Retssag mod Mette Frederiksen for Ulovlige Nedlukninger, Løgn, Forfatningsbrud: Pandemi på Falsk Grundlag – Accepteret til Behndling ved Kbhvns. Byret

Efter en grundig redegørelse af Mette Frederiksens usandfærdige/ulovlige dispositioner i forbindelse med nedlukninger og minkdrab fortæller Journal on Geopolitics and International Relations 1. Febr, 20121 i et særdeles velunderbygget indlæg af Søren Dreier at der er rejst retssag mod Mette Frederiksen ved Københavns byret af Frihedsbevægelsens Fællesråd for ulovlige nedlukninger, for at lyve for befolkningen om godkendelse fra sundhedsmyndighederne samt for minkdrab.

Men ikke et ord derom i medierne! Frimureriet kan meget vel være blevet så stærk i dommerstanden, at der ikke kan ske domfældelse i en sag. der ellers synes oplagt

En dansk kommentar fortæller, at der indtil videre har været to høringer i retssagen mod Mette frederiksen. Høringerne har medført, at sagen accepteres, og at der vil blive foretaget yderligere efterforskning.

En kombineret forfatningssag blev indgivet den 29. januar 2021, hvor den tyske immunolog professor Dr. Sucharit Bhakdi og Dr. Søren Ventegodt udkom med en rapport, der viser at der ikke er nogen pandemi, fordi PCR-metode-resultaterne ikke er korrekte og her og her
(sågar ubrugelig til virusdiagnostik iflg PCR-metodens opfinder, nobelpristager Kary Mullis🙂

Efter anmodning fra sundheds- og ældreministeriet fremsendte rådgivningen fra Den Fælles Frihedsråds-Bevægelsen et svar på den epidemiske lov om, at den danske befolkning er blevet vildledt af sundhedsministeren.

Samtidig har sundhedsministeriet fjernet ordet “tvang” fra det nye lovforslag og indkaldt til et høringssvar ved hjælp af Bemyndigelsesloven fra marts 2020 og implementeret en anden lov, der indeholder alle de “nødvendige” bestemmelser om tvang; nemlig BEK 36, der trådte i kraft den 15. januar i år.

Rådgivningen konkluderede, at dette var et udtryk for grænseløs utroskab. Efter deres mening er denne nye lov i strid med forfatningen, EMK og flere andre konventioner.

Se baggrunden for sagsøgningen på engelsk til sidst i dette indlæg.

Det var først for nylig, at WHO ændrede sine PCR-testkrterier for at dække over falske positive og advarede eksperter om ikke udelukkende at stole på resultaterne af en PCR-test for at opdage coronavirus.

Som GreatGameIndia rapporterede tidligere, udkom standardkoronavirus-testene med et stort antal falske positive tilfælde dagligt. Disse tests udføres baseret på forkerte WHO-protokoller, som også er designet til at omfatte falske positive tilfælde.

Som beskrevet på denne blog har Belgiens indenrigsminister erklæret, at nedlukning af ikke-essentielle butikker ikke var nødvendig – men at “man” havde brug for en chokvirkning over for befolkningen – en psykologisk foranstaltning!

Tidligere blev WHOs testprotokol endda draget i tvivl af Finlands nationale sundhedsmyndighed

Tidligere besluttede en amerikansk forbundsdommer, at koronavirusrestriktioner i Pennsylvania ikke var forfatningsmæssige.

Selv de belgiske sundhedseksperter har krævet en undersøgelse af WHO for at forfalske en pandemi.

Tidligere i 2010 blev WHO fanget i forfalskning af en pandemi (svineinfluenzaen 2009) og blev tvunget til at indrømme, at dens metode til at måle viraliteten eller spredningen af sygdommen i stedet for dens sværhedsgrad var forkert (samme problem i dag!).

For kun en uge tilbage har en tysk domstol i en milepælsafgørelse erklæret, at COVID-19-lockdowns, der er pålagt af regeringen, er forfatningsstridige. Thüringenn forårsnedlukning var en “katastrofalt forkert politisk beslutning med dramatiske konsekvenser for næsten alle områder af folks liv”, sagde retten i sin begrundede sin .


Baggrund for rejsning af sag mod Mette Frederiksen

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: