Påske: Tempelherrernes Fatale Hemmelighed

          

Først bragt 9 Apr 2009

Templarseal
Jacques-deMolay-brænder

I 1314 blev den sidste tempelherre–stormester Jacques de Molay og hans skatmester, Geoffroi de Charney, brændt på bålet på øen Ile St.-Louis i Seinen over for Notre Dame i Paris. De havde under tortur bekendt sig og ordenen skyldige i afgudsdyrkelse af et såkaldt Baphomethoved.

Hvad var der dog sket med den krigermunkeorden, der var blevet grundlagt i Jerusalem i år 1118, som var de førende krigere i korstogene – og som stod bag de pragtfulde gotiske middelalderdomkirker – og som havde fået deres ordenreglement af ingen ringere end Bernard af Clairveaux – manden bag cistercienserordenen og 2. Korstog?

Lige før påske (2009) udsendte The Times og London Telegraph en bemærkelsesværdig meddelelse: “Dr. Frale’s undersøgelse af retssagen mod Tempelherre-ridderordenen har afsløret, at der er et dokument, hvor Arnaut Sabbatier, en ung franskmand, der er optaget i ordenen i 1287, vidnede, at han som led i sin indvielse blev ført til “et hemmeligt sted, hvortil kun brødrene i templet havde adgang”. Der blev han vist “et langt hørlærredsklæde hvorpå der var aftrykt skikkelsen af en mand” og fik besked på at ære billedet ved at kysse dets fødder tre gange.

Dr. Frale sagde, at blandt andre påståede lovovertrædelser såsom sodomi blev tempelherrerne anklaget for at tilbede afgudsbilleder, bl.a. en “skægget figur”. I virkeligheden var den genstand, de havde æret i hemmelighed Torino Ligklædet.
Klædet opbevares i det kongelige kapel i Torino Domkirken.

Se nedenstående video med 1978-STURP-studie videnskabsdeltager Gary Habermas om Torino Ligklædet.

Der var stærke tegn på, at tempelherrerne var gnostikere, der blandede religioner sammen – de ønskede det indholdsmæssigt umulige: at sammensmelte kristendom med islam. Her er hvad en moderne arvtager efter tempelherrerne: Den Suveræne Orden for Kristustemplet siger (The Temple Order and the Islam): “Tempelordenen arbejder fra arilds tid for sammensmeltning af de to komplementære grene af det abrahamiske træ: Kristenhed og islam, fordi denne alliance er aldeles nødvendig for Kristi Genkomst. Dette er et kald til fælles kamp for muslimer og kristne.”

Torinolagen-studiegruppen

Torinolagen
Torinolagen-pos.

Fotografisk negativ t.v. på lagenet – og det positive negativ t.h.

I 1307 slog den altid pengesultne kong Philippe IV, kaldet den Smukke, af Frankrig helt uventet til, konfiskerede tempelherrernes værdier og godser samt kastede dem, han kunne få fat i, i fængsel – og da Paven netop var hentet til Avignon i Frankrig, blev han – skønt nødtvungent – nødt til at opløse ordenen i 1312 – for tempelherrerne stod kun under paven – ikke under deres respektive konger. Efter en retssag, der er beskrevet i det i Vatikanet nyligt fundne Chinon Pergament, blev mange riddere tortureret og henrettet for afguderi.

Lad os se lidt på anklagerne mod tempelherrerne
Ved indvielsen i ordenen blev hver ny tempelherre iført en hvid kappe med det kendte røde hammerkors 

Tempelridder

 Under indvielsen fik han  angiveligt i et kort glimt det mest fuldkomne syn af Gud, som det var muligt at få her på Jorden, og foran det kastede han sig ned i tilbedelse (Ian Wilson, Jesu Ligklæde, Borgen, 1982).
Men Chinon-pergamentet  giver et noget andet billede. At det stod slet til med tempelherrernes tilknytning til Kristi lære, viste allerede deres plyndring af Konstantinopel i 1204. Men ikke nok med det. 72 arresterede tempelherrer, deriblandt de Molay og de Charney, blev i 1308 hemmeligt forhørt uden tortur af  6 af pave Clemens Vs  personligt udvalgte præster. Og tempelherrerne tilstod, at de ved optagelsen blev opfordret til at spytte på og at undsige korset 3 gange lige som Peter, hvad de grædende havde gjort med ord – ikke med hjertet!  Kun én tilstod at have set det afgudshoved. Alle 72 fik kirkens syndsforladelse.

Vi springer nu frem til år 1356
Under Hundredårskrigen faldt det år den franske ridder Geoffroi de Charny i slaget ved Poitiers mod englænderne, idet han kastede sig ind foran sin konge og derved reddede dennes liv fra en lanse. Geoffroi var intet mindre end bærer af den franske konges krigsflag, Oriflamme, som Jeanne d´Arc overtog, før hun blev brændt i 1431, og forfatter til bøger om ridderskab.

Lepta
Torinolagenansigt

3–dimensionalt Torinolagenansigt. Bemærk, der løber lungevæske ud af højre næsebor som tegn på hjertesvigt. Samt øjenlågsmønterne: fundet at være Lepta , sandsynligvis fra år 29 e. Kr.

De Charnys hustru i Lirey var kommet pengevanskeligheder og udstillede nu i 1357 et klæde, som var i mandens besiddelse – og i 1389 udstillede en søn det. Mange gætter på at de Charny havde lagenet fra sin onkel, tempelherreskatmesteren de Charney. På lagenet var der et spøgelsesagtigt billede af en mand – og det hed sig, at dette var et billede af Jesus Kristus. Det lokale biskopat var forunderligt meget imod udstillingen, angav tvivl om ægtheden – men paven tillod den (1389). Lagenet kom siden i Huset Savoyens eje.

Videnskabelige undersøgelser af alle videnskabsgrene, STURP 1978 og senere, har vist:
1. Det drejer sig om for- og bagfladen af en romersk korsfæstet mand.

Billedfibre

2. Billederne er 3-dimensionale fotografiske negativer opstået ved kemisk påvirkning af kun de allermest overfladiske fibres mest overfladiske taver. At det er 3–dimensionalt betyder, at dele, der har været i kontakt med liget er lineært mere farvede end fjernere dele. Ingen kan forklare billedets opståelsesmåde – men alle videnskaber er enige om, at det er ægte – ikke et falskneri. Der er ikke tale om maleri.
3. Der er ikke blot billede på kropssiden – men også et meget svagere på ydersiden sv.t ansigtet.
4. Der er utroligt mange detaljer. Travertinaragonit fra Jerusalem sv.t. Fødderne,  piskestriber, spydstik målende 4,45 x 1.11cm sv.t nøjagtigt til romersk lanse mellem højre 5.og 6. ribben med blodlegemer og serum adskilt osv.
I 1988 blev der på pavens foranledning foretaget en C-14 analyse, der tilsidesatte alle videnskabelige planer og viste at klædet skulle være fra middelalderen. Der var imidlertid så meget fordægtigt derved – og så megen afvigelse fra alle andre fund, at alle tror, C-14 undersøgelsen var fra en lap på torinolagenet, idet det undersøgte stof tekstilteknisk ikke er fra Torinolagenet – og der er pollen fra Jerusalem samt aftryk af f.eks. chrysantemum på lagenet. 
Blodet på Torinolaget og det tilhørende Oviedo-Sudarium er i begge tilfælde blodtype AB.
På dansk kan man læse mere derom i dr. Nils Svenssons bog ”Det Sande Ansigt”, Gyldendal.

Blood.6

Højre  Blodplettet Torinolagen. Blodet er ægte.

Har Torinolagenet forbindelse bagud til Kristi grav?
Mange mener med Ian Wilson, at Torinolagenet er identisk med ”Det hellige Mandylion.”
Iflg overleveringen blev Kristi ligklæde, der af en eller anden grund fik disciplen til at tro (Johs. 20:8), bragt til kong Abgar V af Edessa. Der dukkede det op, gemt i bymuren 500 år senere. I 944 kom det til Bysanz efter et krigstogt mod byen , hvor emiren dog gik med til at udlevere klædet ublodigt. I Bysanz blev klædet kaldt Mandylion, indtil det forsvandt ved tempelherrernes skandaløse plyndring af Bysanz i 1204. Man har sporet klædet via hertugen af Athen til St. Etienne Domkirken i Frankrig, hvor det forsvandt under en brand – for så at dukke op i Lirey i 1357.

Vi står nu med spørgsmålet, hvorfor den katolske Kirke gør så meget for at neddysse klædets autencitet.
Der er i tidens løb anerkendt tonsvis af falske relikvier – men det eneste, som virkelig ser ud til at være ægte, er fra 1357 skældt ud for at være falsk – og kætteri.

Statistikeren van Haelst og her og her havde lavet  statistiske undersøgelser, som påpegede et utal af modstridende oplysninger i forbindelse med prøvetagningen. Van Haelst: ”Jeg viste dem (projektleder Tite, Évin og prof. Gonella fra Torinos Polytekniske Læreanstalt) mine analyser. Gonellea sagde: “Kirken blev afpresset af en personkreds, som gjorde alt for at få os til at sige nej – for at sige, at Kirken var bange for videnskabens dom. Laboratorierne optrådte meget uvidenskabeligt og uprofessionelt. Jeg har sagt dem, at de er mafiosi!
Iflg van Haelst  skal kardinal Ballestrero i et interview med  den tyske avis ”Die Welt” d. 5. sept. 1997 have sagt: ”Efter min mening er Torinolagenet ægte. C-14-undersøgelsen synes gennemført uden den nødvendige omhu!”

Chrys

Chrysanthemumbillede på Torinolagenet

Hvem er denne personkreds, som kantvinge Romerkirken i knæ? Våbnet kan vel kun være penge. Her er hvad NM Rothschild & Sons skriver:Rothschilds´ financielle indflydelse strakte sig til  Vatikanet der vendte sig til Rothschilds om et lån i 1830.” Og her er, hvad Pravda skrev: “Vatikanets primære finansagent og verdslige kontrolcenter er City of London, hvori Rothschilderne har deres primære bankmagtsbastion.  Det hellige Romerske Imperiums forretninger føres via the Temple i the City of London.” Har Rothschild forhindret den korrekte datering af Torinolagenet?
Hvorfor fik projektleder Dr. Tite langfredag (af alle dage) i 1989 en million britiske pund og et professorat i Oxford fra ukendte beundrere?

Interfaith

Min formodning hedder: Den katolske kirke er dybt involveret i den Nye Verdensordens enverdens fællesreligionsbevægelse. Faktisk er pave Frans udnævnt af B´nai B´rith Logemedlem, tidl. Israel-præsident, Shimon Peres, til overhoved for en-verdensreligionen.

Hvis man pludselig står med selve beviset – Torinolagenet – på, at Jesus Kristus ikke er hr. hvemsomhelst – men den eneste, der har efterladt sit visitkort fra tiden før fotografiets opfindelse, kunne jo den kære Interfaith Bevægelses såkaldte interreligiøse dialog høre op – og pludselig måtte kirken opgive verdenspolitikken og rette sig efter Kristi ord om, at ingen kommer til Gud uden gennem ham (Johs. 14:6) – helt i modsætning til den Nye Katolske Katekismus, hvis art. 841 påstår, at muslimerne er frelste på lige fod med kristne qua Abrahams velsignelse, som muslimernes stamfader, Ismael, aldrig fik (1.Mos. 17:18–19!!! Altså sætter den katolske  kirke (og den lutherske med) Den Nye Verdensorden over Kristi befalinger.

Tempelherrernes, den højeste adels, fatale hemmelighed var, at de som tidlige forkæmpere for globalismen blev gnostiske med det formål at sammensmelte islam og kristendom – 700 år før moderkirken (og dens udbrydere)  fik den samme sygdom. Og det på trods af, at begge havde/har Kristi enestående visitkort, Torinolagenet, for øje. Var tempelherreordenen ikke blevet opløst, havde vi formentlig forlængst haft illuministernes (Explanatory statement s. 29) nye verdensstat med islam som religion. Nu får vi den, fordi kirkerne hjælper politikerne med at bane vejen. Deres inspiration stammer fra tempelherrerne, hvis lære er optaget i frimureriet – verdenselitens illuministiske(explanatory statement s. 29) religion (“Frimureri,” Sverre Dag Mogstad, Universitetsforlaget Oslo 1994).

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

One thought on “Påske: Tempelherrernes Fatale Hemmelighed”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: