Svære Bivirkninger, Virkningsløshed, Udbrud af “Covid19” efter mRNA- Vacciner

Washington Times 28 April 2020: COVID-19 viser sig at være et kæmpe mediesvindelnummer

Medierne kværner løs fra morgen til sen aften om de velsignede covid19-vaccciner – men intet om, at
1) disse vacciner er uvirksomme imod den sæson 2020/21 influenza, der nu hærger – se forholdene i Israel, der har de fleste vaccinerede
2) at der ikke er noget grundlag for fremstilling af en specifik covid19-vaccine, idet der iflg USAs sundhedsstyrelse, CDC, ikke findes et “kvantiteret covid19-virusisolat (ss. 30, 43) og SSI måtte indrømme ikke at have dokumentation for eksistensen af et specifikt covid19-virus.
3) Jo flere. der vaccineres, desto flere “Covid19-tilfælde”.

Vi hører ikke noget om svære vaccinekomplikationer i medierne. Er der da ikke nogen, der er værd at tale om?

Jeg bragte 15. januar en lang liste af svære og dødelige bivirkninger til Pfizer-Biontech mRNA-vaccinen.
KINESISKE EKSPERTER FRARÅDER DERFOR BRUGEN AF DE GÆNGSE mRNA-VACCINER.

Her er flere rapporter om svære/dødelige bivirkninger – samt øget forekomst af “covid19” efter vaccinationer

67  svenske dødsfald + 251 svære bivirkninger   kobles til Pfizer-vaccinen mellem 27. decbr- 9. febr.  2 dødsfald efter l Moderna (ukendt antal vaccinerede)

46 plejehjemsbeboere i Spanien dør inden for 1 måned efter at have fået Pfizer COVID-vaccine.
Sundhedsmyndigheder har angiveligt stoppet ​​det andet skud af Pfizers vaccine på det spanske plejehjem.

UK Medical Freeedom Alliance
MEDIERAPPORTER OM PLEJEHJEMS-COVID-19 UDBRUD OG DØD
Siden Covid-19-vaccinen er rullet ud, har der været en jævn strøm af nationale og internationale medieindberetninger om Covid-19-udbrud, indlæggelser og dødsfald, der forekommer i plejehjem rundt om i verden inden for timer eller dage efter vaccination.

Mens nogle myndigheder har forsøgt at antyde, at disse begivenheder ikke er forbundet med udbredelsen af ​​vaccinen, er de nye sammenhænge
slående og fortjener yderligere undersøgelse.

Følgende liste repræsenterer nogle af medieindberetningerne
fra Storbritannien og udlandet:

• UK: Snesevis af dødsfald hos beboere i UK plejehjem rapporteret efter første dosis Covid-19 vaccine.
• England: Basingstoke plejehjem har alvorligt Covid-19 udbrud, hvor 60% af beboerne testede positive og 22 dødsfald omkring tidspunktet for Covid-19 vaccination af beboerne.
• Skotland: Beboere og personale fra Abercorn-plejehjem blev Pfizer-vaccineret den 15. december og fik et betydeligt Covid-19-udbrud inden 10. januar 2021
• Skotland: Meallmore Lodge plejehjem rapporterer udbrud hos 35 beboere og personale efter Covid-19 vaccination i begyndelsen af ​​januar.
• USA: New York State – et plejehjem rapporterer større Covid-19 udbrud – 130 sager og 32 dødsfald, der startede på samme tid som den første vaccinedosis blev givet til beboere og personale.
• Tyskland: 10 dødsfald hos skrøbelige, ældre i alderen 79-93 år inden for fire dage efter vaccination med Pfizer-vaccine.
• Tyskland: 11 dødsfald hos 41 beboere på plejehjem dør inden for få dage efter modtagelsen af første dosis covid-19 vaccine.
• Israel: Plejehjem, der har haft nul Covid-19 gennem hele pandemien fik
udbrud med 30 indlæggelser og 1 dødsfald inden for 2 uger efter første
dosis af Covid-19-vaccine-udrulning.
• Sverige: Covid-19 plejehjemsudbrud, der rammer 10 beboere og 5 ansatte
på trods af at alle har fået 2 doser Pfizer vaccine.
• Canada: 7 plejeboliger udvikler Covid-19 efter den første dosis Pfizer
vaccine.
Norge: 29 ældres dødsfald på plejehjem kort efter modtagelse af Pfizer
vaccine.

REGULATORER OG LÆGERE, DER TALER UD
De norske lægemiddeltilsynsmyndigheder var hurtige til at markere en klynge dødsfald, der opstod på plejehjem, som forbinder 29 dødsfald (senere 33) med den første dosis af Pfizer-vaccinen.
Norske embedsmænd angav feber, opkastning og kvalme som “bivirkninger, der” kan have ført til, at nogle skrøbelige patienter dør “, og det
førte dem til at opdatere deres råd vedrørende administration af Covid-19-vacciner til svageste

Bemærkning:
Der dør altid folk af naturlige grunde – og noge af dem har lige fået et skud vaccine.
Det, som taler for vaccine-døds-bivirkningssammenhæng, er indtræden af hændelsen hos en ellers rask person meget kort efter vaccintionen.
Det anførte er korttidsbivirkniger – men langtidsbivirkningerne kender ingen: Man sprang dyreforsøgene over og gjorde hele menneskeheden til forsøgskaniner.

I betragtning af, at millioner var blevet vaccineret, er 653 US-vaccinerelaterede dødsfald – og 12.697 bivirkninger – procentisk ikke så mange – men det er dødsfald og bivirkninger, som er unødvendige, i og med, at vaccinerne ikke synes at virke og her– og vaccinemagerne forbereder derfor en 3. “korrigerende” vaccine – og derefter en 4. – ja mener, det er nødvendigt at vaccinere os hvert år“.
Om CDCs tal er den fulde sandhed kan betvivles, når man ved, hvordan de har fusket med dødstallene!

Herunder ses CDCs opgørelse af covir19-vaccine bivirkninger pr. 4. febr. 2021

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

6 kommentarer til “Svære Bivirkninger, Virkningsløshed, Udbrud af “Covid19” efter mRNA- Vacciner”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: