Førende Europæiske Videnskabsfolk Forlanger Inkompetente EU- EMAs Tilbagekaldelse af de Gængse “Covid19” Vacciner.

Foruden kinesiske forskere og den førende europæiske vaccineudvikler, van den Bossche, kræver andre førende europæiske forskere, at de gængse “covid19” vacciner tilbagekaldes. Sidstnævnte gruppe har sendt en lidenskabelig appel til EU-kommissionsforkvinden og EMA, der iflg gruppen er inkompetent, ikke har gjort sit hjemmearbejde og derved tilladt farlige blodkarbeskadigelser med små blodpropper, blødninger og dødelige organbeskadigelser

Prof. emeritus i immunologi og mikrobiologi (Mainz) har en presserende advarsel mod “Covid19” -vaccinationerne: De er livstruende og et stort eksperiment med menneskeheden. Hør denne video.

Fatale korttidsbivirkninger opstår umiddelbart efter vaccination med AstraZenecas DNA-udskiftnings- og kontrolvaccine:

Lægemiddelstyrelsen 14. marts 2021: Agenturet vil sammenfatte oplysninger om et dansk dødsfald efter vaccination med AstraZeneca-vaccine:
Det er et usædvanligt klinisk billede omkring døden, der fik Lægemiddelstyrelsen til at reagere. Et lignende klinisk billede er også fundet af Lægemiddelstyrelsen i flere andre rapporter i den europæiske database over bivirkninger. Senest beskrev Norge mistænkte bivirkninger lørdag, som ligner de andre i det kliniske billede.

Danskeren havde et usædvanligt klinisk billede med et lavt antal blodplader, blodpropper i små og store kar og blødninger, siger afdelingsleder Tanja Erichsen. Dette fik eksperterne fra Lægemiddelstyrelsen til at reagere (Astra Zeneca suspenderet i DK indtil videre varsel).
Dette bekræftes af Sundhedsstyrelsens chef.

Sammenlign nu med uddrag fra videnskabsfolkenes brev
Vi må antage, at disse CD8-lymfocytter (derefter) angriber de respektive endotelceller (karvæggenes inderste cellelag). Det må forventes, at endotelskader vil forekomme utallige steder i kroppen med efterfølgende udløsning af blodpropper ved blodpladeaktivering. Det må forventes, at dette vil føre til et fald i antallet af blodplader, og utallige iskæmiske (iltmangel-forårsagede) læsioner i hele kroppen, herunder hjerne, rygmarv og hjerte på grund af blandt andet kraftig blødning og blødnings -slagtilfælde. I alvorlige tilfælde af SARS-CoV-2-infektion er der rapporteret om blodplademangel. Dette er også rapporteret hos mennesker, der er blevet vaccineret”.

Dette blev skrevet før de indslag, der nu har ført til suspensionen af ​​AstraZeneca-vaccinen.
Så de højtstående specialisters advarsel er gået i opfyldelse.

Norske og tyske forskere mener, at en kraftig vaccine-antistofreaktion aktiverer og ødelægger blodpladerne hvilket afstedkommer AstraZeneca-blodpropperne – som ovenfor forudsagt

EMA fastholder stædigt, at Astra Zeneca er sikker – på trods af mange dødsfald blandt yngre og raske mennesker med et usædvanligt klinisk billede umiddelbart efter vaccinationen.

Dette uansvarlige agentur godkendte også Pandemrix-vaccinen, der indeholdt 1 million gange mere squalen end miltbrandvaccinen, der forårsagede Golfkrigssyndromet (autoimmunsygdomme) hos 25% af det amerikanske militær hjemme og i udlandet under svineinfluenzaen – den mildeste influenza i nyere tid .
Nu tiltager autoimmusygdomme eksponentiel- til stor jubel hos Big Pharma og her

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

One thought on “Førende Europæiske Videnskabsfolk Forlanger Inkompetente EU- EMAs Tilbagekaldelse af de Gængse “Covid19” Vacciner.”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: