Nødråb fra Verdens Førende Vaccineudvikler og Gates Foundation-, Gavi-Insider: Covid19-Massevaccinationer Dødelig Katastrofe for Menneskeheden: „Virus- Undslip“/Virusresistens.

JEG HAR SENDT NEDENSTÅENDE TIL HVERT FOLKETINGSMEDLEM, SSIs OG SUNDHEDSSTYRELSENS DIREKTØRER SAMT TIL EKSTRABLADET

Som man vil se nedenfor, er Geert van den Bossche og her verdens førende vaccineudvikler-manager og tidligere insider i Bill Gates Foundation og chefprogramleder for GAVI, Univac, Novartis samt den tyske DZIF og Vareco: Han udsender nu et nødopråb til politikere og myndigheder om en kommende global katastrofe som et resultat af de globale massevaccinationskampagner. Han er en ægte pro-vaccinationsinsider. Her er hans imponerende CV:

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er vandenbosche-curriculum.png

Geert Vanden Bossche, DMV, PhD, er uafhængig virolog og vaccineekspert, tidligere ansat hos GAVI samt Bill & Melinda Gates Foundaton.

van den Bossche har offentliggjort følgende rystende og lidenskabelige Nødråb i et åbent brev:
Til alle myndigheder, videnskabsfolk og eksperter i hele verden, som dette angår :

Jeg er alt andet end antivaxxer. Som videnskabsmand appellerer jeg normalt ikke til nogen platform af denne art om at tage stilling til vaccinerelaterede emner.

Som dedikeret virolog og vaccineekspert gør jeg kun en undtagelse, når sundhedsautoriteter tillader, at vacciner administreres på måder, der truer folkesundheden, helt sikkert når videnskabelig dokumentation ignoreres.

Den nuværende ekstremt kritiske situation tvinger mig til at sprede dette nødråb.

Da det hidtil usete omfang af menneskelig interventon i Covid-19-pandemien nu risikerer at resultere i en global katastrofe uden lige, kan dette kald ikke lyde højt og stærkt nok.

Som sagt er jeg ikke imod vaccination. Tværtimod kan jeg forsikre Dem om, at hver af de nuværende vacciner er designet, udviklet og produceret af strålende og kompetente forskere.

Imidlertid er denne type profylaktiske vacciner fuldstændig uegnede og endda meget farlige, når de anvendes i massevaccinationskampagner under en virus- pandemi.

Vaccinologer, forskere og klinikere er blinde pga. de positive kortvarige effekter hos individuelle patienter (??), men synes ikke at bekymre sig om de katastrofale konsekvenser for global sundhed.

Medmindre jeg videnskabeligt bevises at have uret, er det svært at forstå, hvordan nuværende menneskelige indgreb vil forhindre cirkulerende virus-varianter i at blive til et vildt monster.

Jeg kører mod uret og udfylder mit videnskabelige manuskript, hvis offentliggørelse desværre sandsynligvis kommer for sent i betragtning af den stadigt stigende trussel fra hurtigt spredte, stærkt infektiøse varianter. Dette er grunden til, at jeg besluttede at allerede sende et resumé af mine fund såvel som at offentliggøre det i min hovedtale på det nylige Vaccine-topmøde i Ohio og på LinkedIn.

Sidste mandag forsynede jeg internationale sundhedsorganisationer, herunder WHO, med min analyse af den aktuelle pandemi baseret på videnskabeligt informeret indsigt i Covid-19-immunbiologien.

I betragtning af nødniveauet opfordrede jeg dem til at overveje mine bekymringer og til at indlede en debat om de skadelige konsekvenser af yderligere ‘virus immun-undslip’. For dem, der ikke er eksperter på dette område, vedhæfter jeg nedenunder en mere tilgængelig og forståelig version af videnskaben bag dette snigende fænomen.

Selvom der ikke er tid til overs, har jeg endnu ikke modtaget nogen feedback. Eksperter og politikere har været tavse, mens de åbenbart stadig er ivrige efter at tale om afslappende infektionsforebyggelse og af regler for’forårets frigørelse’. Mine udsagn er baseret på intet andet end videnskab. De skal kun modsiges af videnskaben.

Mens man næppe kan komme med forkerte videnskabelige udsagn uden at blive kritiseret af ligestillede, ser det ud til, at forskereliten , der i øjeblikket rådgiver vores verdensledere, foretrækker at tie.

Tilstrækkelige videnskabelige beviser er lagt på bordet. Desværre forbliver det uberørt af dem, der har beføjelse til at handle.

Hvor længe kan man ignorere problemet, når der på nuværende tidspunkt er enorme beviser for, at virus immun-undslip nu truer menneskeheden?

Vi kan næppe sige, at vi ikke vidste det- eller ikke blev advaret. I dette pinefulde brev sætter jeg hele mit omdømme og troværdighed på spil. Jeg forventer af jer, menneskehedens vogtere, i det mindste det samme. Det er yderst presserende.
Åbn debatten. Under alle omstændigheder: vend tidevandet!
Forfatter: Geert Vanden Bossche, DVM, ph.d. (6. marts 2021) -Autor Geert van den Bossche Linked IN

Her følger et interview med Geert van den Bossche.

Uddrag fra interviewet med van den Bossche:
Isolation og generelle lockdowns var en meget dårlig idé fra starten, hvilket van den Bossche advarede mod: Unge mennesker burde styrke deres immunforsvar gennem kontakt med virussen – mens de gamle og svage grupper skulle have været isoleret

van den Bossche siger, at gennem 2-trins massevaccination midt i krigens hede opstår en suboptimal udvikling af vaccineantistoffer, der sætter den naturlige immunudvikling ud af funktion. Især stimuleres ikke T-celleforsvaret, som ifølge prof. Sucharit Bakhdi, Mainz, er meget vigtigere end antistofferne.

På grund af T-celleimmunitet var 85% af os allerede immune over for SARSCoV2 (“Covid19”) på grund af SARS-kontakt i 2003-epidemien.
Professor Bakhdi udsættes nu for så alvorlig forfølgelse, at han ønsker at emigrere fra Tyskland. Jeg gætter på, at det samme vil ske med van den Bossche.

Mens virussen ikke kan angribe på grund af vaccinens antistof formerer virussen sig pga., at vaccinens antistof ikke dræber virussen eller beskytter os mod infektion, men kun beskytter mod sygdom.

Virussen reagerer nu med stadig mere aggressive mutationer, der er resistente, og mod hvilke den forældede “Covid19” -virusvaccine ikke længere fungerer.
Vi ved nu ikke længere, hvilke vira vi skal producere vacciner mod – og når en vaccine endelig er tilgængelig, vil den være forældet, og spillet gentager sig.

van den Bossche udelukker ikke dødelige cytokinstorme i tilfælde af fremtidig koronaviruskontakt men ser i øjeblikket dette “virus-undslip” som den umiddelbare fare

Massevaccinationen skaber et kapløb mellem det antistof, der produceres af den suboptimale “Covid19” -vaccination “i krigens varme” og virussen
Dette kapløb vil menneskeheden tabe – med store dødstal

I sidste ende har vi totalt ukontrollerbare, resistente, meget dødbringende og smitsomme vira i hele verden.

Nedenfor fra Georgia Guidestones

**********************************************************

Med Mette Frederiksens løfte om revaccination ar efter år mod “covid19 “og Netanjahus udsigt til op til 4 vaccinationer årligt mod mutationsepidemier samt Pfizers igangværende fremstilling af den 3. “covid19” forstærkervaccine antyder van den Bossches vision, at der skal banes vej for en en apokalyptisk epidemi

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

5 kommentarer til “Nødråb fra Verdens Førende Vaccineudvikler og Gates Foundation-, Gavi-Insider: Covid19-Massevaccinationer Dødelig Katastrofe for Menneskeheden: „Virus- Undslip“/Virusresistens.”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: