Covid19-forbrydelse: Det tyske indenrigsministerium krævede horror-begrundelse fra institutionerne af “undertrykkende natur” for “hårde” Covid19-foranstaltninger. I DK i foråret 2800 udiagnosticerede kræfttilfælde på grund af nedlukning – 12 mennesker døde i 2020 AF Covid19!

Danske patientforeninger opfordrer til en konfrontation med coronavirusens særlige status.
Kampen mod koronaen har ifølge kritikere påvirket andre patientpopulationer og folkesundheden. Der er behov for en bredere prioritet.

I foråret 2020 blev ca. 2800 færre kræfttilfælde diagnosticeret end normalt = 2800 potentielle dødsfald.
Derimod døde ca. 1200 mennesker MED Covid19 i 2020 – hvoraf kun 1% = 12 mennesker døde AF Covid19!

Welt 7 Febr. 2021: En omfattende korrespondance, der er tilgængelig for WELT AM SONNTAG, viser: I den første høje fase af pandemien pålagde indenrigsminister Horst Seehofers ministerium forskere at levere de (ønskede) resultater i et dramatisk “hemmeligt papir” til ministeriet.

Forbundsindenrigsministeriet engagerede forskere fra flere forskningsinstitutter og universiteter til politiske formål i den første bølge af koronapandemien i marts 2020.
Det bestilte forskerne fra Robert Koch Institutet og andre institutioner til at oprette en beregningsmodel på grundlag af hvilken indenrigsministeriet, Horst Seehofer (CSU), ville retfærdiggøre hårde koronaforanstaltninger.

I en udveksling af e-mails beder statssekretæren i indenrigsministeriet, Markus Kerber, de forskere, der er blevet kontaktet, om at udvikle en model, på grundlag af hvilkenforebyggende og undertrykkende foranstaltninger” kan planlægges.

Ifølge korrespondancen arbejdede forskerne i tæt koordinering med ministeriet med på kun fire dage at udvikle indhold til et papir, der var erklæret hemmeligt, og som blev distribueret via forskellige medier de følgende dage.

Der blev beregnet et “worst-case scenario”, ifølge hvilket mere end en million mennesker i Tyskland kunne dø af coronavirus, hvis det sociale liv skulle fortsætte som det var før pandemien.

(BETONINGER MINE)

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

One thought on “Covid19-forbrydelse: Det tyske indenrigsministerium krævede horror-begrundelse fra institutionerne af “undertrykkende natur” for “hårde” Covid19-foranstaltninger. I DK i foråret 2800 udiagnosticerede kræfttilfælde på grund af nedlukning – 12 mennesker døde i 2020 AF Covid19!”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: