Så Er Det NOK! Folkene Rejser Sig i Protest mod “Corona”-Diktaturets Unødvendige Nedlukninger og Isolation pga. Ringe Virus-Dødelighed og Smitsomhed. 33% Lavere Sygehusbelægning nu end i 2017/18-Influenzabølgen!!

Folkene rejser sig endelig i protest mod helt ubereittigede tiltag mod en virus, hvis eksistens aldrig er bevist -iflg USAs Sundhedsstyrelse CDC , Statens Seruminstitut samt Englands regering oven i købet med en helt ubrugelig RT-PCR-Målemetode som grundlag.
Med denne ukvantiterede og uspecifikke metode sendes 90% af befplkningen helt unødvendigt i isolation – se nedenfor.

RT-PCR-metodens opfinder, nobelpristager Kary Mullis betegner PCR som ubrugelig, unøjagtig og uspecifik.


Pandemien er iflg Washington Times 28 April 2020 et kæmpemæssigt mediesvindelnummer. Og På et tidspunkt går det så også op for folk.
Oven i købet er den planlagte “hårde -undertrykkelse” planlagt til at skulle vedvare til 2025!

Washington Times 28 April 2025!

Virusen er meget lidet smitsomt: til 23. oktober havde kun 0,36% af tyskerne være inficeret og meget lidet dødelig: 0.16% iflg SSI-direktør, prof. Henrik Ullum. Men af smittede døde dør kun 1% AF “covid”19.

“Covid19” er ikke mere dødelig end “sædvanlige” sæsoninfluenzaer iflg Robert Koch Institut – Tysklands Sundhedsstyrelse

Demonstranter i London, Tyskland, Frankrig, Sverige, Holland, Australien, Belgien, Japan, Wien og andre steder mødte op til verdensomspændende protestdemonstration for frihed -uden masker og under tilsidesættelse af forsamlingsforbud.

The Daily Mail 20 marts 2021 bringer omfattende reportager fra fra store massedomnstrationer i Tyskland og Kroatien

Følgende videoer er fra Activist Post 20 marts 2021

Her ses i Berlin politistaten i aktion

Ja, men nedlukningerne og maskerne er jo til vores eget bedste”?

NEJ.

  1. Masker beskytter ikke mod smitteudbredning

2. “Massenedlukninger er neødvendige for at hindre smitte”NEJ!
a. Min datter, hendes mand og søn fik den løbende influenza var PCR-positive. Hurtigt raske, Ingen følger
De har i månedsvis levet isoleret med home office-arbejde og on-line skoleundervisning. Kun sammen med andre, når min maskerede datter har købt ind.

b. Jo mere nedlukning – jo højere smittetal.

c. Jo mere isolation – des mindre stimulering af vores immunsystem, mens vira overlever vaccinationer, der ikke beskytter mod influenza eller smitte – mildner kun sygdommen. Suboptimal vaccination betyder udvikling af flere varianter og jo mere vaccination – des mere resistensudvikling – som Europas førende vaccineudvikler, van den Bossche, siger. Og han siger, at vi gennem isolation, nedlukning og suboptimale 2-fasevaccinationer er ved at udvikle et super-monster-virus, der vil massedræbe befolkninger, der ikke har udviklet naturlig modstandskraft mod supervirusen.

d. Den mulighed, der ville betyde kvantiteret PCR-bestemmelse med isolation af kun de smittefarlige: dem med Ct under 30, ville betyde, at man kunne nøjes med at isolere 3-10% af smittebærere i stedet for at isolere hele samfundet. Se New York Times og CEBM samt “Covid19-pave Anthony Fauci.

Den mulighed har politikere, sundhedsstyrelse og SSI ikke villet tage i betragtning – trods mine henvendelser derom til samtlige folketingsmedlemmer, SSI og Sundhedsstyrelsen samt de store medier – endda Ugeskrift for Læger. Men de er tavse, følger alle blot slavisk den politisk (u)korrekte linie.

e. “Men alle er jo mulige smittekilder”
Hertil siger både WHO og “Covid19”-paven NEJ!

Iflg WHO og coronapaven Fauci smitter asymptomatiske personer meget sjældent – og i hvert fald meget sjældnere end ikke symptomatiske personer.
Og Iflg. BMJ er asymptomatiske personer fra 3-25 gange mindre smitsomme end symptomatiskeder allerede pga. nysen og hosten er langt mere smitsomme end asymptomatische personer.

Smitterisikoen fra asymptomatiske personer er så lille at den ikke er nedluknings- og isolationsomkostningerne værd for langt den største del af befolkningen og samfundet!

En anden ting at “covid19”-epidemien (specifikt virus er aldrig påvist!! – hvilket jeg også har meddelt hvert folketingsmedlem, SSI og Sundhedsstyrelsen) = sæsoninfluenzaen 2019/2020 som sædvanlig er udbrændt. Nu hærger sæsoninfluenza 2020/2021 – der er mildere og som vaccinerne til sæsoninfluenza “covid19” ikke virker på – som jeg har redegjort for andetsteds.

f. Hospitalerne kan ikke klare smittebyrden
Det kunne de mærkværdigvis uden klynken i 2017/2018 influenza-epidemien, hvor der døde 1644 patienter MED (og altså 17 patienter AF influenzaen)., mens der i 2020 døde c 1250 MED “covid19” (altså 13 personer AF den influenza).

Her er de nøgne fakta fra SSI og Sundhedsstyrelse:

“Covid19”-Hospitalsindlæggelser sæson 2020/21

Hospitalsinslæggelser m. influenza sæson 2017/2018

Vi ser altså, at kapaciteten fra 2017/18 er knappt 3 gange højere end den kapacitet, der nu udnyttes – både af lægevasaller og politisk

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: