Hvad skete der I Kristi Grav Hin Påskenat År 33?

Først bragt d. 1. april 2009

ADDENDUM: Nye undersøgelser af i 2008 opnåede fibre fra Torinoligklædet (Raman-spektroskopi, infrarødt lys (FT-IR, mekaniske test) daterer ligklædet mellem 300 +/- 400 år og 200 +/- 500 år samt 400 +/- 400 år – i gennemsnit til år 33 e.Kr (3. april). Så tidligt som i 2008 indrømmede Oxford-professor Christopher Ramsey, der var ansvarlig for C-14-analyserne, mulige fejl i dateringen på daværende tidspunkt (Grenzwissenschaft 27 März 2013 und Prof. Fanti.

Torinoligklædet, (Se denne blogs header) er et 3-dimensionalt foto på hørlærred 1800 ældre end fototeknikken. og anses med rette for at være Jesu Kristi ligklæde – med et væld af detaljer.
En oversigt over Torinoligklædets historie her. En rapport om den af Vatikanet forfalskede C-14 analyse af ligklædet 1988 her. Ifølge vurdering af fotos af analyseprøverne ved Europas vigtigste tekstileksperter var strukturen af ​​de analyserede prøver ikke forenelig med Turinolagenet (Kersten & Gruber: Das Jesus-Komplott, Langen Müller Verlag 1992).
Vanillin-Analyse viste, at ligklædet er meget ældre end det C-14-analyserede klæde.

Er Ligklædemanden Jesus Kristus?
Det utrolige antal detaljer på ligklædet bekræfter omhyggeligt Kristi lidenskabshistorie i evangelierne – og dermed evangeliernes troværdighed som helhed. F.eks. fik denne mand – usædvanligt for romerske korsfæstelser – ikke knust skinnebenene. I stedet har han – usædvanligt – et sårmed nøjagtigt størrelsen af ​​den romerske lanse mellem hans 5. og 6. ribben, omgivet af røde blodlegemer, der er adskilt fra plasmaet (sedimentationsfænomen). Det viser, at manden havde blod i lungehinden og i timevis var i lodret position. Dette fænomen bruges stadig i medicinsk diagnostik 120 slag med den romerske flagrum – der river kødstykker ud. Normalt blev der kun givet 40 slag. I dette tilfælde piskede to personer manden – en høj og en kort.
Pave Johannes Paul II. indrømmede senere, at han stadig troede, Torinolagenet er Jesu Kristi Ligklæde.


Ifølge det italienske videnskabssamfund ENEA er Ligklædet overnaturligt.
webstedet om Torino Ligklædet kan man finde mange flere videnskabelige detaljer.

Der var bare for mange vidner (til Jesu opstandelse – forneden) for at sige det enkelt. Apostelen Johannes havde sine egne disciple. Fremtrædende blandt dem var Ignatius (35-117 e.Kr., Antiochias biskop) og Polycarp (69-155 e.Kr.). Begge skrev breve til mange om Johannes´ erindringer om Jesu opstandelse med en fysisk krop samt hans udseende .
Den logiske konklusion er, at Jesus faktisk opstod fra de døde. Det er helt klart en historisk begivenhed med overvældende beviser og konsekvenser. “
(Prof. Steve Byas er professor i historie ved Hillsdale Free Will Baptist College i Moore, Oklahoma). Prof. Steve Byas. New American 25. marts 2016.

Folk kan ikke og ønsker ikke at tro, hvilket er indlysende for mange forskere, fordi det er ulogisk at tro, at Gud eksisterer.
Og ikke kun det. Han sendte faktisk sin eneste søn, Jesus Kristus, til menneskeheden, korsfæstet og oprejst fra de døde for at give den et reelt valg: 1) at følge djævelen/Lucifer, der styrer denne verden (Johannes 14:30 30) og hvis gerninger og væsen vi ser mere og mere tydeligt hver dag, eller 2) at følge Kristus ved at leve efter hans befalinger. Et valg mellem død og liv.

Illuminater, jesuitter, frimurere ved, at Gud eksisterer, som vist ved intelligent design (naturlovene – LOV forudsætter ALTID en LOVGIVER) . Og de ved, at valget mellem ham / Jesus og djævelen er reelt. De har valgt at tilbede og følge djævelen på de mest afskyelige måder.

Her følger ubestridelige beviser for, at Jesus ikke er en opfindelse, men en historisk realitet og her såvel som baseret på farisæeren Paulus. Desuden forlod Jesus sit fotografiske visitkort i en tid, hvor fotografering var helt ukendt.

Kristi korsfæstelse fandt sted d. 3. april  år 33  iflg. Nature –  eller d. 8 dage før Kalendae Apriles i Kejser Tiberius´ 19. regeringsår – dvs. d. 25. marts år 33 (Acta Pilati). Påsken er en mindehøjtid for Jesu Kristi død og opstandelse. Er denne baggrund reel?

Jesu Kristi historicitet og korsfæstelse

3D_plot_of_face

Wikipedia: Følgende passage forekommer i den græske udgave af Flavius´ Antiquitates Judaicae 18, 63-64: “3.3 Nu var der omkring dette tidspunkt Jesus, en klog mand, hvis det er tilladt at kalde ham en mand, for han udrettede underfulde gerninger, en lærer for mennesker, som modtager sandheden med glæde. Han tiltrak både mange jøder, og mange vantro. Han var Kristus. Og da Pilatus, på forslag af de vigtigste mænd blandt os, havde dømt ham til korset, svigtede de, der elskede ham, ham ikke, thi han viste sig  for dem i live på den tredje dag, som de guddommelige profeter havde forudsagt, og der er  ti tusinde andre vidunderlige ting om ham.” (Anses stort set autentisk).

Torinolagen

Venstre: fotografisk positiv af forsiden (dvs. hvad der normalt skulle være negativet!) af Ligklædet i Torino. Efter al sandsynlighed er det de “linklæder”, dvs. hørklæder, der blev set af Peter og Johannes i Kristi tomme grav (Johs. 20:6–7). Højre: 3-D-computer præsentation – er baseret på lineært fald i billedintensiteten med stigende afstand mellem Ligklædet og kroppen. Bemærk den brækkede næse.

Den anden passage af Flavius, som støtter Kristi historicitet er også fra Antiquitates, i første afsnit af bog 20, kap. 9. “ så Ananias samlede dommerrådet og fremstillede for det Jakob, bror til Jesus, som kaldtes Kristus,  sammen med nogle andre, og da han havde fremsat sin anklage imod dem som lovovertrædere , overgav han dem til at blive stenet.”  (Anses for autentisk). Også bl.a.Tacitus nævner år 116 korsfæstelsen af Kristus

Men hvad med begivenhederne i natten og morgenen før og under hans opstandelse efter at han var blevet korsfæstet? De første kristne var ikke i tvivl: De havde set deres dræbte mester i live og ved godt helbred 2 dage senere og igen senere efter hans bestialske henrettelse, havde selv stukket fingrene i hans sår. Dette gjorde så stort indtryk på dem, at disse tidligere kujoner, der løb væk, da han behøvede dem, begyndte åbent at fortælle om Kristus, hans lignelser, befalinger og de mirakler, de havde set – selv om de vidste, at de risikerede deres liv ved at gøre det.

GraveTypicalFirstCentury

Ve: Typisk 1. århundredes jødisk gravkammer. Indeni er der bænke, som ligene blev lagt på

Negativet

Johannes Ev. 20 beskriver: “v6  Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem; han går lige ind i graven og ser linnedklæderne ligge der v7  og klædet, som Jesus havde haft om hovedet; det lå ikke sammen med linnedklæderne, men rullet sammen på et sted for sig selv. v8  Da gik også den anden discipel derind, han som var kommet først til graven, og han så og troede.”

Pantocrator

T.h.: Kristus Pantokrator – det først kendte ikonmaleri fra 6.århundrede – hat Ligklædet/Mandyliet som model – ligesom alle byzantinske ikoner

Hvorfor troede Johannes, da han så linned/hør-klæderne og svededugen?
Noget helt usædvanligt har åbenbart fundet sted i den første påskenat. Kan det ikke-kanoniske Peter-Evangelium forklare, hvad der skete?  Wikipedia: Peter-Evangeliet kan have været en fremtrædende passionsfortælling i den tidlige kristne historie, men med tiden gik den ud af almindelig brug. Kun fragmenter har overlevet. Lad os glemme alt om, at korset bevæger sig og taler, hvilket nogle mener, er en “gave” fra de jødiske gnostikere / farisæere, der var så stærkt repræsenteret i Alexandria og Egypten. Den første del af Peter-Evangeliet følger de kanoniske evangelier.

Rygsiden
Whip_marks

Venstre: Mærker på Torinolagenet efter piskning med den romerske kat. Højre: Fordeling af piskeslagene. Der er op til 120 af dem – langt mere, end der normalt blev givet. Denne mand ville dø af blod i lungehulen efter en sådan behandling. Faktisk viser Ligklædet adskillelse mellem blodlegemer og serum

Roman_flagrum

omkring spydstikket  mellem 5. og 6. ribben på højre side – med mål, der nøjagtigt passer til den romerske lanse. – et fænomen der kendes fra blodsænkningsreakktionen  (Johs. 19:34–35). Hø.: Flagrum, den romerske kat har bly- eller benstykker i enderne til at rive muskelstykker ud af kroppen – og til at knuse væv i dybden.

Vi får i Peter-evangeliet at vide, at der var mange vidner til Kristi opstandelse. Ikke så mærkeligt, eftersom han havde forudsagt, at han ville opstå fra de døde på den 3. dag. T.h. typisk 1. århundre jødisk grav

Spqr

T.v.: Seglet på graven, der er nævnt i evangelierne var SPQR: Senatus Populusque Romanus, det Romerske Senat og Folk. Bag det var verdens eneste supermagt. Selv i dag ses det overalt i Rom.

Pantocrator
Negativet

Ligklædet i Torino – som tidligere beskrevet på denne blog – er efter al sandsynlighed det Hellige Mandylion, der blev afleveret til Kong Abgar V i Edessa, af disciplen Thaddaeus. Det blev bragt til Bysanz. Der blev det første billede af Kristus blev malet efter det negative billede (venstre) på Ligklædet. Alle efterfølgende ikoner stammer fra det billede – eller rettere dens kilde, det hellige Mandylion. Til højre er Christus Pantokratorden ældste ikon. Og de har minutiøs lighed med ligklædefotoet.

Alle grene af videnskaben er enige om, at billedet ikke er en forfalskning – men et ægte 3-dimensionalt fotograpisk negativ af forsiden og bagsiden af en mand, der er korsfæstet i henhold til den romerske tradition – uforklarligt udløst af en eller anden kemisk indflydelse med udtørring og polymerisation af blot de allermest overfladiske fibre – og med et svagere tilsvarende

Manden er død iflg. retslægen Bucklin – og har sv. t. skulderbladene en tværgående bræmme af hudafskrabninger – sv. til en tung bjælke.  

shroud-of-turin-3-dimensional

Ifølge kvalificerede patologer har manden under arket streng mortis. Du kan også se ødem fra hans højre næsebor i det 3-dimensionelle billede til højre (på grund af hjertestop).

Torino Ligklædets  betydning
Så dette vidne fortæller os, at noget virkelig ekstraordinært fandt sted i den første påskenat. Foto-teknikken blev først opfundet omkring 1850. Hverken Cæsar Tiberius, Karl den Store, Muhammed eller nogen anden har efterladt sådan et visitkort før midten af 1800–tallet.
Det er ikke nyt, at Vatikanet modsætter sig en nøjagtig datering af Ligklædets alder og herkomst.

Blomster-torinolagen

Blomster på Ligklædet her og her . Pollen på Ligklædet: her . Lepta-mønter på øjenlåg? og her?. Forskningen kan vidtgående findes på internettet, f.eks. her, her ,her.

Andre henvisninger til Kristi opstandelse inkluderer:

spqr2

1) De feje disciple gennemgik pludselig en forandring og blev dødsforagtende helte, der var klar til at dø på de mest brutale måder. De sagde, at årsagen var, at de så, rørte ved og talte med den opstandne Jesus, der trods hans forfærdelige sår ikke viste tegn på feber, gangbesvær eller handicap.
2) De begyndte straks at fejre Gud om søndagen sammen med lørdagssabbaten – en uhyrlig og meget farlig provokation mod farisæerne og saddukæerne.
3) Forskere er enige om, at graven var tom påskemorgen. De feje disciple kunne ikke have fjernet Jesus. Gravet blev beskyttet af en afdeling romerske soldater – og forseglet med SPQR. Enhver overtrædelse af dette højeste symbol for det romerske imperium ville være revolution (novae res). Det ville være en kapitalforbrydelse mod det romerske imperium og også blive brugt som et afskrækkendeeksempel på straf ved at korsfæste uskyldige jøder. Judæerne vidste dette meget godt, da Pontius Pilatus tidligere havde givet dette eksempel efter protester i forbindelse med opførelsen af ​​en akvadukt.
4) Opstandelsen blev straks det centrale tema i det kristne budskab – og nyheden spredte sig straks.
5) Tolv grupper mennesker så den opstandne Jesus i løbet af de 40 dage fra hans død til hans himmelfart.
6) Der er rapporter fra øjenvidner, der samlede sig i vågen påskenat for at se, om Jesu forudsigelse om, at han ville blive oprejst den 3. dag, ville blive til virkelighed.

SoonsAmulet1

7) På denne video fra 27 – 37 min. demonstrerer Dr. Petrus Soons holografisk på en 3–dimensional plade på halsen de hebräiske  bogstaver ayn – aleph – nun,  hvilket på aramæisk, Kristi sprog, betyder lam (Johannes 1:29).  Lammet var de første kristnes symbol for Kristus. De skammede sig over hans korsdød.

Kilder: Bl.mange andre Jesu Ligklæde, Falsk eller Ægte, Borgen 1982. Nu udsolgt. Nyere version: Læge Niels Svensson “Det Sande Ansigt”, Gyldendal 2009. Svensson har en hjemmeside om Ligklædet i Torino.

Her er en computeriseret 3-dimensional frematilling ah den romersk korsfæstede Ligklædemand

Herunder en 3-dimensional fremstilling af ligklædemandens ansigt – angiveligt det nøjagtigste portrait Jesus Christus. Desværre er videoen blevet slettet.

Øjenvidner til Kristi Opstandelse
Hvorfor troede Johannes, da han så linned/hør-klæderne og svededugen?

Noget helt usædvanligt har åbenbart fundet sted i den første påskenat. Kan det ikke-kanoniske Peter-Evangelium forklare, hvad der skete?  Wikipedia: Peter-Evangeliet kan have været en fremtrædende passionsfortælling i den tidlige kristne historie, men med tiden gik den ud af almindelig brug. Kun fragmenter har overlevet. Lad os glemme alt om, at korset bevæger sig og taler, hvilket nogle mener, er en “gave” fra de jødiske gnostikere / farisæere, der var så stærkt repræsenteret i Alexandria og Egypten. Den første del af Peter-Evangeliet følger de kanoniske evangelier.

Venstre: Mærker på Torinolagenet efter piskning med den romerske kat. Højre: Fordeling af piskeslagene. Der er op til 120 af dem – langt mere, end der normalt blev givet. Denne mand ville dø af blod i lungehulen efter en sådan behandling. Faktisk viser Ligklædet adskillelse mellem blodlegemer og serum omkring spydstilkket  mellem 5. og 6. ribben på højre side – med mål, der nøjagtigt passer til den romerske lanse. – et fænomen der kendes fra blodsænkningsreakktionen  (Johs. 19:34–35)

Peter-Evangeliet efter The Wesley Centre for Applied Theology:: “VIII. 35 Nu i den nat hvor Herrens dag gryede, mens soldaterne holdt vagt to og to i hver vagt, 36 kom der en høj lyd på himlen, og de så på himlen åbne sig og to mænd stige ned derfra, skinnende med et stort lys, og nærme sig graven. 37 Og den sten, som var blevet sat for indgangen, rullede væk af sig selv og bevægede tilbage til siden, graven var X. 38 åben, og begge de unge mænd gik ind i den. Da nu soldaterne så det, vækkede de  centurionen og de ældste (for de holdt også 39 vagt), og mens de endnu var ved at fortælle dem det, som de havde set, så de igen tre mænd komme ud af graven, og to af dem støttede den ene, og et kors fulgte efter dem. Og  hovederne af  2 af dem, de så, nåede op til himlen, men hans, 41 som blev ledet af dem, ragede ind i himlen. Og de 42 hørte en røst fra himlen sige: Har du prædiket for dem, som sover? Og et svar lød fra korset, som sagde: Ja.
XI. 43 Mændene enedes derfor indbyrdes om at gå til Pilatus og berette om disse Ting. Og mens de endnu overvejede det, åbnede himlen sig igen, og en 45 mand steg ned og trådte ind i graven. Og da de, der var med centurionen, så det, skyndte de sig  om natten til Pilatus.”

GraveTypicalFirstCentury
Sudarium_of_Oveido_2

Vi får i Peter-evangeliet at vide, at der var mange vidner til Kristi opstandelse. Ikke så mærkeligt, eftersom han havde forudsagt, at han ville opstå fra de døde på den 3. dag.

T.h. typisk 1. århundredes grav i Judæa. T.v herover.: Oviedo svededugen, Spanien/sudariet og her har også blodtype AB igesom Ligklædet.
Det er det hovedklæde, der blev set af Johannes i graven- men uden et billede. Hovedet bag det var bøjet 70 grader fremad og 20 grader til højre – den kropsholdning, en mand, der døde på korset, ville antage. Tørklædet blev normalt kun brugt af jøderne til at skjule den korsfæstede persons forfærdelige ansigt på vej fra korset til graven – så blev det fjernet. Det kan være bundet lodret rundt om hovedet for at forhindre, at kæben hænger ned. Dette er angivet med en smal tom kant foran ørerne på Torinolagenet.

Acta Pilati, Wikipedia, Det ældste afsnit – en opfundet Rapport fra Pilatus til kejser Claudius, indsat som et tillæg, kan være blevet sammensat i slutningen af 2. århundrede, men de fleste af “akterne” blev skrevet senere. Pilatusakterne  foregiver ikke at have været skrevet af Pilatus, men gør krav på at være stamme fra de officielle dokumenter, bevaret i praetoriet i Jerusalem.

Acta Pilati i henhold til “The Early Christian Pilgrimage“:  De bortløbne soldater løber ind i Synagogen og fortæller  hvordan, der var et stort jordskælv, og “vi så en engel stige ned fra himlen, og han rullede stenen bort fra indgangen til hulen, og satte sig på den. Og han skinnede som sne og lyn, og vi var meget bange og lå som døde mænd. Og vi hørte englens stemme tale med kvinderne, der havde ventet ved graven og sagde: Frygt ikke, for jeg ved, at I søger Jesus, som blev korsfæstet. Han er ikke her, han er opstanden, som han sagde….”

Jeg har læst, at  Pontius Pilatus´ sekretær, Hormisius, og hans livlæge, doctor, Euschstschu, skulle have været blandt de mange vidner, og at de har beskrevet en lysende sky og en skinnende mand komme til syne, Jorden brølede, og af sig selv rullede stenen for gravens indgang væk, lyset forsvandt, og alt var som sædvanlig. Dette siges at stamme fra en sovjetisk professor, Alexander Belezkij. Det er skrevet i Scribd – men uden forfatter eller kilde, så jeg vil ikke vie denne beskrivelse megen opmærksomhed.

Men det er klart, at noget skete, der virkelig har ændret forløbet af historien. Og trods al usikkerheden synes der i den oldkristne tid at have været en ensartet forestilling om, hvad der foregik den første påskenat. Er der et mere objektiv vidne til.

Torinolagenet bekræfter ned i de mindste detaljer evangeliernes fremstilling af Kristi passion – og bekræfter således sandfærdigheden af evangelierne og hvorfor de feje disciple pludselig blev dødsforagtende helte: De have set, berørt og talt med den genopstandne helt upåvirkede Jesus Kristus, som de havde set blive dræbt på den mest bestialske måde.

Og budskabet til hans efterfølgere er: ” Den, der hører mit ord og tror ham (Johannes 14:15,21), som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet” – Johannes 5:24

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: