Vaccinationsattest eller udelukkelse. EU Planlagde allerede i 2018 Denne Nye „Normalitet“ og Verdensbanken i 2017! Israel Gør Alvor af Det: „I den Nye Verden Kan Man ikke mere Leve uden Vaccinen“

EU planlagde denne nye “normalitet” allerede i 2018. Israel tager det alvorligt: ​​En israeler siger: ”FOLK KAN IKKE LEVE DERES LIV I DEN NYE VERDEN UDEN (vaccinen). VI SKAL TAGE VACCINEN “!!!

Vanvidet i Israel er så stort, at man nu også vaccinerer folk, der har haft “covid19”!

Allerede i 2018 havde EU banet vejen for et vaccinationscertifikat for 2022.
I sommeren 2021 bliver et “covid19”-vaccinepas = rejsepas

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er eu-vaccination-card.png

Plandemien og her og se “Event 201” var længe blevet under udarbejdelse.

Se Covid19 på Verdensbankens oversigt fra 201

Nu kommer det globale vaccinationspas
– det er allerede en realitet i Israel.
For at få adgang til visse butikker skal israelere vise et “grønt vaccinationspas” som bevis for, at de er blevet vaccineret.

Endog adgang til supermarkedet er kun mulig med et vaccinationscertifikat.

Til trods for at vaccinationen er afsluttet, går mennesker, der er blevet vaccineret i Israel, stadig rundt iført masker.

Og med god grund: Israel er bevis for, at “Covid19” vaccinationerne er ineffektive – faktisk for, at endog antallet af “inficerede personer” øges jo mere der vaccineres.

Følgende videoer viser den nye “normalitet” i Israel – og snart overalt.
Dette inkluderer også vaccination hver 6. måned. Fordi det “grønne” vaccinationscertifikat ikke er længere gyldigt

Videoer fra den “nye normale” i Israel – og snart global

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er vaccinated-notdangerous.png

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

One thought on “Vaccinationsattest eller udelukkelse. EU Planlagde allerede i 2018 Denne Nye „Normalitet“ og Verdensbanken i 2017! Israel Gør Alvor af Det: „I den Nye Verden Kan Man ikke mere Leve uden Vaccinen“”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: