Metalsplinter/Chips i blod og Covid-vacciner, der slet ikke er nødvendige

 

En undersøgelse i The International Journal of Vaccine Theory Practice and Research 2(2) 12. august 2022 viser, hvad Reutlingen-patologerne og University of Almeéria (nedenfor) og andre fandt i Pfizer Comirnaty-vaccinen efter mRNA-genmanipulationerne: metalsplinter bliver til kerner for blodpropper ved at få ødelagte røde blodlegemer og fibrin til at samle sig omkring disse partikler.

I abstraktet står der som følger: ” Mørkefeltsmikroskopisk analyse af frisk perifert blod på et objektglas giver en indledende og øjeblikkelig vurdering af helbredet af blodlegemerne. I denne undersøgelse analyserede vi den perifere bloddråbe fra 1.006 symptomatiske forsøgspersoner efter podning med en mRNA-injektion (Pfizer/BioNTech eller Moderna) fra marts 2021 ved hjælp af et mørkfelt optisk mikroskop .

Der var 948 forsøgspersoner (94 % af det samlede antal). Prøverne viste en måned efter mRNA-vaccination  en ophobning af erytrocytter og tilstedeværelsen af ​​partikler af forskellig form og størrelse af uklar oprindelse .

Blodet fra 12 frivillige blev testet med samme metode før vaccination og viste en fuldstændig normal hæmatologisk fordeling. De fundne ændringer efter inokulering af mRNA-injektionerne styrker yderligere mistanken om, at ændringerne skyldes de såkaldte “vacciner” i sig selv.

Resultater
Af de 1.006 analyserede tilfælde viste kun 58
, eller  5,77% af det samlede antal, et helt normalt hæmatologisk billede ved mikroskopisk analyse efter den sidste mRNA-injektion med enten Moderna- eller Pfizer-præparatet .

Spike-protein fra SARS-CoV-2 (Nance & Meier, 2021) er også kendt for at indeholde fremmede partikler, som CDC og de mange promotorer af de eksperimentelle injektioner hævdede slet ikke var i demDisse uvedkommende komponenter omfatter metalliske genstande, som tidligere rapporteret i dette tidsskrift af Lee et al. (2022), hvilket bekræftes i vores rapporterede resultater nedenfor. Partikler kan ses mellem de røde blodlegemer, som er stærkt klumpet omkring de udefra kommende partikler;   de røde blodlegemer til højre nedenfor (b) er ikke længere sfæriske og klumper sig sammen som ved koagulation og koagulation.

Her er et par af de mange billeder i artiklen

Nederst: Normal blodtælling til venstre – ophobning omkring hvide fremmedlegemer til højre

Nedenfor plasmafund “Covid-manipuleret”

Nedenfor pengerulle-fænomen -> Blodpropper – som forekommer hos 62% af de gensplejsede   

Rørformet grafenstreng   – først opdaget af University of Almeria

Vi rapporterer  4 kliniske tilfælde valgt som repræsentative for hele serien”.

Foreløbige resultater fra andre forfattere om faren ved influenzavaccinationer:

Jeg har allerede vist, hvordan metalliske nanochips opdagedes af Reutlingen-patologerne i Pfizers Comirnaty “Covid”-vaccine 

Samt fra universitetet i Almeria og her

Nu er influenzasæsonen lige om hjørnet – også selvom der næsten ikke har været nogen influenzaepidemier de seneste sæsoner. Fordi den ikke-specifikke PCR-metode ikke kan skelne mellem “Covid” og A- eller B-influenza. Det hele blev døbt “Covid19” af politiske årsager, for at øge antallet af infektioner og skræmme folk til vaccinationer.

USA har derfor nu afvist  PCR-metoden efter en sønderlemmende peer-reviewet artikel af internationale videnskabsmænd 

Selv et flertal af folketingspolitikere er i tvivl om testen – men bruger den alligevel, som de medløbere, de er.
Først og fremmest vil du blive tilbudt en vaccination mod den ellers “afskaffede” influenza.
Det er dog sidste års influenza, man bliver vaccineret imod – ikke den nuværende!!

Derfor er disse vaccinationer meget ineffektive .
Nu agiterer de danske sundhedsmyndigheder for nye mRNA-genterapier mod sommerforkølelsen Omikron BA.5. De er dog ikke blevet testet på et enkelt menneske  ifølge professor Peter McCullough, som mistede sit job for at advare om “Covid”-genterapierne. Hør det her.

Konsekvenserne efter Covid- vaccinationerne: Gentagne “Covid”-infektioner og blodpropper blev vidtgående holdt skjult .

Nu bliver de sene virkninger af den igangværende “Covid19-genmanipulationskampagne” tydelige:

Risikoen for hjertebetændelse i alderen 18-44 år øges 44 gange efter ‘Covid-genmanipulation’

Officiel dødsstatistik
Sydafrika & UK  & UK regering ONS 23. august 2022 & Australien  & Portugal , Italien  melder om stigende uforklarlige dødsfald.   USAs OneAmerica meddelte, at antallet af dødsfald i dets gruppelivsforsikringsforretning i aldersgruppen 18-64 er steget med hele 40 %, en tendens der  startede i anden halvdel  af 2021 og fortsatte resten af. 
Ifølge prof. Arne Burchardt er der alvorlige hjerteskader  ved dødsfald efter vaccination .
Balsamørerne finder slangeformede, lange blodpropper på døde vaccinerede   her  og her

Her er et hætteglas med disse rå osteagtige masser, udvasket fra blodkar og konserveret før farvning:

Hvorfor vaccineres mod omicron?

Dødeligheden er lav ( 300-400 om dagen blandt USA’s 330 millioner mennesker ).

Her kan du se Euromomos dødstal siden 2018 Vi har nu usædvanligt lave dødstal – dette til trods vil man altså vaccinere mod BA.5!!!
Men kan man stole på Euromom?

Ovenstående meddelelser indikerer tværtimod  stigende  dødsfaldstal! 
Og de postulerede høje indlæggelsesrater ?

Som man kan se, steg antallet af hospitaliseringermarkant efter vaccinationsstart fra omkring 1. januar 2021

Og Covid-tilfælde? Our World in Data finder trods meget store  vaccinationstal

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: