Israel Beviser: Covid19-Vacciner uden Virkning

Washington Times 28 April 2020: COVID-19 viser sig at være et kæmpe-mediesvindelnummer

Nu forsøger WHO at redde sig ud af covid19-svindelnummeret, nemlig ved at meddele, at vaccinerne er ineffektive mod en anden sygdom, sæsoninfluenza 2020/21 – belejligt kaldet “den sydafrikanske mutation” – end den “covid19″sæsoninfluenza 2019/20, som vaccinerne er lavet til. Derfor skal vi have flere booster-vaccinationer!

Israels “eksperter” river sig i håret. Trods vaccinationsrate på 62,12% af befolkningen og trods det, at 1.9 millioner har fået begge doser, er der ingen reduktion i antallet af smittede eller døde iflg. Maariv.

Israel har rapporteret omkring 7.000 nye infektioner om dagen, et af de højeste tal i den udviklede verden. Næsten 5.000 mennesker er døde, mere end en fjerdedel af dem alene i januar.”. (Men kun 1% døde AF “covid19” – dvs 50 personer!)

Dr. Sharon Alrai-Price (Maariv)
(Chefen for offentlige sundhedstjenester i Israels Sundhedsministerium) sagde i dag, at de undersøger muligheden for at give en tredje dosis vaccine, hvis det viser sig, at vaccinen i sin nuværende form ikke er effektiv mod den sydafrikanske mutation!

Pfizer meddelte, at de overvejede en tredje dosis, og at der muligvis var en opdatering af vaccinen, der også ville tackle truslen om den sydafrikanske mutant mere effektivt

“Coronavirus vil være her i lang tid fremover, selvom vaccinerne viser sig at være så effektive som lovet.” (!!!)

Vi forventer i øjeblikket et fald, fordi vi allerede ser et fald i tilfælde, der vil blive fulgt af et fald i kritisk syge patienter. Virkningerne af vaccinerne er også begyndt at blive set, og vi håber alle, at de virkelig vil være effektive. ”

Maariv bringer et interview med en ledende israelsk virolog Prof. Eran Segal fra Weizmann Institute – se oversættelse her.
“Den tredje (israelske) lockdown er i gang, massevaccinationskampagnen fortsætter, og alligevel er der ingen signifikant reduktion i COVID-19s tilfælde og dødsfald.
Antallet af nye kritiske patienter har været stabilt, og vi har også været fast på det samme antal i to uger. ”
Vaccinen er muligvis ikke så effektiv som vi troede. Den virker ikke, som vi havde håbet“.

The Times of Israel 5. febr. 2021: “Eksperter siger, at genåbning af landet stadig vil tage måneder, kompliceret af coronavirusmutationer, der har spredt sig fra Storbritannien og Sydafrika.
Mens regeringen forventes at begynde at lette en tredje landsdækkende lockdown i de kommende dage, er der sandsynligvis yderligere, delvise. lukninger, når truslen daler og stiger.

Netanyahu sagde torsdag, at blandt personer over 60 år er i den første gruppe, der er vaccineret, er alvorlige tilfælde af indlæggelser faldet med 26%, og bekræftede infektioner er faldet med 45% i løbet af de sidste 16 dage.

Dette er et direkte resultat af vaccinationerne,” sagde Netanyahu. “Vaccinerne fungerer.

Netanyahu kommer her med eklatant valgnødløgn (valg i Israel i marts):
Faldet skyldes ikke vaccination – men den sædvanlige aftagen af sæsoninfluenza på denne årstid

Sentinel-undersøgelse fra SSI over influenza-forløb over de sidste 5 sæsoner viser, at “covid19” opfører sig som andre influenzaer: Topper ved juletid og falder gennem januar måned – uden vaccine. F.ø. har 85% af befolkningen T-celle-immunitet over for “covid19” alias SARSCoV2 efter berøring med SARS i 2003-epidemien.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er sentinel-influenza.png

Faldet i smittetal er meget større i Danmark, der kun har vaccineret godt 5% af befolkningen ( 63% fra 19 decbr til 4. februar) end i Israel- med langt færre vaccinationer.


Hvad angår hospitalsindlagte coronapatienter er tallet i Danmark faldet fra ca 140 d. 10. jan. til 1. februar ca 50 -dvs et fald på 64% med meget færre vaccinerede i DK end i Israel. I sig selv et urimeligt lille antal patienter til samfundsnedlukning med langt værre trusler for helbredet end denne middelsvære sæsoninfluenza.

Men andre nøgleindikatorer i Israel, herunder dødsfald og nye infektioner, forbliver høje i Israel, dels på grund af de hurtigt spredte mutationer og den månedslange forsinkelse, inden vaccinen viser sine fulde fordele.

Selv med disse tidlige tegn på succes bliver det stadig mere klart, at der ikke vil være nogen dagen efter pandemien, et festligt øjeblik, hvor folk strømmer tilbage til arbejde, afholder store familiesammenkomster eller genoptager de sociale liv, de engang kendte”.

Jo flere, der bliver vaccineret – desto flere smittede synes der at blive.

Men selve sagen er, at man slet ikke kan tale om smittede – for PCR-testen er ubrugelig og her og her. Jeg har meddelt hvert enkelt folketingsmedlem, SSI og Sundhedsstyrelsen det.

Konklusion
1) Ovenstående viser, at de ideologiske vaccinationer er uden virkning – fordi de er lavet til et virus, der iflg USAs CDC “ikke er kvantitativt isoleret” (se ss. 39 og 43) og for hvis eksistens der iflg Seruminstitittet ikke findes dokumentation!

Men hvordan skulle vaccinerne også være specifikke? Der findes jo iflg SSI ikke dokumentation for eksistensen af et specifikt covid19-virus – og ej heller i flg USAs CDC “kvantiteret covid19-virus isolat”! (ss. 39. 43)

Hvad der florerer i øjeblikket er sæsoninfluenza 2020/21 – et andet virus eller andre vira. PCR-metoden er uspecifik og kan ikke skelne mellem vira.
2) “Vore” ideolog-politikere ved det, og nu vil de forlænge maskebæring og isolation i det uendelige v.hj. a nye “mutationer” – idet de selv gør opmærksom på, at vaccination ikke beskytter mod smittespredning. Ellers ville de fritage vaccinerede for masker og isolation.
3) Ikke desto mindre kan vi imødese en 3. vaccination: 2 virkningsløse + 1 virkningsløs vaccine = flere fortiede bivirkninger. I DDR slæbte folk rundt på bivirkninger af op til 20 tvangsvacccinationer – der også lurer i USA og var hjemlet i “nødepidemiloven” i marts 2020.
4) Af ideologiske grunde skal vi ikke forvente ophævelse af de grundlovsstridige restriktioner i overskuelig fremtid – hvis nogensinde.
Trods det, at kinesiske eksperter fraråder brug af gængse “Covid19-vacciner fortsætter ideologerne hensynsløst – og hemmeligholder bivirkninger.
5) Hvis ideologerne virkelig mente os det godt, ville de benytte PCR-kvantitering: Opgive antallet af nødvendige omgange med tilførsel af kunstigt RNA for at opnå fluorescens – Cyklus-tærskelværdi, Ct: Tests med mere end 33 cykli er ikke smitsomme. Statens Seruminstitut har slutværdi ved 38 Ct – men ikke konsekvent. Tyskland har over 40 Ct og USA endnu højere.
Hvis man erklærede folk for usmitsomme ved 33 Ct ville man kunne nøjes med at isolere 3-10% af PCR-positive i stedet for hele befolkningen. WHO og Fauci erklærer, at symptomløse ikke smitter!!

Mine mails til hvert enkelt folketingsmedlem samt medierne, SSI og Sundhedsstyrelsen desangående blev blot mødt med tavshed

Tværtimod kan vi imødese mere diktaturlovgivning.
For det er meningen med hele øvelsen: Derfor skal vi IT-registreres i Bill Gates´, Microsofts, GAVIs og Rockefeller Foundations ID2020 -program, der forudsætter chipning gennem vaccinationer. Se også Microsofts patentansøgning 2020 060606 om et tankelæsersystem med belønning for de “rigtige” tanker.

Rent bortset fra det: Se engang, hvad for uhyrligheder, AstraZeneca skilter med https://www.bitchute.com/video/fzWXJhHsRijw/

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

5 kommentarer til “Israel Beviser: Covid19-Vacciner uden Virkning”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: