Leopoldina, Verdens Onde Ånd: De Ideologiske “Videnskabelige” Hjerner og Merkels/Mette Frederiksens Marionetførere i Spørgsmål om Koronaforanstaltninger og Klimaændringer. Wuhan-Chef Leopoldiner og Pandemi -Generalprøve-Planlægger

Leopoldina er et samfund af fremragende tyske forskere, der er hjemmehørende i det gamle frimurerspalads i Halle, protektor er den siddende tyske forbundspræsident. Den afgående præsident Hacker har et utroligt curriculum vitae. Medlemmer udnævnes.

George Fu Gao er Leopoldina-medlem og Generaldirektør for Kinas Sundhedsstyrelse. Han var en af 15 aktører i generalprøven på Covid19-pandemien “Event 201”, foranstaltet afBill & Melinda Gates Foundation på Johns Hopkins Hospital. Gao er ansvarlig for udbredningen af Wuhans “Covi19” virus – Han er ansvarlig for den lange hemmeligholdelse i forståelse med WHO-bossen.
Naturligvis er han medlem af Kinas kommunistparti.
Det virker, som om Leopoldineren Fu Gao er rejst lige hjem fra “Event 201” og har lukket Wuhan “Covid 19 ud af buret!

Leopoldina behandlede den nye type coronavirus SARS CoV-2 på et tidligt tidspunkt, endog da der endnu ikke var rapporteret om infektioner i Tyskland!
”En central opgave for akademiet er at rådgive politik, samfund og erhvervsliv om aktuelle videnskabelige og videnskabspolitiske spørgsmål.

Afsnit * 2 på Leopoldinas presseside:”Læserne af pressemeddelelserne skal være i stand til at erkende, at der ikke formidles“ rene sandheder” , men at der findes modstridende meninger, som de kan finde ud af mere om. Videnskab præsenteres som en proces, hvor resultaterne revideres igen og igen, hvis det er nødvendigt. !

… og på grund af sådanne “sandheder” har økonomien lukket ned i de sidste 8 måneder, menneskehedener fængslet, familier adskilt og Corona-demonstranterne fornærmet som antisemitiske højreorienterede konspiratorer?

Vedr, de modstridende meninger: De forties eller kaldes hånligkonspirationsteorier fra sskøre personer!!
Kære akademikere, politikere og medieopfattere, jeg stiller dig nu følgende spørgsmål: Hvem er de virkelige konspirationsteoretikere?!

Leopoldiner Chr. Drosten (grundlægger af pandemien) og RKI-chefen er altid for hårde lockdowns.

Det var dem, den tyske indenrigsminister henvendte sig til med ordre om, at de skulle komme med et covid19 skrækscenarie, der kunne afføde “hårde og undertrykkende forholdsregler” fra politikerne.
Som den belgiske indenrigsminister sagde: Vi havde brug for et elektrisk stød, en psykologisk chokvirkning: Derfor lukkede vi ikke essentielle butiker, skønt det ikke var nødvendigt”!

Men hvad betydning har Leopoldina for Danmark?
Der er ingen tvivl om at Angela Merkel har stor indflydelse på danske statsministre. Lars Løkke sørgede jævnligt for at afstemme sin utroligt liberale muslimske indvandrerpolitik med Soroshåndlangeren Merkel og her og her bag den katastrofale masseindvandring i 2015 og fremover (“Det klarer vi sagtens”).
Mette Frederiksens første udlandsrejse gik – ikkke til Bruxelles, men til Angela Merkel. Mette Frederiksen har lige besøgt Merkel igen for at bevise sin underdanighed og erklære, at de hun er helt med på at anlægge vaccinefabrikker i DK og Tyskland.

Som Frederiksen siger: Vaccine er supervåbnet mod virus!” (Derved overser hun i sin uvidenhed: 1) Der er slet ikke påvist noget covid19 virus (se nedenfor) 2) Når vacciner kommer på markedet er de allerede forældede 3) Vaccinerne slår raske mennesker ihjel – se f.eks AstraZenaca – mens dødeligheden af corona er som i andre influenzaepidemier (0,16% dør MED coronavirus og deraf 1% AF Coronavirus = 12 personer i 2020 i DK! mod 0,1 % i gennemsnitlige influenzaer. Og f.ø.øger vaccination smittetal og dødelighed – de nedenfor.
Derudover deler Frederiksen Merkels absurde og kostbare Klimapolitik.

Det tyske videnskabsakademi, Leopoldina, har ubegrænset indflydelse på koronavirus og relaterede foranstaltninger – ikke kun i Tyskland – men i hele EU gennem EU-leder Angela Merkel, hvis anden mand er medlem af Leopoldina.

Ifølge Freunde der Erkenntnis skrev Focus den 14. april 2020: ”Kansler Merkel : ”For mig vil en meget vigtig undersøgelse være National Academy of Sciences, Leopoldina,” sagde Merkel før påske.

Det tyske videnskabsakademi Leopoldina optræder i øjeblikket igen og igen i Tyskland med råd om, hvordan man håndterer koronapandemien.
Leopoldina rådgiver den tyske regering om den nuværende koronaviruspandemi .
Leopoldina finansieres til 80% af den føderale regering og 20 procent af staten Sachsen-Anhalt.

De nuværende 1.600 medlemmer er valgt til Leopoldina for deres fremragende akademiske præstationer. Dens medlemmer inkluderer mere end 170 nobelprisvindere. Tidligere var det forskere som Albert Einstein, Marie Curie, Charles Darwin, Max Planck og Niels Bohr.

Her er nogle af nutidens medlemmer
Christian Drosten, Komite-medlem – grundlægger af “Covid19” -pandemien på grund af hans helt ubrugelige RT-PCR-test og svindel med doktordisputatsen.
RKI (Tysk Sundhedsstyrelse) Præs. Lothar Wieler, dyrlæge
Paul Ehrlich Institute (svarer til SSI)
Joachim Sauer – Angela Merkels 2. mand

Freunde der Erkenntnis 20. oktober 2021: Apropos frimurere. Var de førnævnte Leopoldina-medlemmer Marie Curie, Charles Darwin, Albert Einstein, Johann Wolfgang von Goethe, Alexander von Humboldt, Justus von Liebig og Max Planck, for blot at nævne nogle få, ikke også frimurere?!

Blev ikke frimurerlogen “Til de tre gyldne nøgler” installeret i Leopoldina i Halle / Saale i 1743, den senere frimurerloge “Til de tre sværd”?
Jeg formoder, Leopoldinas rolle i spørgsmål om national og international politik, samfund, naturvidenskab og forskning er vigtigere end man måske tror.

Den nye leopoldinapræsident, Gerald H. Haugs specialitet, er optimalt politisk orienteret mod det kommende årti med eskalerende debatter om den globale opvarmning, Klimagenda 2020

Propagandamagere
Den 23. september 2020 skrev Leopoldina i sin “6. Ad-hoc-erklæring “* 9 blandt andet:” At ignorere bindende ordrer om at bære mund- og næsebeskyttelse skal afføde bøder overalt for at sikre, at sådanne ordrer får den nødvendige vægt. ”. Den siger videre: ”Samtidig er det vigtigt at opfatte og tage hensyn til unge og unge voksne med hensyn til deres særlige behov. … Til dette formål findes blandt andet målgruppespecifik information i de medier, der bruges af disse grupper, om muligt med deltagelse af indflydelsesrige rollemodeller og “influencers” .. …

Desuden bør appellen til befolkningen om at overholde de adfærdsregler, der er nyttige til bekæmpelse af pandemier, styrkes ved at påpege, at langt størstedelen af ​​befolkningen overholder dem. … Det kan ikke understreges ofte nok, at de få nødvendige regler (afstand, masker, hygiejne, luftudveksling) er relativt lette at overholde og er effektive, ”siger Leopoldina.

Er Leopoldina et videnskabeligt eller et ideologisk samfund?
Klimaændringer på grund af CO2 fra menneskelig aktivitet er kernen i Leopoldina. En påstand uden bevismateriale. Climategate-skandalen nævnes naturligvis ikke!
Derfor er CO2-afgifter nødvendige!

Leopoldina er enig i denne NWO-erklæring: “Menneskelige aktiviteter er den vigtigste årsag til global opvarmning observeret siden midten af ​​det 20. århundrede” – og uden noget bevis

Et ægte videnskabeligt samfund ville aldrig tro på, at et CO2-molekyle blandt 85.800 luftmolekyler ville være i stand til at opvarme dette enorme antal luftmolekyler.

Et ægte videnskabeligt samfund ville straks rette videnskabeligt dokumenterede forkerte foranstaltninger eller i det mindste offentligt diskutere dem. Det er videnskabens væsen. Men ikke i Leopoldina!

Disse ideologer har anbefalet helt ubegrundede og mod ærlige videnskabelige udsagn ulovlige og nytteløse lockdowns og hjemmekontorer, isolation, gentagne tests med kræftfremkaldende ethylenoxidsteriliserede vatpinde, massevaccinationer med toksiner og flere inficerede og flere døde blandt de vaccinerede end blandt de ikke-vaccinerede og her og her samt unyttig maskering der ikke forhindrer spredning af virus – i en epidemi med meget lav smitsomhed (RKI) og meget ringe dødelighed = 0,16% MED “Covid19” som i andre sæsonbetingede influenzaepidemier!

Derudover går Leopoldina – ligesom Mette Frederiksen -konstant ind for, at vaccination med giftige vacciner mod den sæsonbestemte, nu udbrændte sæsoninflurnza 2019/2020 er løsningen mod de sæsonbestemte influenzavira 2020/21, som er immune over for de administrerede vacciner! Og det selvom der allerede er alvorlige bivirkninger ved vaccinationerne. AstraZeneca er et skræmmende eksempel, som nu fastslået af EMA – men de andre har også mange bivirkninger.

Et ikke-ideologisk videnskabeligt samfund ville aldrig acceptere en pandemi på basis af en aldrig opdaget “Covid19-virus (SS.39, 43) og her og her (virus ligner SARS og MERS under et elektronmikroskop!).

Et ikke-ideologisk videnskabeligt samfund ville aldrig deltage i en farce med en ubrugelig, uspecifik, upræcis og ikke-reproducerbar RT-PCR-metode som grundlag for en pandemi.

På trods af de fremtrædende forskere fra Leopoldina har dette samfund ofret videnskab til fordel for den brutale NWO

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

One thought on “Leopoldina, Verdens Onde Ånd: De Ideologiske “Videnskabelige” Hjerner og Merkels/Mette Frederiksens Marionetførere i Spørgsmål om Koronaforanstaltninger og Klimaændringer. Wuhan-Chef Leopoldiner og Pandemi -Generalprøve-Planlægger”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: