Covid19-Vacciner er Farlige Narresutter

Jeg sidder og hører TV2 d. 23.12.20: En opstemt, ja euforisk nyhedsoplæser spilder vores tid på at forkynde det glade julenisseevangelium om vor tids messias ´og verdens frelsers komme:Pfizer/Biontechs coronavaccine med ang. af klokkeslet og dato for ankomsten – hvorpå vi alle bør kaste os i støvet for vaccineforbryderen Pfizer. Ja sågar den tidligere Pfizer-chef advarer os imod vaccinerne.

Men samtidig kunne DR og Rigshospitalet bringe følgende meddelelse: “Danske patienter og læger har været med til at levere et vigtigt svar i jagten på at finde de bedste egnede nye behandlinger til patienter med COVID-19: Hospitalsindlagte patienter opnår ikke kortere indlæggelsestid og bedre forløb, hvis de bliver behandlet med antistofbehandlingen LY-CoV555. Det viser de første behandlingsresultater fra det største verdensomspændende studie i COVID-19, ACTIV, som syv danske hospitaler har bidraget til. Resultaterne er publiceret i det meget anerkendte tidsskrift New England Journal of Medicine”.

Hov!!! Ingen virkning af covid19-antistof?!!!

Men vaccinationers formål er netop at fremkalde antistofdannelse gennem dede helt nye og efter alt at dømme farlige vacciner, der nu som erstatningsreligion fejres som den egentlige jul, der er aflyst pga. frygt for en sæsoninfluenza 2019/2020, kaldet covid19. Den nye Verdensorden og her forudsætter afskaffelse af alle mindelser om Jesus Kristus.

Med kendskab til influenxzaepidemiers forløb taler alt for at covid19 er uddød pga. at vi har fået antoyisof imode den – som hvert år.

Nu har vi så sæsoninfliuenza 2020/21 ganske som hvert år

Figur 2. Influenzaaktiviteten i sentinelovervågning i sæson 2018/19 sammenlignet med de fem forrige sæsoner

Og så kan vi glæde os over, at kun 9 personer er døde AF den såkaldte “covid19”: Ang. ca 900 døde af influenzaen i år. Under hensyntagen til Ekstrabladets sonderinger er kun 1% daf patienter MED covid19 døde AF sygsdommen – resten var allerede døende. Dvs: i år er der døde 9 personer AF “covid19”.

I 2018 døde der til sammenligning 1644 MED indfluenza.
Smitsomheden af covid 19 var lav. D. 23. okt. havde kun omkring 0,36 % af Tysklands befolkning været smittet med covid 19 . Dødeligheden med covid 19 i DK var iflg Rigshospitalet 0.16% – som bed alle andre influenzaepidemier

Når jeg sætter covid i anførselstegn er det fordi, man ikke kan skelne mellem forskellige vira med den anvendte RT-PCR-metode. Det siger allerede metodens opfinder, nobelpristagr, prof. Kary Mullis . Endv. har et stort team af anerkendte virologer og læger netop lavet en grundig analyse af metoden: 10 grove fejl, der hver for sig diskvalificerer testen.

Nya Dagbladet har netop offentliggjort, at PCR-metoden ikke kan skelne mellem smitsomme vira og gamle virusrester.

Men når man nu med PCR-testen finder et sammensurium af de millioner af usmitsomme vira, vi kan have, kunne man i det mindste kvantitere testen som de kræver i Florida: og som præsident Trumps virusekspert, Fauci, anbefaler. Derved ville man kunne nøjes med at isolere 10% af smittebærere i stedet for hele samfundet. Jeg har skrevet derom til hvert enkelt folketingsmedlem, til Seruminstituttet , Sundhedsstyrelsen, medierne og Ugeskrift for Læger: Drønende tavshed i ideologiens navn.
Til samme adressater har jeg skrevet om PCR-metodens ubrugelighed – naturligvis med uigendrivelige links.

Iflg, WHO og præs. Trumps corona-ekspert, Fauci, smitter ikke-symptomatiske personer meget sjældent.

Det hele drejer sig om en ideologisk PCR-“epidemi” – og den til grund liggende virus er helt ligegyldig.
Det drejer sig om gennemførelsen af Den Nye verdensordens af 193 FN-lande vedtagne globale Sovjet-Union, dvs. Agenda 21/2030 og her og her


Diktaturet og censuren er med covid19 allerede indført. Og vi er tvunget til ensretning gennem bevisligt helt unødvendig maskebæring og kæmpeløgne.

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

One thought on “Covid19-Vacciner er Farlige Narresutter”

  1. Min veninde her i Frankfurt blev registreret som “corona-positiv” efter at hendes søn blev dømt til 14 dages Quarantäne, hvor han desværre nævnte sin mor som kontakt-person. Hvis man bryder denne 14 dages Quarantäne, kan man komme i fængsel, hvis det bliver opdaget. Man må ikke gå udenfor eller købe noget ind, men hvis man har en hund eller flere, må man gå tur med dem – selvfølgelig uden nogen kontakt til andre mennesker.

    Like

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: