Merkel-regeringen bruger Drosten PCR-testen og Drosten som en “alvis” ekspert til at pålægge de mest drakoniske økonomiske konsekvenser uden for krigstid.

Hendes sundhedsminister, Jens Spahn, er en tidligere bankmand, der ikke har nogen medicinsk grad, kun en periode som lobbyist for Big Pharma. Lederen af ​​den tyske CDC, kaldet Robert Koch Institute, Lothar Wieler, er ikke virolog, men dyrlæge.

Verdenssundhedszaren, WHO-chef Tedros, er ikke læge. Hans WHO finansieres massivt af milliardær Bill Gates, som også rådgiver Merkel-regeringen om COVID-19-foranstaltninger.

Med denne besætning ser tyskerne deres liv blive ødelagt af nedlukning

De “frelste” NWO-rettroende kaldte ondskabsfuldt og uden bevis, dr. Wolfgang Wodarg, tidl. sundhedsordførende for Europarådet, “covid-nægter” og højre-ekstremist (han er et tidligere parlamentsmedlem i Berlin for Socialdemokratiet) og talrige andre falske og skadelige ting.

Wodarg har nu anlagt injuriesag

Dr. Wodargs advokat er en velkendt tysk-amerikansk advokat, Dr. Reiner Fuellmich. I sine anklager mod de tiltalte citerer Fuellmich fuldt ud anklagerne mod Drosten-coronavirustesten fra Dr. Pieter Borger et al.

Dette tvinger faktisk de tiltalte til at afkræfte Borger-papiret (Hvad de næppe kan).

Det er et stort skridt på vejen for at tilbagevise hele WHO COVID-19 PCR-testbedrageriet.
Allerede en appeldomstol i Lissabon, Portugal, besluttede den 11. november, at ​​Drostens og WHOs PCR-test ikke var gyldig til at opdage koronavirusinfektion, og at det ikke var noget grundlag for at beordre landsdækkende eller delvise lockdowns

Hendes sundhedsminister, Jens Spahn, er en tidligere bankmand, der ikke har nogen medicinsk grad, kun en periode som lobbyist for Big Pharma. Lederen af ​​den tyske CDC, kaldet Robert Koch Institute, Lothar Wieler, er ikke virolog, men dyrlæge.

Med denne besætning ser tyskerne deres liv blive ødelagt af nedlukning

Borger-rapporten om PCR-testen flår PCR-testen og Merkels stik-i-rend-forsker Srosten i stumper og sykker – som jeg her har anført.
Ganske som PCR-opfinderen, nobelprismodtager Kary Mullis, jo gjorde fra starten af

RT-PCR-testen, der anvendes i klinisk rutine til påvisning af COVID-19, er ikke berammet til COVID-19-diagnose mhp. på regulering.”

Forstærkningscyklusser
Men endnu mere fordømmende for Drosten er det faktum, at han intetsteds nævnte, at en test var positiv eller negativ, eller hvad der definerer et positivt eller negativt resultat!

Den maksimalt rimeligt pålidelige Ct-værdi er 30 cyklusser. Over en Ct på ​​35 cyklusser må der forventes hurtigt stigende antal falske positive … Videnskabelige undersøgelser viser, at kun ikke-infektiøse (døde) vira påvises med Ct-værdier på 35. ” .

WHO og Drosten anbefaler en Ct på ​​45 cyklusser, og angiveligt gør i øjeblikket også de tyske sundhedsembedsmænd det samme.

Ikke underligt, at da antallet af test øges i starten af ​​vinterinfluenza, eksploderer PCR “positive” i Tyskland og andre steder.

Som de kritiske forfattere påpegede, at hvis sundhedsmyndighederne skulle specificere 35 cyklusser maksimalt, ville antallet af koronapositive kun være mindre end 3% af det nuværende antal!

De bemærker, ”et analytisk resultat med en Ct-værdi på 45 er videnskabeligt og diagnostisk absolut meningsløst (en rimelig Ct-værdi bør ikke overstige 30).

Det er en væsentlig fejltagelse, at Corman-Drosten-papiret ikke nævner den maksimale Ct-værdi, hvormed en prøve utvetydigt kan betragtes som et positivt eller negativt testresultat.
“Det faktum, at disse PCR-produkter ikke er valideret på molekylært niveau, er en anden slående fejl i protokollen, hvilket gør enhver test baseret på den ubrugelig som et specifikt diagnostisk værktøj til at identificere SARS-CoV-2-virus.” (fremhævelse tilføjet).

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: