Svækker Modernas og Pfizers mRNA Vacciner Kræftcelleforsvaret? NVO- Befolkningsreduktion

Hvis man ser på det sidste år, hvor en central elite gennem deres medier og politikere vasaliserede vores verden ind i social og økonomisk ruin på samme tid, synkroniseret og overalt (undtagen i det så forkætrede Sverige) ved hjælp af en orkestreret hjernevaskestorm, tror man mere og mere mere, at alle disse kræfter er led i den Nye Verdensorden (NWO) med WEFs “Great Reset”, den “4. Industrielle revolution”.

Iflg. University of Washington forhindrer vaccinerne os ikke i at få “Covid19” eller i at videreføre sygdommen – de lindrer kun symptomerne – og kun i ukendt kort tid

NWO-punkt: Befolkningsreduktion

Et centralt punkt i denne revolution er reduktion af befolkningerne som mejslet ind i sten på Georgia Guidestones:
500 millioner mennesker får lov til at leve på jorden som slaver for eliten. Hvad med de andre 7 milliarder?

Mens jeg læste vaccineproducenten Moderna-hjemmesiden, bemærkede jeg den udtrykte plan om, at de ønskede at bruge deres mRNA-software til at gøre vores celler til chips i den store centrale computer – og dermed kontrollere vores “helbred” efter ønske.

Nicholas (Nick) Rockefeller fortalte sin ven, Aaron Russo, nøjagtigt det samme – blandt andet at vi alle skulle nave en hjernechip for at være i stand til at købe.
Målet er en verdensregering af bankfolk, hvor vi er kontrollerede slaver.
Disse mennesker er totalt kyniske

Russo døde på mystisk vis kort efter interviewet.

The Times 24. Mai 2009 havde en bemærkelsesværdig historie: Bill Gates, milliardæren, samlede sine venner i “De Godes Klub”, inklusive David Rockefeller Jr., Warren Buffett og George Soros, Michael Bloomberg, New Yorks borgmester og mediemogulerne Ted Turner og Oprah Winfrey.
De blev enige om, at de ville basere sig på en tilgang, hvor befolkningstilvækst skulle behandles som en potentielt katastrofal miljømæssig, social og industriel trussel. “Dette er et sådant mareridt”. De “Gode” mente, at regeringer ikke kunne handle radikalt nok, hvorfor de selv måtte handle!

I 1974 gjorde Henry Kissinger fødevarehjælp til lande i den tredje verden afhængig af fødselsnedsættelser

USA, WHO og Norge var involveret i en steriliseringsvaccinationsskandale i Mexico, Filippinerne og Guatamala i 1990’erne, hvor stivkrampe-vaccine til udelukkende kvinder i alderen 15-45 år hemmeligt var blevet tilsat steriliserende humant choriogonadotropin.

Rockefellers har været meget aktive – ikke mindst gennem mentalhygiejnen. De stod bag racehygiejnebevægelsen længe før Hitler – hjalp endda deres stammefælle Hitler med at forme hans raceideer. Dette blev gjort gennem Ernst Rüdin og hans åndelige børn, Auschwitz ogandre KZ-lejre, som blev administreret af IG Farben, der producerede syntetisk benzin og gummi til Hitlers fly under licens fra Rockefellers Standard Oil. John Rockefeller Jr. var den største aktionær i IG Farben sammen med Rothschilds FED og Bank of England (kapitel 2).

Bill Gates ønsker at reducere jordens befolkning med 15% ved hjælp af vaccinationer:

Gates ser dog med rette, at befolkningseksplosionen finder sted i de fattigste lande – og at måske bedre helbred kan motivere folk til færre fødsler, hvorved han overser religiøse forhold (Islam) – eller? Disse folk sværmer nu uhindret ind i Vesten og øger vores befolkning i høj grad.

Er det muligt, at Moderna og Pfizers mRNA-vacciner tjener til at reducere Jordens befolkning – ud over total kontrol?
Under alle omstændigheder er vaccinerne forældede for den nu almindelige sæsonbetingede influenza – og de er virkningsløse og her og her og her og her og her mod en aldrig isoleret eller dokumenteret “Covid19” -virus.

På denne baggrund er politikernes og mediernes fanatisme efter at få os alle vaccineret og dermed IT-registreret meget mistænkelig. Især fordi de ikke sagde et ord om epidemien i 2017/18 med en meget højere dødsrate!

Er mRNA-vaccinen en del af en befolkningsreduktion?
Memorial Sloan Kettering Cancer Center:: Dette arbejde blev betalt med et tilskud fra National Cancer Institute.
Holdets leder, Christine Mayr, modtog den prestigefyldte NIH Director’s Pioneer Award.

Forskere ved Sloan Kettering Institute har fundet ud af, at ændringer i et informationsbærende molekyle kaldet messenger RNA kan inaktivere kræftundertrykkende proteiner og derved fremme kræft.

Resultaterne afslører tidligere ukendte drivere for sygdommen. Det er vigtigt at bemærke, at mRNA’er er en normal del af alle celler, og “de specifikke, der diskuteres her, er ikke involveret i mRNA-baserede vacciner såsom dem, der er udviklet mod SARS-CoV-2″ (Covid19). (??)

De fleste mennesker betragter kræft som en forstyrret DNA-sygdom. Ændringer eller mutationer i DNA-nucleotidrækkefølgerne (sekvenserne) ændrer funktionen af ​​proteinerne fremstillet fradette DNA og fører til ukontrolleret celledeling.

Der er dog et andet informationslag mellem DNA og proteiner, kendt som messenger RNA (mRNA), der tjener som en afgørende forbindelse mellem de to.
Ny forskning antyder, at mRNA i sig selv kan medføre kræftfremkaldende ændringer.

“Disse mRNA-ændringer har den samme ultimative effekt som kendte kræftdrivere i DNA, så vi tror på, at de kan spille en meget vigtig rolle.”

Oplysningerne i DNA er kodet i en specifik sekvens på omkring 3 milliarder nukleotid “bogstaver” – forskellige kombinationer af A, T, G og C. Blokke af disse bogstaver – gener – bruges til at gøre visse proteiner til de vigtigste arbejdsheste i en celle. Men DNA lever i kernen, mens proteiner fremstilles i det omgivende cytoplasma. For at udfylde dette hul skal en celle først lave en RNA-kopi af et gens DNA. Denne RNA-kopi, kendt som messenger-RNA, transporteres derefter ud af kernen. Det er denne kopi af mRNA, som celler læser og oversætter til protein.

Normalt er mRNA-kopien lidt kortere end dens DNA-forløber. Dette skyldes, at den nyttige information i DNA kaldet exons ofte adskilles af unødvendige sekvensblokke. Disse unødvendige dele, kaldet introner, skal skæres ud for at skabe et slutprodukt.

Når intronerne er fjernet, splejses de resterende exoner sammen.

Hvis mRNA-kopien ikke indeholder alle eksoner i et gen eller er forkortet, afskæres også proteinet, der fremstilles af dette mRNA. Det fungerer muligvis ikke længere korrekt.

Og hvis dette protein er en kræftundertrykker en der beskytter mod kræft – kan det medføre problemer.

Dr. Mayr og hendes kolleger fandt ud af, at mange af mRNA’erne i kræftceller producerer disse beskårne kræftundertrykkelsesproteiner. Ændringerne forekommer ikke kun i kendte kræftundertrykkende gener, men også i tidligere ukendte gener.

“Ændringerne i mRNA resulterer i proteiner, der ligner meget proteinerne, der er lavet, når der er en mutation i DNA’et, der resulterer i dannelsen af ​​et beskåret protein,” siger hun. ”I sidste ende er resultatet for cellen meget ens, men hvordan det skete er meget anderledes.

Dr. Mayr behandlede specifikt kronisk lymfocytisk leukæmi (CLL), en type blodkræft. Forskerne fandt, at langt større antal mennesker med CLL havde inaktivering af et kræftundertrykkende gen på mRNA-niveau end dem, der havde det på DNA-niveau.

Selvom Dr. Mayr har identificeret mRNA-ændringer i CLL, er de sandsynligvis ikke kun begrænset til denne blodkræft.

Er det muligt at producere sådanne defekte mRNA-molekyler i laboratoriet – og muligvis bruge dem i ellers ineffektive “Covid19” -vacciner?
Jeg vil ikke og kan ikke gå nærmere ind på disse komplicerede genetiske processer.

Jeg vil bare henlede opmærksomheden på, at både DNA og RNA manipuleres og afkortes til produktion af forskellige proteiner ved mutagenese.

Wikipedia skriver: I molekylærbiologi er mutagenese en vigtig laboratorieteknik, hvor DNA-mutationer er specifikt konstrueret for at producere biblioteker med muterede gener, proteiner, bakteriestammer eller andre genetisk modificerede organismer. De forskellige komponenter i et gen såvel som dets regulatoriske elementer og dets genprodukter kan muteres, så funktionen af ​​en genetisk placering, proces eller et produkt kan undersøges i detaljer. Mutationen kan producere muterede proteiner med interessante egenskaber eller forbedrede eller nye funktioner, der kan være af kommerciel anvendelse.
Det samme gælder for RNA – som også kan afkortes.

Kommentar
Kloge mennesker har sagt, at hvad der kan gøres, vil blive gjort:
Så det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt de ubrugelige vacciner kan bruges til kontrol eller befolkningsreduktion – for det kan de. Som Moderna skriver på sin hjemmeside: Det er også muligt at tilføje flere mRNA’er til den samme vaccine!

Nogle hævder, at Covid19 mRNA vaccine måske kan hjælpe med at kurere cancer. “Kræftceller danner proteiner, som kan manipuleres med mRNA-vacciner”.
Men det er et tveægget sværd, der så også KAN bruges til lige nøjagtig det modsatte!

Folkene bag NWO kalder sig filantroper – men har hidtil ikke afsløret nogen reelle filantropiske hensigter ud over at fremme deres NVO:
De var hovedmændene bag den Store Franske Revolution og her og alle efterfølgende revolutioner, den Bolsjevistiske Russiske Revolution i 1917 og Første Verdenskrig sam bag Hitler og muslimsk masseindvandring og her (“Tyskland har brug for chokterapi for at blive NWO lydig”) såvel som her og igennem deres Centralbanksystem (år 1930) og her greb de finansiel og dermed politisk magt og gjorde vores politikere til vasaller og gennem besiddelse massemedierne deres talerør.

Deler elitisterne også bare Bill Gates “vaccinationsstrategi” i udviklingslande – eller vil de være mere radikale overalt – som Georgia Guidestones (ovenfor) forudsiger?

Så med genvaccinationer – enten med mRNA eller direkte DNA-injektioner – kan man ikke udelukke en generel hensigt om at reducere befolkningen. Vi får se, når senbivirkningerne opstår.
Min skjoldbruskkirtelinfektion var en senbivirkning ti et influenzasvaccine med det giftige Golfkrigs-inducerende squalen.

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

One thought on “Svækker Modernas og Pfizers mRNA Vacciner Kræftcelleforsvaret? NVO- Befolkningsreduktion”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: