En-Verdens-Kryptomøntfod indført

Det nedenfor anførte er utrolige – men veldokumenterede facts, som jeg finder, det er min pligt at oplyse så mange som muligt om.

P.g.a. mine mange altid særdeles  veldokumenterede artikler om denne Nye Verdensorden  er jeg blokeret ikke blot på Facebook og Twitter-  men siden maj 2022 også på Google- og Bing-søgemaskinerne: Folk må ikke erfare disse ting, ikke tage stilling til dem, ikke forelægge dem for politikere og andre. Medierne har for længe siden lukket af. Min forrige blog blev hacket af EUs internetpolitu, ECIPS, der stjal mange af mine artikler : Censuren har sejret – den Nye Verdenordens diktatoriske uvidenhed er trumf. 

I 2021 udgav chefen, Augustin Carstens, for BIS (Rothschilds Bank for International Settlements i Basel/Central Bank for alle Rothschild’s centralbanker i verden) en videotale, der annoncerede lanceringen af en global CBDC (Central Bank Digital Currency/kryptomøntfod). : ‘Vi har både viljen og teknologien til at gøre det’! Vi ved ikke, nvad folk bruger 100 dollars på. Vi vil kontrollere det (og evt. stoppe købet)”

I sin bog Tragedy and Hope skrev insider, medlem af Council on Foreign Relations (CFR), Carroll Quigley (år 1930) efter en 2-årig undersøgelse af CFR-arkiverne for det internationale banknetværk: “Finanskapitalismens kræfter havde et andet, vidtrækkende mål om at skabe intet mindre end et verdensomspændende finanskontrolsystem på private hænder for at dominere det politiske system i alle lande og økonomien i verden som helhed. Dette system skal kontrolleres på en feudalistisk måde af verdens centralbanker i fællesskab gennem hemmelige aftaler indgået gennem regelmæssige møder og konferencer. Toppen af systemet skulle være Bank for International Settlements (BIS) i Basel, Schweiz, en privat bank ejet af verdens centralbanker. ‘Nøglen til deres succes, sagde Quigley, var, at de internationale banker ønskede at kontrollere og manipulere en nations monetære system og give det udseende af at være kontrolleret af regeringen”.

 

En-Verdens kryptomøntfod indføres i løbet af det næste år

Den 9. marts 2022 underskrev U.S. Præs. Biden Executive Order 14067, hvori han gav mandat til en række undersøgelser udført af stort set alle amerikanske finansielle og politiske organisationer. Disse skulle være tilgængelige den 9. september 2022. Efter konsultationer skulle den 9. marts 2023 det være tiden for USA til at indføre denne fælles verdensvaluta i koordinering med Rothschilds BIS og dens centralbanker – såvel som med det globale politiske system.

Nedenfor ses så starten på styringen af vore penge – således at man kan berøve os vort eksistensgrunslag – underskrevet af Præsident Biden d. 9. marts i år. Men tiltaget er nøje afstemt med verdens (Rothschilds) centralbanker – og er ikke et isoleret fænomen – men et vigtigt led i World Economic Forums og FNs samordnede fremskyndede Big Reset – vejen til FNs Agenda 2030, den globale Øko-Sovjet-Union

Executive Order 14067—Ensuring Responsible Development of Digital Assets

US Presidency Project 9. März 2022 

JOSEPH R. BIDEN

46th President of the United States: 2021 ‐ present

Nedenfor er et par uddrag

Inden 1 år efter datoen for etableringen af ramerne i henhold til denne forordnings afsnit 8(b)(i) skal finansministeren i samråd med statssekretæren, handelsministeren, direktøren for kontoret for Ledelse og budget, administratoren af De Forenede Staters Agentur for International Udvikling og, hvor det er relevant, lederne af andre relevante agenturer, rapportere til præsidenten om prioriterede tiltag, der er truffet under rammen og dens effektivitet.

(iv) Inden for 90 dage efter datoen for denne bekendtgørelse forelægger i samråd med udenrigsministeren, finansministeren og ministeren for indenrigssikkerhed en rapport til præsidenten om styrkelse af internationalt retshåndhævelsessamarbejde mhp. at opdage, efterforske og retsforfølge kriminel aktivitet i forbindelse med digitale aktiver.

(a) Udtrykket ‘blockchain’ refererer til distribuerede hovedbogsteknologier, hvor data deles på tværs af et netværk, der skaber en digital hovedbog af verificerede transaktioner eller information mellem netværksdeltagere, og dataene er forbundet, typisk ved hjælp af kryptografi, for at opretholde integriteten af hovedbogen og udføre andre funktioner, herunder overdragelse af ejerskab eller værdi.

(b) Udtrykket ‘centralbanks digital valuta’ eller ‘CBDC’ henviser til en form for digitale penge eller pengeværdi denomineret i den nationale regningsenhed, som er en direkte forpligtelse for centralbanken.

(c) Udtrykket ‘kryptocmøntfod’ refererer til et digitalt aktiv, som kan være et udvekslingsmedium, for hvilket registreringer af oprettelse eller ejerskab understøttes af distribueret hovedbogsteknologi baseret på kryptografi, som f.eks. en blockchain.

Udtrykket ‘digitale aktiver’ refererer til alle CBDC’er. Eksempler på digitale aktiver omfatter kryptovalutaer, stablecoins og CBDC’er.

(e) Udtrykket ‘stablecoins’ henviser til en kategori af kryptovalutaer med mekanismer rettet mod at opretholde en stabil værdi, f.eks. ved at knytte værdien af mønten til en bestemt valuta, aktiv eller pulje af aktiver eller ved algoritmisk at styre efterspørgslen som svar på ændringer i efterspørgslen

Hvad betyder denne globale fælles valuta UDEN PENGE?

1. TOTAL KONTROL MED BORGERNES BANKKONTI.
2. ALLE BANKTRANSAKTIONER FOREGÅR GENNEM DIGITALT ORBUNDNE CENTRALBANKER.
3. TOTAL LYDIGHED OVER FOR DET HERSKENDENDE SYSTEM – ‘SOCIAL SCORE’: POINTS AFHÆNGIGT AF OPFYLDT BEORDRET OPFØRSEL – SOM I DAG I KINA!
4. HVIS FOR LAVE ‘SOCIAL SCORES’ LUKKER DIN BANKKONTO – OG DU HAR INTET!

 

 

Og så? Så er man ifølge World Economic Forum: “Hackbare, sjælløse dyr uden ret til at eksistere

Menneskene er nemlig iflg. WEFs Præsident Klaus Schwab (2016) inden 2026 udstyret med hjernechips, så man kan læse vore tanker og styre dem (gennem Vacciner)

Sådan ser hjernechipsene ud i Pfizers Covid-vaccine iflg Pathologerne ved Universitetet i Reutlingen

WEF erklærer også ganske åbent at ville forandre vor genetiske livskode til “noget nyttigt” gennem mRNA-Vacciner!!

Konspirationsteori? Detter er elitens selverklærede konspirationsfakta mod en uvidende menneskehed, der blot ønsker at være uvidende

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: