Netanyahu: Alle Israelere (og Vi) Skal sandsynligvis Vaccineres 4 Gange årligt. Israel Skal Blive et Imperium for en Endeløs Række Virkningsløse Nürnberg-kode- og legemsbeskadigende “Covid” -Vacciner

Jeg har beskrevet, hvordan Israel, verdens førende Nation med hensyn til “Covid19” vaccinationer, er bevis for, at vaccinationerne er ineffektive – og at dødeligheden stiger, når vaccinationsraten stiger.
Frankrig er det andet bevis på ineffektiviteten af ​​”Covid19″ -vaccinationerne.

Desuden beskrev jeg den vanvittige situation i Israel med et vaccinationskort som adgangskort til butikkerne – på samme tid som alle disse vaccinerede mennesker stadig går rundt med masker – idet de åbenbart anerkender virkningsløsheden af og manglen på tillid til de forældede vacciner.
Og med god grund: Vaccinerne kan først bruges, når de vira, som de er fremstillet mod, er udbrændt og erstattet af andre:

DERFOR ER INFLUENZAVACCINER ALTID VIRKNINGS- OG MENINGSLØSE

Nu bekræfter den jødiske efterforskningsjournalist, Atzmon Gilad, at der foregår noget meget råddent i staten Israel.

Gilad Atzmon 2. marts 2021: Under en pressekonference indrømmede Netanyahu, ”De vacciner, vi har, ingen ved, hvor længe de vil vare … Vi er nødt til at forberede os på det værst mulige scenario. Det værste scenario er, at vi skal vaccinere (to gange) hver sjette måned. ”Det vil betyde at købe op til 36 millioner doser vaccine, forudsat at hver 9 millioner israelere har brug for to doser hver sjette måned.

Af en eller anden grund har det israelske regime formået at omskabe en særlig sund nation med meget få dødsfald i den første bølge af Covid-19 (omkring 30 mennesker i alt mellem 1. marts og 1. juni) til at få en “Vaxi-Nation“: mennesker, der er afhængige af en konstant forsyning af “livsbevarende” mRNA-stoffer.

Netanyahu forudsagde også, at “hele verden vil konkurrere om disse vacciner … Jeg er endnu engang fast besluttet på at sætte Israel øverst på listen.” Han lovede den jødiske stat – i samarbejde med Pfizer og Moderna – samt Danmark, Østrig at gøre Bahrain til et “vaccineimperium”

I stedet for at søge fredelige forbindelser med Covid rekrutteres israelerne som en “nation” for at deltage i en fuldt ud “udslettelseskrig” mod den mindre trussel.

I sin kamp mod Covid-19 gentog Israel hver fejl, det har gjort i sin korte historie. I stedet for at lede efter sameksistens sigter den mod tilintetgørelse.
Det planlægger at vaccinere hele befolkningen, inklusive børn og gravide kvinder, op til fire gange om året.

Og som i deres krig mod utallige fjender, bekæmper Israel det lille koronamonster “ved bedrag” (Mossads motto) og en mRNA-vaccination.

Men indtil videre har de kun formået at overliste sig selv på en kolossal skala.
I de sidste 8 uger af Pfizers massevaccination fordoblede Israel antallet af Covid-19-dødsfald, de havde samlet i de sidste 10 måneder af pandemien.

En større kapitalommert er det svært at forestille sig.

De almindelige medier i Israel er ikke overbeviste om Pfizer-eksperimentets succes, især i betragtning af at “R-nummeret” er tilbage på 1 og sandsynligvis vil stige.

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

4 kommentarer til “Netanyahu: Alle Israelere (og Vi) Skal sandsynligvis Vaccineres 4 Gange årligt. Israel Skal Blive et Imperium for en Endeløs Række Virkningsløse Nürnberg-kode- og legemsbeskadigende “Covid” -Vacciner”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: