„Covid19“-Fabel. Frankrig Belægger Israel-fundet: Nedlukninger og Vaccinationer Virkningsløse mod Gamle og Nye Vira.

The Washington Times 28 April 2020: COVID-19 viser sig at være et kæmpesvindemummer

Nedlukning uden virkning
Sputnik 25. februar 2021: I betragtning af frygt for, at den britiske virusstamme vil blive klassificeret som mere smitsom, antyder modeller en 55% højere smittehastighed inden april.

”Vi tror, ​​at vaccinationer kan hjælpe med at forsinke stigningen i hospitalsindlæggelser med omkring to uger. Imidlertid er deres virkning muligvis ikke tilstrækkelig til at udligne effekten af ​​øget smitsomhed af [den britiske variant”.

Faktisk kunne antallet af indlæggelser i Frankrig ramme 4.500 daglige indlæggelser i anden halvdel af april 2021, hvilket sandsynligvis ville overvælde sundhedssystemet, advarer Pasteur-forskere.

Coronavirus-infektionsraterne forbliver stædigt høje i Frankrig på trods af måneders begrænsninger, der holder mange virksomheder, herunder restauranter og fritidsfaciliteter, lukket og et nationalt udgangsforbud (18:00 til 18:00).

Fra 3. januar til 24. februar 2021 var der 3.566.830 bekræftede tilfælde af COVID-19 i Frankrig med 84.621 dødsfald, ifølge Verdenssundhedsorganisationen. Imidlertid døde kun 1% af dem AF Covid19. – og PCR-Testen kan ikke sige, hvad slags virus, det drejer sig om!

Nedenstående dødsdiagrammer viser, at Frankrig med en lavere vaccinationsrate har færre dødsfald end England med en høj vaccinationsrate.
Dette bekræfter mistanken om, at jo højere dødsfrekvensen er, desto højere er vaccinationsraterne!

Dødsfald i Frankrig med 6,3% vaccinwrede d. 24. Februar

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er mortality-france.png

Dødsfald i England med 28,57% vaccinerede d. 24. Febr.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er mortality-uk.png

Hvorfor interesserede hverken politikere eller medier sig for de langt højere dødstal i 2017? Det hørte vi ikke et pip om!

Sammenligning med andre lande i de to links ovenfor viser heller ingen forbedring efter vaccinationer.

Der vaccineres nu mod sæsoninfluenzaen 2020/21 med vaccine mod sæsoninfluenza 2019/20 alias “covid19” – hvis eksistens som en specifik virus aldrig er blevet bevist – og som “måles” med en uspecifik og alvorligt fejlbelastet metode!
Derfor ingen virkning af vaccinationer

Tesla-chef Elon Musk siger, at han blev testet 4 gange samme dag og fik 2 positive og 2 negative svar = tilfældighedsloven.

Zero Hedge 25 Febr. 2021: Tidligere CDC-direktør Thomas Friedan i Wall Street Journal februar 2021: ”Vi er nødt til at komme ind i acceptfasen, hvor vores liv ikke vil være det samme. Jeg tror ikke, at verden virkelig har absorberet det faktum, at dette er langsigtede ændringer.

”Den psykologiske tvang er sådan, at de, der handler under tvang, har det indtryk, at de handler på eget initiativ. Ofret for sindsmanipulation ved ikke, at han er et offer. Murene i hans fængsel er usynlige for ham, og han mener, at han er fri. At han ikke er fri, er kun indlysende for andre mennesker. “-Aldous Huxley

Anti-Empire 25. febr. 2021: Den regionale regering i Galicien i det nordvestlige Spanien har meddelt, at Covid-19-vaccinen vil være obligatorisk for alle 2,7 millioner indbyggere, og at bøderne for dem, der ikke følger reglerne, stiger fra 1.000 til 60.000 euro.

Ovenstående viser, at hverken nedlukninger eller vaccinationer har nogen indflydelse på den politiske pandemi – ligesom demonstreret i tilfældet Israel.

NNE PANDEMI ER POLITIKER- / FRIMURER-MANIPULATION FOR DEN DIKTATORISKE NYE VERDENSORDEN (NWO).

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

One thought on “„Covid19“-Fabel. Frankrig Belægger Israel-fundet: Nedlukninger og Vaccinationer Virkningsløse mod Gamle og Nye Vira.”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: