Støt Overlæge Kim Varmings Borgerforslag om at Skrotte Vaccinepas

04/05/2021 08:15

180 Grader, Lars Bjørknæs

Kim Varming har under coronapandemien været en af de mest udtalte kritikere af regeringens restriktioner, hvilket han i dén grad fortsætter med.

Det er de færreste overlæger, der har blandet sig i debatten under coronadebatten. Hvis det endelig har været tilfældet, har det typisk været for at bakke regeringens politikker op.

Men sådan har det langt fra været med Kim Varming, der til dagligt arbejder som ledende overlæge på Aalborg Universitetshospital. Ligesom han også er tilknyttet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på universitetet, hvor han underviser i klinisk diagnostik og immununologi.

Men nu forsøger Kim Varming også at få sin kritik af den politiske linje op i Folketingssalen, da han er medstiller af et borgerforslag om afskaffelsen af coronapas.

Fremragende start for overlægens borgerforslag

Ifølge borgerforslaget, som på trods af kun at have to dage på bagen allerede har opbakning fra over 3.000 medunderskrivere, lyder det blandt andet, at der ikke er nogen videnskabelig dokumention for coronapassets indførelse og brug.

I afslutningen af borgerforslaget hedder det samtidig, at der ikke er nogen sammenhæng mellem problemerne ved brugen af coronapasset og effekten :

  • Der foreligger således ikke et rationelt grundlag for indførelse af et coronapas, men gener og ulemper er betydelige. – Beslutningen om etablering af et coronapas skal derfor straks ophæves.

På trods af den gode start for borgerforslaget, er der dog stadig langt til, at Folketinget tvinges til at skulle tage stilling til dets indhold. Det skyldes at kravet er digitale underskrifter fra mindst 50.000 danskere.

Her kan man støtte borgerforslaget

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

One thought on “Støt Overlæge Kim Varmings Borgerforslag om at Skrotte Vaccinepas”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: