GLÆDELIG JUL

En gang i året er det, som om tiden står stille for en kort stund: Juleaften.
Der er noget, der binder os til noget større end de daglige bekymringer. Forspiste synger vi de sange og salmer, vi lærte at holde af som børn.
Tryllebundne stirrer vi ind i de levende lys på juletræet og tænker måske dybere end i hverdagens travlhed.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er julelys.png

Man kan henfalde til at mindes alle de mennesker, man har fejret jul sammen med – men som nu er borte. Og om lidt er det ens egen tur til at forsvinde fra jordens overflade. Og hvad så?

Eller man kan glemme alt det i glade venners og slægtninges lag: Lad os spise og drikke of være glade – for i morgen skal vi dø!

Man begynder måske at spørge, om det er os selv, vi fejrer – for mange har ikke andet at fejre. Og vil ikke have andet at fejre.
Man fylder så op med fantasifostre: nisser – mens man vender faktum ryggen

Fra Torinolagenet – Kristi ligklæde og her se denne blogs header: 3-dimensionalt fotografisk negativ = det Hellige Mandylion= Kristi unikke visitkort

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er vrnon-miller-foto.png

I de sidste 50 år efter den undergravende Frankfurtskoles kommunistisk-freudianske 1968er sex-revolution har den skjulte fjende, der fører krig mod Kristus, julen OG menneskeheden, været fantastisk effektiv.

Den usynlige edderkop har omklamret os og skyllet vore vore sjæle ud med porno, vellevned, tomme sociale beskrivelser af ligegyldig og indholdsløs hverdagstrivialitet, endeløse krimifilm, ferierejser til sydens badestrande, kedsomhed i kortere og kortere arbejdstider, bekymringer pga. helt unødvendig coronapropaganda, omdefinering af moralitet: sandhed er løgn og omvendt, godt er ondt og omvendt, naturligt ser unaturligt osv.

Men først og sidst har vi denne Nye Verdensorden gennemført jesuit-talmudisterne Weishaupts og Mayer Amschel Rothschilds plan: Weishaupt skulle være en global anstifter af sammensværgelse. En afhandling, gør det imidlertid meget klart, at Weishaupts verdensforbedrende regeringsform – baseret på hans personlige tilgang – skulle udvides til at omfatte hele verden. Illuminaternes  mål, sagde Weishaupt, var at få en én-verdensregering, at overlade eliten at regere verden og dermed forhindre fremtidige krige.

Dette skulle lykkes i hemmelighed ved manipulerende, autoritær opdragelse af det enkelte menneske – således at Weishaupt kunne sende en sværm af ens tænkende og handlende elever ud i verden som ledere – især af magthaverne. Han troede, han kunne skabe en verden af lyksalighed for alle gennem fornuften. Men først “skal vi skabe folk,” sagde han. Staten burde diktatorisk være formynder indtil alle faldt i søvn efter at være blevet hjernevasket, så regering var overflødig.

Efter Wilhelmsbad Konferencen i 1782, infiltrerede illuminaterne frimureriet, der styrede den Franske Revolution – især aktive i Scottish Rite.

Weishaupts 6–punktsprogram: 1) Afskaffelse af monarkiet og al indsat regering. 2) Afskaffelse af privat ejendom. 3) Afskaffelse af arv. 4) Afskaffelse af patriotisme. 5) Afskaffelse af familien, gennem afskaffelse af ægteskabet, al moral, og indførelse af  samfundsundervisning af børn. 6) Afskaffelse af al (kristen) religion er godt på vej til at være opfyldt..

Efter lukningen af den oprindelige Illuminatorden i 1790, skrev Weishaupt ifølge David Allen Rivera: “Med denne plan vil vi lede hele menneskeheden. På denne måde, og med de enkleste midler, sætter vi menneskeheden i bevægelse og flammer. Stillingerne skal tildeles og arrangeres, så at vi i al hemmelighed kan øve indflydelse på alle politiske transaktioner.

Venstre: En af de 4 drager/djævlesymboler, der står i City of Londons hjørner

Grev de Virieu, en frimurer fra Martiniste-logen i Lyons, blev spurgt om illuminaternes Wihelmsbad kongres, da han vendte hjem, og sagde:”Jeg vil ikke betro dig det. Jeg kan kun fortælle dig, at alt dette er meget mere alvorligt, end du tror. Den sammensværgelse, der væves, er så gennemtænkt, at det så at sige vil være umuligt for monarkiet og kirken at undslippe den.”

Kort og godt: Vi er manipuleret ind i denne fælde af sataniske kræfter. Vores vante verden rives ned om os – og meningsløshed er den narresut, vi får i stedet for den bevisligt opstandne Jesu Krist, julens fødselsdagsbarns, tilbud om meningsfyldt liv sammen med ham – ud over døden.
Men det tilbud gælder kun for den, som er hans efterfølger (Johs. 14:15,21. Matth. 25)

Torinolagenet p negativ foto.

Det er vor tids største tragedie: Julen har mistet sin oprindelige mening til fordel for tiltagende fysisk og åndelig fortvivlelse i satanisternes kaos og kirkens vildledende lutherlære og illuminaternes satanisme, der har erstattet Kristi lære.

Vil De lade Dem føre videre gennem coronaporten ind den Nygamle Verdensordens
stadig tiltagende Morads-Helvede og tortur?

Hvis ikke, har De kun et alternativ at holde Dem til: Julens fødselsdagsbarn.
Det kommer til at koste dyrt i dette liv – men har meningsfuld evighed foran. For ham, der har efteladt sit visitkort som vidnesbyrd om sin opstandelse fra de døde, 1800 år før fototeknikkens opfindelse, var og ER noget helt enestående.
Og han siger, at han vender tilbage, når vi har gjort jorden til det ultimative Helvede (Matth. 2¤, Lukas 21)
Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: