Covid19-regime. Igen 1933-34 Diktatur i Tyskland: Sandheden Skal Straffes

Først brændte de bøger – så folk.

Ifølge Angela Merkels nytårstale er følgende ”kynisk og grusom sammensværgelsesteori”!

Statssekretær Peter Tauber ser det endnu værre: ”At nægte vaccination og endda dæmonisere det er menneskefjendsk. Det er på tide at holde oplysningslampen højere igen for at lade lyset skinne (EU Illuminisme – s. 29 „Explanatory Statement“) så klart, at de mørke figurer forsvinder igen i hullerne, hvorfra (sic!) De kravlede. „

„Konspirationsteori“ er den afvisende betegnelse for ideologer og ignoranter, når man er skeptisk over for deres satanisme og her og her og her såvel som Johannes Ev 8:44 . Hvis en ideolog, en politiker, en journalist, der bestemt ved bedre, bruger dette dumme ord, ved man, at han er en del af den sataniske nye verdensorden og her.

Diktaturet eksisterer allerede i overflod som formuleret her:
RT.de 12/30/2020 :“Den regionale CSU-gruppe i Forbundsdagen opfordrer til en hårdere kurs mod kriminelle klaner, trusler, men også mod såkaldte
“Konspirationsteoretikere”
. Den regionale gruppeleder og tidligere forbunds-transportminister Alexander Dobrindt fortalte Münchner Merkur, at de ønskede en „omfattende offensiv for sikkerhed og orden„.

CSU-papiret er også viet til at beskæftige sig med konspirationsteoretikere“, der placeres i gruppe med kriminelle klaner og trusler. Det opfordrer åbenlyst til overvågning af „konspirationsextremister“ gennem hemmelige tjenester:
1 „Det føderale kontor for beskyttelse af forfatningen skal holde et meget nøje øje med radikale sidetænkere, QAnon og andre konspirationsextremister.“

Man skal være i stand til at „gå i fuldt omfang mod dem, der under dække af at udøve deres frihedsrettigheder virkelig ønsker at angribe vores demokrati“. Forfatningsbeskyttelsesrapporten bør også få et kapitel til målrettede falske rapporter og „konspirationsfortællinger“.

I de første reaktioner i de sociale netværk dominerer latterliggørelse og kritik. Brugere spurgte, hvor længe CSU havde været i regeringen for at gøre opmærksom på problemet med klankriminalitet. Andre mindede om nogle af CSU-politikernes anliggender og deres gode forbindelser i erhvervslivet. „

Det ville derfor være strafbart at skrive følgende: I den nye verdensorden er sandhed løgn og løgn er sandhed, godt er ondt og ondt er godt.

Covid19-pandemien er et nøjagtigt planlagt ideologisk bluffnummer:
En jødisk forfatter beskrev en Wuhan-koronapandemi for 40 år siden.
Event 201: En øvelse blev afholdt i Johns Hospital, New York, i oktober 2019 i anledning af det planlagte udbrud af en coronavirusepidemi.
Times of Israel: I Israel vidste man besked om den kommende pandemi allerede 4 år før den kom!!!

Dødeligheden af Covid19 influenza er den samme som i al anden influenza

Det er en ideologisk plan og her. Organisationen for global vaccination er her – ID2020 – og politikerne og medierne er så ivrige efter, at vi alle vil blive vaccineret – TV2 annoncerede ankomsten af ​​den første vaccine kl. 9.30 om 3 dage med messiansk jubel!
I Spanien ønsker de at registrere de farlige ikke-vaccinerede mennesker!

For det er jo en meget dødelig sygdom, har vi fået tudet hoverne fulde om !! I år døde 1226 mennesker med “Covid19 – – omkring 1644 i 2018 – på det tidspunkt i stilhed. Hvis vi overfører resultaterne fra Ekstrabladets fund i Italien, at kun 1% af de inficerede med Covid19 døde af A Covid19 – resten døde af en allerede alvorlig underliggende sygdom – så døde 12 mennesker AF Covid19 i 2020.

Nedenfor “Covid19” – dødsfald i DK 2020.

Ovenfor ser vi 2 bølger af influenza i det samme år – hvilket er meget usædvanligt: en der toppede i slutningen af ​​december og en anden som toppede i begyndelsen af ​​marts. De to toppe var forårsaget af to forskellige stammer af influenzavirus.

Hele den vildledende Covid-19-teaterforestilling har et beskidt formål:Den Globale Sovjet-Union, Agenda 2030:
Covid19-pandemien (2019/20 influenzabølge) er tilsyneladende forbi og erstattet af influenza 2020/21. Nu har de endda opdaget en ny mutation af en anden koronavirus til erstatning for den nuværende picorna, adeno- eller nogen af ​​de mange corona-varianter, som alle er mutationer: i historien er virusmutationer af denne art altid forekommet årligt.

Scenen er allerede sat: med Covid-19 er diktatur og censur allerede blevet genindført – som i 3. rige i 1933/34. Med de igangværende (unødvendige) nedlukninger transformeres vores samfund nu til proletariat. Elitens „proletariatets diktatur“ er et velkendt udtryk. Sovjetunionen var bare generalprøven.

Her erklærer Canadas premierminister, Trudeau, at Covid19-pandemien er den store mulighed for nulstillingen: FNs “Omformning af vores verden: Agenda 2030: Bæredygtig udvikling”, som er blevet vedtaget af 193 lande. Programmet er den globale Sovjetunionen.

WEF, Davos, forbereder den store nulstilling: Direktøren og præsidenten, Klaus Schwab, forudsiger en meget stærkere (af dem ligesom Covid19 pandemien) organiseret krise: Hackning af elnettet og al kommunikation.

Jeremy Jurgens, WEF CEO (video nedenfor):
”Jeg tror, ​​der vil komme en ny krise. Den bliver vigtigere. Den vil være hurtigere end hvad vi har set med COVID. Virkningen vil være større, og som følge heraf vil de økonomiske og sociale konsekvenser blive endnu større. „

Klaus Schwab, WEF-præsident (video ovenfor):
”Vi ved alle sammen, men er stadig ikke helt klar over, at det skræmmende scenarie med et større cyberangreb kan afslutte elektricitet, transport, hospitalstjenester og vores samfund som helhed.
I denne henseende ville COVID-19-krisen blive betragtet som en mindre forstyrrelse i forbindelse med en større cyberangreb.

Brug COVID19-krisen som en rettidig mulighed for at reflektere over de erfaringer, som cybersikkerhedssamfundet drager, og hvordan vi kan forbedre vores beredskab til en mulig cyberpandemi.” (FN s WFP forudsiger svær hungersnød 2021)

Og vi – folket? Siger det samme som tyskerne i 1933-34: „Führer befal, vi følger“!

Autor: Ande

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: