Ekspert-Info om Mulig Høj Covid19-Vaccinerisiko. Toksikolog Prof. Dr. Stephan Hockertz

TILFØJELSE: Sputnik News 2. Jan. 2021 BUENOS AIRES (Sputnik) – En læge i Mexico, der modtog Pfizer-vaccinen til COVID-19 coronavirus, er indlagt på en intensivafdeling med krampeanfald, åndedrætsbesvær og mulig encephalomyelitis, sagde landets sundhedsafdeling lørdag.

Den Nye Verdensorden indgives allerede i vuggen.
Som påvist beskytter mund-næsebind ikke mod virusinfektion

Covid 19-tragikomedien antager stadig mere groteske former: De dæmonbesatte bag den nye verdensorden har verden i et kvælertag med nedlukninger og isolation – tilsyneladende på grund af et ikke-eksisterende virus.
Og for at forlænge pinen, opfindes et nyt, 50-74% !!! mere smitsomt “virus” (B.1..1.7) med udsigt til flere tiltag (udgangsforbud?) iflg sundhedsministeren. Dog lover statsministeren bedre tilstande til påske – hvor sæsoninfluenzaen altid er aftaget, altså et selvopfyldende profeti.

Hør toksikologi/immunologiprofessoren Stephan Hockertz. i denne video: Covid19-virussen er aldrig blevet opdaget.

Sammenlign med US Sundhedsstyrelse CDC 13. juli 2020 s. 39 og 43: “Intet kvantificeret Covid19-virusisolat er forefindes” og Ekstrabladet 30. september 2020:Aktindsigtssvar fra Statens Seruminstitut: “Vi har ingen dokumentation for eksistensen af ​​et specifik Covid19-virus”.

Politikere og driver bruger med uendeligt kværnende religiøs fanatisme hjernevask-propaganda for vaccinationer med nye vaccinationsprincipper, som produceres inden for 3-4 måneder i stedet for de normale 2-4 år. Og med helt uforudsigelige bivirkninger.

Covid-vaccinationerne er meningsløse fra starten, antistoffer yder ikke tilstrækkelig beskyttelse – iflg. virologiprofessor Sucharit Bakhdi

Følgende er advarsel fra en gruppe læger med ang. lang vaccineerfaring

Kære patienter!
Kære ven!

I det sidste par uger har alle praktiserende læger fået flere meget vigtige
oplysninger og betjeningsinstruktioner vedr. de influenza og covid19-vaccinationer, der anbefales af regeringen:

Covid-19 vaccinationsstrategi fra forbundsregeringen
1. Videnskabelig information om effekter, bivirkninger og risici af
genetiske vacciner mod SARS-CoV2 som et resultat af forkortede testfaser
2. Erklæring om samtykke til vaccination og databehandling
3.Indlægsseddel Influvac Tetra influenza vaccination

Af Regeringen kræves med rette nøjagtig oplysning om nytte og risiko, inden den underskriver det informerede samtykke til vaccination, behandling og opbevaring af Deres personlige data.
Oplysninger om fordele og risiko ved vaccination er påkrævet. Man skal også FØR vaccination have læst og forstået indlægssedlen til vaccinen. (Se samtykkeerklæring).

Covid-19-vaccinationerne er nu overraskende efter den meget korte
Udviklingsfase på kun 9 måneder godkendt for et par dage siden i december 2020.
Vi sender de relevante dokumenter på forhånd, så man stadig FØR
vaccinationen har tilstrækkelig mulighed for at stille spørgsmål og gennemgå spørgsmålskataloget vedr. vaccinationsegnethed.

Vi er en stor gruppe af læger, der har mere end 4 årtier med praktisk erfaring
med vaccinationer, og som arbejder sammen med med internationalt anerkendte eksperter.
I henhold til vores lægeløfte og den hippokratiske ed er vi forpligtet til at
informere Dem om de tidligere kendte bivirkninger og mulige risici ved vaccinationen, inden De bliver vaccineret.

FLU-vaccination (information fra Influvac Tetra-indlægssedlen)
Effekt:

Fra 2. til 3. uge efter vaccinationen beskytter Influvac Tetra dem eller Deres barn mod fire virusstammer, der er indeholdt i vaccinen.
De eller Deres barn kan få influenza på trods af at være vaccineret, hvis De har været udsat for influenzavirus umiddelbart før eller efter vaccination.

Vaccinen beskytter ikke Dem eller Deres barn mod forkølelse (influenzalignende infektion).
Som med alle vacciner er det ikke sikkert, at Influvac Tetra vaccine
beskytter alle mennesker fuldt ud.

Bivirkninger
Da vaccineserum også indeholder antibiotika, æggehvide, certimoniumbromid, formaldehyd, aluminium og andre tilsætningsstoffer er ALLERGIER så som alvorlige allergiske reaktioner kontraindikationer. Nældefeber, angioødem (rødlig hævelse og udvidlse af små blodkar – særlig risiko for kvælning, hvis det optræder i strube og lunger) og chok kan forekomme. For dette er en medicinsk
nødpleje på stedet påkrævet!

Bivirkninger er lokale inflammatoriske reaktioner, feber, irritabilitet,
Døsighed, appetitløshed, hovedpine, diarré, opkastning, træthed,
Muskelsmerter, ledsmerter, generel utilpashed., Eksem, neuralgi,
ledsmerter og svaghed, rysten, tab af balance.


Risici
er for det meste neurologiske lidelser, især når disse viser sig at være permanente, og når disse ikke går over igen
Disse er anført i indlægssedlen som følger med (hvor mange får vedlægsedlen at se at se?).
Rystelser, smerter i det område, hvor en nerve udbreder sig (neuralgi), unormal fornemmelse ved berøring, smerte, varme og kulde (paræstesi), krampeanfald (forbundet med feber), neurologiske lidelser, der fører til stiv nakke, forvirring, følelsesløshed, smerter og svaghed i ekstremiteterne, tab af balance, tab af reflekser,
delvis eller total lammelse af kroppen
(Hjernebetændelse, nervebetændelse, og Guillain-Barré syndrom.

COVID-19 vaccination
Der er stadig ingen indlægsseddel eller informationsark til denne vaccination
men en videnskabelig publikation foreligger om effekter, bivirkninger og risiko ved genetiske vacciner mod SARS-CoV2 som et resultat forkortet
Testfaser

Denne uafhængige produktinformation er tilgængelig for alle praktiserende læger og Apotekere i Østrig og Tyskland.
Indholdet af denne publikation er i skarp kontrast til regeringens mål om at skabe en “Omfattende testet, sikker, effektiv og godkendt COVID-19 vaccine til at levere “Covid-19-vaccinationsstrategi fra forbundsregeringen (side 5)
Sammenfattende kan vi se af publikationen, at de EU-godkendte vacciner er hverken effektive eller sikre !!

I det følgende afsnit finder man et resumé af de vigtigste data.

De igangværende undersøgelser tillader ikke "steril immunitet" (den virkelige betydning af en vaccination) til Deres egen beskyttelse og beskyttelse af andre mennesker. 
Alligevel var - før godkendelse! - allerede 2,4 milliarder doser  købt på verdensplan af Vektorvaccine AZD1222 - inklusive ca. 400 millioner doser købt af EU-lande, inklusive Tyskland og Østrig.

HØJ RISIKO: For hver 543 frivillige med AZD1222-vaccinen var der 2 TILFÆLDE AF TVÆRGÅENDE RYGMARVSBETÆNDELSE. Det ville være 4.000 TILFÆLDE/MILLION - det vil  derfor medføreI ØSTRIG 32.000  STÆRKT HANDICAPPEDE, der tidligere var raske!

Evaluering af den accelererede kliniske fase I / II af  VIRUSVEKTORVACCINEN
AZD1222 FRA ASTRA/ZENECA / VACCITECH (randomiseret og enkeltblind) viste BLANDT 543 forsøgspersoner, der var vaccineret med det, en BETYDELIG OPHOBNING AF VACCINEBIVIRKNINGER sammenlignet med 534 forsøgspersoner, der fik en
godkendt meningokokvaccine (p <0,05).

VACCINERNE ER ENDNU IKKE TESTET FOR SIKKERHED!
Der er ingen toksikologiske undersøgelser af vaccineserum og de hidtil
ukendte tilsætningsstoffer.
Ansvaret for vaccineskader er uklart - det har vi lært af medierne.
FREMSTILLINGSVIRKSOMHEDERNE PÅTAGER SIG IKKE NOGET ANSVAR FOR VACCINESKADER. Ifølge oplysninger fra vores forsikring, er den medicinske ansvarsforsikring kun ansvarlig for medicinskfejlbehandling - men ikke i tilfælde af vaccinationsskader forårsaget af selve vaccinen.

Lægen er kun ansvarlig, hvis han ikke vedr. vaccinen oplyser om og afklarer  mulige bivirkninger og risici. 

VI ER UDSAT FOR BIVIRKNINGER OG RISICI - MEN DET KAN MAN IKKE LÆSE I NOGEN OFFENTLIG KOMMUNIKATION ELLER INFORMATION.

Der er stadig ingen oplysninger på emballagen. De vaccinationslæger, vi nu leder efter, skal stille deres eget nødudstyr til rådighed, derfor også
være uddannet i akutmedicin og have en ansvarsforsikring fra ÄK
at fremvise. Ikke desto mindre blev det meddelt i medierne, at også paramedicinere vil vaccinere.

Der har ALDRIG FØR I MEDICINENS HISTORIE VÆRET GODKENDT EN NY VACCINE MED SÅ RINGE FORDEL/RISIKOPROFIL efter en gennemgangsperiode på kun 9 måneder
(Gennemsnittet er ellers 8 år).

Alle bør være opmærksomme på disse videnskabelige fakta og efter konsultation med huslæge, gratis og uden direkte eller indirekte tvang,  beslutte, om man skal lade sig vaccinere.

Vi går ind for en medicinsk kontrolleret vaccination skræddersyet til individets sundhedsstatus, indikation, kontraindikationer og fri vilje hos enhver personi overensstemmelse med kravene i vores medicinske løfte og den hippokratiske ed.
På vegne af alle kolleger ønsker vi Dem en fredelig jul og et godt år 2021

I hjertet bor lægen – fra Gud kommer han –  Medicinens adelsmærke er   NÆSTEKÆRLIGHED

Ekspertoplysninger om mulig høj risiko: Toksikolog Prof. Dr. Stefan Hockertz:

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

One thought on “Ekspert-Info om Mulig Høj Covid19-Vaccinerisiko. Toksikolog Prof. Dr. Stephan Hockertz”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: