Finder Hemmeligholdte Massedødsfald Sted allerede kort efter mRNA-Vaccinationer?


Det er klart, at der er bivirkninger efter mRNA- og DNA-“Covid19” -vaccinationerne. Der er imidlertid tavshed om hvilke, i hvilket omfang og med hvilken sværhedsgrad disse bivirkninger opstår. Medierne er tavse – og vaccineproducenterne angiver kun ubetydelige bivirkninger såsom rødme og hævelse af vaccinationsstedet.

Ikke desto mindre er der officielle tal fra Israel, der viser, at dødeligheden er signifikant højere blandt Pfizer-vaccinerede end blandt ikke-vaccinerede, og at infektionsgraden er højere blandt de vaccinerede end blandt de ikke-vaccinerede.

I USA kan enhver rapportere en mistanke om vaccinationsbivirkning til VAERS. Som VAERS påpeger: 1) Det handler om begivenheder EFTER vaccinationer uden at kommentere et årsagsforhold 2) De reelle tal er meget større.

Her er CDC / VAERS-data fra 26. februar 2021: dataene strækker sig til 26. februar 2021 med 25.212 bivirkninger registreret, inklusive 1.265 dødsfald efter injektioner af de eksperimentelle COVID mRNA-vacciner fra Pfizer og Moderna.

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er covis19-vacc-events-26.2.21-1.png
Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er covid19-vacc.-side-effects-by-firm-1.png

De seneste VAERS-data: Fra 14. december 2020 til 1. marts 2021 blev der givet over 76 millioner doser af COVID-19-vacciner i USA.

I løbet af denne tid modtog VAERS 1.381 dødsrapporter (0,0018%) blandt folk, der modtog en COVID-19-vaccine.

CDC- og FDA-lægerne gennemgår hver dødsrapport, så snart den er underrettet, og CDC vil anmode om medicinske journaler for yderligere at evaluere rapporterne.
En gennemgang af de tilgængelige kliniske oplysninger, herunder dødsattester, obduktion og medicinske optegnelser, viste ingen beviser for, at vaccination bidrog til patientens død.

Imidlertid er denne 0,0018% ikke hele sandheden!
Ifølge VAERS 2010 er bivirkninger ved lægemidler og vacciner almindelige, men rapporteres ikke tilstrækkeligt.

En bivirkning forekommer hos 25% af de ambulante patienter, men mindre end 0,3% rapporteres til Food and Drug Administration (FDA).

Mindre end 1% af vaccinebivirkninger anmeldes.
Lave rapporteringsfrekvenser forhindrer eller bremser identifikationen af ​​”problematiske” lægemidler og vacciner, der truer folkesundheden.

Kommentar
I denne sammenhæng har vi altså tilsyneladende at gøre med 0,0018% x 100 dødsfald blandt de vaccinerede = 0,18% – ikke med 0,0018% dødsfald!

Præcis denne 0,2% dødsrate blev offentliggjort af den israelske regering.
Denne sidstnævnte undersøgelse viste 40 gange mere dødelighed hos vaccinerede over 65 år og 260 gange højere hos yngre vaccinerede end hos ikke-vaccinerede personer.
Høj dødelighed og svære bivirkninger efter vaccinationer er også blevet registreret andetsteds

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

One thought on “Finder Hemmeligholdte Massedødsfald Sted allerede kort efter mRNA-Vaccinationer?”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: