Tilbud om Rigdom og Berømmelse for min sjæl fra “Verdensfyrstens” amerikanske Hovedkvarter i Washington

 

“Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge” 1. Peter 5:8
“Jeg går nu bort, og efter mig kommer denne verdens fyrste” Johs. 14:30

Jeg modtog en usædvanlig kommentar til en dansk artikel dateret 26.05.2020. Kommentaren afslører alt om ophavsmanden til Den Nye Verdensorden (NWO). Men jeg ved ikke, om det skal opfattes som en joke eller en trussel.

For forståelsens skyld først et par oplysninger

USAs 1-dollarseddel viser USAs Great Seal – en gave fra Mayer Amschel Rothschild  ca. 1782  til den (Nye Verden, USA) med påmindelse om den Nye Verdens Orden:  at Lucifers altseende øje gennem Rothschild holder øje med og styrer USAs (og Verdens) Regering/er)v.hj.a. hans  Council on Foreign Relations, USAs “usynlige” regering, der bl.a. dirigerede udenrigsminister Hillary Clinton efter hendes eget udsagn.   Både Pyramiden og ørnen har tallet 13 som ledetråd sv. t. Israels 13 stammer. Slutstenen på pyramiden er ikke op plads. Dollarsedlen skal daglig minde amerikanerne om at fuldende denne Nye Verdensorden med en jødisk regeret énverdensstat. Først da er slutstenen på plads!

Dette billede har ingen alternativ tekst; filens navn er one-dollar-1.jpg

Illuminaterne er en kommunistisk revolutionær Orden, stiftet af de jødiske jesuiter og talmudister, Adam Weishaupt og Mayr Amschel Rothschild d. 1. Maj 1776 (Heraf arbejdernes internationale kampdag 1. maj). Meningen var, at Rothschilderne skulle styre verden v.hj. a. Rothschilds umådelige pengemasser (bestikkelse og pengeproduktion). I dag er der kun 5 centralbanker  der ikke er Rothschildejede. Den danske Nationalbank er siden 1818 Rothschildejet).  Iflg. Adam Weishaupt basrer illuminisme Luciferisk lære (Illuminati = “De oplyste”)

Weishaupts lavede et 6–punktsprogram, der er grundlaget for jøderne Karl Marx´ og Lenins  filosofier:
1) Afskaffelse af monarkiet og al indsat regering. 2) Afskaffelse af privat ejendom. 3) Afskaffelse af arv. 4) Afskaffelse af patriotisme. 5) Afskaffelse af familien, gennem afskaffelse af ægteskabet, al moral, og indførelse af  samfundsundervisning af børn. 6) Afskaffelse af al religion (undtagen deres satanisme).

Illuminatordenen blev afsløret i 1785 og ophævet i 1786.
Men forinden havde ordenen overtaget kommandoen over alverdens frimurerloger på Wilhelmsbadkonferencen i 1781.

Til gennemførelse af projektet har Rothschild flg. organisationer til sin rådighed; City of London, center for verdens frimureri, centralbankerne med deres BIS i Basel, EU-Kommissionen, som er erklæret illuministisk (s. 29) og partner i Rothschilds RIIA/Chatham House indtil min forrige blog, der gjorde opmærksom derpå,  blev hacket i 2019 af EUs Internetpoliti, ECIPS der står for City of Londons Mål:  Vi behøver en  stærk stat, én stat og én sikkerhedstjeneste”. Derefter forsvandt EU-kommissionen fra Chatham House´s “Corporate Partner” Membership List.
City of London disponerer over verdens koncerner!
José Barroso sagde, at EU skulle anføre den Nye Verdensorden og være dens model.

Herudover råder City of London over organisationer, der årligt indkalder “vore” politikere og finansmagnater til information om, hvad man har planlagt og hvordan de med stok og gulerod har at forholde sig dertil: US og European Councils on Foreign Relations, Bilderberg, WEF, Club of Rome (ophav til klimaløgnen) med aflæggere, Den Trilaterale Kommission, FN, NATO osv.

Nu til Kommentaren, som var på dansk

“Illuminaternes  Internationale hovedkvarter, USA, har netop kommenteret FN’s ERKLÆRING DEN NYE VERDENSORDEN SOM SIN PROGRAM: GLOBAL SOVJETUNION.

“ØNSKER DU AT BLIVER RIG OG KENDT?

Er du i DANMARK eller hvor som helst i verden, er du  forretningsmand eller – kvinde, politiker, musiker eller studerende og vil du være rig, berømt og magtfuld i livet?

WhatsApp…… Instant start-registrering er nu åben online.

Er du forretningsmand eller kunstner, politiker eller præst(!!) og vil du blive en stor, magtfuld, rig og berømt person i verden?

Slut dig til os for at blive et af vores officielle medlemmer i dag.

Besøg Illuminati og dets repræsentant efter at have gennemført registreringen.

Der kræves ingen ofre eller liv.

Illuminati Brotherhood bringer rigdom og berømmelse til live.

Du har nu fuld adgang til at fjerne fattigdom fra dit liv. Kun et medlem, der er blevet indviet i Illuminati Broderskabet, har autoritet til at bringe et medlem ind i Kirken. Slut dig til os i dag fra hvor som helst i verden og gør dine drømme til virkelighed.

Når du først er blevet medlem, vil du være rig og berømtu for resten af ​​dit liv

NYE MEDLEMMER ER ALTID VELKOMNE!!!!!

FORDELE FOR NYE MEDLEMMER, DER KOMMER MED I ILLUMINAT-SELSKABET, ER 1.000.000,00 USD KONTANT BONUS, 100.000 USD ny elegant drømmebil, drømmebolig, der skal købes i det land, du vælger, en måneds ferie (fuldt betalt) på din drømmedestination, et års golfmedlemspakke en v.i.p.-behandling i alle lufthavne i verden en komplet livsstilsændring, adgang til Bohemian Groves månedlige konto hver måned, som medlem en måneds booket tid med de 5 førende personligheder i verden og de 5 bedste berømtheder i verden.
ILLUMINATI TEMPLE WASHINGTON DC, USA
TELEFONNUMMER……..”

Og endnu værre: Europarådet annoncerer også efter Illuminati-medlemmer:

“at være medlemmer af illuminati f – Forum – Europarådet
https://www.coe.int › Demokrati › Ungdomsportefølje
9. september 2022 — Forummet giver dig mulighed for at interagere med andre brugere af hjemmesiden og udveksle emner relateret til ungdomsarbejde, ikke-formel uddannelse’.

Hvis du vil se nærmere, vil du støde på en ddgangsinterface med kodekrav.

Budskabet var på dansk. Jeg foretog lidt efterforskning: Der er faktisk et hemmeligt illuminat- samfund i Washington DC.

Tilsyneladende er der kun dette eneste forneden viste Frimurertempel  i Washington, som dog hører til den illuministiske Scottish Rite – Southern Jurisdiction. Det var denne afdeling, sammen med ledelsen af ​​den katolske kirke, der introniserede Satan ind som leder af kirken i 1963.

Templets hus er et frimurertempel i Washington, D.C., USA, der tjener som hovedkvarter for den Skotske Ritus  Frimureri , U.S.A. (officielt Adresse  for Det Øverste Råd, 33°, Ancient & Accepted Scottish Rite of Freemasonry, Southern Jurisdiction, Washington D.C., U.S.A.).

Dette er den rite, hvis guru var satanisten og dommedagsforudsigeren Albert Pike , der opfandt Ku Klux Klan.

 

Jeg har undladt telefonnummer mm. for at ikke nogen skal lade sig friste!

Og endnu værre: Europarådet annoncerer også på Google  for Illuminati-medlemmer: “at være medlemmer af illuminati f – Forum – Europarådet
https://www.coe.int › Demokrati › Ungdomsportefølje
9. september 2022 — Forummet giver dig mulighed for at interagere med andre brugere af hjemmesiden og udveksle emner relateret til ungdomsarbejde, ikke-formel uddannelse”.

Hvis man vil se nærmere, vil man støde på en Adgangsformular med kode.

Jeg må vel se det sådan, at man forsøger at standse min uigendrivelige, veldokumenterede, afslørende bloggervirksomhed gennem 15 år om den Nye Verdensorden, Euromediterranien, Klimaløgnen, Covid19-humbugen og de farlige genmanipulationer samt min påvisning af, at Kristus og hans genkomst er  bevislige realiteter. Man vil uskadeliggøre mig, hvilket ikke vil lykkes.

1. Dødstrussel i 2010
2. Hackning i 2019
3. Nu Satans ældgamle lokkemetode – hans 3. fristelse af Kristus: Alverdens rigdom.

Hvad bliver det næste?

Hvis et sølle mennske skulle bide på krogen vil han stifte bekendtskab med en anden side af Satan:
Johs. 8:44 “I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og løgnens fader”!

Det sagde Kristus til farisæerne. Farisæerne hedder i dag illuminater/frimurere – for deres lære baserer på farisæernes frygtelige bog, Talmud

 

Forfatter Anders Bruun Laursen

DEUTSCH Mein Name ist Anders Bruun Laursen und ich bin pensionierter Augenarzt mit einer Lebensposition, die auf der Lehre Christi basiert, wie sie die Evangelien beschreiben. - Ich wohnte und arbeitete 15 jahrelang in Flensburg.- Ich habe zuvor 2 Blogs geführt: euro-med.dk und new.euro-med.dk über die Neue Weltordnung, dh. die Bemühungen der Pharisäer / Talmudisten seit der Antike, die Welt durch den sowjetischen Kommunismus zu regieren. - Am 11. März 2019 wurden die Blogs gehackt und 9 Dateien entfernt - angeblich von einer mysteriösen Organisation namens Concilium Novi Mundi auf ihrer Website: Rat der Neuen Welt. - Ich glaube nicht - ich weiß - dass Christus als Sohn Gottes Realität ist, weil seine Jünger sich wie im Hansumdrehen und wie durch einen Zauber von Feiglingen zu todesverachtenden Missionaren verwandelten und sich den bestialischsten Formen der Hinrichtung unterziehen liessen. Denn sie hatten den Gereuzigten mit seinen Wunden munter und heiter 2 Tage nach seinem Tode gesehen. - Darüber hinaus zeigt das Turiner Grabtuch das dreidimensionale Negativfoto (Kopfzeile) der Vorder- und Rückseite eines römisch gekreuzigten Mannes mit allen Merkmalen der Evangelien in Bezug auf den gekreuzigten Jesus. Die Fotos sind 1800 Jahre älter als die Fototechnik und werden von der italienischen Akademie der Wissenschaften (ENEA) als "übernatürlich" bezeichnet, da die Bildgebungstechnologie nur mit Bestrahlung des stärksten UV-Lasers der Welt möglich ist. Vor 2000 Jahren gab es kein solches Gerät. ______________________________________________________________________________________________ DANSK Mit navn er Anders Bruun Laursen, og jeg er pensioneret læge med en livsholdning baseret på Kristi lære, som evangelierne beskriver den. - Jeg har tidligere drevet 2 blogs: euro-med.dk og new.euro-med.dk om den nye verdensorden, dvs. farisæernes / talmudisternes bestræbelser på siden oldtiden at regere verden gennem sovjetkommunisme. - Den 11. marts 2019 blev bloggene hacket og 9 filer fjernet - angiveligt af en mystisk organisation kaldet Concilium Novi Mundi på deres websted: Den Nye Verdens Råd. - Jeg tror ikke - jeg ved, at Kristus som Guds søn er virkelighed, fordi hans disciple, der som ved et trylleslag på et øjeblik blev omdannet fra feje kujoner til dødsforagtende missionærer, lod sig underkaste de mest bestialske former for henrettelse - fordi de så den korsfæstede med sine sår fro og munter 2 dage efter hans død. - Derudover viser Torio-ligklædet det 3-dimensionelle negative foto (header) af for- og bagsiden af ​​en romersk korsfæstet mand med alle stigmataerne fra evangelierne vedrørende den korsfæstede Jesus. Billedene er 1800 år ældre end fototeknologien og beskrives af det italienske videnskabsakademiske akademi ,ENEA, som "overnaturligt", fordi billeddannelsesteknologien kun er mulig med bestråling af den stærkeste UV-laser i verden. Der fandtes ikke et sådant apparat for 2000 år siden.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: