2020: Den Nye Verdensordens År 0 – med Første Antijul

Den Nye Verdensorden og her.

Der har længe været krig mod julen i USA og her. Bagmændeme er naturligvis som altid i kampen mod Kristus og hans arv til os farisæere/talmudister.

Englands Boris Johnson har nu aflyst julen og spærret folk inde ang. pga. en ny coronavirusmutation. Man kalder nu Johnson “Lord Protector” lige som Cromwell, der også afskaffede julen.

Og nu bruges covid19/ sæsoninfluenza 20/21 fuppet som springbrædt

Det drejer sig om FN-Frimureriets plan Agenda 21/2030

Zero Hedge 16 decbr. 2020: C. J. Hopkins er en prisvindende amerikansk dramatiker, romanforfatter og politisk satiriker med base i Berlin.

Fra nu af, når GloboCap (globale kapitalisters) Efterretmimgsvæsen og deres talerør i virksomhedsmedierne fortæller dig, at der er sket noget, vil den ting være sket, nøjagtigt som de siger, det skete, uanset om det faktisk skete, og enhver, der siger, at det ikke skete, vil mærkes som en “ekstremist”, en “sammensværgelsesteoretiker”, “en benægtende” eller et andet meningsløst tillægsord.

Sådanne ikke-personer vil blive behandlet hensynsløst. De vil blive censureret, frataget deres platform, dæmoniseret, få frataget autorisation, gjort arbejdsløs, forbudt at rejse, socialt udstødt, indlagt på hospital, fængslet eller på anden måde slettet fra det “normale” samfund.

Du vil gøre, hvad du får besked på. Du vil ikke stille spørgsmål. Du vil tro, uanset hvad de beder dig om at tro. Du vil tro det, ikke fordi det giver mening, men simpelthen fordi du er blevet beordret til at tro det. De prøver ikke at narre eller bedrage nogen. De ved, at deres løgne ikke giver mening. Og de ved, at du ved, at de ikke giver mening. De vil have dig til at vide det. Det er meningen. De vil have dig til at vide, at de lyver for dig, manipulerer dig, åbent håner dig, og at de kan sige og gøre alt, hvad de vil have for dig, og du vil gå sammen med det, uanset hvor sindssygt.

Eiten har planlagt det hele for dig og kalder det demokrati: Den Planetære Nødplan

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er club-ofrome-noedplan.png

Hvis de beordrer dig til at tage en skide vaccine, vil du ikke spørge, hvad der er i vaccinen, eller begynde at klynke om de “mulige bivirkninger.” Du holder kæft og tager den skide vaccine. Hvis de fortæller dig at lægge en maske på dit barn, vil du lægge en skide maske på dit skide barn. Du vil ikke gå i gang med at grave danske studier frem, der viser meningsløsheden ved at lægge masker på børn.

Hvis de fortæller dig, at russerne har manipuleret valget, så har russerne manipuleret det skide valg. Og hvis de fire år senere vender om og fortæller dig, at det er umuligt at rigge et valg, så er det ikke muligt at manipulere et valg. Det er ikke en invitation til debat. Det er en GloboCap-verificeret faktakontrolleret kendsgerning.

Du vil blive en fjernstyret posthuman robot

Du vil stå (eller knæle) i din udpegede, farvekodede, socialt distancerende kasse og gentage denne bekræftede faktakontrollerede kendsgerning igen og igen som en skide papegøje, eller de vil opdage en ny mutant variant af virus og sætte dig tilbage i den skide “lockdown”. De vil gøre dette, indtil du får den rigtige indstilling, eller du kan leve resten af ​​dit liv på Zoom eller tweeting af indhold, som ingen andre end internetcensorerne nogensinde vil se ind i det digitale hul i din skide pyjamas. Valget er dit … det er alt sammen op til dig!

Eller … Jeg ved det ikke, dette er bare en skør idé, du kunne slå de skide virksomhedsmedier fra, lave lidt skide research på egen hånd, dyrke en rygrad og noget skide mod og tilslutte dig resten af ​​os ”farlige ekstremister ”, der prøver at kæmpe tilbage mod den nye normalitet. Ja, det koster dig, og vi vinder sandsynligvis ikke, men du behøver ikke at torturere dine børn på fly, og du behøver ikke engang at “benægte” virussen!

Og her kan du se Ida Aukens glædelige NVO-evangelium: Den globale Sovjet-Union. Blot glemmer hun at fortælle om Gulag Øhavet

God Sovjet-antijul! For julen ryger også med i NVOs Covid19s
hellige navn – og julegudstjenesten ville gøre det, hvis det stod til mange folkekirkepræster, der alligevel prædiker en Luther-lære, der skiller sig 180 grader fra Kristi lære om efterfølgelse. I genralprøven, Sovjet-Unionen 1917-1991, fejredes julen ikke. Man indførte en hedensk Fader Frost nytårsfest.

Berlingske 18. decbr, 2020

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

One thought on “2020: Den Nye Verdensordens År 0 – med Første Antijul”

 1. “Fra nu af, når GloboCap (globale kapitalisters) Efterretmimgsvæsen og deres talerør i virksomhedsmedierne fortæller dig, at der er sket noget, vil den ting være sket, nøjagtigt som de siger, det skete, uanset om det faktisk skete…”

  Anders, du ved selvfølgelig som pensioneret overlæge igennem mange års studier meget mere end jeg, som kun var musiker! Måske kunne dette her forneden alligevel for dig være interessant:

  Rakovsky: … Så jeg vil fortælle dig den store hemmelighed, som man altid lover at afsløre for frimureren – men at ingen af ​​ritualerne afsløres for ham i den 25., 33., 93. eller endda i højeste grad. Jeg ved det selvfølgelig ikke fordi jeg er frimurer, men fordi jeg tilhører “dem”. Da den kommunistiske revolution forudsætter likvidation af hele borgerskabet som en klasse og den fysiske likvidation af enhver borgerskabs politiske leder, er frimureriets virkelige hemmelighed selvmordet til frimureriet som en organisation og det fysiske selvmord hos enhver betydelig frimurer. Nu forstår du hvorfor, når en sådan ende er forbeholdt frimureren, har man brug for mysterier, teatralscener og så mange “hemmeligheder” – for at skjule den virkelige hemmelighed. Hvis du har muligheden, skal du ikke undgå at se den fremtidige revolution af rædsel og dumhed, der vises på en frimureres ansigt, når han indser, at han skal dø i hænderne på revolutionære. Hvordan han skriger og ønsker at påberåbe sig sine tjenester til revolutionen! Det vil også være et skuespil at dø for – men med latter!

  Rakovsky-protokollen
  Christian Jurjewitsch Rakowskij – Sovjetisk diplomat, trotskist og høj grad frimurer vil undgå Stalins skud i nakken og pakker derfor ud om DEM, der formodesat kontrollere menneskehedens skæbne i baggrunden!

  Rakovsky: … Så jed vil fortælle dig den store hemmelighed, som man altid elsker ved afsløre for frimureren – mænd ved ingen af ​​ritualerne afsløres for ham i 25., 33., 93. eller endda i højeste grad. ved det selvfølgelig ikke fordi nogen frimurer, men fordi nogen lyttere “the”. Siden den kommunistiske revolution forudsagde likvidation af hele borgerskabet som en klasse og den fysiske likvidation af enhver borgerskabs politiske læder, frimureriets cirkulære hemmelighed selvmordet til frimureriet som en organisation og det fysiske selvmord hos enhver bet. Nu forstår du hvorfor, når en sådan ende han forbeholdt frimureren, har man brug for mysterier, teatralscener og så mange “hemmeligheder” – for på skjule den cirkulære hemmelighed. Hvis du ikke har gjort det, skal du ikke undgå at se den udenlandske revolution af rædsel og dumhed, som annoncerer vises på en frimureres, når han indser, at han skal dø i hænderne på revolutionære. Se på beskeden og send en e-mail til dine nuværende revolutioner! Det vil også være et skuespil at dø former – mænd med sidstnævnte!

  Rakovsky-protokoller
  Christian Jurjewitsch Rakowskij – Sovjetisk diplomat, trotskist og høj grad frimurer vil undgå Stalins skud i nakken og pakker derfor ud af DEM, formodesat styrer menneskehedens skæbne i baggrunde!

  Rakovsky: … Så jeg vil fortælle dig den store hemmelighed, som man altid lover at afsløre for frimureren – men at man ikke afslører nogen af ​​ritualerne for ham i den 25., 33., 93. eller endda i højeste grad. Jeg ved det selvfølgelig ikke fordi jeg er frimurer, men fordi jeg tilhører “dem”. Da den kommunistiske revolution forudsætter likvidation af hele borgerskabet som en klasse og den fysiske likvidation af enhver borgerskabs politiske leder, er frimureriets virkelige hemmelighed frimureriets selvmord som organisation og det fysiske selvmord hos enhver betydelig frimurer. Nu forstår du hvorfor, Når en sådan ende er forbeholdt frimureren, har man brug for mysterier, teatralscener og så mange “hemmeligheder” – for at skjule den virkelige hemmelighed. Hvis du har muligheden, skal du ikke undgå at se den fremtidige revolution af rædsel og dumhed, der vises på en frimureres ansigt, når han indser, at han skal dø i hænderne på revolutionære. Hvordan han skriger og ønsker at påberåbe sig sine tjenester til revolutionen! Det vil også være et skuespil at dø for – men med latter!

  http://www.luebeck-kunterbunt.de/Geschi/Rakowski-Protokoll.htm

  https://translate.google.com/?hl=de

  Jule-hilsen fra Tommy

  Like

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: