MRNA-vacciners Indgribende Virkemåde. Retfærdiggør 3 Måneders Tvivlsom Beskyttelse mod Lidet Smitsom og Lidet Dødelig, Udbrændt Sæsoninfluenza 2019/20 mRNA-Vacciners Svære Bivirkninger?

Jeg har tidligere skrevet uddrag fra Modernas hjemmeside om, hvordan Moderna (og Pfizer) med messenger- mRNA betragter vore celler som chips, de kan påvirke med deres mRNA vacciner, som de ser som omputersoftware for deres centrale compuer til styring af os.

Jeg er stødt på flere Moderna-websteder, der beskriver metoden i mere detalje.
Endv. bringes her overskuelig oversigt over, hvordan mRNA-vaccinerne virker.
Jeg vil begynde med en kort videooversigt over proteinsyntesen
, der ustandselig foregår i hver enkelt celle i vor krop, dirigeret af mRNA med energi fra energirige fosfatbindinger i Adenosintrifosfat og under forudsætning af et meget nøjagtigt afstemt milieu:

Det er virkelig intelligent design fra skaberens hånd – som Moderna, Pfizer osv. aldrig vil kunne styre til fuldkommenhed 

Se Modernas Website 
Brug af mRNA til at udvikle en ny kategori af lægemidler.

Hos Moderna udnytter vi den grundlæggende rolle, som mRNA spiller i proteinsyntesen. Vi har udviklet beskyttede teknologier og metoder til at skabe mRNA-koderede sekvenser (af aminosyrer), som celler genkender som om de blev produceret i kroppen. Vi fokuserer på sygdomme, hvorved det gøres muligt for målrettede celler at producere – eller tænde for – et eller flere givne proteiner, som gør det muligt for kroppen at bekæmpe eller forhindre en given sygdom.

 Vi starter med vores ønskede (koderede aminisyre) sekvens for et protein: Gennem en proces kendt som transkription fremstilles en RNA-kopi af et DNA- (gen)-kode til oprettelse af et givet protein.
  Vi designer og syntetiserer den tilsvarende mRNA-(aminosyre) sekvens – kode, der vil skabe det protein.

    Før syntese konstruerer vi også den mRNA-sekvens , der skal optimere mRNA’s fysiske egenskaber såvel som for det kodede protein.
    Vi leverer mRNA (koderede amininosyre)-sekvens til cellerne, der er ansvarlige for at fremstille dette protein via en af flere metoder. At nå ud til forskellige typer celler kræver forskellige leveringsmetoder. (nanopartikler)
    Og når mRNA’et – instruktionerne – er i cellen … tager menneskelig biologi over. Ribosomer læser koden og bygger proteinet, og cellerne presser proteinet ud i kroppen (på celleoverfladerne).

Her er en video, der viser, hvad de gør


Her er det væsentlige. Det såkaldte budbringer (messenger) mRNA indeholder instruks til bygning af et eller flere proteiner. Normalt dannes mRNA i  cellekernens DNA. Med Moderna og Pfizer vaccinerne sendes kunstigt fremstillet mRNA drekte til ribosomerne, hvor protein dannes ved at koble et specifikt ribosom til et bestemyt kodested på mRNA-strengen, hvorved produktionen af det specifikke protein (antistof) sættes i gang. Altså går den medicinske mRNA uden om cellekernen og DNAet – og kontrollerer på ubestemt tid dannelsen af det specifikke protein (og potentielt flere andre!)

Pga. den kunstige mRNA-kontrol der er ingen vej tilbage, når de svære bivirkninger indfinder sig: De går nådesløst videre. 

I ovenstående video nævnes et utal af proteiner der skal passe til hinanden i et samarbejde- hvor jeg skønner, at utroligt mange ting kan gå galt – selv om damen mener, at de behersker og kender alle celleproteiner  og dele.

Det er bestemt ikke beroligende. Man omtaler slet ikke, at disse fedt-protein mRNA molekyler skal  pakkes ind i nanopartikler for at kunne trænge ind igennem cellemembranen
, og at disse nanopartikler iflg EU og NCBI fremkalder dødelige organskader, især i lunger og lever: Se her og her og her)

Efter vaccination sker dette
New York Times 21. jan. 2021: mRNA afstedkommer dannelse af pigproteiner. Nogle af pigproteinerne danner vandrer til celleoverfladen og stikker deres spidser ud gennem cellemembranen – der altså beskadiges. De vaccinerede celler bryder også nogle af proteinerne op i brudstykker, som lægger sig på cellernes overflader. Disse fremspringende pigge og pigproteinfragmenter kan derefter genkendes af immunsystemet.

Når en vaccineret celle dør, vil affaldet indeholde mange pig-proteiner og proteinbrudstykker, som derefter kan optages af en type immuncelle kaldet en antigenpræsenterende celle. Cellen lægger brudstykker af pigproteinet på overfladen. Når andre celler kaldet hjælper-T-celler opdager disse brudstykker, kan hjælper-T-cellerne alarmere og hjælpe med at hidkalde andre immunceller til at bekæmpe infektionen.

Andre immunceller, kaldet B-celler, kan så støde ind i coronavirus-pigge på overfladen af ​​vaccinerede celler eller fritflydende pigproteinbrudstykker. Et par af B-cellerne kan muligvis låse sig fast på pigproteinerne. Hvis disse B-celler derefter aktiveres af hjælper-T-celler, vil de begynde at sprede sig og hælde antistoffer ud, der er målrettet mod pigproteinet.

Antistofferne (antibodies) kan låses fast på coronavirus-pigge, markere virussen til ødelæggelse og stoppe/forhindre infektion ved at blokere pigge fra at fæstne sig til andre celler.

Modernas vaccine kræver to injektioner med 28 dages mellemrum for at mærke immunsystemet godt nok til at bekæmpe coronavirus. Men fordi vaccinen er så ny, ved forskerne ikke, hvor længe beskyttelsen kan vare.

Men immunsystemet indeholder også specielle celler kaldet hukommelses- B-celler og hukommelses-T-celler, der muligvis gemmer information om coronavirus i årevis eller endda årtier.

En tidlig undersøgelse viste, at Modernas vaccine yder beskyttelse i mindst tre måneder.

Bemærkning
Retfærdiggør 3 måneders tvivlsom beskyttelse mod en meget lidt smitsom og meget lidt dødelig sæsoninfluenza (0,16% som sædvanligt i sæsoninfluenzaer) de svære korttidsbivirkninger og her og her og her, som vi nu ser – og de langtidsbivirkninger som forestår?

JEG SER MODRNAS og PFIZERS SAMT ZENECAS DNA-VACCINER BESKREVET AF GOETHE I “TROLDMANDENS LÆRLING”:
Troldmanden rejste bort for en tid. Lærlingen gad ikke slæbe vand og befalede kosten at gøre det. Han kendte trylle- startformlen, og kosten bragte vand og vand og vand og…., Men lærlingen kendte ikke trylleformlen for at stoppe kosten – så huset og omegnen var ved at drukne i vand – indtil troldmanden vendte hjem og stoppede katastrofen!!!

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: